Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Báo GDTĐ phản hồi đơn thư bạn đọc: Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?

GDTĐ - Ngày 30/12/2021, Báo GDTĐ đã nhận được công văn số 29.12/CV-HN của Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Hà Nội về việc Phản hồi thông tin về bài viết “Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?”.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY