Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Hà Nội: Phòng, chống dịch COVID-19 phải là nhiệm vụ ưu tiên số 1

MangYTe - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 05-CT/TU ngày 30/7/2021 về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để tập trung phòng, chống dịch covid-19, về cơ bản, việc tốt các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ; việc thực hiện chỉ thị còn chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả; nhiều địa phương, cơ quan, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc nhưng cũng có địa phương, cơ quan, đơn vị còn lơ là, chủ quan;

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả; nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách...

Các địa phương chủ động rà soát, đề xuất Thành phố ban hành bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân, nhất là các đối tượng khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhằm tận dụng thời gian "vàng" giãn cách, kiểm soát không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố, ưu tiên tối đa cho việc bảo đảm sức khỏe, đời sống của nhân dân; quán triệt lời kêu gọi phòng, chống đại dịch covid-19 của tổng bí thư nguyễn phú trọng, quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của trung ương; với tinh thần xuyên suốt là phải ưu tiên bảo vệ, cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đồng thời phải bảo vệ bằng được thủ đô, ngăn chặn và chiến thắng đại dịch covid-19, ban thường vụ thành ủy yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm 6 nội dung trọng tâm.

Trước hết, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng về giãn cách xã hội để tập trung phòng, chống dịch COVID-19; xác định rõ đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn, tính mạng Nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của Thủ đô, của đất nước.

Toàn hệ thống chính trị xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc một cách thực chất, chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy hoạt động của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; huy động tối đa sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,… để vừa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa giảm tải cho lực lượng chính quy, lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh….

Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường trách nhiệm tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Các địa phương chủ động làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định về giãn cách và số lượng người đi làm...

Đồng thời phát huy trách nhiệm nêu gương của các cơ quan này với cơ sở; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại chỗ và lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, phải quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội; khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân và tiếp tục rà soát, đề xuất Thành phố ban hành bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân, nhất là các đối tượng khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bảo Loan

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/y-te/ha-noi-phong-chong-dich-covid-19-phai-la-nhiem-vu-uu-tien-so-1-20210730213101968.htm)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY