Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 22.6 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự còn có thủ tướng nguyễn xuân phúc, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương; phạm minh chính, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương; các vị đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng chính phủ, ủy ban kiểm tra trung ương, ban tổ chức trung ương, ban nội chính trung ương, quân ủy trung ương; các ủy viên đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ công an...

Đại tướng tô lâm, ủy viên bộ chính trị, bí thư đảng ủy công an trung ương, bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ nhất trí, tán thành với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. tổng bí thư, chủ tịch nước đánh giá đảng ủy công an trung ương, bộ công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo chỉ thị số 35 của bộ chính trị và các hướng dẫn của trung ương.

Về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là văn kiện trung tâm của đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ công an trung ương và cả lực lượng cand trong nhiệm kỳ tới. do đó, dự thảo báo cáo này rất quan trọng, mang tính chiến lược, đảng bộ công an trung ương phải khẳng định cho được thành tựu rất to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. nên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự xã hội; về hoạt động của lực lượng cand đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề khó, thách thức an ninh phi truyền thống.

Để hoàn thiện văn kiện - báo cáo chính trị, tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị đảng ủy công an trung ương, bộ công an cần tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, tranh thủ ý kiến của cán bộ công an lão thành, các nhà khoa học, chuyên gia trong cand. tập trung thời gian, nhân lực để hoàn thiện và chuẩn bị thật tốt các điều kiện để báo cáo tập thể bộ chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự trình đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chi-dao-hoi-nghi-dang-uy-cong-an-trung-uong-139888.html)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY