Tính nhịp sinh học

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Đây là ứng dụng tính toán nhịp sinh học của cơ thể bạn về các mặt:
- Sức khỏe: thể lực, sức mạnh, sự phối hợp các cơ quan trong cơ thể và nó theo dõi tình trạng thể chất và sức khỏe.
- Tình cảm: sự sáng tạo, nhạy cảm, tâm trạng và nhận thức.
- Trí tuệ: sự tỉnh táo, phân tích hoạt động, phân tích vấn đề, bộ nhớ, tiếp nhận thông tin.
- Trực giác: khả năng nhận biết, cảm nhận. Thẩm mỹ: sự nhạy cảm về mặt thẩm mỹ, thẩm mỹ của bản thân.
- Nhận thức: thể hiện khả năng cảm nhận được cá tính riêng.
- Tinh thần: vấn đề tâm linh, quan niệm và các hiện tượng thần bí.