Video Bạn nên biết mới nhất

  • Tiêu đề: 10 dấu hiệu của bệnh thận
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Bạn nên biết
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 4:00 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/11/2018

10 dấu hiệu của bệnh thận

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF), tại Mỹ hiện có khoảng 26 triệu người trưởng thành, đang sống chung với bệnh thận.... Đọc thêm