Video Cây thuốc quanh ta mới nhất

  • Tiêu đề: 10 tác dụng không ngờ của diệp hạ châu
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Cây thuốc quanh ta
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 8:39 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 26/06/2017

10 tác dụng không ngờ của diệp hạ châu

Diệp hạ châu còn gọi là cây chó đẻ, chó đẻ răng cưa. Tại Việt Nam, cây còn có nhiều tên địa phương khác như: Cam kiềm, cỏ trân châu, rút đất, diệp hòa thái,...... Đọc thêm