Video Nhi khoa mới nhất

  • Tiêu đề: Dị ứng ở trẻ em
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Nhi khoa
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:13:06 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 26/04/2017

Dị ứng ở trẻ em

Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng... Đọc thêm