Video Sức khỏe và đời sống mới nhất

Hiếp dâm

Hiếp dâm là tất cả những hành vi cưỡng ép tình dục mà bạn không đồng ý, từ sờ mó đến giao hợp. Hiếp dâm là một tội ác. Nó là tội ác ngay cả khi bạn biết rõ nguời tấn công mình, bao gồm vợ/ chồng, người trong nhà, bạn bè hoặc đồng nghiệp... Đọc thêm