Hạ sốt, giảm đau, co thắt mới nhất

Thuốc hạ sốt, giảm đau và chống co thắt