Video Dinh dưỡng mới nhất

  • Tiêu đề: 10 thực phẩm bị phản đối kịch liệt trên thế giới
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dinh dưỡng
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 7:29 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 28/08/2018

10 thực phẩm bị phản đối kịch liệt trên thế giới

Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra trên khắp thế giới, để bảo vệ các quan điểm nhân đạo, không sử dụng các loại động vật dưới đây, trong chế biến thực phẩm.... Đọc thêm

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!