Video Sức khỏe mới nhất

  • Tiêu đề: Mang thai, uống nước rễ cây đinh lăng có được không
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 1:40 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 04/01/2018

Mang thai, uống nước rễ cây đinh lăng có được không

Câu hỏi: Cháu đang mang thai 3 tháng, nếu lấy rễ cây đinh lăng đun nước, uống hằng ngày có được không.... Đọc thêm