Video Sức khỏe mới nhất

  • Tiêu đề: Tuổi cao nhưng sức không cao
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 9:42 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 01/08/2018

Tuổi cao nhưng sức không cao

Sự suy giảm về các chức năng, đã làm cho cơ thể người cao tuổi, trở nên phức tạp và rất mong manh.... Đọc thêm