Truyện Hưởng Hết Sủng Nịch - Ngôn tình

  • Tên truyện: Hưởng Hết Sủng Nịch
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hưởng Hết Sủng Nịch
Bạn đang đọc truyện Hưởng Hết Sủng Nịch của tác giả Đóa Diên trên trang đọc truyện online.Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công “Diêm La mặt lạnh” này cho ta!

Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổi, là hoa cúc khuê nữ tốt nhất, vừa đến nơi này, liền bị ăn làm mạt tịnh, ta muốn giải oan! Mỗ mỗ nam nhân:

giải oan?

( mắt lạnh lùng… ) Mỗ mỗ ( run run… ):

không có, không thể nào, ta là nói muốn vận động thắt lưng, vận động thắt lưng… Mỗ mỗ nam nhân:

( tiếp tục đọc sách… )

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 1 29/11/2013
2 Chương 2 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 2 29/11/2013
3 Chương 3 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 3 29/11/2013
4 Chương 4 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 4 29/11/2013
5 Chương 5 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 5 29/11/2013
6 Chương 6 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 6 29/11/2013
7 Chương 7 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 7 29/11/2013
8 Chương 8 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 8 29/11/2013
9 Chương 9 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 9 29/11/2013
10 Chương 10 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 10 29/11/2013
11 Chương 11 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 11 29/11/2013
12 Chương 12 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 12 29/11/2013
13 Chương 13 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 13 29/11/2013
14 Chương 14 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 14 29/11/2013
15 Chương 15 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 15 29/11/2013
16 Chương 16 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 16 29/11/2013
17 Chương 17 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 17 29/11/2013
18 Chương 18 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 18 29/11/2013
19 Chương 19 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 19 29/11/2013
20 Chương 20 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 20 29/11/2013
21 Chương 21 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 21 29/11/2013
22 Chương 22 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 22 29/11/2013
23 Chương 23 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 23 29/11/2013
24 Chương 24 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 24 29/11/2013
25 Chương 25 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 25 29/11/2013
26 Chương 26 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 26 29/11/2013
27 Chương 27 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 27 29/11/2013
28 Chương 28 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 28 29/11/2013
29 Chương 29 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 29 29/11/2013
30 Chương 30 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 30 29/11/2013
31 Chương 31 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 31 29/11/2013
32 Chương 32 Hưởng Hết Sủng Nịch - Chương 32 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-huong-het-sung-nich-246.html