Truyện Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Truyện teen

  • Tên truyện: Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!
Bạn đang đọc truyện Nhỏ đáng ghét... Em đã cướp trái tim anh rồi! của tác giả Tiểulyly trên website đọc truyện online.Có phải người tốt sau khi chết điều được đặt chân đến thiên đường hay chỉ được một vài người ?

Dũng cảm đối diện với sự thật phũ phàng phải chăng là vô nghĩa ?

Tại sao lại có một tổ chức khát máu đến độ đặt ra một quy luật phải giết người có danh hiệu “chìa khóa vàng” để được làm chủ tổ chức ?

Gia đình , bạn bè , cuộc sống , sự thật , dối trá , sự kiên trì , niềm đam mê , tình yêu …như đã được định sẵn từ rất lâu trước đó – tất cả , như một vòng xoay lớn .

Định mệnh ! _ Cuối cùng ta cũng đã tìm được “chìa khóa vàng” .

Nhưng ….

tại sao ta lại không nở ra tay cướp đi sinh mạng bé bỏng ấy ?

– by Demonwhite _ Nếu ngươi không làm , ta sẽ tự tay làm lấy .

Vì đây là luật , một khi đã là người của tổ chức thì không bao giờ được yếu lòng dù người đó có là người thân của mình đi chăng nữa .

_ Không được làm hại người này vì đây là người của bọn tôi .

_ Triết Minh , con đừng tưởng là ta không dám .

_ Thử xem ! _ Các người …các người có điên không vậy ?

Mau dừng cái chuyện quái quỷ này lại đi .

_ Con quên là đã hứa gì với ta rồi sao ?

Bách Nhật .

_ Ông ….

_ Ha ha , nực cười .

Quy luật này đã có từ lâu rồi .

Không bao giờ thay đổi được đâu.

_ Chính tôi sẽ thay đổi nó ! _ Ngươi nghĩ , không ra tay kết thúc sinh mạng “chìa khóa vàng” , ngươi có thể làm chủ tổ chức ư ?

Không đời nào ! _ Thiên Di , tránh ra mau đi .

Đoàng ….

_ Nhỏ đáng ghét , em đã cướp trái tim anh rồi ! Nên anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu , đồ ngốc ! Phát súng ấy ……kết thúc một câu chuyện ….

hay ….

sẽ bắt đầu một câu chuyện khác .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 48 30/11/2013
49 Chương 49 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 49 30/11/2013
50 Chương 50 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 50 30/11/2013
51 Chương 51 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 51 30/11/2013
52 Chương 52 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 52 30/11/2013
53 Chương 53 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 53 30/11/2013
54 Chương 54 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 54 30/11/2013
55 Chương 55 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 55 30/11/2013
56 Chương 56 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 56 30/11/2013
57 Chương 57 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 57 30/11/2013
58 Chương 58 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 58 30/11/2013
59 Chương 59 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 59 30/11/2013
60 Chương 60 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 60 30/11/2013
61 Chương 61 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 61 30/11/2013
62 Chương 62 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 62 30/11/2013
63 Chương 63 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 63 30/11/2013
64 Chương 64 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 64 30/11/2013
65 Chương 65 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 65 30/11/2013
66 Chương 66 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 66 30/11/2013
67 Chương 67 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 67 30/11/2013
68 Chương 68 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 68 30/11/2013
69 Chương 69 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 69 30/11/2013
70 Chương 70 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 70 30/11/2013
71 Chương 71 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 71 30/11/2013
72 Chương 72 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 72 30/11/2013
73 Chương 73 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 73 30/11/2013
74 Chương 74 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 74 30/11/2013
75 Chương 75 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 75 30/11/2013
76 Chương 76 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 76 30/11/2013
77 Chương 77 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 77 30/11/2013
78 Chương 78 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 78 30/11/2013
79 Chương 79 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 79 30/11/2013
80 Chương 80 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Chương 80 30/11/2013
81 Chương 81 Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! - Ngoại Truyện 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nho-dang-ghet-em-da-cuop-trai-tim-anh-roi-349.html