Truyện Kiếp Hôn Ký - Ngôn tình

  • Tên truyện: Kiếp Hôn Ký
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Kiếp Hôn Ký
Bạn đang đọc truyện Kiếp Hôn Ký của tác giả Bồng Vũ trên trang đọc truyện online.Căn dặn nữ nhi sắp xuất giá: “Nhớ rõ cẩn thận đừng có khinh xuất nha!” Nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ mong hôn lễ đến Nào biết đương lúc vui mừng như thế lại bị người bắt cóc Hắn rốt cuộc là muốn giựt tiền? Hay là muốn cướp sắc?

Hắn trời sanh tính kiêu căng tự phụ, nàng vẻ mặt thất sắc không nói  Thế nhưng hắn còn dám yêu ngôn hoặc chúng, nói hươu nói vượn  Chẳng những 「 dỗ 」 nàng đừng gả cho cái loại người lưu manh, không phải trượng phu đó.

Còn 「 gièm pha 」bảo cha nàng vì tư lợi bán đứng nữ nhi  Nói hết bài này đến bài khác.

Cái gì mà là “hắc”?

!  Nói nào là người trong thiên hạ toàn là hắc.

Dường như chỉ duy nhất mình hắn độc thoại .

Nhưng là, đủ loại dấu vết để lại khắp nơi biểu hiện 「vị hôn phu tương lai」của nàng vẫn lưu luyến bụi hoa trung!  Còn cha nàng thì đánh chết cũng không giao tiền chuộc chuộc nàng!  Càng chết hơn là nàng lại không cẩn thận yêu thương hắn!  Con tin mà lại yêu thương kẻ bắt cóc mình?

Tình thế này…… phải nói sao đây?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kiếp Hôn Ký - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Kiếp Hôn Ký - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Kiếp Hôn Ký - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Kiếp Hôn Ký - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Kiếp Hôn Ký - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Kiếp Hôn Ký - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Kiếp Hôn Ký - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Kiếp Hôn Ký - Chương 8 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-kiep-hon-ky-252.html