Truyện Nhật ký sa tăng - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Nhật ký sa tăng
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nhật ký sa tăng
Bạn đang đọc truyện Nhật ký Sa Tăng của tác giả Lâm Trường Trị trên trang đọc truyện online. Nhật ký Sa Tăng là một tác phẩm tiêu biểu cho văn học mạng thời kỳ đầu, tiếp nối thành công sau Lần đầu tiên thân mật của Thái Trí Hằng.Nó được mệnh danh là: Sử thượng tối bạo tiếu văn học tác phẩm - Tác phẩm văn học gây cười nhất.

Tây Du Ký bản thân nó đã là một tác phẩm có chất trào lộng u mặc, thâm thúy hóm hỉnh đặc trưng cho thời đại.

Nhật ký Sa Tăng cũng thừa kế cái tư tưởng ấy.

Hãy xem xem Sa Tăng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi này giấu gì trong lòng nhé.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nhật ký sa tăng - Năm tươi đẹp đầu tiên 18/11/2013
2 Chương 2 Nhật ký sa tăng - Chương 2 18/11/2013
3 Chương 3 Nhật ký sa tăng - Chương 3 18/11/2013
4 Chương 4 Nhật ký sa tăng - Chương 4 18/11/2013
5 Chương 5 Nhật ký sa tăng - Đường Tăng 18/11/2013
6 Chương 6 Nhật ký sa tăng - Chương 6 18/11/2013
7 Chương 7 Nhật ký sa tăng - Chương 7 18/11/2013
8 Chương 8 Nhật ký sa tăng - Chương 8 18/11/2013
9 Chương 9 Nhật ký sa tăng - Chương 9 18/11/2013
10 Chương 10 Nhật ký sa tăng - Chương 10 18/11/2013
11 Chương 11 Nhật ký sa tăng - Chương 11 18/11/2013
12 Chương 12 Nhật ký sa tăng - Chương 12 18/11/2013
13 Chương 13 Nhật ký sa tăng - Chương 13 18/11/2013
14 Chương 14 Nhật ký sa tăng - Chương 14 18/11/2013
15 Chương 15 Nhật ký sa tăng - Chương 15 18/11/2013
16 Chương 16 Nhật ký sa tăng - Chương 16 18/11/2013
17 Chương 17 Nhật ký sa tăng - Chương 17 18/11/2013
18 Chương 18 Nhật ký sa tăng - Chương 18 18/11/2013
19 Chương 19 Nhật ký sa tăng - Chương 19 18/11/2013
20 Chương 20 Nhật ký sa tăng - Chương 20 18/11/2013
21 Chương 21 Nhật ký sa tăng - Chương 21 18/11/2013
22 Chương 22 Nhật ký sa tăng - Chương 22 18/11/2013
23 Chương 23 Nhật ký sa tăng - Chương 23 18/11/2013
24 Chương 24 Nhật ký sa tăng - Chương 24 18/11/2013
25 Chương 25 Nhật ký sa tăng - Chương 25 18/11/2013
26 Chương 26 Nhật ký sa tăng - Chương 26 18/11/2013
27 Chương 27 Nhật ký sa tăng - Chương 27 18/11/2013
28 Chương 28 Nhật ký sa tăng - Chương 28 18/11/2013
29 Chương 29 Nhật ký sa tăng - Chương 29 18/11/2013
30 Chương 30 Nhật ký sa tăng - Chương 30 18/11/2013
31 Chương 31 Nhật ký sa tăng - Chương 31 18/11/2013
32 Chương 32 Nhật ký sa tăng - Chương 32 18/11/2013
33 Chương 33 Nhật ký sa tăng - Chương 33 18/11/2013
34 Chương 34 Nhật ký sa tăng - Chương 34 18/11/2013
35 Chương 35 Nhật ký sa tăng - Chương 35 18/11/2013
36 Chương 36 Nhật ký sa tăng - Chương 36 18/11/2013
37 Chương 37 Nhật ký sa tăng - Chương 37 18/11/2013
38 Chương 38 Nhật ký sa tăng - Chương 38 18/11/2013
39 Chương 39 Nhật ký sa tăng - Chương 39 18/11/2013
40 Chương 40 Nhật ký sa tăng - Chương 40 18/11/2013
41 Chương 41 Nhật ký sa tăng - Chương 41 18/11/2013
42 Chương 42 Nhật ký sa tăng - Chương 42 18/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nhat-ky-sa-tang-4.html