Truyện Phật Đạo - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Phật Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Phật Đạo
Bạn đang đọc truyện Phật Đạo của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.PHẬT ĐẠO là tác phẩm của Mộng Nhập Thần Cơ thuộc thể loại tiên hiệp, mảng ‘Hồng hoang phong thần’, lấy bối cảnh và kinh nghiệm từ những bộ truyện như Về các cấp tu luyện:Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phật Đạo - Giết người đoạt bảo 09/12/2013
2 Chương 2 Phật Đạo - Tính kế lẫn nhau 09/12/2013
3 Chương 3 Phật Đạo - Phù lục thuật 09/12/2013
4 Chương 4 Phật Đạo - Thục Sơn tái hiện 09/12/2013
5 Chương 5 Phật Đạo - Khôi Lỗi thuật 09/12/2013
6 Chương 6 Phật Đạo - Tứ Tượng Tuyệt Sát 09/12/2013
7 Chương 7 Phật Đạo - Hóa Huyết thần đao 09/12/2013
8 Chương 8 Phật Đạo - Kim tằm sáu cánh 09/12/2013
9 Chương 9 Phật Đạo - Nguyên Thần thứ hai 09/12/2013
10 Chương 10 Phật Đạo - Bắc đẩu phong ma 09/12/2013
11 Chương 11 Phật Đạo - Hốt bạc 09/12/2013
12 Chương 12 Phật Đạo - Kiếm ra đời 09/12/2013
13 Chương 13 Phật Đạo - Bát Cực Lang Vương 09/12/2013
14 Chương 14 Phật Đạo - Viễn cổ mật văn 09/12/2013
15 Chương 15 Phật Đạo - Liên minh yêu quái 09/12/2013
16 Chương 16 Phật Đạo - Liên minh yêu quái (2) 09/12/2013
17 Chương 17 Phật Đạo - Liên minh yêu quái (3) 09/12/2013
18 Chương 18 Phật Đạo - Liên minh yêu quái (4) 09/12/2013
19 Chương 19 Phật Đạo - Liên minh yêu quái (5) 09/12/2013
20 Chương 20 Phật Đạo - Bị phục kích 09/12/2013
21 Chương 21 Phật Đạo - Khổ chiến 09/12/2013
22 Chương 22 Phật Đạo - Huyết Ma Sát Chú 09/12/2013
23 Chương 23 Phật Đạo - Mật tông chân ngôn 09/12/2013
24 Chương 24 Phật Đạo - Khó bề phân biệt 09/12/2013
25 Chương 25 Phật Đạo - Ngọc Hư cung 09/12/2013
26 Chương 26 Phật Đạo - Đạo môn tông sư 09/12/2013
27 Chương 27 Phật Đạo - Roi Đả Thần 09/12/2013
28 Chương 28 Phật Đạo - Kí ức xa xưa 09/12/2013
29 Chương 29 Phật Đạo - Lại nổi sóng gió 09/12/2013
30 Chương 30 Phật Đạo - Hiếp người quá đáng 09/12/2013
31 Chương 31 Phật Đạo - Cắc ké kỳ nhông 09/12/2013
32 Chương 32 Phật Đạo - Biến cố xảy ra 09/12/2013
33 Chương 33 Phật Đạo - Hoàng Bào lão đạo 09/12/2013
34 Chương 34 Phật Đạo - Giết người diệt khẩu 09/12/2013
35 Chương 35 Phật Đạo - Hiểu lầm nảy sinh 09/12/2013
36 Chương 36 Phật Đạo - Đạo tâm Ma tính 09/12/2013
37 Chương 37 Phật Đạo - Sinh tử phải trái 09/12/2013
38 Chương 38 Phật Đạo - Lưỡng hổ phân tranh 09/12/2013
39 Chương 39 Phật Đạo - Nhân Kiếm hợp nhất 09/12/2013
40 Chương 40 Phật Đạo - Hải ngoại tán tu 09/12/2013
41 Chương 41 Phật Đạo - Kẻ tung người hứng 09/12/2013
42 Chương 42 Phật Đạo - Yêu ma lộ diện 09/12/2013
43 Chương 43 Phật Đạo - Yêu ma trong bóng tối 09/12/2013
44 Chương 44 Phật Đạo - Đại nạn chực chờ 09/12/2013
45 Chương 45 Phật Đạo - Hiên Viên pháp vương 09/12/2013
46 Chương 46 Phật Đạo - Cửu Bát huyền công 09/12/2013
47 Chương 47 Phật Đạo - Đạo Yêu hợp mưu (1) 09/12/2013
48 Chương 48 Phật Đạo - Đạo Yêu hợp mưu (2) 09/12/2013
49 Chương 49 Phật Đạo - Dị năng nhân sĩ (1) 09/12/2013
50 Chương 50 Phật Đạo - Dị năng nhân sĩ (2) 09/12/2013
51 Chương 51 Phật Đạo - Không thể tưởng được 09/12/2013
52 Chương 52 Phật Đạo - Nội chiến liên tục 09/12/2013
53 Chương 53 Phật Đạo - Mua dây buộc mình (1) 09/12/2013
54 Chương 54 Phật Đạo - Mua dây buộc mình (2) 09/12/2013
55 Chương 55 Phật Đạo - Tuyệt đại cao thủ (1) 09/12/2013
56 Chương 56 Phật Đạo - Tuyệt đại cao thủ (2) 09/12/2013
57 Chương 57 Phật Đạo - Cao thủ đối thoại 09/12/2013
58 Chương 58 Phật Đạo - Ma trung chi ma (1) 09/12/2013
59 Chương 59 Phật Đạo - Ma trung chi ma (2) 09/12/2013
60 Chương 60 Phật Đạo - Ma trung chi ma (3) 09/12/2013
61 Chương 61 Phật Đạo - Bất Động Minh Vương 09/12/2013
62 Chương 62 Phật Đạo - Ra vẻ nguy hiểm 09/12/2013
63 Chương 63 Phật Đạo - Lấy việc công làm việc tư 09/12/2013
64 Chương 64 Phật Đạo - Do dự không quyết 09/12/2013
65 Chương 65 Phật Đạo - Huyệt động dưới đất 09/12/2013
66 Chương 66 Phật Đạo - Mãnh quỷ quân hồn 09/12/2013
67 Chương 67 Phật Đạo - Ma binh tụ thần 09/12/2013
68 Chương 68 Phật Đạo - Thiên Tinh đại điện 09/12/2013
69 Chương 69 Phật Đạo - Địa Sát đại trận 09/12/2013
70 Chương 70 Phật Đạo - Bốn bề thụ địch 09/12/2013
71 Chương 71 Phật Đạo - Vạn vật vi đạo 09/12/2013
72 Chương 72 Phật Đạo - Tứ Diện Bát Tí 09/12/2013
73 Chương 73 Phật Đạo - Nguy cơ trùng trùng 09/12/2013
74 Chương 74 Phật Đạo - Vô thượng pháp thân 09/12/2013
75 Chương 75 Phật Đạo - A Phòng cung phủ 09/12/2013
76 Chương 76 Phật Đạo - Sơn Hà Xã Tắc 09/12/2013
77 Chương 77 Phật Đạo - Tị Thủy thần châu 09/12/2013
78 Chương 78 Phật Đạo - Bí phù trên vách 09/12/2013
79 Chương 79 Phật Đạo - Lưỡng Nghi Vi Trần 09/12/2013
80 Chương 80 Phật Đạo - Cổ quái tăng đạo 09/12/2013
81 Chương 81 Phật Đạo - Thất Thái tiên tử (1) 09/12/2013
82 Chương 82 Phật Đạo - Thất Thái tiên tử (2) 09/12/2013
83 Chương 83 Phật Đạo - Thiên Đạo Trừng Uy (1) 09/12/2013
84 Chương 84 Phật Đạo - Thiên Đạo Trừng Uy (2) 09/12/2013
85 Chương 85 Phật Đạo - Thiên Đạo Trừng Uy (3) 09/12/2013
86 Chương 86 Phật Đạo - Rết Thiết Bối 09/12/2013
87 Chương 87 Phật Đạo - Tự Tại Thiên Cung (Thượng) 09/12/2013
88 Chương 88 Phật Đạo - Tự Tại Thiên Cung (2) 09/12/2013
89 Chương 89 Phật Đạo - Tự Tại Thiên Cung (3) 09/12/2013
90 Chương 90 Phật Đạo - Nghiệt duyên tam kiếp 09/12/2013
91 Chương 91 Phật Đạo - Chút phiền phức nhỏ 09/12/2013
92 Chương 92 Phật Đạo - Cô gái điêu ngoa 09/12/2013
93 Chương 93 Phật Đạo - Căng thẳng 09/12/2013
94 Chương 94 Phật Đạo - Côn Lôn mất chủ (1) 09/12/2013
95 Chương 95 Phật Đạo - Côn Lôn mất chủ (2) 09/12/2013
96 Chương 96 Phật Đạo - Nguyên thần đoạt xác 09/12/2013
97 Chương 97 Phật Đạo - Nắn lại thân xác 09/12/2013
98 Chương 98 Phật Đạo - Mỗi người một hướng 09/12/2013
99 Chương 99 Phật Đạo - Thiên hạ đạo môn (1) 09/12/2013
100 Chương 100 Phật Đạo - Thiên hạ đạo môn (2 09/12/2013
101 Chương 101 Phật Đạo - Không Động. 09/12/2013
102 Chương 102 Phật Đạo - Đục nước béo cò (1). 09/12/2013
103 Chương 103 Phật Đạo - Đục nước béo cò (2) 09/12/2013
104 Chương 104 Phật Đạo - Đổ dầu vào lửa 09/12/2013
105 Chương 105 Phật Đạo - Do thám Lưỡng Nghi Vi Trần (1) 09/12/2013
106 Chương 106 Phật Đạo - Do thám Lưỡng Nghi Vi Trần (2) 09/12/2013
107 Chương 107 Phật Đạo - Ươm mầm tai họa (1) 09/12/2013
108 Chương 108 Phật Đạo - Ươm mầm tai họa (2) 09/12/2013
109 Chương 109 Phật Đạo - Dị năng Đại Vu Truyện Phật Đạo 09/12/2013
110 Chương 110 Phật Đạo - Thực lực Côn Lôn (1) 09/12/2013
111 Chương 111 Phật Đạo - Thực lực Côn Lôn (2) 09/12/2013
112 Chương 112 Phật Đạo - Nguyên thần luyện trùng (1) 09/12/2013
113 Chương 113 Phật Đạo - Nguyên thần luyện trùng (2) 09/12/2013
114 Chương 114 Phật Đạo - Côn Lôn phục thù (1) 09/12/2013
115 Chương 115 Phật Đạo - Côn Lôn phục thù (2) 09/12/2013
116 Chương 116 Phật Đạo - Côn Lôn phục thù (3) 09/12/2013
117 Chương 117 Phật Đạo - Côn Lôn phục thù (4) 09/12/2013
118 Chương 118 Phật Đạo - Khổn Tiên Tác 09/12/2013
119 Chương 119 Phật Đạo - Cạm bẫy 09/12/2013
120 Chương 120 Phật Đạo - Tình thế hỗn loạn 09/12/2013
121 Chương 121 Phật Đạo - Ngư ông đắc lợi 09/12/2013
122 Chương 122 Phật Đạo - Gian manh xảo trá 09/12/2013
123 Chương 123 Phật Đạo - Phỗng tay trên 09/12/2013
124 Chương 124 Phật Đạo - Biến cố liền liền (1) 09/12/2013
125 Chương 125 Phật Đạo - Biến cố liền liền (2) 09/12/2013
126 Chương 126 Phật Đạo - Biến cố liền liền (3) 09/12/2013
127 Chương 127 Phật Đạo - Biến cố liền liền (4) 09/12/2013
128 Chương 128 Phật Đạo - Biến cố liền liền (5) 09/12/2013
129 Chương 129 Phật Đạo - Âm thần toi mạng 09/12/2013
130 Chương 130 Phật Đạo - Thanh Nghê Huyết Thần 09/12/2013
131 Chương 131 Phật Đạo - Hóa thù thành bạn (1) 09/12/2013
132 Chương 132 Phật Đạo - Hóa thù thành bạn (2) 09/12/2013
133 Chương 133 Phật Đạo - Lại nổi phong ba 09/12/2013
134 Chương 134 Phật Đạo - Thương Lãng thủy cung Truyện Phật Đạo 09/12/2013
135 Chương 135 Phật Đạo - Thiên quỷ đạm hồn (1) 09/12/2013
136 Chương 136 Phật Đạo - Thiên quỷ đạm hồn (2) 09/12/2013
137 Chương 137 Phật Đạo - Thiên quỷ đạm hồn (3) 09/12/2013
138 Chương 138 Phật Đạo - Đâu Suất Tử Diệm (1) 09/12/2013
139 Chương 139 Phật Đạo - Đâu Suất Tử Diệm (2) 09/12/2013
140 Chương 140 Phật Đạo - Đâu Suất Tử Diệm (3) 09/12/2013
141 Chương 141 Phật Đạo - Tam Thánh luyện đan – Chúng đạo nhân tìm đạo lý dưới đáy biển (1) 09/12/2013
142 Chương 142 Phật Đạo - Tam Thánh luyện đan – Chúng đạo nhân tìm đạo lý dưới đáy biển (2) 09/12/2013
143 Chương 143 Phật Đạo - Tam Thánh luyện đan – Chúng đạo nhân tìm đạo lý dưới đáy biển (3) 09/12/2013
144 Chương 144 Phật Đạo - Kình Giao quét đạo – Dưới đáy biển thối đến kinh người 09/12/2013
145 Chương 145 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (1) 09/12/2013
146 Chương 146 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (2) 09/12/2013
147 Chương 147 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (3) 09/12/2013
148 Chương 148 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (4) 09/12/2013
149 Chương 149 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (5) 09/12/2013
150 Chương 150 Phật Đạo - Bắc Hải Tiên Phủ - Cao thủ các phương tự hiển thần thông (6) 09/12/2013
151 Chương 151 Phật Đạo - Mưu đồ đoạt bảo 09/12/2013
152 Chương 152 Phật Đạo - Cóc sáu đồng tử 09/12/2013
153 Chương 153 Phật Đạo - Tiên phủ khai quang (1) 09/12/2013
154 Chương 154 Phật Đạo - Tiên phủ khai quang (2) 09/12/2013
155 Chương 155 Phật Đạo - Phi kiếm và tâm thần tương thông 09/12/2013
156 Chương 156 Phật Đạo - Loạn chiến (1) 09/12/2013
157 Chương 157 Phật Đạo - Loạn chiến (2) 09/12/2013
158 Chương 158 Phật Đạo - Loạn chiến (3) 09/12/2013
159 Chương 159 Phật Đạo - Loạn chiến (4) 09/12/2013
160 Chương 160 Phật Đạo - Thất Bảo Diệu Thụ 09/12/2013
161 Chương 161 Phật Đạo - Bát Bộ Thiên Long (1) 09/12/2013
162 Chương 162 Phật Đạo - Bát Bộ Thiên Long (2) 09/12/2013
163 Chương 163 Phật Đạo - U Hồn Bạch Cốt Phiên (1) 09/12/2013
164 Chương 164 Phật Đạo - U Hồn Bạch Cốt Phiên (2) 09/12/2013
165 Chương 165 Phật Đạo - Thiên Quỷ Lam Thần (1) 09/12/2013
166 Chương 166 Phật Đạo - Thiên Quỷ Lam Thần (2) 09/12/2013
167 Chương 167 Phật Đạo - Thiên Quỷ Lam Thần (3) 09/12/2013
168 Chương 168 Phật Đạo - Tam Tạng Chân Kinh 09/12/2013
169 Chương 169 Phật Đạo - Thu phục Lam Thần 09/12/2013
170 Chương 170 Phật Đạo - Yêu nữ 09/12/2013
171 Chương 171 Phật Đạo - Xong xuôi mọi chuyện 09/12/2013
172 Chương 172 Phật Đạo - Sư đồ trùng phùng (1) 09/12/2013
173 Chương 173 Phật Đạo - Sư đồ trùng phùng (2) 09/12/2013
174 Chương 174 Phật Đạo - Vu môn xuất hiện (1) 09/12/2013
175 Chương 175 Phật Đạo - Vu môn xuất hiện (2) 09/12/2013
176 Chương 176 Phật Đạo - Tỉ muội hồ ly (1) 09/12/2013
177 Chương 177 Phật Đạo - Tỉ muội hồ ly (2) 09/12/2013
178 Chương 178 Phật Đạo - Tỉ muội hồ ly (3) 09/12/2013
179 Chương 179 Phật Đạo - Trả đũa (1) 09/12/2013
180 Chương 180 Phật Đạo - Trả đũa (2) 09/12/2013
181 Chương 181 Phật Đạo - Một mũi tên trúng 3 chim 09/12/2013
182 Chương 182 Phật Đạo - Thất khiếu khóa phách 09/12/2013
183 Chương 183 Phật Đạo - Thủ đoạn 09/12/2013
184 Chương 184 Phật Đạo - Đại chiến nổi lên 09/12/2013
185 Chương 185 Phật Đạo - Đại chiến bắt đầu 09/12/2013
186 Chương 186 Phật Đạo - Chân phẩm xuất hiện 09/12/2013
187 Chương 187 Phật Đạo - Chân nhân thu tọa kỵ (1) 09/12/2013
188 Chương 188 Phật Đạo - Chân nhân thu tọa kỵ (2) 09/12/2013
189 Chương 189 Phật Đạo - Thiên số đã định 09/12/2013
190 Chương 190 Phật Đạo - Tử mẫu kim phù 09/12/2013
191 Chương 191 Phật Đạo - Yêu ma tái hiện 09/12/2013
192 Chương 192 Phật Đạo - Địa tiên (1) 09/12/2013
193 Chương 193 Phật Đạo - Địa tiên (2) 09/12/2013
194 Chương 194 Phật Đạo - Nhân gian (1) 09/12/2013
195 Chương 195 Phật Đạo - Nhân gian (2) 09/12/2013
196 Chương 196 Phật Đạo - Bước ngoặt 09/12/2013
197 Chương 197 Phật Đạo - Cố nhân 09/12/2013
198 Chương 198 Phật Đạo - Cố nhân (6) 09/12/2013
199 Chương 199 Phật Đạo - Lão Ưng (1) 09/12/2013
200 Chương 200 Phật Đạo - Lão Ưng (6) 09/12/2013
201 Chương 201 Phật Đạo - Đãng Ma (1) 09/12/2013
202 Chương 202 Phật Đạo - Đãng Ma (4) 09/12/2013
203 Chương 203 Phật Đạo - Câu Trần (1) 09/12/2013
204 Chương 204 Phật Đạo - Câu Trần (4) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phat-dao-517.html