Truyện Thần Mộ Ii - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thần Mộ Ii
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thần Mộ Ii
Bạn đang đọc truyện Thần Mộ II của tác giả Ngô Biển Quân trên trang đọc truyện online. Truyện gì xảy ra khi môt chàng trai đội mồ sống lại ???? Và chàng đã đi tìm cho mình câu trả lời về sự sống, tình yêu và sự hận thù..............
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thần Mộ Ii - Kẻ trong truyền thuyết 09/12/2013
2 Chương 2 Thần Mộ Ii - Chúa tể phương Đông 09/12/2013
3 Chương 3 Thần Mộ Ii - Huyền công lại biến chuyển 09/12/2013
4 Chương 4 Thần Mộ Ii - Tử Vong ma đao 09/12/2013
5 Chương 5 Thần Mộ Ii - Liên hợp 09/12/2013
6 Chương 6 Thần Mộ Ii - Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng) 09/12/2013
7 Chương 7 Thần Mộ Ii - Tiểu sát (Bắt đầy thanh lý môn hộ) 09/12/2013
8 Chương 8 Thần Mộ Ii - Bão tố 09/12/2013
11 Chương 11 Thần Mộ Ii - Sóng gió nổi lên 09/12/2013
15 Chương 15 Thần Mộ Ii - Ngày các vì sao rơi rụng 09/12/2013
17 Chương 17 Thần Mộ Ii - Quyết không thất bại 09/12/2013
18 Chương 18 Thần Mộ Ii - Huyền công hạ quyển 09/12/2013
19 Chương 19 Thần Mộ Ii - Nhiếp phục 09/12/2013
20 Chương 20 Thần Mộ Ii - Long Bảo Bảo phát uy 09/12/2013
21 Chương 21 Thần Mộ Ii - Lưới 09/12/2013
22 Chương 22 Thần Mộ Ii - Ở tiểu sơn thôn xa xôi 09/12/2013
23 Chương 23 Thần Mộ Ii - Đêm say đắm 09/12/2013
24 Chương 24 Thần Mộ Ii - Thánh long kị sĩ mạnh nhất 09/12/2013
25 Chương 25 Thần Mộ Ii - Giết 09/12/2013
26 Chương 26 Thần Mộ Ii - Hóa thân thiên địa 09/12/2013
27 Chương 27 Thần Mộ Ii - Sa mạc tà dị 09/12/2013
28 Chương 28 Thần Mộ Ii - Thiên sứ khô lâu 09/12/2013
29 Chương 29 Thần Mộ Ii - Xông qua trùng vây 09/12/2013
30 Chương 30 Thần Mộ Ii - Cổ thần điện 09/12/2013
31 Chương 31 Thần Mộ Ii - Bất Tử Chi Vương 09/12/2013
32 Chương 32 Thần Mộ Ii - Tranh đoạt thần cách 09/12/2013
33 Chương 33 Thần Mộ Ii - Minh Thần 09/12/2013
34 Chương 34 Thần Mộ Ii - Thanh toán Minh Thần 09/12/2013
35 Chương 35 Thần Mộ Ii - Người chấp pháp 09/12/2013
36 Chương 36 Thần Mộ Ii - Không được đặt tên 09/12/2013
37 Chương 37 Thần Mộ Ii - Truyền thừa của Thần linh 09/12/2013
38 Chương 38 Thần Mộ Ii - Rồng kêu chín tầng trời 09/12/2013
39 Chương 39 Thần Mộ Ii - Giết Rồng Lập Uy 09/12/2013
40 Chương 40 Thần Mộ Ii - Không được đặt tên 09/12/2013
41 Chương 41 Thần Mộ Ii - Bảy chiêu thần kiếm 09/12/2013
42 Chương 42 Thần Mộ Ii - Không tên 09/12/2013
43 Chương 43 Thần Mộ Ii - Ý nghĩa chân chính của Thất ma đao 09/12/2013
44 Chương 44 Thần Mộ Ii - Đệ nhất Đạo môn 09/12/2013
45 Chương 45 Thần Mộ Ii - Nguyên khí trói buộc 09/12/2013
46 Chương 46 Thần Mộ Ii - Cuồng nữ Nhược Lan 09/12/2013
47 Chương 47 Thần Mộ Ii - Long Vũ 09/12/2013
48 Chương 48 Thần Mộ Ii - Lại đến Côn Luân 09/12/2013
49 Chương 49 Thần Mộ Ii - Huyền giới 09/12/2013
50 Chương 50 Thần Mộ Ii - Thánh địa của Yêu tộc – Bể dâu thấp thoáng trong tiếng cười 09/12/2013
51 Chương 51 Thần Mộ Ii - Đằng đẵng vạn năm 09/12/2013
52 Chương 52 Thần Mộ Ii - Côn Luân Song Hại 09/12/2013
53 Chương 53 Thần Mộ Ii - Một đóa hoa một thế giới 09/12/2013
54 Chương 54 Thần Mộ Ii - Nội thiên địa 09/12/2013
55 Chương 55 Thần Mộ Ii - Truyền thuyết về Thi Thần 09/12/2013
56 Chương 56 Thần Mộ Ii - Đỗ gia Huyền giới 09/12/2013
57 Chương 57 Thần Mộ Ii - Tổ Thi Vương 09/12/2013
58 Chương 58 Thần Mộ Ii - Thi Vương đấu với Đỗ gia 09/12/2013
59 Chương 59 Thần Mộ Ii - Đông thổ dậy sóng 09/12/2013
60 Chương 60 Thần Mộ Ii - Kẻ bị đóng băng vạn năm 09/12/2013
61 Chương 61 Thần Mộ Ii - Liệt Thiên Thập Kích 09/12/2013
62 Chương 62 Thần Mộ Ii - Con rồng du côn 09/12/2013
63 Chương 63 Thần Mộ Ii - Nhân giả vô địch 09/12/2013
64 Chương 64 Thần Mộ Ii - Ta muốn biến thân 09/12/2013
65 Chương 65 Thần Mộ Ii - Loạn chiến 09/12/2013
66 Chương 66 Thần Mộ Ii - Điên cuồng 09/12/2013
67 Chương 67 Thần Mộ Ii - Bảy chiêu ma đao 09/12/2013
68 Chương 68 Thần Mộ Ii - Không còn tự chủ 09/12/2013
69 Chương 69 Thần Mộ Ii - Cảm nhận nội thiên địa 09/12/2013
70 Chương 70 Thần Mộ Ii - Gặp gỡ 09/12/2013
71 Chương 71 Thần Mộ Ii - Ngũ đế 09/12/2013
72 Chương 72 Thần Mộ Ii - Long cốc 09/12/2013
73 Chương 73 Thần Mộ Ii - Thượng cổ thánh vật 09/12/2013
74 Chương 74 Thần Mộ Ii - Phá hỗn độn, khai thiên địa. 09/12/2013
75 Chương 75 Thần Mộ Ii - Định địa thần thụ (Cây thần trấn đất) 09/12/2013
76 Chương 76 Thần Mộ Ii - Côi bảo bản thể (nguyên gốc của báu vật) 09/12/2013
77 Chương 77 Thần Mộ Ii - Phong đô lão thi 09/12/2013
78 Chương 78 Thần Mộ Ii - Hựu kiến thiên sứ (Lại gặp Thiên sứ) 09/12/2013
79 Chương 79 Thần Mộ Ii - Chiến thiên sứ (Đánh nhau với thiên sứ) 09/12/2013
80 Chương 80 Thần Mộ Ii - Hấp nạp thần lực 09/12/2013
81 Chương 81 Thần Mộ Ii - Tiến quân lục giai 09/12/2013
82 Chương 82 Thần Mộ Ii - Khảo liễu cá phượng hoàng đản (Nướng trứng phượng hoàng) 09/12/2013
83 Chương 83 Thần Mộ Ii - Gặp lại Mộng Khả Nhi 09/12/2013
84 Chương 84 Thần Mộ Ii - Chênh lệnh sức mạnh 09/12/2013
85 Chương 85 Thần Mộ Ii - Ngũ kiệt lại gặp nhau 09/12/2013
86 Chương 86 Thần Mộ Ii - Đồ sát 09/12/2013
87 Chương 87 Thần Mộ Ii - Điên cuồng 09/12/2013
88 Chương 88 Thần Mộ Ii - Diệt lục giai cường địch 09/12/2013
89 Chương 89 Thần Mộ Ii - Thánh chiến thiên sứ 09/12/2013
90 Chương 90 Thần Mộ Ii - Đệ tử Phiêu Diêu phong 09/12/2013
91 Chương 91 Thần Mộ Ii - Ấp trứng trả nợ 09/12/2013
92 Chương 92 Thần Mộ Ii - Truyền thuyết về Phong Ma 09/12/2013
93 Chương 93 Thần Mộ Ii - Phượng Hoàng xuất thế 09/12/2013
94 Chương 94 Thần Mộ Ii - Thần mạch thức tỉnh 09/12/2013
95 Chương 95 Thần Mộ Ii - Bí ẩn về Hổ vương Tiểu Ngọc 09/12/2013
96 Chương 96 Thần Mộ Ii - Không được đặt tên 09/12/2013
96 Chương 96 Thần Mộ Ii - Phần thưởng. 09/12/2013
97 Chương 97 Thần Mộ Ii - Đỗ gia Huyền giới 09/12/2013
97 Chương 97 Thần Mộ Ii - Bị xảo trá 09/12/2013
98 Chương 98 Thần Mộ Ii - Tàng Kinh Các. 09/12/2013
98 Chương 98 Thần Mộ Ii - Hai hồn chung xác 09/12/2013
99 Chương 99 Thần Mộ Ii - Cắt đứt nguyên linh 09/12/2013
99 Chương 99 Thần Mộ Ii - Tẩu hạ 09/12/2013
100 Chương 100 Thần Mộ Ii - Thiên Ma 09/12/2013
101 Chương 101 Thần Mộ Ii - Gặp lại Đại Ma 09/12/2013
102 Chương 102 Thần Mộ Ii - Người bảo vệ Đông thổ 09/12/2013
103 Chương 103 Thần Mộ Ii - Cổ tinh linh bộ lạc 09/12/2013
104 Chương 104 Thần Mộ Ii - Sinh mệnh cổ thụ 09/12/2013
105 Chương 105 Thần Mộ Ii - Vũ Hinh còn sống 09/12/2013
106 Chương 106 Thần Mộ Ii - Vĩnh hằng sâm lâm 09/12/2013
107 Chương 107 Thần Mộ Ii - Hoàng tuyền 09/12/2013
108 Chương 108 Thần Mộ Ii - Tiếp dẫn chi hoa 09/12/2013
109 Chương 109 Thần Mộ Ii - Sóng máu ngập trời 09/12/2013
110 Chương 110 Thần Mộ Ii - Kiếp trước của Phật Tổ 09/12/2013
111 Chương 111 Thần Mộ Ii - Thần Ma Đồ dọa Phật Tổ 09/12/2013
112 Chương 112 Thần Mộ Ii - Không tên 09/12/2013
113 Chương 113 Thần Mộ Ii - Hải Ma 09/12/2013
114 Chương 114 Thần Mộ Ii - Đường đến tử vong quốc 09/12/2013
115 Chương 115 Thần Mộ Ii - Ám hắc thần long 09/12/2013
116 Chương 116 Thần Mộ Ii - Thần long cốc 09/12/2013
117 Chương 117 Thần Mộ Ii - Sinh tử đan xen 09/12/2013
118 Chương 118 Thần Mộ Ii - Luân hồi 09/12/2013
119 Chương 119 Thần Mộ Ii - Thánh nữ 09/12/2013
120 Chương 120 Thần Mộ Ii - Thần ma đại hiệp cốc 09/12/2013
121 Chương 121 Thần Mộ Ii - Long hoàng – Thanh đao trong truyền thuyết 09/12/2013
122 Chương 122 Thần Mộ Ii - Thần ma mộ 09/12/2013
123 Chương 123 Thần Mộ Ii - Thần ma bái tướng 09/12/2013
124 Chương 124 Thần Mộ Ii - Loạn 09/12/2013
125 Chương 125 Thần Mộ Ii - Nửa con ếch 09/12/2013
126 Chương 126 Thần Mộ Ii - Kì lân xuất thế 09/12/2013
127 Chương 127 Thần Mộ Ii - Giáo hoàng 09/12/2013
128 Chương 128 Thần Mộ Ii - Tử vong tuyệt địa tái hiện 09/12/2013
129 Chương 129 Thần Mộ Ii - Trấn Ma thạch 09/12/2013
130 Chương 130 Thần Mộ Ii - Cấm kị thánh cốt 09/12/2013
131 Chương 131 Thần Mộ Ii - Thần bí chủ nhân 09/12/2013
132 Chương 132 Thần Mộ Ii - Người bày thế cuộc 09/12/2013
133 Chương 133 Thần Mộ Ii - Đá chó ba trăm cước 09/12/2013
134 Chương 134 Thần Mộ Ii - Giúp ngươi thành Phật 09/12/2013
135 Chương 135 Thần Mộ Ii - Đại chiến bố cục giả 09/12/2013
136 Chương 136 Thần Mộ Ii - Chân thân ẩn hiện 09/12/2013
137 Chương 137 Thần Mộ Ii - Mượn Long Đao dùng tạm 09/12/2013
138 Chương 138 Thần Mộ Ii - Giương cung bắn thái cực 09/12/2013
139 Chương 139 Thần Mộ Ii - Phong ấn ma đầu 09/12/2013
140 Chương 140 Thần Mộ Ii - Ván cờ nhiều người chơi 09/12/2013
141 Chương 141 Thần Mộ Ii - Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối thanh xuân) 09/12/2013
142 Chương 142 Thần Mộ Ii - Phá kính trọng viên (Gương vỡ lại lành) 09/12/2013
143 Chương 143 Thần Mộ Ii - Đại đức đại uy Thiên Long 09/12/2013
144 Chương 144 Thần Mộ Ii - Tiếng ma gào nửa đêm tại Đạm đài cổ thánh địa 09/12/2013
145 Chương 145 Thần Mộ Ii - Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên 09/12/2013
146 Chương 146 Thần Mộ Ii - Đấu với thiên phạt 09/12/2013
147 Chương 147 Thần Mộ Ii - Cường giả trong truyền thuyết 09/12/2013
148 Chương 148 Thần Mộ Ii - Sát kiếp 09/12/2013
149 Chương 149 Thần Mộ Ii - Mạnh như thần 09/12/2013
150 Chương 150 Thần Mộ Ii - Chấn kinh thiên hạ 09/12/2013
151 Chương 151 Thần Mộ Ii - Lão Bạo Quân Khôn Đức 09/12/2013
152 Chương 152 Thần Mộ Ii - Nghịch Chuyển Thiên Phạt 09/12/2013
153 Chương 153 Thần Mộ Ii - Phong Ấn Vào Địa Ngục 09/12/2013
154 Chương 154 Thần Mộ Ii - Hắc ám vô biên 09/12/2013
155 Chương 155 Thần Mộ Ii - Cổ tư 09/12/2013
156 Chương 156 Thần Mộ Ii - Đồ đằng sống 09/12/2013
157 Chương 157 Thần Mộ Ii - Đồ Đằng hiện 09/12/2013
158 Chương 158 Thần Mộ Ii - Hậu Nghệ, Huyền Vũ, thần thuẫn phục thánh 09/12/2013
159 Chương 159 Thần Mộ Ii - Loạn đến thiên giới 09/12/2013
160 Chương 160 Thần Mộ Ii - Đả thông thiên địa 09/12/2013
161 Chương 161 Thần Mộ Ii - Toái hư không - - thiên giới 09/12/2013
162 Chương 162 Thần Mộ Ii - Triệu hoán thần trận 09/12/2013
163 Chương 163 Thần Mộ Ii - Huyền công lại biến chuyển 09/12/2013
164 Chương 164 Thần Mộ Ii - Giết bọn chúng 09/12/2013
165 Chương 165 Thần Mộ Ii - Huyết án trọng đại phát sinh từ triệu hoán trận 09/12/2013
166 Chương 166 Thần Mộ Ii - Thánh khiết nữ thần 09/12/2013
167 Chương 167 Thần Mộ Ii - Vô Tình, Đạm Đài tại thiên giới 09/12/2013
168 Chương 168 Thần Mộ Ii - Bại lộ 09/12/2013
169 Chương 169 Thần Mộ Ii - Điên cuồng đánh cướp sào huyệt Lôi Thần 09/12/2013
170 Chương 170 Thần Mộ Ii - Không thể điên cuồng hơn được 09/12/2013
171 Chương 171 Thần Mộ Ii - Bà nhớ mặt chúng mày rồi 09/12/2013
172 Chương 172 Thần Mộ Ii - Ẩn tình 09/12/2013
173 Chương 173 Thần Mộ Ii - Đánh về phương Đông 09/12/2013
174 Chương 174 Thần Mộ Ii - Máu nhuộm thiên không 09/12/2013
175 Chương 175 Thần Mộ Ii - Chiến hồn chưa tan 09/12/2013
176 Chương 176 Thần Mộ Ii - Tìm kiếm Vũ Hinh 09/12/2013
177 Chương 177 Thần Mộ Ii - Nhất Đại Thiên Kiêu Đạm Đài hiện thân 09/12/2013
178 Chương 178 Thần Mộ Ii - Tình cũ khó quên 09/12/2013
179 Chương 179 Thần Mộ Ii - Vô tình tiên tử 09/12/2013
180 Chương 180 Thần Mộ Ii - Thái thượng Vong Tình 09/12/2013
181 Chương 181 Thần Mộ Ii - Vũ Hinh 09/12/2013
182 Chương 182 Thần Mộ Ii - Đệ Nhất Ma Thư 09/12/2013
183 Chương 183 Thần Mộ Ii - Viễn Cổ Trường Thọ Quy 09/12/2013
184 Chương 184 Thần Mộ Ii - Thần Vương 09/12/2013
185 Chương 185 Thần Mộ Ii - Tam giới đệ nhất tốc độ 09/12/2013
186 Chương 186 Thần Mộ Ii - Kỳ thư chi loạn 09/12/2013
187 Chương 187 Thần Mộ Ii - Giết 09/12/2013
188 Chương 188 Thần Mộ Ii - Cuộc đối đầu giữa Phật Tổ, Đạm Đài và Hỗn Thiên 09/12/2013
189 Chương 189 Thần Mộ Ii - Cuộc đối đầu giữa Phật Tổ, Đạm Đài và Hỗn Thiên (tiếp) 09/12/2013
190 Chương 190 Thần Mộ Ii - Cực Lạc Phật Thổ 09/12/2013
191 Chương 191 Thần Mộ Ii - Dưới chân Phật Tổ hiện Ma Vương 09/12/2013
192 Chương 192 Thần Mộ Ii - Thiên Ma xuất thế 09/12/2013
193 Chương 193 Thần Mộ Ii - Thần Vương Tụ Tập Về Phật Thổ 09/12/2013
194 Chương 194 Thần Mộ Ii - Đại Loạn 09/12/2013
195 Chương 195 Thần Mộ Ii - Người thứ 10 trong truyền thuyết 09/12/2013
196 Chương 196 Thần Mộ Ii - Bí Ẩn 09/12/2013
197 Chương 197 Thần Mộ Ii - Bí Mật Huyền Công Của Thần Gia 09/12/2013
198 Chương 198 Thần Mộ Ii - Bí mật lâu đời 09/12/2013
199 Chương 199 Thần Mộ Ii - Tiên tử 09/12/2013
200 Chương 200 Thần Mộ Ii - Tinh không nguyệt điện 09/12/2013
201 Chương 201 Thần Mộ Ii - Thần Vương và Chủ Thần 09/12/2013
202 Chương 202 Thần Mộ Ii - Khát vọng Thần vương đại chiến. 09/12/2013
203 Chương 203 Thần Mộ Ii - Dám cùng Thần vương đại chiến 09/12/2013
204 Chương 204 Thần Mộ Ii - Phục sinh – Thần vương đại chiến 09/12/2013
205 Chương 205 Thần Mộ Ii - Nhập thế 09/12/2013
206 Chương 206 Thần Mộ Ii - Phục sinh – Chiến hồn 09/12/2013
207 Chương 207 Thần Mộ Ii - Tiên phật ma cùng sống lại 09/12/2013
208 Chương 208 Thần Mộ Ii - Ai dám tranh phong 09/12/2013
209 Chương 209 Thần Mộ Ii - Đế hoàng 09/12/2013
210 Chương 210 Thần Mộ Ii - Thi Hoàng 09/12/2013
211 Chương 211 Thần Mộ Ii - Tinh không chiến hồn 09/12/2013
212 Chương 212 Thần Mộ Ii - Đại đức đại uy 09/12/2013
213 Chương 213 Thần Mộ Ii - Toái Vương Hoàng 09/12/2013
214 Chương 214 Thần Mộ Ii - Đại Long Đao 09/12/2013
215 Chương 215 Thần Mộ Ii - Điên cuồng 09/12/2013
216 Chương 216 Thần Mộ Ii - Trận tàn sát máu lạnh 09/12/2013
217 Chương 217 Thần Mộ Ii - Thiên giới cấm địa 09/12/2013
218 Chương 218 Thần Mộ Ii - Ma Chủ chi mộ 09/12/2013
219 Chương 219 Thần Mộ Ii - Bức phải nhảy xuống ma huyệt 09/12/2013
220 Chương 220 Thần Mộ Ii - Nghịch loạn thời không 09/12/2013
221 Chương 221 Thần Mộ Ii - Ma Chủ 09/12/2013
222 Chương 222 Thần Mộ Ii - Cố nhân 09/12/2013
223 Chương 223 Thần Mộ Ii - Chiến đấu vì mộng tưởng 09/12/2013
224 Chương 224 Thần Mộ Ii - Ma tính niết bàn 09/12/2013
225 Chương 225 Thần Mộ Ii - Tiên nhân hạ phàm 09/12/2013
226 Chương 226 Thần Mộ Ii - Ngũ âm ma ngục 09/12/2013
227 Chương 227 Thần Mộ Ii - Tuyệt đối khoa trương 09/12/2013
228 Chương 228 Thần Mộ Ii - Hỗn Thiên thổ huyết 09/12/2013
229 Chương 229 Thần Mộ Ii - Diệt phái 09/12/2013
230 Chương 230 Thần Mộ Ii - Mộng Khả Nhi 09/12/2013
231 Chương 231 Thần Mộ Ii - Ác ma phong ấn trong Đạm Đài thánh địa 09/12/2013
232 Chương 232 Thần Mộ Ii - Tiên tử tắm gội 09/12/2013
233 Chương 233 Thần Mộ Ii - Có con ư? 09/12/2013
234 Chương 234 Thần Mộ Ii - Ác Ma truyền thuyết 09/12/2013
235 Chương 235 Thần Mộ Ii - Dám chạm vào mẹ của con ta sao?! 09/12/2013
236 Chương 236 Thần Mộ Ii - Lễ tình nhân, Ta giết, ta giết, ta giết giết 09/12/2013
237 Chương 237 Thần Mộ Ii - Lấy bổ phẩm cho hài tử 09/12/2013
238 Chương 238 Thần Mộ Ii - Mạt Thế Tam Nhật (một) 09/12/2013
239 Chương 239 Thần Mộ Ii - Mạt Thế Tam Nhật – Quay lại Thần Mộ 09/12/2013
240 Chương 240 Thần Mộ Ii - Thủ mộ lão nhân 09/12/2013
241 Chương 241 Thần Mộ Ii - Lão biến thái từ viễn cổ 09/12/2013
242 Chương 242 Thần Mộ Ii - Song Hoàng Sống Lại 09/12/2013
243 Chương 243 Thần Mộ Ii - Phong Vân Tế Hội Đạm Đài Thánh Địa 09/12/2013
244 Chương 244 Thần Mộ Ii - Máu chảy thành sông 09/12/2013
245 Chương 245 Thần Mộ Ii - Huyết sắc luyện ngục 09/12/2013
246 Chương 246 Thần Mộ Ii - Tà tổ xuất thế 09/12/2013
247 Chương 247 Thần Mộ Ii - Thiên băng địa liệt 09/12/2013
248 Chương 248 Thần Mộ Ii - Mượn người dùng một chút 09/12/2013
249 Chương 249 Thần Mộ Ii - Xương Máu Dung Hợp 09/12/2013
250 Chương 250 Thần Mộ Ii - Đạm Đài Hạ Phàm 09/12/2013
251 Chương 251 Thần Mộ Ii - Tàn Bạo 09/12/2013
252 Chương 252 Thần Mộ Ii - Người không ai ngờ đến 09/12/2013
253 Chương 253 Thần Mộ Ii - Nỗi khổ của cổ thần 09/12/2013
254 Chương 254 Thần Mộ Ii - Thần Chiến 09/12/2013
255 Chương 255 Thần Mộ Ii - Chiêu hồn 09/12/2013
256 Chương 256 Thần Mộ Ii - Mãi mãi là Thần Chiến 09/12/2013
257 Chương 257 Thần Mộ Ii - Luyện thể 09/12/2013
258 Chương 258 Thần Mộ Ii - Tiến xuống địa ngục 09/12/2013
259 Chương 259 Thần Mộ Ii - Tiếng trống thần thánh 09/12/2013
260 Chương 260 Thần Mộ Ii - Ẩu Đả Chủ Thần 09/12/2013
261 Chương 261 Thần Mộ Ii - Khuếch đại hóa sự kiện 09/12/2013
262 Chương 262 Thần Mộ Ii - Loạn rồi 09/12/2013
263 Chương 263 Thần Mộ Ii - Thiên đường địa ngục 09/12/2013
264 Chương 264 Thần Mộ Ii - Không gian nuốt thần 09/12/2013
265 Chương 265 Thần Mộ Ii - Biến hóa 09/12/2013
266 Chương 266 Thần Mộ Ii - Tế đài cổ lão 09/12/2013
267 Chương 267 Thần Mộ Ii - Thiên Long? 09/12/2013
268 Chương 268 Thần Mộ Ii - Tụ hợp 09/12/2013
269 Chương 269 Thần Mộ Ii - Trận chiến Thần Vương 09/12/2013
270 Chương 270 Thần Mộ Ii - Giết thần 09/12/2013
271 Chương 271 Thần Mộ Ii - Giết, giết, giết 09/12/2013
272 Chương 272 Thần Mộ Ii - Cửa địa ngục đã mở 09/12/2013
273 Chương 273 Thần Mộ Ii - Tầng địa ngục mười bảy khiến người ta kinh ngạc 09/12/2013
274 Chương 274 Thần Mộ Ii - Đồ Đằng thú 09/12/2013
275 Chương 275 Thần Mộ Ii - Con trai của Thần Nam 09/12/2013
276 Chương 276 Thần Mộ Ii - Chế tạo Thần Vương 09/12/2013
277 Chương 277 Thần Mộ Ii - Thần miếu dưới đáy biển 09/12/2013
278 Chương 278 Thần Mộ Ii - Giải khai phong ấn 09/12/2013
279 Chương 279 Thần Mộ Ii - Tụ lại chân thân 09/12/2013
280 Chương 280 Thần Mộ Ii - Chân thân sinh 09/12/2013
281 Chương 281 Thần Mộ Ii - Chiến ma – Thần Chiến 09/12/2013
282 Chương 282 Thần Mộ Ii - Thế giới bị tàn phá 09/12/2013
283 Chương 283 Thần Mộ Ii - Uy thế của Chiến ma 09/12/2013
284 Chương 284 Thần Mộ Ii - Ngũ tổ 09/12/2013
285 Chương 285 Thần Mộ Ii - Tử tịch quy hư 09/12/2013
286 Chương 286 Thần Mộ Ii - Vạn Cổ Giai Không 09/12/2013
287 Chương 287 Thần Mộ Ii - Ánh mắt tổ tiên 09/12/2013
288 Chương 288 Thần Mộ Ii - Thần nữ, Đồ Đằng, Ma Chủ 09/12/2013
289 Chương 289 Thần Mộ Ii - Nghịch Loạn Âm Dương 09/12/2013
290 Chương 290 Thần Mộ Ii - Thái Cổ Song Tà 09/12/2013
291 Chương 291 Thần Mộ Ii - Thế giới kịch biến 09/12/2013
292 Chương 292 Thần Mộ Ii - Vô thiên chi nhật 09/12/2013
293 Chương 293 Thần Mộ Ii - Quang Minh thần đời thứ nhất. 09/12/2013
294 Chương 294 Thần Mộ Ii - Thi chủng 09/12/2013
295 Chương 295 Thần Mộ Ii - Trùng phùng 09/12/2013
296 Chương 296 Thần Mộ Ii - Mục tiêu thái thượng 09/12/2013
297 Chương 297 Thần Mộ Ii - Thất Tuyệt nữ 09/12/2013
298 Chương 298 Thần Mộ Ii - Dự cảm của Ma Chủ 09/12/2013
299 Chương 299 Thần Mộ Ii - Thông thiên thất trụ 09/12/2013
300 Chương 300 Thần Mộ Ii - Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới 09/12/2013
301 Chương 301 Thần Mộ Ii - Thương Thiên chết, Hoàng Thiên được lập 09/12/2013
302 Chương 302 Thần Mộ Ii - Giết Thiên - Báo thù 09/12/2013
303 Chương 303 Thần Mộ Ii - Tiên tử có thai 09/12/2013
304 Chương 304 Thần Mộ Ii - Phong tỏa 09/12/2013
305 Chương 305 Thần Mộ Ii - Bái đường thành thân 09/12/2013
306 Chương 306 Thần Mộ Ii - Đêm động phòng hoa chúc mê đắm 09/12/2013
307 Chương 307 Thần Mộ Ii - Chiến hồn— thần chi 09/12/2013
308 Chương 308 Thần Mộ Ii - Trên Nguyệt lượng 09/12/2013
309 Chương 309 Thần Mộ Ii - Bát hồn, kịch chiến, huyết mạch mạnh nhất 09/12/2013
310 Chương 310 Thần Mộ Ii - Thái không đại chiến 09/12/2013
311 Chương 311 Thần Mộ Ii - Long hồn tụ lại 09/12/2013
312 Chương 312 Thần Mộ Ii - Hủy diệt 09/12/2013
313 Chương 313 Thần Mộ Ii - Lục đạo lại xuất hiện 09/12/2013
314 Chương 314 Thần Mộ Ii - Cấp bách 09/12/2013
315 Chương 315 Thần Mộ Ii - Hồn 09/12/2013
316 Chương 316 Thần Mộ Ii - Chữ “Thiên” xuất hiện 09/12/2013
317 Chương 317 Thần Mộ Ii - Người hầu 09/12/2013
318 Chương 318 Thần Mộ Ii - Thiên giai nhục thân 09/12/2013
319 Chương 319 Thần Mộ Ii - Ai sinh hài tử? 09/12/2013
320 Chương 320 Thần Mộ Ii - Hài tử xuất thế 09/12/2013
321 Chương 321 Thần Mộ Ii - Nhân, Đao, Long 09/12/2013
322 Chương 322 Thần Mộ Ii - Cái giá “Rồng và chuột không thể cùng vào” 09/12/2013
323 Chương 323 Thần Mộ Ii - Mưu kế 09/12/2013
324 Chương 324 Thần Mộ Ii - Thiên giai đại triệu hoán thuật trong truyền thuyết 09/12/2013
325 Chương 325 Thần Mộ Ii - Người đệ ngũ giới đến rồi 09/12/2013
326 Chương 326 Thần Mộ Ii - Dị giới quân chủ 09/12/2013
327 Chương 327 Thần Mộ Ii - Giết 09/12/2013
328 Chương 328 Thần Mộ Ii - Tuyệt vọng ma đao 09/12/2013
329 Chương 329 Thần Mộ Ii - Đào cường địch cho Hắc Khởi quân vương 09/12/2013
330 Chương 330 Thần Mộ Ii - Thái Thượng Yêu tổ Kim Dũng 09/12/2013
331 Chương 331 Thần Mộ Ii - Thái cổ quân vương Hắc Khởi vượt giới tiến sang 09/12/2013
332 Chương 332 Thần Mộ Ii - Không phải lúc nhi nữ tình trường 09/12/2013
333 Chương 333 Thần Mộ Ii - Đấu với Hắc Khởi 09/12/2013
334 Chương 334 Thần Mộ Ii - Trùng sinh 09/12/2013
335 Chương 335 Thần Mộ Ii - Bắc Đẩu Phục Ma 09/12/2013
336 Chương 336 Thần Mộ Ii - Tiến vào đệ ngũ giới 09/12/2013
337 Chương 337 Thần Mộ Ii - Đuổi giết quân vương trăm vạn dặm 09/12/2013
338 Chương 338 Thần Mộ Ii - Dê giết sói 09/12/2013
339 Chương 339 Thần Mộ Ii - Hắc Thủ lại xuất hiện, gió thu hiu hắt 09/12/2013
340 Chương 340 Thần Mộ Ii - Mười năm 09/12/2013
341 Chương 341 Thần Mộ Ii - Dần thức tỉnh 09/12/2013
342 Chương 342 Thần Mộ Ii - Thành hôn 09/12/2013
343 Chương 343 Thần Mộ Ii - Ta về rồi 09/12/2013
344 Chương 344 Thần Mộ Ii - Truy sát 09/12/2013
345 Chương 345 Thần Mộ Ii - Hoán Ma sơ hiện 09/12/2013
346 Chương 346 Thần Mộ Ii - Hoán Ma biến đổi 09/12/2013
347 Chương 347 Thần Mộ Ii - Triệu hoán Thái Thượng 09/12/2013
348 Chương 348 Thần Mộ Ii - Ma nuốt Thái Thượng 09/12/2013
349 Chương 349 Thần Mộ Ii - Dòng suối không nguồn 09/12/2013
350 Chương 350 Thần Mộ Ii - Khúc nhạc của Nguyệt thần 09/12/2013
351 Chương 351 Thần Mộ Ii - Thiên Long kị sĩ 09/12/2013
352 Chương 352 Thần Mộ Ii - Chiến hồn, hãy cháy lên! 09/12/2013
353 Chương 353 Thần Mộ Ii - Yêu tổ Cốt Long 09/12/2013
354 Chương 354 Thần Mộ Ii - Thất Tuyệt thiên nữ xuất hiện 09/12/2013
355 Chương 355 Thần Mộ Ii - Thất Tuyệt thiên nữ 09/12/2013
356 Chương 356 Thần Mộ Ii - Tổ thần của Tình Dục đạo 09/12/2013
357 Chương 357 Thần Mộ Ii - Nữ hoàng của đệ lục giới 09/12/2013
358 Chương 358 Thần Mộ Ii - Thời Không bảo tàng 09/12/2013
359 Chương 359 Thần Mộ Ii - Trống chiều chuông sớm. 09/12/2013
360 Chương 360 Thần Mộ Ii - Sức mạnh bản nguyên 09/12/2013
361 Chương 361 Thần Mộ Ii - Cự trảo ngăn trở 09/12/2013
362 Chương 362 Thần Mộ Ii - Ma Sư 09/12/2013
363 Chương 363 Thần Mộ Ii - Thần Ma lăng viên 09/12/2013
364 Chương 364 Thần Mộ Ii - Hòa tan một vạn năm 09/12/2013
365 Chương 365 Thần Mộ Ii - Lập bố cục trong mộ 09/12/2013
366 Chương 366 Thần Mộ Ii - Lục đạo luân hồi 09/12/2013
367 Chương 367 Thần Mộ Ii - Đấu với Thiên 09/12/2013
368 Chương 368 Thần Mộ Ii - Thái cổ chư thần ở đâu? 09/12/2013
369 Chương 369 Thần Mộ Ii - Thái cổ bị ngăn cách 09/12/2013
370 Chương 370 Thần Mộ Ii - Bảo vật của trời 09/12/2013
371 Chương 371 Thần Mộ Ii - Hồn lực hùng hậu xa xưa 09/12/2013
372 Chương 372 Thần Mộ Ii - Đoạt lại sức mạnh 09/12/2013
373 Chương 373 Thần Mộ Ii - Thiên giai xuất quan 09/12/2013
374 Chương 374 Thần Mộ Ii - Đá ngươi 09/12/2013
375 Chương 375 Thần Mộ Ii - Ma đao tái hiện 09/12/2013
376 Chương 376 Thần Mộ Ii - Cái thế Hắc Khởi 09/12/2013
377 Chương 377 Thần Mộ Ii - Ngươi là kẻ sa bẫy 09/12/2013
378 Chương 378 Thần Mộ Ii - Trời già 09/12/2013
379 Chương 379 Thần Mộ Ii - Cửa đến đệ lục giới đã mở 09/12/2013
380 Chương 380 Thần Mộ Ii - Diệt trời già 09/12/2013
381 Chương 381 Thần Mộ Ii - Dùng dằng 09/12/2013
382 Chương 382 Thần Mộ Ii - U Minh 09/12/2013
383 Chương 383 Thần Mộ Ii - Tuyệt chiêu của Quỷ chủ 09/12/2013
384 Chương 384 Thần Mộ Ii - Thiên Nhân 09/12/2013
385 Chương 385 Thần Mộ Ii - Thời Không đại thần tái hiện 09/12/2013
386 Chương 386 Thần Mộ Ii - Đánh “hội đồng” 09/12/2013
387 Chương 387 Thần Mộ Ii - Nhập quan 09/12/2013
388 Chương 388 Thần Mộ Ii - Người tốt là thế! 09/12/2013
389 Chương 389 Thần Mộ Ii - Sở Tương Ngọc 09/12/2013
390 Chương 390 Thần Mộ Ii - Đánh ván cờ thiên địa 09/12/2013
391 Chương 391 Thần Mộ Ii - Kẻ sách động tai họa 09/12/2013
392 Chương 392 Thần Mộ Ii - Đến gần Thái cổ 09/12/2013
393 Chương 393 Thần Mộ Ii - Đất trời chưa thành, ta đã sinh ra 09/12/2013
394 Chương 394 Thần Mộ Ii - Ba thế thân 09/12/2013
395 Chương 395 Thần Mộ Ii - Đào lên Thái cổ thần! 09/12/2013
396 Chương 396 Thần Mộ Ii - Là y! 09/12/2013
397 Chương 397 Thần Mộ Ii - Độc Cô Bại Thiên! 09/12/2013
398 Chương 398 Thần Mộ Ii - Nghịch Loạn bát thức 09/12/2013
399 Chương 399 Thần Mộ Ii - Ngọc vỡ lại về! 09/12/2013
400 Chương 400 Thần Mộ Ii - Tiếp ứng 09/12/2013
401 Chương 401 Thần Mộ Ii - Kích hoạt tổ mạch 09/12/2013
402 Chương 402 Thần Mộ Ii - Viễn tổ muốn sống lại 09/12/2013
403 Chương 403 Thần Mộ Ii - Chợt hiểu 09/12/2013
404 Chương 404 Thần Mộ Ii - Diệt ma tính, giết Thái Thượng 09/12/2013
405 Chương 405 Thần Mộ Ii - Hết bụi lại phát sáng 09/12/2013
406 Chương 406 Thần Mộ Ii - Đệ tam giới trong truyền thuyết? 09/12/2013
407 Chương 407 Thần Mộ Ii - Tái sinh 09/12/2013
408 Chương 408 Thần Mộ Ii - Thương Thiên nhãn, Thất tuyệt cung 09/12/2013
409 Chương 409 Thần Mộ Ii - Gặp lại thủ mộ lão nhân 09/12/2013
410 Chương 410 Thần Mộ Ii - Vùng đất trước thủa khai thiên 09/12/2013
411 Chương 411 Thần Mộ Ii - Để người rung chuyển đệ tam giới. 09/12/2013
412 Chương 412 Thần Mộ Ii - Nuốt Thiên 09/12/2013
413 Chương 413 Thần Mộ Ii - Máu tanh nuốt Thiên 09/12/2013
414 Chương 414 Thần Mộ Ii - Đệ tam giới luân hồi phục nguyên 09/12/2013
415 Chương 415 Thần Mộ Ii - Cái thế Ma Chủ 09/12/2013
416 Chương 416 Thần Mộ Ii - Huyền Hoàng 09/12/2013
417 Chương 417 Thần Mộ Ii - Chiến! Chiến! Chiến! 09/12/2013
418 Chương 418 Thần Mộ Ii - Chín lần chết 09/12/2013
419 Chương 419 Thần Mộ Ii - Tuyên Cổ Thông Thông 09/12/2013
420 Chương 420 Thần Mộ Ii - Đấu Chiến thánh giả 09/12/2013
421 Chương 421 Thần Mộ Ii - Định luân hồi 09/12/2013
422 Chương 422 Thần Mộ Ii - Luân hồi thần bí 09/12/2013
423 Chương 423 Thần Mộ Ii - Trần trụi nhìn nhau 09/12/2013
424 Chương 424 Thần Mộ Ii - Lửa dục luyện thân 09/12/2013
425 Chương 425 Thần Mộ Ii - Trận chiến nam nữ 09/12/2013
426 Chương 426 Thần Mộ Ii - Lá xanh lại xuất hiện! 09/12/2013
427 Chương 427 Thần Mộ Ii - Cơn điên trước khi đại phá diệt 09/12/2013
428 Chương 428 Thần Mộ Ii - Bắt đầu tan vỡ 09/12/2013
429 Chương 429 Thần Mộ Ii - Phản! 09/12/2013
430 Chương 430 Thần Mộ Ii - Phản lại Thần gia 09/12/2013
431 Chương 431 Thần Mộ Ii - Đến gần hủy diệt 09/12/2013
432 Chương 432 Thần Mộ Ii - Niết bàn 09/12/2013
433 Chương 433 Thần Mộ Ii - Chư cường xuất hiện 09/12/2013
434 Chương 434 Thần Mộ Ii - Thái cổ chư thần quay về! 09/12/2013
435 Chương 435 Thần Mộ Ii - Lục đạo hủy diệt 09/12/2013
436 Chương 436 Thần Mộ Ii - Sau cơn đại kiếp 09/12/2013
437 Chương 437 Thần Mộ Ii - Giá lâm 09/12/2013
438 Chương 438 Thần Mộ Ii - Lại xuất hiện 09/12/2013
439 Chương 439 Thần Mộ Ii - Thâu thiên 09/12/2013
440 Chương 440 Thần Mộ Ii - Cấm kị thần thông chấn nhiếp địch 09/12/2013
441 Chương 441 Thần Mộ Ii - Thiên giai thánh huyết nhuộm đỏ thinh không 09/12/2013
442 Chương 442 Thần Mộ Ii - Siêu cấp lão quái vật 09/12/2013
443 Chương 443 Thần Mộ Ii - Lục dục, mở ra Thông thiên chi lộ! 09/12/2013
444 Chương 444 Thần Mộ Ii - Cổ thiên lộ đổ nát 09/12/2013
445 Chương 445 Thần Mộ Ii - Đào bảo vật, đào được Đại Ma thiên vương 09/12/2013
446 Chương 446 Thần Mộ Ii - Thủy tinh khô lâu lập tuyệt thế đại công 09/12/2013
447 Chương 447 Thần Mộ Ii - Vực sâu không đáy 09/12/2013
448 Chương 448 Thần Mộ Ii - Bất diệt! 09/12/2013
449 Chương 449 Thần Mộ Ii - Kết hợp hoàn mỹ 09/12/2013
450 Chương 450 Thần Mộ Ii - Binh khí hình người 09/12/2013
451 Chương 451 Thần Mộ Ii - Một trăm, một trăm lần 09/12/2013
452 Chương 452 Thần Mộ Ii - Bắt sống 09/12/2013
453 Chương 453 Thần Mộ Ii - Hài tử 09/12/2013
454 Chương 454 Thần Mộ Ii - Thái Thượng? 09/12/2013
455 Chương 455 Thần Mộ Ii - Xử lý sào huyệt của Thái Thượng 09/12/2013
456 Chương 456 Thần Mộ Ii - Đại chiến Thái thượng 09/12/2013
457 Chương 457 Thần Mộ Ii - Vũ Hinh và Thái Thượng kết thúc 09/12/2013
458 Chương 458 Thần Mộ Ii - Thần tổ chiến Thái Thượng 09/12/2013
459 Chương 459 Thần Mộ Ii - Mở bức màn bí mật 09/12/2013
460 Chương 460 Thần Mộ Ii - Cuồng loạn! 09/12/2013
461 Chương 461 Thần Mộ Ii - Hạ màn của Thái Thượng 09/12/2013
462 Chương 462 Thần Mộ Ii - Lại thấy quan tài máu 09/12/2013
463 Chương 463 Thần Mộ Ii - Thái cổ chư thần nhóm thứ quay lại 09/12/2013
464 Chương 464 Thần Mộ Ii - Tiếp xúc lần đầu 09/12/2013
465 Chương 465 Thần Mộ Ii - Huyết quan 09/12/2013
466 Chương 466 Thần Mộ Ii - Huyết nhục dung hợp 09/12/2013
467 Chương 467 Thần Mộ Ii - Thần Nam? Vô diện nhân? 09/12/2013
468 Chương 468 Thần Mộ Ii - Thiên thú 09/12/2013
469 Chương 469 Thần Mộ Ii - Dự đoán của thủ mộ lão nhân 09/12/2013
470 Chương 470 Thần Mộ Ii - Ta là Thiên! 09/12/2013
471 Chương 471 Thần Mộ Ii - Vùng đất chôn Thiên! 09/12/2013
472 Chương 472 Thần Mộ Ii - Nhân vương ngang hàng với Thiên! 09/12/2013
473 Chương 473 Thần Mộ Ii - Nhân vương tái sinh 09/12/2013
474 Chương 474 Thần Mộ Ii - Diệt Thiên! 09/12/2013
475 Chương 475 Thần Mộ Ii - Đại chiến bắt đầu 09/12/2013
476 Chương 476 Thần Mộ Ii - Dẹp hết trở ngại 09/12/2013
477 Chương 477 Thần Mộ Ii - Đánh đến vùng hỗn độn 09/12/2013
478 Chương 478 Thần Mộ Ii - Thiên nữ 09/12/2013
479 Chương 479 Thần Mộ Ii - Thiên Đô luyện ngục 09/12/2013
480 Chương 480 Thần Mộ Ii - Huyết tháp 09/12/2013
481 Chương 481 Thần Mộ Ii - Thiên đô trung ương 09/12/2013
482 Chương 482 Thần Mộ Ii - Lục hồn thiên nữ vô địch hình thành 09/12/2013
483 Chương 483 Thần Mộ Ii - Thần ma đồ tái hiện! 09/12/2013
484 Chương 484 Thần Mộ Ii - Người trong truyền thuyết 09/12/2013
485 Chương 485 Thần Mộ Ii - Mượn năm ngàn năm của Thiên 09/12/2013
486 Chương 486 Thần Mộ Ii - Biến hóa của Thần Nam 09/12/2013
487 Chương 487 Thần Mộ Ii - Đại chiến Thần tổ! 09/12/2013
488 Chương 488 Thần Mộ Ii - Uy lực vô cùng 09/12/2013
489 Chương 489 Thần Mộ Ii - Huyết sát mười vạn dặm 09/12/2013
490 Chương 490 Thần Mộ Ii - Trời đất xoay chuyển 09/12/2013
491 Chương 491 Thần Mộ Ii - Hỗn Độn tử 09/12/2013
492 Chương 492 Thần Mộ Ii - Thập Phương tuyệt vực 09/12/2013
493 Chương 493 Thần Mộ Ii - Đồ Đằng đánh tới 09/12/2013
494 Chương 494 Thần Mộ Ii - Sát cục, tử vong! 09/12/2013
495 Chương 495 Thần Mộ Ii - Thần Chiến 09/12/2013
496 Chương 496 Thần Mộ Ii - Nhân vương hành động 09/12/2013
497 Chương 497 Thần Mộ Ii - Xung phá Thái cổ! 09/12/2013
498 Chương 498 Thần Mộ Ii - Chư cường trở lại! 09/12/2013
499 Chương 499 Thần Mộ Ii - Mở tuyệt vực 09/12/2013
500 Chương 500 Thần Mộ Ii - Thập Phương trợ lực 09/12/2013
501 Chương 501 Thần Mộ Ii - Hạt giống thế giới 09/12/2013
502 Chương 502 Thần Mộ Ii - Đẳng cấp nghịch thiên 09/12/2013
503 Chương 503 Thần Mộ Ii - Giết Thanh Thiên 09/12/2013
504 Chương 504 Thần Mộ Ii - Quét sạch hỗn độn 09/12/2013
505 Chương 505 Thần Mộ Ii - Đi dạo giữa tinh không 09/12/2013
506 Chương 506 Thần Mộ Ii - Trước khi thông Thiên 09/12/2013
507 Chương 507 Thần Mộ Ii - Lần cáo biệt cuối cùng 09/12/2013
508 Chương 508 Thần Mộ Ii - Liên tục phá năm tầng trời 09/12/2013
509 Chương 509 Thần Mộ Ii - Trận chiến với Vương 09/12/2013
510 Chương 510 Thần Mộ Ii - Hai thế giới của hai phụ tử 09/12/2013
511 Chương 511 Thần Mộ Ii - Thiên đạo là gì, thiên cổ sát cục! 09/12/2013
512 Chương 512 Thần Mộ Ii - Chúng sinh hợp lực 09/12/2013
513 Chương 513 Thần Mộ Ii - Đại kết cục 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-than-mo-ii-519.html