Truyện Xuxu, Đừng Khóc! - Truyện teen

  • Tên truyện: Xuxu, Đừng Khóc!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 01/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Xuxu, Đừng Khóc!
Bạn đang đọc truyện Xuxu, đừng khóc! của tác giả Sakuravn trên website đọc truyện online. Họ - mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống, một tính cách khác nhau; nhưng đều là những vệ sĩ đáng yêu vây quanh một cô nhóc! Đu Đu đã luôn theo sát, luôn ở bên cạnh cô nhóc từ ngày còn bé, luôn nói với cô nhóc rằng: Xu Xu, đừng khóc.

Hotboy Lo Lo nổi tiếng trường quốc tế Grand luôn bắt nạt cô nhóc, nhưng cũng dành cho cô trái tim nồng nhiệt, luôn nói với nhóc rằng:

"Xu Xu, đừng khóc".

Một cao thủ karatedo, một giáo sĩ tương lai La La, cũng luôn dịu dàng nói với cô nhóc rằng:

"Xu Xu, đừng khóc".

Vậy, cô nhóc đó là ai?

Cô có điều gì đặc biệt để khiến bao trái tim rung lên mãnh liệt?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Xuxu, Đừng Khóc! - chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 45 30/11/2013
47 Chương 47 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 48 30/11/2013
49 Chương 49 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 49 30/11/2013
50 Chương 50 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 50 30/11/2013
51 Chương 51 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 51 30/11/2013
52 Chương 52 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 52 30/11/2013
53 Chương 53 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 53 30/11/2013
54 Chương 54 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 54 30/11/2013
55 Chương 55 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 55 30/11/2013
56 Chương 56 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 56 30/11/2013
57 Chương 57 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 57 30/11/2013
58 Chương 58 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 58 30/11/2013
59 Chương 59 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 59 30/11/2013
60 Chương 60 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 60 30/11/2013
61 Chương 61 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 61 30/11/2013
62 Chương 62 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 62 30/11/2013
63 Chương 63 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 63 30/11/2013
64 Chương 64 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 64 30/11/2013
65 Chương 65 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 65 30/11/2013
66 Chương 66 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 66 30/11/2013
67 Chương 67 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 67 30/11/2013
68 Chương 68 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 68 30/11/2013
69 Chương 69 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 69 30/11/2013
70 Chương 70 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 70 30/11/2013
71 Chương 71 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 71 30/11/2013
72 Chương 72 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 72 30/11/2013
73 Chương 73 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 73 30/11/2013
74 Chương 74 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 74 30/11/2013
75 Chương 75 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 75 30/11/2013
76 Chương 76 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 76 30/11/2013
77 Chương 77 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 77 30/11/2013
78 Chương 78 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 78 30/11/2013
79 Chương 79 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 79 30/11/2013
80 Chương 80 Xuxu, Đừng Khóc! - Chương 80 – Chương cuối 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-xuxu-dung-khoc-363.html