Truyện Long linh tử hiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Long linh tử hiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Long linh tử hiên
Bạn đang đọc truyện Long Linh Tử Hiên của tác giả Ẩn long trên trang đọc truyện online. Ngàn năm trước, đã xảy ra cuộc đại chiến kinh thiên động địa giữa hai thần long,kết quả đều sắp chết, rời vào thế giới lòai người. Ngàn năm sau một thiếu niên tò mò đến xem, họ cùng nhập vào thân thể của Ảnh Tử Hiên, muốn hắn giúp đi trả thù.

Ảnh Tử Hiên thân thể thóai thai đổi cốt.

làm bạn với hai thiếu nử xinh đẹp, Bach Tô và Linh Nhi-Quỷ hồn-, năng lực phi thường.

thu thập ma thú, thần khí.

Tiến nhập dị giới phiêu lưu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Long linh tử hiên - Hủy thiên diệt địa. 18/11/2013
2 Chương 2 Long linh tử hiên - Đăng sơn chi hành 18/11/2013
3 Chương 3 Long linh tử hiên - Lựa chọn bất đắc dĩ 18/11/2013
4 Chương 4 Long linh tử hiên - Manh nhân sinh họat. 18/11/2013
5 Chương 5 Long linh tử hiên - Long nhãn sơ khai 18/11/2013
6 Chương 6 Long linh tử hiên - Trọng kiến quang minh 18/11/2013
7 Chương 7 Long linh tử hiên - Đại học viên mộng 18/11/2013
8 Chương 8 Long linh tử hiên - Tai nạn khó giải ( Cức thủ xa họa) 18/11/2013
10 Chương 10 Long linh tử hiên - Mỹ nữ tại bão. 18/11/2013
11 Chương 11 Long linh tử hiên - Đại đệ tử hoạt 18/11/2013
12 Chương 12 Long linh tử hiên - Mỹ nữ sở ca 18/11/2013
13 Chương 13 Long linh tử hiên - Ngọt ngào giai sơ 18/11/2013
15 Chương 15 Long linh tử hiên - Đạo xã phong ba 18/11/2013
20 Chương 20 Long linh tử hiên - Xâm nhập hổ huyệt 18/11/2013
24 Chương 24 Long linh tử hiên - Tu nữ kì ái 18/11/2013
25 Chương 25 Long linh tử hiên - Đông kinh ngự linh 18/11/2013
26 Chương 26 Long linh tử hiên - Sâm lâm nghị lực 18/11/2013
27 Chương 27 Long linh tử hiên - Thái cực Tư mã 18/11/2013
28 Chương 28 Long linh tử hiên - Cuồng đích truy ức 18/11/2013
29 Chương 29 Long linh tử hiên - Bất minh thứ khách 18/11/2013
31 Chương 31 Long linh tử hiên - Long linh phục tô 18/11/2013
32 Chương 32 Long linh tử hiên - Huyệt động mạo hiểm 18/11/2013
33 Chương 33 Long linh tử hiên - Sơ thí ngưu đao 18/11/2013
34 Chương 34 Long linh tử hiên - Hãm tịnh sa mạc 18/11/2013
35 Chương 35 Long linh tử hiên - Thiên niên đại chiến ( 1 ) 18/11/2013
36 Chương 36 Long linh tử hiên - Thiên niên đại chiến (2) 18/11/2013
37 Chương 37 Long linh tử hiên - Li khai huyệt động 18/11/2013
38 Chương 38 Long linh tử hiên - Gia đình ấm áp. 18/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-long-linh-tu-hien-5.html