Truyện Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lịch sử

  • Tên truyện: Một Thái Giám Xông Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Một Thái Giám Xông Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Một Thái Giám Xông Thiên Hạ của tác giả Tuyết Lý trên trang đọc truyện online.Một tên ăn mày năm tuổi được một thái giám thu nhận vào cung, được truyền thụ Quỳ Hoa Bảo Điển…

Tên thái giám luyện võ vài chục năm đến trường sanh bất tử, có thể nói như Kim Đan Kỳ của người tu chân, hắn tùy ý dạy vài chiêu cho tiểu thái giám, thì tên thái giám này thành một đời tông sư nắm giữ triều chính hiệp lệnh chư hầu.

Một ngày nọ hoàng cung bị võ lâm chính đạo bao vây, tên gian thần thái giám người mang trọng thương chạy đến cầu cứu, lúc này người trong võ lâm mới biết được, ngoài Quỳ hoa lão tổ còn có một Quỳ hoa thái tổ võ công kinh người.

Kết cuộc là 1/2 chính đạo võ lâm chết, thái giám bị thiên phạt.

Lại nói tiếp giang hồ hắc đạo tồn tại một tên hòa thượng thân cao 2m4, biệt hiệu Sắc Si, đen như con tinh tinh, là một hoa hòa thượng chuyên bắt hiếp con gái nhà lành, bị giang hồ chính đạo cùng hợp mà lên, kết cuộc là sau trận chiến thì giang hồ chính đạo còn lại 1/10.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi tên thái giám chết trọng sinh vào tên hòa thượng… ….

(Nhân vật chính tạo ra vô số cao thủ, tạo ra Quỷ binh dùng kiểu tu luyện Hình Mây Thân Gió… ….

Truyện hay, đấu mưu đấu trí, pk ác liệt, công thành xây đất… ….

Có chút sắc!)

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Phá không phi thăng. 29/11/2013
2 Chương 2 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Dã nhân trong núi. 29/11/2013
3 Chương 3 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tên của thái giám. 29/11/2013
4 Chương 4 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trong động phủ. 29/11/2013
5 Chương 5 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Rời núi mở tiệm. 29/11/2013
6 Chương 6 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trương gia lão điếm. 29/11/2013
7 Chương 7 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tú Nương lớn gan. 29/11/2013
8 Chương 8 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Kỳ ngộ trên đất tuyết. 29/11/2013
9 Chương 9 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Mỹ nữ Tần Thường. 29/11/2013
10 Chương 10 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Phong vân Hán Cô. 29/11/2013
11 Chương 11 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tranh chấp giữa hai nàng. 29/11/2013
12 Chương 12 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Khi gió nổi lên. 29/11/2013
13 Chương 13 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Sơn Vạn Trọng, Thanh Sơn bang. 29/11/2013
14 Chương 14 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Châu chấu đá xe. 29/11/2013
15 Chương 15 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nộ Hổ nhập điếm. 29/11/2013
16 Chương 16 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ăn mày vào đông. 29/11/2013
17 Chương 17 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Phong Linh tìm kiếm đạo lý. 29/11/2013
18 Chương 18 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Săn bắn trong núi. 29/11/2013
19 Chương 19 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tai ương lao ngục. 29/11/2013
20 Chương 20 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lão nhân trong ngục. 29/11/2013
21 Chương 21 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hai đứa nhỏ đến. 29/11/2013
22 Chương 22 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Loạn thế anh hùng. 29/11/2013
23 Chương 23 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Luận sự trước khi chiến đấu. 29/11/2013
24 Chương 24 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cuộc chiến dưới thành. 29/11/2013
25 Chương 25 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Kế thủ thành. 29/11/2013
26 Chương 26 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Không biết suy nghĩ. 29/11/2013
27 Chương 27 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hỏa thiêu Hán Cô thành. 29/11/2013
28 Chương 28 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Dùng một chống vạn. 29/11/2013
29 Chương 29 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thành cổ đêm máu.. 29/11/2013
30 Chương 30 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Là thế thắng. 29/11/2013
31 Chương 31 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tú Nương phát uy. 29/11/2013
32 Chương 32 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hỏa huyết Hán Cô. 29/11/2013
33 Chương 33 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Rạng đông Hán Cô. 29/11/2013
34 Chương 34 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cùng vui. 29/11/2013
35 Chương 35 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Giải quyết tốt hậu quả đại chiến. 29/11/2013
36 Chương 36 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Âm mưu kinh người.. 29/11/2013
37 Chương 37 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tương kế tựu kế. 29/11/2013
38 Chương 38 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thần binh thiên kích. 29/11/2013
39 Chương 39 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thí nghiệm thần kích. 29/11/2013
40 Chương 40 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tàng Long trong thân cổ thụ. 29/11/2013
41 Chương 41 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Diễn võ luận đạo. 29/11/2013
42 Chương 42 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tàng Long tẩu kích. 29/11/2013
43 Chương 43 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thần võ vô danh. 29/11/2013
44 Chương 44 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tần Thường vấn đáp. 29/11/2013
45 Chương 45 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thoát kén thành bướm. 29/11/2013
46 Chương 46 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tần Thường và kích. 29/11/2013
47 Chương 47 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chuyện xưa đau lòng. 29/11/2013
48 Chương 48 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ác quỷ quay về. 29/11/2013
49 Chương 49 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Quỳ Hoa tái truyền. 29/11/2013
50 Chương 50 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nghỉ ngơi lấy lại sức. 29/11/2013
51 Chương 51 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Sụp đổ. 29/11/2013
52 Chương 52 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Không cùng mưu. 29/11/2013
53 Chương 53 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Rời khỏi Hán Cô theo cửa đông. 29/11/2013
54 Chương 54 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Mưu lược Lộ Dao. 29/11/2013
55 Chương 55 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tiền Phủ Hào Thị 29/11/2013
56 Chương 56 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tiền Bàn Tử Đã Hiểu 29/11/2013
57 Chương 57 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đệ Nhất Tình Báo 29/11/2013
58 Chương 58 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lễ Của Bạch Y 29/11/2013
59 Chương 59 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đồ Chơi Tây Vực 29/11/2013
60 Chương 60 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Gia Yến Thuận Hòa 29/11/2013
61 Chương 61 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Tâm Bồ Tát 29/11/2013
62 Chương 62 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thần Công Ưng Trảo 29/11/2013
63 Chương 63 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ưng Vuơng Gãy Cánh 29/11/2013
64 Chương 64 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chiến Trận Chết Chóc 29/11/2013
65 Chương 65 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ưng Vương Bị Bắt 29/11/2013
66 Chương 66 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cửu Linh Quang Ngọc 29/11/2013
67 Chương 67 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Võ Thần Truyền Thuyết 29/11/2013
68 Chương 68 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Võ Thần Tam Bảo 29/11/2013
69 Chương 69 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ưng Vương Nổi Điên 29/11/2013
70 Chương 70 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tuyệt Đối Không Thể Giữ Lại 29/11/2013
71 Chương 71 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Về Động Phủ Một Lần Nữa 29/11/2013
72 Chương 72 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bước Ngoặt Kinh Thiên 29/11/2013
73 Chương 73 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đùa Giỡn Song Kiều 29/11/2013
74 Chương 74 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Môn Hạ Cửu Tiêu 29/11/2013
75 Chương 75 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Vân Quan Nguyệt 29/11/2013
76 Chương 76 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cùng Bàn Thượng Sách 29/11/2013
77 Chương 77 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Loạn Chiến Trong Khách Điếm 29/11/2013
78 Chương 78 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Một Trận Chia Đều 29/11/2013
79 Chương 79 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Một cơ hội 29/11/2013
80 Chương 80 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Ưng trảo quỷ dị 29/11/2013
81 Chương 81 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hàng phục hai người. 29/11/2013
82 Chương 82 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thần công Ma môn. 29/11/2013
83 Chương 83 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thành lập Vũ Viện. 29/11/2013
84 Chương 84 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tú Nương hỏi thuốc. 29/11/2013
85 Chương 85 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đơn thuốc thần y. 29/11/2013
86 Chương 86 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tiến hành thất bại. 29/11/2013
87 Chương 87 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Bức đến. 29/11/2013
88 Chương 88 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Luyện tinh hóa khí. 29/11/2013
89 Chương 89 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hai nàng trò chuyện với nhau.. 29/11/2013
90 Chương 90 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Bức càn rỡ... 29/11/2013
91 Chương 91 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hồng Phấn Kiều Kiều.. 29/11/2013
92 Chương 92 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hồng Phấn tam bảo.. 29/11/2013
93 Chương 93 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Yên lặng chờ đợi.. 29/11/2013
94 Chương 94 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Vây giết Hắc Bức... 29/11/2013
95 Chương 95 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Bức bỏ chạy... 29/11/2013
96 Chương 96 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tần quận vô song... 29/11/2013
97 Chương 97 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Bức sa lưới.. 29/11/2013
98 Chương 98 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thú vây khốn điên cuồng phản ứng... 29/11/2013
99 Chương 99 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hắc Bức tự bạch... 29/11/2013
100 Chương 100 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hồng Phấn tiến công.... 29/11/2013
101 Chương 101 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Yêu thương nhung nhớ.. 29/11/2013
102 Chương 102 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thiên hạ hào tặc*.. 29/11/2013
103 Chương 103 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Binh pháp, toán thuật.. 29/11/2013
104 Chương 104 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Dụng tâm của Tú Nương... 29/11/2013
105 Chương 105 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bà mối Lý Nương... 29/11/2013
106 Chương 106 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nhân tuyển tốt nhất.. 29/11/2013
107 Chương 107 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Kiều Kiều chuộc thân. 29/11/2013
108 Chương 108 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tần Thường đau buồn. 29/11/2013
109 Chương 109 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Vương hậu Lôi Âm. 29/11/2013
110 Chương 110 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Điều kiện phục quốc. 29/11/2013
111 Chương 111 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bí mật.. 29/11/2013
112 Chương 112 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đạo môn bại hoại 29/11/2013
113 Chương 113 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Một Đêm Tiêu Hồn 29/11/2013
114 Chương 114 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trên đường đi gặp nữ nhân thô bạo 29/11/2013
115 Chương 115 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Dùng người kéo xe 29/11/2013
116 Chương 116 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lý đại tiểu thư 29/11/2013
117 Chương 117 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cắm trại nơi bình địa 29/11/2013
118 Chương 118 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Truyền thụ thần công 29/11/2013
119 Chương 119 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hàn Điện Lưu Tinh 29/11/2013
120 Chương 120 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lính tôm tướng cua 29/11/2013
121 Chương 121 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thần hàng chư tử 29/11/2013
122 Chương 122 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trước khi chiến đấu đã tự mình hại mình 29/11/2013
123 Chương 123 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thuận lợi công phá 29/11/2013
124 Chương 124 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bạch Long Thiết Kỵ 29/11/2013
125 Chương 125 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đại chiến ngoài thành 29/11/2013
126 Chương 126 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Gặp lại thù cũ 29/11/2013
127 Chương 127 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lửa giận hồng nhan . 29/11/2013
128 Chương 128 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chuyện cũ 29/11/2013
129 Chương 129 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tra ra manh mối 29/11/2013
130 Chương 130 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Khôi giáp sáng ngời 29/11/2013
131 Chương 131 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hai người thành một đạo quân 29/11/2013
132 Chương 132 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Liên kết đội xe 29/11/2013
133 Chương 133 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tạo dựng quan hệ 29/11/2013
134 Chương 134 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chiến hỏa dấy lên 29/11/2013
135 Chương 135 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Kẻ địch tới từ phía sau 29/11/2013
136 Chương 136 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tạm lánh phong mang 29/11/2013
137 Chương 137 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Sơn thần phát uy 29/11/2013
138 Chương 138 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Danh tướng một đời 29/11/2013
139 Chương 139 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Mỗi người một ngả 29/11/2013
140 Chương 140 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thiên nhai hải giác 29/11/2013
141 Chương 141 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Công tử Bàng gia 29/11/2013
142 Chương 142 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tuyệt đối ngoài ý muốn 29/11/2013
143 Chương 143 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Báo thù không được 29/11/2013
144 Chương 144 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thôn nữ Tiểu Thúy 29/11/2013
145 Chương 145 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tiểu Thúy Nổi Điên 29/11/2013
146 Chương 146 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Kiều nữ chịu nhục 29/11/2013
147 Chương 147 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Người của Lý gia 29/11/2013
148 Chương 148 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Quỷ kiếm Chu Kiệt 29/11/2013
149 Chương 149 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Vào thành Bà Dương 29/11/2013
150 Chương 150 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hòa thượng Tuệ Minh 29/11/2013
151 Chương 151 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nữ nhân thần bí 29/11/2013
152 Chương 152 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Vô tình gặp gỡ chúng tăng 29/11/2013
153 Chương 153 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chuyện cũ kiếp trước 29/11/2013
154 Chương 154 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đề nghị hợp tác lần nữa 29/11/2013
155 Chương 155 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thiên nữ thêu hoa 29/11/2013
156 Chương 156 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nhận sai sư muội 29/11/2013
157 Chương 157 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chuyển hóa trạng thái 29/11/2013
158 Chương 158 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bàng gia đến đông đủ 29/11/2013
159 Chương 159 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tranh giành tình nhân 29/11/2013
160 Chương 160 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trên đường Bà Dương 29/11/2013
161 Chương 161 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Đi dạo trên đường 29/11/2013
162 Chương 162 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tiểu quỷ gây sự 29/11/2013
163 Chương 163 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hoàn mỹ dung hợp 29/11/2013
164 Chương 164 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Tình ý miên man 29/11/2013
165 Chương 165 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Một đêm tóc trắng 29/11/2013
166 Chương 166 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Cố làm ra vẻ 29/11/2013
167 Chương 167 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Bàng gia thiết kỵ 29/11/2013
168 Chương 168 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Gặp nhau nơi đồng rộng 29/11/2013
169 Chương 169 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Huyết chiến thảm liệt 29/11/2013
170 Chương 170 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Lòng sinh sát cơ 29/11/2013
171 Chương 171 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Chuyển đổi trạng thái 29/11/2013
172 Chương 172 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Sát uy của Minh Tú 29/11/2013
173 Chương 173 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Nhân kiếm Thiên kiếm 29/11/2013
174 Chương 174 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Uy phong của thiên địa 29/11/2013
175 Chương 175 Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Trên đường gặp đội xe 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mot-thai-giam-xong-thien-ha-210.html