Truyện Thầy, Em Yêu Thầy - Truyện teen

  • Tên truyện: Thầy, Em Yêu Thầy
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thầy, Em Yêu Thầy
Bạn đang đọc truyện Thầy, em yêu thầy của tác giả Nakiti trên website đọc truyện online. Lam: Sinh viên năm 1, ngành Xét nghiệm của trường Y, tính tình vui vẻ, tốt bụng, rất hậu đậu và lười học. Nam: Vừa du học Pháp về, dạy ở trường Lam.

Ba Lam và ba Nam là bạn thân.

Tính tình lúc lạnh lùng, nhưng lúc lại rất tình cảm, luôn đối xử tốt với Lam, coi như em gái, híc.

Tùng:

Anh họ của bạn thân Lam, playboy chính hiệu (nhưng vì lý do gì mà Tùng như thế nhỉ ^^), hơn Lam 2 tuổi, đang học Bách khoa, rất tốt với Lam.

Em gái Nam, cực thân với Lam.

My, Diệu:

2 bạn thân của Lam ở lớp ĐH.

Yến:

Người yêu cũ của Nam.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 22 27/12/2013
23 Chương 23 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 23 27/12/2013
24 Chương 24 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 24 27/12/2013
25 Chương 25 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 25 27/12/2013
26 Chương 26 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 26 27/12/2013
27 Chương 27 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 27 27/12/2013
28 Chương 28 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 28 27/12/2013
29 Chương 29 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 29 27/12/2013
30 Chương 30 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 30 27/12/2013
31 Chương 31 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 31 27/12/2013
32 Chương 32 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 32 27/12/2013
33 Chương 33 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 33 27/12/2013
34 Chương 34 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 34 27/12/2013
35 Chương 35 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 35 27/12/2013
36 Chương 36 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 36 27/12/2013
37 Chương 37 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 37 27/12/2013
38 Chương 38 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 38 27/12/2013
39 Chương 39 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 39 27/12/2013
40 Chương 40 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 40 27/12/2013
41 Chương 41 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 41 27/12/2013
42 Chương 42 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 42 27/12/2013
43 Chương 43 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 43 27/12/2013
44 Chương 44 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 44 27/12/2013
45 Chương 45 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 45 27/12/2013
46 Chương 46 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 46 27/12/2013
47 Chương 47 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 47 27/12/2013
48 Chương 48 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 48 27/12/2013
49 Chương 49 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 49 27/12/2013
50 Chương 50 Thầy, Em Yêu Thầy - Chương 50 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thay-em-yeu-thay-1459.html