Truyện Tống Y - Lịch sử

  • Tên truyện: Tống Y
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tống Y
Bạn đang đọc truyện Tống Y của tác giả Mộc Giật trên trang đọc truyện online.Truyện nói về Đỗ Văn Hạo - 1 sinh viên trường Y, am hiểu trung y (vì có người bác mở phòng khám trung y, được bác dạy trung y từ nhỏ đến giờ). 1 lần vô tình mà xuyên qua đến Tống triều. Từ đó dùng y thuật và sự hiểu biết của mình mà hành y tế thế...!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tống Y - Quán mỳ 29/11/2013
2 Chương 2 Tống Y - Ngũ vị Đường 29/11/2013
3 Chương 3 Tống Y - Dong y 29/11/2013
4 Chương 4 Tống Y - Lộ nhất tiểu thủ 29/11/2013
5 Chương 5 Tống Y - Ngủ tại khách sạn 29/11/2013
6 Chương 6 Tống Y - Sáng sớm 29/11/2013
7 Chương 7 Tống Y - Đại phu tạm thời 29/11/2013
8 Chương 8 Tống Y - Quái bệnh của nhị nãi nãi 29/11/2013
9 Chương 9 Tống Y - Thần y nổi giận 29/11/2013
10 Chương 10 Tống Y - Đánh cuộc chữa bệnh 29/11/2013
11 Chương 11 Tống Y - Lương y như từ mẫu 29/11/2013
12 Chương 12 Tống Y - Co rút gân cổ 29/11/2013
13 Chương 13 Tống Y - Lệch ra lệch vào 29/11/2013
14 Chương 14 Tống Y - Bào chế dược liệu 29/11/2013
15 Chương 15 Tống Y - Đại phu bào chế dược liệu 29/11/2013
16 Chương 16 Tống Y - Hương thơm trong thư phòng 29/11/2013
17 Chương 17 Tống Y - Xuân quang hé lộ 29/11/2013
18 Chương 18 Tống Y - Cố ghép uyên ương 29/11/2013
19 Chương 19 Tống Y - Hứa hôn 29/11/2013
20 Chương 20 Tống Y - Bắt đầu tỉnh 29/11/2013
21 Chương 21 Tống Y - Cánh tay của bộ đầu 29/11/2013
22 Chương 22 Tống Y - Tân dược 29/11/2013
23 Chương 23 Tống Y - Gặp mãnh hổ 29/11/2013
24 Chương 24 Tống Y - Hổ uy 29/11/2013
25 Chương 25 Tống Y - Kinh động 29/11/2013
26 Chương 26 Tống Y - Nạp Thiếp. 29/11/2013
27 Chương 27 Tống Y - Bản sắc nam nhân. 29/11/2013
28 Chương 28 Tống Y - Hết thảy tùy duyên. 29/11/2013
29 Chương 29 Tống Y - Tử hoa địa đinh. 29/11/2013
30 Chương 30 Tống Y - Bình phàm đích tiểu hoa. 29/11/2013
31 Chương 31 Tống Y - Ngạc mộng tỉnh lai thị tảo thần. 29/11/2013
32 Chương 32 Tống Y - Diêm diệu thủ. 29/11/2013
33 Chương 33 Tống Y - Tiểu Thanh Long Thang 29/11/2013
34 Chương 34 Tống Y - Tại thận vi hư. 29/11/2013
35 Chương 35 Tống Y - Chứng bệnh hen suyễn. 29/11/2013
36 Chương 36 Tống Y - Đứa bé không ăn gì. 29/11/2013
37 Chương 37 Tống Y - Nhi khoa biện chứng. 29/11/2013
38 Chương 38 Tống Y - Hai phương thuốc bí truyền. 29/11/2013
39 Chương 39 Tống Y - Hấp dẫn. 29/11/2013
40 Chương 40 Tống Y - Nhị chưởng quầy. 29/11/2013
41 Chương 41 Tống Y - Tiểu thư học y. 29/11/2013
42 Chương 42 Tống Y - Tinh minh. 29/11/2013
43 Chương 43 Tống Y - Nguyệt hạ. 29/11/2013
44 Chương 44 Tống Y - Y phương tửu lệnh. 29/11/2013
45 Chương 45 Tống Y - Ma hoàng cùng ma phiền. 29/11/2013
46 Chương 46 Tống Y - Bàn tay của tiểu nha hoàn. 29/11/2013
47 Chương 47 Tống Y - Tự lực cánh sinh. 29/11/2013
48 Chương 48 Tống Y - Nhãn tật. 29/11/2013
49 Chương 49 Tống Y - Thần y chân chính. 29/11/2013
50 Chương 50 Tống Y - Bạo manh. 29/11/2013
51 Chương 51 Tống Y - Thang đầu ca. 29/11/2013
52 Chương 52 Tống Y - Bệnh cũ tái phát 29/11/2013
53 Chương 53 Tống Y - Bị trọng thương 29/11/2013
54 Chương 54 Tống Y - Phẫu thuật cổ đại 29/11/2013
55 Chương 55 Tống Y - Sợ quá bỏ chạy 29/11/2013
56 Chương 56 Tống Y - Chuẩn bị giải phẫu 29/11/2013
57 Chương 57 Tống Y - Phẫu thuật cắt bỏ lá lách. 29/11/2013
58 Chương 58 Tống Y - Lá lách bị cắt bỏ. 29/11/2013
59 Chương 59 Tống Y - Vui mừng khôn xiết. 29/11/2013
60 Chương 60 Tống Y - Hội chẩn. 29/11/2013
61 Chương 61 Tống Y - Chuyển nguy thành an. 29/11/2013
62 Chương 62 Tống Y - Hoang mang. 29/11/2013
63 Chương 63 Tống Y - Cùng nhận thức.. 29/11/2013
64 Chương 64 Tống Y - Trái tim nhân hậu 29/11/2013
65 Chương 65 Tống Y - Vết thương của Chu bộ khoái 29/11/2013
66 Chương 66 Tống Y - Tai họa bất ngờ 29/11/2013
67 Chương 67 Tống Y - Vu khống. 29/11/2013
68 Chương 68 Tống Y - Quân cờ. 29/11/2013
69 Chương 69 Tống Y - Đổi trắng thay đen. 29/11/2013
70 Chương 70 Tống Y - Dưới cơn gió bão 29/11/2013
71 Chương 71 Tống Y - Dĩ kỳ chi đạo hoàn trì kỳ nhân. 29/11/2013
72 Chương 72 Tống Y - Vấn đề mấu chốt. 29/11/2013
73 Chương 73 Tống Y - Liễu ám hoa minh. 29/11/2013
74 Chương 74 Tống Y - Trí tuệ. 29/11/2013
75 Chương 75 Tống Y - Dĩ đức báo oán. 29/11/2013
76 Chương 76 Tống Y - Vu cáo phản tọa. 29/11/2013
77 Chương 77 Tống Y - Đao bút lại. 29/11/2013
78 Chương 78 Tống Y - Vết thương bị nhiễm trùng cấp tính. 29/11/2013
79 Chương 79 Tống Y - Bạo phát. 29/11/2013
80 Chương 80 Tống Y - Cắt ngón tay. 29/11/2013
81 Chương 81 Tống Y - Bảo thối dữ bảo mệnh. 29/11/2013
82 Chương 82 Tống Y - Ám hương. 29/11/2013
83 Chương 83 Tống Y - Huyện thái gia cầu y. 29/11/2013
84 Chương 84 Tống Y - Thạch lựu hồng tú cầu. 29/11/2013
85 Chương 85 Tống Y - Nam nhân chi ẩn. 29/11/2013
86 Chương 86 Tống Y - Sơn bất chuyển thủy chuyển. 29/11/2013
87 Chương 87 Tống Y - Tai bay vạ gió. 29/11/2013
88 Chương 88 Tống Y - Mỹ nữ hầu tắm. 29/11/2013
89 Chương 89 Tống Y - Chuyện lạ. 29/11/2013
90 Chương 90 Tống Y - Dụng tâm đến khổ. 29/11/2013
91 Chương 91 Tống Y - Tư lộ. 29/11/2013
92 Chương 92 Tống Y - Mị Nhi cô nương. 29/11/2013
93 Chương 93 Tống Y - Cùng một phương thuốc. 29/11/2013
94 Chương 94 Tống Y - Tri huyện đại lão gia xem hoàng thư. 29/11/2013
95 Chương 95 Tống Y - Nhị nữ học y. 29/11/2013
96 Chương 96 Tống Y - Cùng bệnh trị khác nhau. 29/11/2013
97 Chương 97 Tống Y - Tĩnh Từ sư thái. 29/11/2013
98 Chương 98 Tống Y - Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi. (*). 29/11/2013
99 Chương 99 Tống Y - Tuyết đã rơi nhiều. 29/11/2013
100 Chương 100 Tống Y - Lý luận không thể tưởng tượng nổi. 29/11/2013
101 Chương 101 Tống Y - Y thuật cổ quái. 29/11/2013
102 Chương 102 Tống Y - Mị Nhi đích tư vị. 29/11/2013
103 Chương 103 Tống Y - Thượng mã phong. 29/11/2013
104 Chương 104 Tống Y - Bạch Y xã. 29/11/2013
105 Chương 105 Tống Y - Tuyết dạ xuất chẩn*. 29/11/2013
106 Chương 106 Tống Y - Hư lao huyết khô. 29/11/2013
107 Chương 107 Tống Y - Quân nhu phẩm. 29/11/2013
108 Chương 108 Tống Y - Phu nhân bị đau khớp. 29/11/2013
109 Chương 109 Tống Y - Xà trùng dược. 29/11/2013
110 Chương 110 Tống Y - Danh y khởi bộ. 29/11/2013
111 Chương 111 Tống Y - Tử thần hàng lâm. 29/11/2013
112 Chương 112 Tống Y - Mặt nạ phòng độc. 29/11/2013
113 Chương 113 Tống Y - Y Quan. 29/11/2013
114 Chương 114 Tống Y - Tử vong thôn trại. 29/11/2013
115 Chương 115 Tống Y - Nguy cơ. 29/11/2013
116 Chương 116 Tống Y - Tự cứu. 29/11/2013
117 Chương 117 Tống Y - Hiển lộ chân tình. 29/11/2013
118 Chương 118 Tống Y - Thu nhập ngoài ý muốn. 29/11/2013
119 Chương 119 Tống Y - Cho nha môn vay tiền. 29/11/2013
120 Chương 120 Tống Y - Chiến đấu với lệ dịch. 29/11/2013
121 Chương 121 Tống Y - Lấy của người dùng cho người. 29/11/2013
122 Chương 122 Tống Y - Hiệu quả. 29/11/2013
123 Chương 123 Tống Y - Quan lớn tới thăm. 29/11/2013
124 Chương 124 Tống Y - Vi khuẩn chiến. 29/11/2013
125 Chương 125 Tống Y - Biến mất khỏi nhân gian. 29/11/2013
126 Chương 126 Tống Y - Không thể xa rời. 29/11/2013
127 Chương 127 Tống Y - Ẩn cư ở kinh thành. 29/11/2013
128 Chương 128 Tống Y - Quan cách chi chứng. 29/11/2013
129 Chương 129 Tống Y - Cầu thần y. 29/11/2013
130 Chương 130 Tống Y - Cứu tinh hắc y. 29/11/2013
131 Chương 131 Tống Y - Vụ án nuốt vàng mưu sát. 29/11/2013
132 Chương 132 Tống Y - Lại thấy thần kỹ. 29/11/2013
133 Chương 133 Tống Y - Càng chữa càng nặng. 29/11/2013
134 Chương 134 Tống Y - Đội tuyết cầu y. 29/11/2013
135 Chương 135 Tống Y - Lại một miếng vàng. 29/11/2013
136 Chương 136 Tống Y - Trung y có thể dùng trong cấp cứu. 29/11/2013
137 Chương 137 Tống Y - Ám độ Trần thương. 29/11/2013
138 Chương 138 Tống Y - Trúng độc Phụ tử. 29/11/2013
139 Chương 139 Tống Y - Người đàn bà chanh chua. 29/11/2013
140 Chương 140 Tống Y - Tin thắng trận. 29/11/2013
141 Chương 141 Tống Y - Đại tiện ra máu. 29/11/2013
142 Chương 142 Tống Y - Đại phu đó là ân nhân cứu mạng. 29/11/2013
143 Chương 143 Tống Y - Tai họa. 29/11/2013
144 Chương 144 Tống Y - Mười tám tiền Phụ tử. 29/11/2013
145 Chương 145 Tống Y - Cách tiêu độc thần kỳ. 29/11/2013
146 Chương 146 Tống Y - Chẳng biết điều thứ hai. 29/11/2013
147 Chương 147 Tống Y - Phong tuyết từ mẫu tâm. 29/11/2013
148 Chương 148 Tống Y - Ngôi sao hi vọng. 29/11/2013
149 Chương 149 Tống Y - Lấy gì để trả ơn. 29/11/2013
150 Chương 150 Tống Y - Nhất đoàn loạn ma. 29/11/2013
151 Chương 151 Tống Y - Vụ lý khán hoa 29/11/2013
152 Chương 152 Tống Y - Linh tê nhất điểm 29/11/2013
153 Chương 153 Tống Y - Tất cả đều vì lương thực 29/11/2013
154 Chương 154 Tống Y - Tự nắm giữ vận mệnh của mình 29/11/2013
155 Chương 155 Tống Y - Quyết định trọng đại 29/11/2013
156 Chương 156 Tống Y - Rút củi dưới đáy nồi 29/11/2013
157 Chương 157 Tống Y - Bình minh sau cơn bão 29/11/2013
158 Chương 158 Tống Y - Đoàn tụ 29/11/2013
159 Chương 159 Tống Y - Quái bệnh không có mạch 29/11/2013
160 Chương 160 Tống Y - Lão linh y 29/11/2013
161 Chương 161 Tống Y - Không mạch chắc chết 29/11/2013
162 Chương 162 Tống Y - Thái y cục thụ khóa 29/11/2013
163 Chương 163 Tống Y - Buổi dạy đầu tiên 29/11/2013
164 Chương 164 Tống Y - Sản hậu trung phong 29/11/2013
165 Chương 165 Tống Y - Thời cơ chưa tới 29/11/2013
166 Chương 166 Tống Y - Ghế bó xương hồi phục vị trí 29/11/2013
167 Chương 167 Tống Y - Cấp chứng của đại tiểu thư 29/11/2013
168 Chương 168 Tống Y - Chứng đa nang 29/11/2013
169 Chương 169 Tống Y - Diện than 29/11/2013
170 Chương 170 Tống Y - Qua đế tán 29/11/2013
171 Chương 171 Tống Y - Thà chết chứ không mổ bụng 29/11/2013
172 Chương 172 Tống Y - Lão thái bà hay chửi đổng 29/11/2013
173 Chương 173 Tống Y - Chia bệnh mà khám 29/11/2013
174 Chương 174 Tống Y - Vấn chẩn đoán bệnh 29/11/2013
175 Chương 175 Tống Y - Cùng nhau chữa bệnh 29/11/2013
176 Chương 176 Tống Y - Hồng sa (*) 29/11/2013
177 Chương 177 Tống Y - Khách điếm bệnh tật 29/11/2013
178 Chương 178 Tống Y - Dĩ lạp vi lạp 29/11/2013
179 Chương 179 Tống Y - Ngự sử phu nhân bị táo bón 29/11/2013
180 Chương 180 Tống Y - Ngõ sâu giấu giai nhân 29/11/2013
181 Chương 181 Tống Y - Nghệ cơ 29/11/2013
182 Chương 182 Tống Y - Khó đẻ 29/11/2013
183 Chương 183 Tống Y - Tử thai chi mê 29/11/2013
184 Chương 184 Tống Y - Có tin mừng hay không? 29/11/2013
185 Chương 185 Tống Y - Vẫn chưa đẻ được 29/11/2013
186 Chương 186 Tống Y - Mổ đẻ 29/11/2013
187 Chương 187 Tống Y - Thai nhi bệnh 29/11/2013
188 Chương 188 Tống Y - Xanh xanh cây cỏ ven sông 29/11/2013
189 Chương 189 Tống Y - Tay quỷ 29/11/2013
190 Chương 190 Tống Y - Thi chú 29/11/2013
191 Chương 191 Tống Y - Điều trị tuyệt chứng 29/11/2013
192 Chương 192 Tống Y - Ma quỷ quấy nhiễu 29/11/2013
193 Chương 193 Tống Y - Nguy chứng của thiếu nãi nãi 29/11/2013
194 Chương 194 Tống Y - Ngôi nhà của quỷ 29/11/2013
195 Chương 195 Tống Y - Thắc mắc 29/11/2013
196 Chương 196 Tống Y - Sài lang ở kinh thành 29/11/2013
197 Chương 197 Tống Y - Giáo sư thái y cục 29/11/2013
198 Chương 198 Tống Y - So sánh kết quả kiểm tra 29/11/2013
199 Chương 199 Tống Y - Nửa đêm giờ Tý 29/11/2013
200 Chương 200 Tống Y - Một cái giếng khô 29/11/2013
201 Chương 201 Tống Y - Nhu tình dưới giếng khô 29/11/2013
202 Chương 202 Tống Y - Tàng thư các của Thái Y cục 29/11/2013
203 Chương 203 Tống Y - Tam Thi trùng 29/11/2013
204 Chương 204 Tống Y - Đau ngực, bụng 29/11/2013
205 Chương 205 Tống Y - Ước hẹn một năm 29/11/2013
206 Chương 206 Tống Y - Bệnh của Tiểu Khả 29/11/2013
207 Chương 207 Tống Y - Va chạm 29/11/2013
208 Chương 208 Tống Y - Ổn bộ tiền hành 29/11/2013
209 Chương 209 Tống Y - Xảo pháp trì bệnh 29/11/2013
210 Chương 210 Tống Y - Tiểu Khả bị bệnh 29/11/2013
211 Chương 211 Tống Y - Phúc trướng nan thụ 29/11/2013
212 Chương 212 Tống Y - Thôn trại trong núi 29/11/2013
213 Chương 213 Tống Y - Thật giả bất phân 29/11/2013
214 Chương 214 Tống Y - Bầu trời đầy sao 29/11/2013
215 Chương 215 Tống Y - Tam đương gia 29/11/2013
216 Chương 216 Tống Y - Thất lạc đích nương nương 29/11/2013
217 Chương 217 Tống Y - Cầu tự 29/11/2013
218 Chương 218 Tống Y - Kết hợp nhiều biện pháp! 29/11/2013
219 Chương 219 Tống Y - Vu y thị y 29/11/2013
220 Chương 220 Tống Y - Thị vệ của Lục Hoàng tử 29/11/2013
221 Chương 221 Tống Y - Tiểu Vương gia bị bệnh 29/11/2013
222 Chương 222 Tống Y - Vuốt ve đôi gò bồng đảo 29/11/2013
223 Chương 223 Tống Y - Kiếp nạn đào hoa 29/11/2013
224 Chương 224 Tống Y - Một bước lên mây 29/11/2013
225 Chương 225 Tống Y - Đau bụng kinh 29/11/2013
226 Chương 226 Tống Y - Hoàng Hậu nương nương nổi giận. 29/11/2013
227 Chương 227 Tống Y - Trị không được thì chặt đầu 29/11/2013
228 Chương 228 Tống Y - Nan giải vô cùng 29/11/2013
229 Chương 229 Tống Y - Lương dược vị tất lương y 29/11/2013
230 Chương 230 Tống Y - Tam Thất đôn Lão Mẫu Kê 29/11/2013
231 Chương 231 Tống Y - Tiểu kiều lưu thủy 29/11/2013
232 Chương 232 Tống Y - Tráp bạch ngọc 29/11/2013
233 Chương 233 Tống Y - Gối như ý (1) 29/11/2013
234 Chương 234 Tống Y - Quà tặng của Hoàng Hậu 29/11/2013
235 Chương 235 Tống Y - Đức Phi nương nương 29/11/2013
236 Chương 236 Tống Y - Nương nương tỉnh thân 29/11/2013
237 Chương 237 Tống Y - Dương liễu y y 29/11/2013
238 Chương 238 Tống Y - Lại thấy quái bệnh 29/11/2013
239 Chương 239 Tống Y - Quần áo của nữ nhân! 29/11/2013
240 Chương 240 Tống Y - Diệu thủ ngẫu nhiên đắc 29/11/2013
241 Chương 241 Tống Y - Cuộc hẹn với Quý Phi 29/11/2013
242 Chương 242 Tống Y - Bổ quá hóa bệnh! 29/11/2013
243 Chương 243 Tống Y - Phụ lòng người tốt! 29/11/2013
244 Chương 244 Tống Y - Ngày đẹp như ác mộng! 29/11/2013
245 Chương 245 Tống Y - Nguyệt Thanh Cung 29/11/2013
246 Chương 246 Tống Y - Ơn nghĩa của Mỹ Nhân 29/11/2013
247 Chương 247 Tống Y - Tặng thiếp 29/11/2013
248 Chương 248 Tống Y - Trên trời rơi xuống một bà vợ bé 29/11/2013
249 Chương 249 Tống Y - Thuốc không đúng bệnh! 29/11/2013
250 Chương 250 Tống Y - Manh mối hé lộ! 29/11/2013
251 Chương 251 Tống Y - Bệnh nóng lạnh của Võ Tiệp Trữ! 29/11/2013
252 Chương 252 Tống Y - Tiệp Trữ nương nương hóa điên! 29/11/2013
253 Chương 253 Tống Y - Thâu Thiên Hoán Nhật! 29/11/2013
254 Chương 254 Tống Y - Một cõi phong trần! 29/11/2013
255 Chương 255 Tống Y - Tiểu Hoàng Tử bị bệnh nghiêm trọng! 29/11/2013
256 Chương 256 Tống Y - Lựa chọn bất đắc dĩ 29/11/2013
257 Chương 257 Tống Y - Kết thân 29/11/2013
258 Chương 258 Tống Y - Đóng vai người tốt . 29/11/2013
259 Chương 259 Tống Y - Như hoa giải ngữ 29/11/2013
260 Chương 260 Tống Y - Động Thủ . 29/11/2013
261 Chương 261 Tống Y - Đột Biến! 29/11/2013
262 Chương 262 Tống Y - Lời thẳng thắn 29/11/2013
263 Chương 263 Tống Y - Kim ốc thiêm kiều 29/11/2013
264 Chương 264 Tống Y - Lãnh cung . 29/11/2013
265 Chương 265 Tống Y - Trường công chúa 29/11/2013
266 Chương 266 Tống Y - Băng tuyết nguy hiểm 29/11/2013
267 Chương 267 Tống Y - Sống sót sau kiếp nạn . 29/11/2013
268 Chương 268 Tống Y - Đêm mưa tuyết bão bùng! 29/11/2013
269 Chương 269 Tống Y - Gặp nạn ban đêm! 29/11/2013
270 Chương 270 Tống Y - Hái thuốc!. 29/11/2013
271 Chương 271 Tống Y - Lão lang trung ở sơn thôn 29/11/2013
272 Chương 272 Tống Y - Đều là hoạ từ lòng tốt mà ra . 29/11/2013
273 Chương 273 Tống Y - Bảo giáp 29/11/2013
274 Chương 274 Tống Y - Lãnh cung âm u 29/11/2013
275 Chương 275 Tống Y - Chứng nóng hoài không thôi. 29/11/2013
276 Chương 276 Tống Y - Bình an là phúc 29/11/2013
277 Chương 277 Tống Y - Thất tâm phong. 29/11/2013
278 Chương 278 Tống Y - Người đập vỡ chum nước!. 29/11/2013
279 Chương 279 Tống Y - Bát tiếu giai nhân. 29/11/2013
280 Chương 280 Tống Y - Vụ mất trộm kỳ quái 29/11/2013
281 Chương 281 Tống Y - Nạn dân ngộ độc thức ăn 29/11/2013
282 Chương 282 Tống Y - Một bát nước đục! 29/11/2013
283 Chương 283 Tống Y - Thiên Ma. 29/11/2013
284 Chương 284 Tống Y - Tiệm bán thuốc giả 29/11/2013
285 Chương 285 Tống Y - Người phụ nữ bị bệnh bướu cổ!. 29/11/2013
286 Chương 286 Tống Y - Cắt bỏ 29/11/2013
287 Chương 287 Tống Y - Hồi tâm chuyển ý. 29/11/2013
288 Chương 288 Tống Y - Buông lưới 29/11/2013
289 Chương 289 Tống Y - Phương thuốc tuyệt diệu 29/11/2013
290 Chương 290 Tống Y - Dạo chơi ngoại thành 29/11/2013
291 Chương 291 Tống Y - Ninh công công 29/11/2013
292 Chương 292 Tống Y - Ngũ Canh tả 29/11/2013
293 Chương 293 Tống Y - Dụ Cáp Nhi 29/11/2013
294 Chương 294 Tống Y - Trùng hợp 29/11/2013
295 Chương 295 Tống Y - Tiểu lão nhi 29/11/2013
296 Chương 296 Tống Y - Bàng mẫu mắc trọng bệnh. 29/11/2013
297 Chương 297 Tống Y - Mang thai. 29/11/2013
298 Chương 298 Tống Y - Nham biến (căn bệnh ung thư). 29/11/2013
299 Chương 299 Tống Y - Hoàng Thượng lâm bệnh. 29/11/2013
300 Chương 300 Tống Y - Biến pháp chi biện. 29/11/2013
301 Chương 301 Tống Y - Cản áp tử thượng giá! 29/11/2013
302 Chương 302 Tống Y - Y đạo y quốc! 29/11/2013
303 Chương 303 Tống Y - Oan gia ngõ hẹp gặp nhau! 29/11/2013
304 Chương 304 Tống Y - Đại tỷ phu bị bệnh! 29/11/2013
305 Chương 305 Tống Y - Đồn điền thí nghiệm tại biên cương! 29/11/2013
306 Chương 306 Tống Y - Cuộc hẹn mơ ước. 29/11/2013
307 Chương 307 Tống Y - Rồng đến nhà tôm. 29/11/2013
308 Chương 308 Tống Y - Tình này không thể nhạt phai. 29/11/2013
309 Chương 309 Tống Y - Không muốn sống cuộc đời thừa như vậy! 29/11/2013
310 Chương 310 Tống Y - Đại quân tây chinh! 29/11/2013
311 Chương 311 Tống Y - Trong đầm có quỷ!(1 2 3) 29/11/2013
312 Chương 312 Tống Y - Nhất đại văn hào ăn rau dại(1 2 3) 29/11/2013
313 Chương 313 Tống Y - Tình hình quân sự khẩn cấp (1 2 3) 29/11/2013
314 Chương 314 Tống Y - Nghịch chuyển! (1 2 3) 29/11/2013
315 Chương 315 Tống Y - Bước biến pháp đầu tiên. (1 2 3) 29/11/2013
316 Chương 316 Tống Y - Nghi vấn của công ty. 29/11/2013
317 Chương 317 Tống Y - Những căn nhà làm bằng trúc. 29/11/2013
318 Chương 318 Tống Y - Tòa lâu đài trên núi . 29/11/2013
319 Chương 319 Tống Y - Vật giá . 29/11/2013
320 Chương 320 Tống Y - Phong tiêu tiêu hề! . 29/11/2013
321 Chương 321 Tống Y - Một lòng tận trung mà lại bị trách tội. 29/11/2013
322 Chương 322 Tống Y - Tứ phương tầm y. 29/11/2013
323 Chương 323 Tống Y - Ra roi quất ngựa. 29/11/2013
324 Chương 324 Tống Y - Hư thực không phân. 29/11/2013
325 Chương 325 Tống Y - Căn bệnh hoành hành tại nhà nghỉ. . 29/11/2013
326 Chương 326 Tống Y - Bệnh không đợi người. . 29/11/2013
327 Chương 327 Tống Y - Truyền máu. 29/11/2013
328 Chương 328 Tống Y - Phân công tra án. 29/11/2013
329 Chương 329 Tống Y - Khí suyễn chi chứng. 29/11/2013
330 Chương 330 Tống Y - Kế hoạch thay đổi. 29/11/2013
331 Chương 331 Tống Y - Biện chứng Hàn Nhiệt. 29/11/2013
332 Chương 332 Tống Y - Thâm Sơn Cổ Tự 29/11/2013
333 Chương 333 Tống Y - Bơi thuyền dưới trăng 29/11/2013
334 Chương 334 Tống Y - Tà ma ngoại đạo 29/11/2013
335 Chương 335 Tống Y - Kẻ điên trên gác thượng 29/11/2013
336 Chương 336 Tống Y - Bệnh viêm nhiễm 29/11/2013
337 Chương 337 Tống Y - Đôi giày quân đội 29/11/2013
338 Chương 338 Tống Y - Kiến thức là vàng là bạc! (1 2 3) 29/11/2013
339 Chương 339 Tống Y - Thu phí học viên 29/11/2013
340 Chương 340 Tống Y - Không thể dứt bỏ những phiền phức! 29/11/2013
341 Chương 341 Tống Y - Lựa chọn bất đắc dĩ 29/11/2013
342 Chương 342 Tống Y - Cứu nước cứu người 29/11/2013
343 Chương 343 Tống Y - Đau Đớn 29/11/2013
344 Chương 344 Tống Y - Tháp lâm bảo bối 29/11/2013
345 Chương 345 Tống Y - Cứu 29/11/2013
346 Chương 346 Tống Y - Dấu Diếm Càn Khôn 29/11/2013
347 Chương 347 Tống Y - Một lần tới trước Quỷ Môn Quan 29/11/2013
348 Chương 348 Tống Y - Mâu thuẫn nội bộ 29/11/2013
349 Chương 349 Tống Y - Khuê phòng tiểu viện 29/11/2013
350 Chương 350 Tống Y - Vụ Án Mất Tích Thần Bí 29/11/2013
351 Chương 351 Tống Y - Can Hỏa Vượng 29/11/2013
352 Chương 352 Tống Y - Ỷ Thế Khinh Người 29/11/2013
353 Chương 353 Tống Y - Nhiệt ứ tương bác 29/11/2013
354 Chương 354 Tống Y - Tử thi nữ nhân thối rữa 29/11/2013
355 Chương 355 Tống Y - Xương Vở Thịt Vụn 29/11/2013
356 Chương 356 Tống Y - Ân Uy Điều Tiến 29/11/2013
357 Chương 357 Tống Y - Sừ Đầu 29/11/2013
358 Chương 358 Tống Y - Ruộng Nước Hoang Vu 29/11/2013
359 Chương 359 Tống Y - Chiến Tích 29/11/2013
360 Chương 360 Tống Y - Tiểu Cô Nương (1 2) 29/11/2013
361 Chương 361 Tống Y - Tể Tướng Sư Gia! (1 2 3) 29/11/2013
362 Chương 362 Tống Y - Sĩ Đồ Y Đạo (1 2 3) 29/11/2013
363 Chương 363 Tống Y - Chứng Hư Nhiệt(1 2) 29/11/2013
364 Chương 364 Tống Y - Thương Hàn Thiên Tử Hạ Hư Nhân (1 2) 29/11/2013
365 Chương 365 Tống Y - Mồ Hôi Ra Nhiều (1 2) 29/11/2013
366 Chương 366 Tống Y - Biện chứng thoát dương (1 2) 29/11/2013
370 Chương 370 Tống Y - Bí mật bắt cóc (1 2) 29/11/2013
371 Chương 371 Tống Y - Thu lưới và thu hoạch (1 2) 29/11/2013
372 Chương 372 Tống Y - Phi bộc chi nội 29/11/2013
373 Chương 373 Tống Y - Lần đầu tiên thăng đường (1 2) 29/11/2013
374 Chương 374 Tống Y - Tin cấp báo tám trăm dặm (1 2) 29/11/2013
375 Chương 375 Tống Y - Muốn gán tội cho người khác 29/11/2013
376 Chương 376 Tống Y - Ung vương. 29/11/2013
377 Chương 377 Tống Y - Thái Dương Bệnh 29/11/2013
378 Chương 378 Tống Y - Tranh Quyền Đoạt Thế 29/11/2013
379 Chương 379 Tống Y - Đứng về phe nào! 29/11/2013
380 Chương 380 Tống Y - Hoàng Thái Hậu triệu kiến 29/11/2013
381 Chương 381 Tống Y - Sét đánh ngang tai 29/11/2013
382 Chương 382 Tống Y - Chỗ dựa 29/11/2013
383 Chương 383 Tống Y - Bẩy 29/11/2013
384 Chương 384 Tống Y - Hang hổ 29/11/2013
385 Chương 385 Tống Y - Tước binh quyền 29/11/2013
386 Chương 386 Tống Y - Một người quật ngã mấy chục người 29/11/2013
387 Chương 387 Tống Y - Hạn Lâu Gặp Mưa Lành 29/11/2013
388 Chương 388 Tống Y - Giai nhân ước hẹn 29/11/2013
389 Chương 389 Tống Y - Gió táp mưa sa sao mất hồn? 29/11/2013
390 Chương 390 Tống Y - Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ 29/11/2013
391 Chương 391 Tống Y - Vụ Án Oan Ức 29/11/2013
392 Chương 392 Tống Y - Chức Trách 29/11/2013
393 Chương 393 Tống Y - Thêm Thuốc 29/11/2013
394 Chương 394 Tống Y - Tuẩn Táng 29/11/2013
395 Chương 395 Tống Y - Ôn Nhu Kế 29/11/2013
396 Chương 396 Tống Y - Mừng vui và bi thương 29/11/2013
397 Chương 397 Tống Y - Không Phải Độc Dược của Độc Dược 29/11/2013
398 Chương 398 Tống Y - Thẩm vấn đêm khuya 29/11/2013
399 Chương 399 Tống Y - Tức Vị Trước 29/11/2013
400 Chương 400 Tống Y - Tám vị phụ chính đại thần 29/11/2013
401 Chương 401 Tống Y - Lễ Đăng Cơ 29/11/2013
402 Chương 402 Tống Y - Tiêu chuẩn của thắng bại 29/11/2013
403 Chương 403 Tống Y - Buồn Bực 29/11/2013
404 Chương 404 Tống Y - Nhiều lần chiến bại 29/11/2013
405 Chương 405 Tống Y - Binh cường không biến pháp 29/11/2013
406 Chương 406 Tống Y - Việc vui trong nhà 29/11/2013
407 Chương 407 Tống Y - Chính sự đường thảo luận chính sự 29/11/2013
408 Chương 408 Tống Y - Tiền nhiều cứ đốt 29/11/2013
409 Chương 409 Tống Y - Dùng sở trường khắc sở đoản. 29/11/2013
410 Chương 410 Tống Y - Tân biến pháp . 29/11/2013
411 Chương 411 Tống Y - Hai lão sư của Hoàng Thượng. 29/11/2013
412 Chương 412 Tống Y - Sự hấp dẫn của tri thức. 29/11/2013
413 Chương 413 Tống Y - Quay về Chính Sự đường. 29/11/2013
414 Chương 414 Tống Y - Nghe Mưa Giữa Hồ. 29/11/2013
415 Chương 415 Tống Y - Tiểu kim khố Hoàng gia. 29/11/2013
416 Chương 416 Tống Y - Cải tiến biến pháp. 29/11/2013
417 Chương 417 Tống Y - Lựa chọn chủ soái. 29/11/2013
418 Chương 418 Tống Y - Ba đạo thánh chỉ. 29/11/2013
419 Chương 419 Tống Y - Sở quân khí. 29/11/2013
420 Chương 420 Tống Y - Dùng đúng người. 29/11/2013
421 Chương 421 Tống Y - Sự trống trải của trái tim rung động. 29/11/2013
422 Chương 422 Tống Y - Lũ ô hợp. 29/11/2013
423 Chương 423 Tống Y - Tiền bạc và sinh mạng 29/11/2013
424 Chương 424 Tống Y - Ưu thế không ưu thế 29/11/2013
425 Chương 425 Tống Y - Thống nhất tư tưởng 29/11/2013
426 Chương 426 Tống Y - Không rét mà run. 29/11/2013
427 Chương 427 Tống Y - Quân sự biến cách 29/11/2013
428 Chương 428 Tống Y - Địa vị của quân nhân 29/11/2013
429 Chương 429 Tống Y - Võ trang chính quy 29/11/2013
430 Chương 430 Tống Y - Hôn trộm 29/11/2013
431 Chương 431 Tống Y - Sứ thần bí mật. 29/11/2013
432 Chương 432 Tống Y - Mò đá qua sông. 29/11/2013
433 Chương 433 Tống Y - Một vốn bốn lời. 29/11/2013
434 Chương 434 Tống Y - Lời thật. 29/11/2013
435 Chương 435 Tống Y - Đàm phán. 29/11/2013
436 Chương 436 Tống Y - Thế Cường. 29/11/2013
437 Chương 437 Tống Y - Vạn sự khởi đầu nan. 29/11/2013
438 Chương 438 Tống Y - Phu Thê Thật Sự. 29/11/2013
439 Chương 439 Tống Y - Xuân tiêu một khắc. 29/11/2013
440 Chương 440 Tống Y - Thông phòng đại nha hoàn. 29/11/2013
441 Chương 441 Tống Y - Lực cản cùng uy tín. 29/11/2013
442 Chương 442 Tống Y - Văn thần võ tướng. 29/11/2013
443 Chương 443 Tống Y - Đối chọi gay gắt. 29/11/2013
444 Chương 444 Tống Y - Chèn ép. 29/11/2013
445 Chương 445 Tống Y - Thuận hưng thịnh, nghịch chết. 29/11/2013
446 Chương 446 Tống Y - Sĩ phu 29/11/2013
447 Chương 447 Tống Y - Tìm hiểu nguồn gốc 29/11/2013
448 Chương 448 Tống Y - Tổ huấn của tổ tông có thể thay đổi. 29/11/2013
449 Chương 449 Tống Y - Súng nhồi thuốc. 29/11/2013
450 Chương 450 Tống Y - Thăng trướng điểm tướng. 29/11/2013
451 Chương 451 Tống Y - Diễn tập quân sự. 29/11/2013
452 Chương 452 Tống Y - Gánh nặng đường xa. 29/11/2013
453 Chương 453 Tống Y - Li biệt. 29/11/2013
454 Chương 454 Tống Y - Nghìn năm có một. 29/11/2013
455 Chương 455 Tống Y - Thuê đất. 29/11/2013
456 Chương 456 Tống Y - Kỳ Binh. 29/11/2013
457 Chương 457 Tống Y - Ngọc Lan công chúa . 29/11/2013
458 Chương 458 Tống Y - Bản sắc trư ca. 29/11/2013
459 Chương 459 Tống Y - Chuốc rượu. 29/11/2013
460 Chương 460 Tống Y - Điệu hổ li sơn. 29/11/2013
461 Chương 461 Tống Y - Bất Thình Lình Xảy Ra Động Đất. 29/11/2013
462 Chương 462 Tống Y - Tính kế. 29/11/2013
463 Chương 463 Tống Y - Lịch sử đến sớm. 29/11/2013
464 Chương 464 Tống Y - Đầu cái thang 29/11/2013
465 Chương 465 Tống Y - Thay mận đổi đào 29/11/2013
466 Chương 466 Tống Y - Thiên hạ đại loạn (1) 29/11/2013
467 Chương 467 Tống Y - Đầu sỏ gây hoạ 29/11/2013
468 Chương 468 Tống Y - Trốn khỏi loạn thế 29/11/2013
469 Chương 469 Tống Y - Cuộc sống mới 29/11/2013
470 Chương 470 Tống Y - Mới tới 29/11/2013
471 Chương 471 Tống Y - Hỷ Lai Bảo. 29/11/2013
472 Chương 472 Tống Y - Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 29/11/2013
473 Chương 473 Tống Y - Thiếu đông gia. 29/11/2013
474 Chương 474 Tống Y - Nhị Phu Nhân. 29/11/2013
475 Chương 475 Tống Y - Cảm động. 29/11/2013
476 Chương 476 Tống Y - Giao phong. 29/11/2013
477 Chương 477 Tống Y - Mất tích. 29/11/2013
478 Chương 478 Tống Y - Không có chuyện không trèo lên điện tam bảo. 29/11/2013
479 Chương 479 Tống Y - Bắt cóc. 29/11/2013
480 Chương 480 Tống Y - Tâm sự. 29/11/2013
481 Chương 481 Tống Y - Ước hẹn 29/11/2013
482 Chương 482 Tống Y - Mị Nhi Kiều. 29/11/2013
483 Chương 483 Tống Y - Mỗi người một tâm sự. 29/11/2013
484 Chương 484 Tống Y - Đoán xem. 29/11/2013
485 Chương 485 Tống Y - Đợi chờ. 29/11/2013
486 Chương 486 Tống Y - Quý tử. 29/11/2013
487 Chương 487 Tống Y - Đấu khí. 29/11/2013
488 Chương 488 Tống Y - Vật báu. 29/11/2013
489 Chương 489 Tống Y - Hẹn nhau lúc hoàng hôn. 29/11/2013
490 Chương 490 Tống Y - Khả Nhân. 29/11/2013
491 Chương 491 Tống Y - Bức thư đầu tiên. 29/11/2013
492 Chương 492 Tống Y - Bắt gian. 29/11/2013
493 Chương 493 Tống Y - Giả thần giả quỷ. 29/11/2013
494 Chương 494 Tống Y - Phủ để trừu tân (rút củi đáy chảo). 29/11/2013
495 Chương 495 Tống Y - Tin vui. 29/11/2013
496 Chương 496 Tống Y - Chân tướng. 29/11/2013
497 Chương 497 Tống Y - Nước cờ hiểm. 29/11/2013
498 Chương 498 Tống Y - Con đường quanh co. 29/11/2013
499 Chương 499 Tống Y - Cầm Sắt Vô Doan 29/11/2013
500 Chương 500 Tống Y - Hoa Lạc 29/11/2013
501 Chương 501 Tống Y - Hoa Dạng 29/11/2013
502 Chương 502 Tống Y - Diễn kịch. 29/11/2013
503 Chương 503 Tống Y - Bệnh của của quý. 29/11/2013
504 Chương 504 Tống Y - Bò cạp. 29/11/2013
505 Chương 505 Tống Y - Thiên đạo. 29/11/2013
506 Chương 506 Tống Y - Trẻ con có dễ dạy hay không 29/11/2013
507 Chương 507 Tống Y - Giấu đầu hở đuôi. 29/11/2013
508 Chương 508 Tống Y - Y giả không trị cho người ắt phải chết. 29/11/2013
509 Chương 509 Tống Y - Nhược thê hãn thiếp. 29/11/2013
510 Chương 510 Tống Y - Người lương thiện bị ức hiếp 29/11/2013
511 Chương 511 Tống Y - Mê tửu gặp hoạ 29/11/2013
512 Chương 512 Tống Y - Không muốn hưởng phúc lớn. 29/11/2013
513 Chương 513 Tống Y - Hiểm nguy. 29/11/2013
514 Chương 514 Tống Y - Của Mình thì vẫn là của mình. 29/11/2013
515 Chương 515 Tống Y - Cùng về làm phu nhân. 29/11/2013
516 Chương 516 Tống Y - Trò mèo. 29/11/2013
517 Chương 517 Tống Y - Ai là người đánh cắp chiếc nhẫn. 29/11/2013
518 Chương 518 Tống Y - Từ đâu tới? 29/11/2013
519 Chương 519 Tống Y - Trong đám mây mù. 29/11/2013
520 Chương 520 Tống Y - Cái chết ly kỳ. 29/11/2013
521 Chương 521 Tống Y - Xòe tay ra. 29/11/2013
522 Chương 522 Tống Y - Không ngờ. 29/11/2013
523 Chương 523 Tống Y - Từu Quỷ 29/11/2013
524 Chương 524 Tống Y - Quản Gia Mới 29/11/2013
525 Chương 525 Tống Y - Lổ Chuột 29/11/2013
526 Chương 526 Tống Y - Kẽ hở. 29/11/2013
527 Chương 527 Tống Y - Cơn điên kỳ quái. 29/11/2013
528 Chương 528 Tống Y - Bạch Y Xã tái xuất!. 29/11/2013
529 Chương 529 Tống Y - Đi mà quay lại! 29/11/2013
530 Chương 530 Tống Y - Làm cái quỷ gì? 29/11/2013
531 Chương 531 Tống Y - Đối chứng hạ dược 29/11/2013
532 Chương 532 Tống Y - Dụ Cáp Nhi 29/11/2013
533 Chương 533 Tống Y - Gặp lại sau loạn ly 29/11/2013
534 Chương 534 Tống Y - Hắc y lão phụ 29/11/2013
535 Chương 535 Tống Y - Dụng tâm lương khổ 29/11/2013
536 Chương 536 Tống Y - Trần Bốn 29/11/2013
537 Chương 537 Tống Y - Đôi mắt. 29/11/2013
538 Chương 538 Tống Y - Giáo chủ. 29/11/2013
539 Chương 539 Tống Y - Nương nương giá lâm. 29/11/2013
540 Chương 540 Tống Y - Giải phẫu bất đắc dĩ. 29/11/2013
541 Chương 541 Tống Y - Thân phận. 29/11/2013
542 Chương 542 Tống Y - Nước chảy đá mòn. 29/11/2013
543 Chương 543 Tống Y - Hoàng thượng Đại Lý. 29/11/2013
544 Chương 544 Tống Y - Lư Sơn chân diện. 29/11/2013
545 Chương 545 Tống Y - Điều kiện! 29/11/2013
546 Chương 546 Tống Y - Tiểu viện 29/11/2013
547 Chương 547 Tống Y - Che mắt. 29/11/2013
548 Chương 548 Tống Y - Trùng phùng. 29/11/2013
549 Chương 549 Tống Y - Chiều hà mãn thiên. 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tong-y-213.html