Truyện Đại Đường Tửu Đồ - Lịch sử

  • Tên truyện: Đại Đường Tửu Đồ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Đường Tửu Đồ
Bạn đang đọc truyện Đại Đường Tửu Đồ của tác giả Cách Ngư trên trang đọc truyện online.Uống rượu vốn là một môn học vấn. Nói thích uống rượu thì ai cũng nói được, nhưng có thể uống rượu và hiểu biết uống rượu là hoàn toàn khác nhau. Biết uống rượu chỉ là uống rượu, nhưng hiểu cách uống rượu lại có thể biến rượu thành một loại nghệ thuật văn hóa, thậm chí chính là một phạm trù triết học trong cuộc sống.

Rượu không chỉ là để uống, nó còn có thể là một loại tâm tình của con người, một cách thức để yêu, một đoạn hồi ức như sương như khói, một bạn tốt tri tâm, một thứ có thể kết nối tận ngóc ngách tâm linh con người ta.

"Người thường vốn nghĩ rằng, rượu chỉ có ba tác dụng:

rượu để thêm vui, rượu để quên buồn, rượu để thêm can đảm.

Kỳ thật, công năng của rượu tuyệt không chỉ có vậy.

Theo Tiêu Duệ thấy, vẫn còn ba tác dụng nữa:

rượu để trị bệnh, rượu để thành lễ, rượu để dưỡng tiết.

"Những đại thi nhân Lý Bạch, Đỗ Phủ, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại là Dương Quý Phi và vô số những danh nhân khác xin được chào mừng bạn đến với thế giới của Đại Đường Tửu Đồ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Đường Tửu Đồ - Hồng nhan nhất trịch 29/11/2013
2 Chương 2 Đại Đường Tửu Đồ - Văn hương thức tửu (1) 29/11/2013
3 Chương 3 Đại Đường Tửu Đồ - Văn hương thức tửu (2) 29/11/2013
4 Chương 4 Đại Đường Tửu Đồ - Văn hương thức tửu (3) 29/11/2013
5 Chương 5 Đại Đường Tửu Đồ - Dương gia hữu nữ 29/11/2013
6 Chương 6 Đại Đường Tửu Đồ - Ly khai Lưu phủ 29/11/2013
7 Chương 7 Đại Đường Tửu Đồ - Tỷ phu nhất gia 29/11/2013
8 Chương 8 Đại Đường Tửu Đồ - Cải tiến cổ phương 29/11/2013
9 Chương 9 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng Trương Nhan Cân (1) 29/11/2013
10 Chương 10 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng Trương Nhan Cân (2) 29/11/2013
11 Chương 11 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng Trương Nhan Cân (3) 29/11/2013
12 Chương 12 Đại Đường Tửu Đồ - Giáo Tửu Yến (1) 29/11/2013
13 Chương 13 Đại Đường Tửu Đồ - Giáo Tửu Yến (2) 29/11/2013
14 Chương 14 Đại Đường Tửu Đồ - Giáo Tửu Yến (3) 29/11/2013
15 Chương 15 Đại Đường Tửu Đồ - Lệnh Hồ xung vũ. 29/11/2013
16 Chương 16 Đại Đường Tửu Đồ - Thanh Niên Hắc Y 29/11/2013
17 Chương 17 Đại Đường Tửu Đồ - Thiếu Nữ Cương Liệt 29/11/2013
18 Chương 18 Đại Đường Tửu Đồ - Bắt Tay Làm Rượu 29/11/2013
19 Chương 19 Đại Đường Tửu Đồ - Thanh Hương Ngọc Dịch 29/11/2013
20 Chương 20 Đại Đường Tửu Đồ - Tửu Lệnh Lý Đỗ 29/11/2013
21 Chương 21 Đại Đường Tửu Đồ - Ẩm trung tam tiên ca (Thượng) 29/11/2013
22 Chương 22 Đại Đường Tửu Đồ - Ẩm trung tam tiên ca (Trung) 29/11/2013
23 Chương 23 Đại Đường Tửu Đồ - Tửu trung Tam Tiên Ca (Hạ) 29/11/2013
24 Chương 24 Đại Đường Tửu Đồ - Thiếu niên tửu khách (Thượng) 29/11/2013
25 Chương 25 Đại Đường Tửu Đồ - Thiếu niên tửu khách(Hạ) 29/11/2013
26 Chương 26 Đại Đường Tửu Đồ - Dương gia tham bệnh 29/11/2013
27 Chương 27 Đại Đường Tửu Đồ - Người Lưu phủ tới 29/11/2013
28 Chương 28 Đại Đường Tửu Đồ - Nhà cũ Tiêu gia 29/11/2013
29 Chương 29 Đại Đường Tửu Đồ - Nạp chinh thái lễ 29/11/2013
30 Chương 30 Đại Đường Tửu Đồ - Phong thấp dược tửu (Thượng) 29/11/2013
31 Chương 31 Đại Đường Tửu Đồ - Phong thấp dược tửu (hạ) 29/11/2013
32 Chương 32 Đại Đường Tửu Đồ - Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (thượng) 29/11/2013
33 Chương 33 Đại Đường Tửu Đồ - Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (hạ) 29/11/2013
34 Chương 34 Đại Đường Tửu Đồ - Gia chủ Ngụy gia 29/11/2013
35 Chương 35 Đại Đường Tửu Đồ - Thị nữ Tú Nhi (thượng) 29/11/2013
36 Chương 36 Đại Đường Tửu Đồ - Thị nữ Tú Nhi (hạ) 29/11/2013
37 Chương 37 Đại Đường Tửu Đồ - Tửu phường Ngụy gia 29/11/2013
38 Chương 38 Đại Đường Tửu Đồ - Tiệc Rượu Trung Thu (nhất) 29/11/2013
39 Chương 39 Đại Đường Tửu Đồ - Tiệc Rượu Trung Thu (nhị) 29/11/2013
40 Chương 40 Đại Đường Tửu Đồ - Tiệc Rượu Trung Thu (tam) 29/11/2013
41 Chương 41 Đại Đường Tửu Đồ - Tiệc Rượu Trung Thu (tứ) 29/11/2013
42 Chương 42 Đại Đường Tửu Đồ - Lộ ngộ cựu nhân 29/11/2013
43 Chương 43 Đại Đường Tửu Đồ - Trong Phượng Minh lâu 29/11/2013
44 Chương 44 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Nhị buồn bực 29/11/2013
45 Chương 45 Đại Đường Tửu Đồ - Thiếu niên Lý Kỳ 29/11/2013
46 Chương 46 Đại Đường Tửu Đồ - Tôn Đức tới chơi 29/11/2013
47 Chương 47 Đại Đường Tửu Đồ - Lạc Dương cựu cung 29/11/2013
48 Chương 48 Đại Đường Tửu Đồ - Truyền tin 29/11/2013
49 Chương 49 Đại Đường Tửu Đồ - Rút củi dưới đáy nồi 29/11/2013
50 Chương 50 Đại Đường Tửu Đồ - Đêm Thượng Nguyên (thượng) 29/11/2013
51 Chương 51 Đại Đường Tửu Đồ - Đêm Thượng Nguyên (hạ) 29/11/2013
52 Chương 52 Đại Đường Tửu Đồ - Bỏ thi vào Thục 29/11/2013
53 Chương 53 Đại Đường Tửu Đồ - Rời khỏi Lạc Dương 29/11/2013
54 Chương 54 Đại Đường Tửu Đồ - Tạp lương xuân tửu 29/11/2013
55 Chương 55 Đại Đường Tửu Đồ - Dương gia kham khổ 29/11/2013
56 Chương 56 Đại Đường Tửu Đồ - Bệnh của Dương mẫu 29/11/2013
57 Chương 57 Đại Đường Tửu Đồ - Dương tam tỷ 29/11/2013
58 Chương 58 Đại Đường Tửu Đồ - Đêm đó 29/11/2013
59 Chương 59 Đại Đường Tửu Đồ - Dương Chiêu vô lại 29/11/2013
60 Chương 60 Đại Đường Tửu Đồ - Dương thị tộc nhân 29/11/2013
61 Chương 61 Đại Đường Tửu Đồ - Dương Quát kỳ thân 29/11/2013
62 Chương 62 Đại Đường Tửu Đồ - Nhân tuyển khảo sát 29/11/2013
63 Chương 63 Đại Đường Tửu Đồ - Ngũ Lương Ngọc Dịch (một) 29/11/2013
64 Chương 64 Đại Đường Tửu Đồ - Ngũ Lương Ngọc Dịch (hai) 29/11/2013
65 Chương 65 Đại Đường Tửu Đồ - Ngũ lương ngọc dịch (ba) 29/11/2013
66 Chương 66 Đại Đường Tửu Đồ - Ngũ lương ngọc dịch (bốn) 29/11/2013
67 Chương 67 Đại Đường Tửu Đồ - Ngũ Lương Ngọc Dịch (5) 29/11/2013
68 Chương 68 Đại Đường Tửu Đồ - Gia Cát gia tộc 29/11/2013
69 Chương 69 Đại Đường Tửu Đồ - Tỷ muội 29/11/2013
70 Chương 70 Đại Đường Tửu Đồ - Hoa Lộ Quỳnh Tương 29/11/2013
71 Chương 71 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng mãng chi tai (một) 29/11/2013
72 Chương 72 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng mãng chi tai (hai) 29/11/2013
73 Chương 73 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng mãng chi tai (ba) 29/11/2013
74 Chương 74 Đại Đường Tửu Đồ - Cuồng mãng chi tai (bốn) 29/11/2013
75 Chương 75 Đại Đường Tửu Đồ - Hữu cố nhân lai 29/11/2013
76 Chương 76 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (1) 29/11/2013
77 Chương 77 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (nhị) 29/11/2013
78 Chương 78 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (tam) 29/11/2013
79 Chương 79 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (tứ) 29/11/2013
80 Chương 80 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (ngũ) 29/11/2013
81 Chương 81 Đại Đường Tửu Đồ - Hạ thọ dương danh (6) 29/11/2013
82 Chương 82 Đại Đường Tửu Đồ - Tiên Vu tới thăm 29/11/2013
83 Chương 83 Đại Đường Tửu Đồ - Chương Cừu Liên Nhi 29/11/2013
84 Chương 84 Đại Đường Tửu Đồ - Hợp tác với ai 29/11/2013
85 Chương 85 Đại Đường Tửu Đồ - Thanh Tâm Đường 29/11/2013
86 Chương 86 Đại Đường Tửu Đồ - Nguy cơ lương thực. 29/11/2013
87 Chương 87 Đại Đường Tửu Đồ - Gia Cát quý phủ. 29/11/2013
88 Chương 88 Đại Đường Tửu Đồ - Việc Dương Chiêu. 29/11/2013
89 Chương 89 Đại Đường Tửu Đồ - Thương Khách Phổ Thiên. 29/11/2013
90 Chương 90 Đại Đường Tửu Đồ - Rượu thiên Đao Tử. 29/11/2013
91 Chương 91 Đại Đường Tửu Đồ - Trên hỉ yến. 29/11/2013
92 Chương 92 Đại Đường Tửu Đồ - Lệnh Hồ Tiểu Bạch. 29/11/2013
93 Chương 93 Đại Đường Tửu Đồ - Rời khỏi Ích Châu. 29/11/2013
94 Chương 94 Đại Đường Tửu Đồ - Người từ Trường An tới 29/11/2013
95 Chương 95 Đại Đường Tửu Đồ - Trong cung truyền gọi 29/11/2013
96 Chương 96 Đại Đường Tửu Đồ - Trường An thành ngoại 29/11/2013
97 Chương 97 Đại Đường Tửu Đồ - Trong phủ Trịnh Vương. 29/11/2013
98 Chương 98 Đại Đường Tửu Đồ - Ca vũ vấn tình. 29/11/2013
99 Chương 99 Đại Đường Tửu Đồ - Nhân hoan chi tai. 29/11/2013
100 Chương 100 Đại Đường Tửu Đồ - Trịnh gia nghiệt tử. 29/11/2013
101 Chương 101 Đại Đường Tửu Đồ - Điệu múa đẹp nơi u cốc (1) 29/11/2013
102 Chương 102 Đại Đường Tửu Đồ - Điệu múa đẹp nơi u cốc (2) 29/11/2013
103 Chương 103 Đại Đường Tửu Đồ - Điệu múa đẹp nơi u cốc (3) 29/11/2013
104 Chương 104 Đại Đường Tửu Đồ - Bài hát tuyệt vời đêm thu. 29/11/2013
105 Chương 105 Đại Đường Tửu Đồ - Yên La kim bài. 29/11/2013
106 Chương 106 Đại Đường Tửu Đồ - Cô gái tiết liệt Á Liên. 29/11/2013
107 Chương 107 Đại Đường Tửu Đồ - Thái Căn đàm ký 29/11/2013
108 Chương 108 Đại Đường Tửu Đồ - Gặp Lý Lâm Phủ 29/11/2013
109 Chương 109 Đại Đường Tửu Đồ - Phòng ngủ Ngọc Chân 29/11/2013
110 Chương 110 Đại Đường Tửu Đồ - Lời giáo huấn của Ngọc Chân 29/11/2013
111 Chương 111 Đại Đường Tửu Đồ - Bí mật của Lệnh Hồ 29/11/2013
112 Chương 112 Đại Đường Tửu Đồ - Gặp chuyện ở Chung Nam 29/11/2013
113 Chương 113 Đại Đường Tửu Đồ - Độc thủ là ai 29/11/2013
114 Chương 114 Đại Đường Tửu Đồ - Yết kiến Võ Huệ Phi trong thọ yến 29/11/2013
115 Chương 115 Đại Đường Tửu Đồ - Ca lệnh trên thọ yến của Võ Huệ Phi 29/11/2013
116 Chương 116 Đại Đường Tửu Đồ - Hiến rượu trên thọ yến Võ Huệ Phi 29/11/2013
117 Chương 117 Đại Đường Tửu Đồ - Ngự phong trên thọ yến Võ Huệ Phi 29/11/2013
118 Chương 118 Đại Đường Tửu Đồ - Bắt đầu phong lưu trên hội đèn lồng 29/11/2013
119 Chương 119 Đại Đường Tửu Đồ - Tết Nguyên Tiêu phong lưu trong ngự thư phòng 29/11/2013
120 Chương 120 Đại Đường Tửu Đồ - Ngươi đó là Tiêu Duệ giả kia? 29/11/2013
121 Chương 121 Đại Đường Tửu Đồ - Thọ Vương đến nhà 29/11/2013
122 Chương 122 Đại Đường Tửu Đồ - Tâm tư của Lý Anh 29/11/2013
123 Chương 123 Đại Đường Tửu Đồ - Sóng gió kỳ thi mùa xuân (thượng) 29/11/2013
124 Chương 124 Đại Đường Tửu Đồ - Sóng gió kỳ thi mùa xuân (trung) 29/11/2013
125 Chương 125 Đại Đường Tửu Đồ - Sóng gió kỳ thi mùa xuân (hạ) 29/11/2013
126 Chương 126 Đại Đường Tửu Đồ - Lòng của Ngọc Chân 29/11/2013
127 Chương 127 Đại Đường Tửu Đồ - Bữa tiệc dục vọng 29/11/2013
128 Chương 128 Đại Đường Tửu Đồ - Mộng ảo Đại Đường 29/11/2013
129 Chương 129 Đại Đường Tửu Đồ - Bàn về Lý Lâm Phủ 29/11/2013
130 Chương 130 Đại Đường Tửu Đồ - Thả Ca Thư Hàn 29/11/2013
131 Chương 131 Đại Đường Tửu Đồ - Mở đầu sắc dục trong cung. 29/11/2013
132 Chương 132 Đại Đường Tửu Đồ - Bừng phát sắc dục trong cung 29/11/2013
133 Chương 133 Đại Đường Tửu Đồ - Sát khí sắc dục trong cung 29/11/2013
134 Chương 134 Đại Đường Tửu Đồ - Dẫn quân bình định 29/11/2013
135 Chương 135 Đại Đường Tửu Đồ - Kim bài Trạng Nguyên công ngăn cơn sóng dữ 29/11/2013
136 Chương 136 Đại Đường Tửu Đồ - Thưởng hôn 29/11/2013
137 Chương 137 Đại Đường Tửu Đồ - Kháng hôn 29/11/2013
138 Chương 138 Đại Đường Tửu Đồ - Hỏi thế gian tình là gì 29/11/2013
139 Chương 139 Đại Đường Tửu Đồ - Vạn người đẹp 29/11/2013
140 Chương 140 Đại Đường Tửu Đồ - Cảnh xuân chợt lộ 29/11/2013
141 Chương 141 Đại Đường Tửu Đồ - Ngọc Hoàn vào kinh 29/11/2013
142 Chương 142 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu gia giấu kiều 29/11/2013
143 Chương 143 Đại Đường Tửu Đồ - Dương Hồi say rượu 29/11/2013
144 Chương 144 Đại Đường Tửu Đồ - Thảm án Đoan Ngọ 29/11/2013
145 Chương 145 Đại Đường Tửu Đồ - Ai là hung thủ 29/11/2013
146 Chương 146 Đại Đường Tửu Đồ - Đêm đại hôn 29/11/2013
147 Chương 147 Đại Đường Tửu Đồ - Du long diễn phượng 29/11/2013
148 Chương 148 Đại Đường Tửu Đồ - Thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú 29/11/2013
149 Chương 149 Đại Đường Tửu Đồ - Phụng chỉ khâm sai 29/11/2013
150 Chương 150 Đại Đường Tửu Đồ - Xuân mộng không vết 29/11/2013
151 Chương 151 Đại Đường Tửu Đồ - Ảnh Tử và mật chỉ (thượng) 29/11/2013
152 Chương 152 Đại Đường Tửu Đồ - Ảnh Tử và mật chỉ (hạ) 29/11/2013
153 Chương 153 Đại Đường Tửu Đồ - A Đại 29/11/2013
154 Chương 154 Đại Đường Tửu Đồ - Ngắm chân thành đông nam 29/11/2013
155 Chương 155 Đại Đường Tửu Đồ - Một khúc phượng cầu hoàng. 29/11/2013
156 Chương 156 Đại Đường Tửu Đồ - Gian tình và cụt tay 29/11/2013
157 Chương 157 Đại Đường Tửu Đồ - Người Bặc làm rượu 29/11/2013
158 Chương 158 Đại Đường Tửu Đồ - Một điểm hồng giữa vạn bụi đen 29/11/2013
159 Chương 159 Đại Đường Tửu Đồ - Máu trại Bặc 29/11/2013
160 Chương 160 Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách - lửa mạnh đốt thành 29/11/2013
161 Chương 161 Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách – phong vân tế hội 29/11/2013
162 Chương 162 Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách – giết cha 29/11/2013
163 Chương 163 Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách – nữ vương 29/11/2013
164 Chương 164 Đại Đường Tửu Đồ - Vua rượu Kiềm Đông – đuổi giết 29/11/2013
165 Chương 165 Đại Đường Tửu Đồ - Vua rượu Kiềm Đông – Tà dương màu máu 29/11/2013
166 Chương 166 Đại Đường Tửu Đồ - Định Nam Chiếu - Thư sinh khí phách chỉ trích 29/11/2013
167 Chương 167 Đại Đường Tửu Đồ - Định Nam Chiếu - Thư sinh khí phách chỉ trích (2) 29/11/2013
168 Chương 168 Đại Đường Tửu Đồ - Định Nam Chiếu - Thư sinh khí phách chỉ trích (3)) 29/11/2013
169 Chương 169 Đại Đường Tửu Đồ - Bơi giữa dòng nguy ngập định Nam Chiếu (1)) 29/11/2013
170 Chương 170 Đại Đường Tửu Đồ - Bơi giữa dòng nguy ngập định Nam Chiếu (2) 29/11/2013
171 Chương 171 Đại Đường Tửu Đồ - Bơi giữa dòng nguy ngập định Nam Chiếu (3) 29/11/2013
172 Chương 172 Đại Đường Tửu Đồ - Định Nam Chiếu 29/11/2013
173 Chương 173 Đại Đường Tửu Đồ - Hôn sự của Lệnh Hồ Xung Vũ 29/11/2013
174 Chương 174 Đại Đường Tửu Đồ - Một ngày ba thánh chỉ 29/11/2013
175 Chương 175 Đại Đường Tửu Đồ - Chín đại Tiết độ sứ tụ họp kinh đô 29/11/2013
176 Chương 176 Đại Đường Tửu Đồ - Đường về đầy gió tuyết, An Lộc Sơn tới chơi 29/11/2013
177 Chương 177 Đại Đường Tửu Đồ - Lại vào Trường An phong ba nổi 29/11/2013
178 Chương 178 Đại Đường Tửu Đồ - Đình biện 29/11/2013
179 Chương 179 Đại Đường Tửu Đồ - An Lộc Sơn cầu hôn. 29/11/2013
180 Chương 180 Đại Đường Tửu Đồ - Ba lần thăm Tiêu phủ 29/11/2013
181 Chương 181 Đại Đường Tửu Đồ - Gặp chuyện 29/11/2013
182 Chương 182 Đại Đường Tửu Đồ - Cầu thân 29/11/2013
183 Chương 183 Đại Đường Tửu Đồ - Lòng thương cha mẹ bằng thiên hạ 29/11/2013
184 Chương 184 Đại Đường Tửu Đồ - Sự kiện trần trụi 29/11/2013
185 Chương 185 Đại Đường Tửu Đồ - Tam ty hội thẩm 29/11/2013
186 Chương 186 Đại Đường Tửu Đồ - Hành động 29/11/2013
187 Chương 187 Đại Đường Tửu Đồ - Dự tiệc 29/11/2013
188 Chương 188 Đại Đường Tửu Đồ - Tửu đồ cất cao giọng hát 29/11/2013
189 Chương 189 Đại Đường Tửu Đồ - Lựa chọn 29/11/2013
190 Chương 190 Đại Đường Tửu Đồ - Thôi Hoán nháo hôn 29/11/2013
191 Chương 191 Đại Đường Tửu Đồ - Trước vào động phòng rồi nói sau 29/11/2013
192 Chương 192 Đại Đường Tửu Đồ - Nhận lệnh vào cung 29/11/2013
193 Chương 193 Đại Đường Tửu Đồ - Trình diễn trò hay 29/11/2013
194 Chương 194 Đại Đường Tửu Đồ - Phạt roi Thôi Hoán 29/11/2013
195 Chương 195 Đại Đường Tửu Đồ - An Lộc Sơn hiến vũ 29/11/2013
196 Chương 196 Đại Đường Tửu Đồ - Yến tiệc tết Nguyên Tiêu – rượu tiên trong họa 29/11/2013
197 Chương 197 Đại Đường Tửu Đồ - Tiệc rượu tết Nguyên Tiêu – vượt lửa qua sông 29/11/2013
198 Chương 198 Đại Đường Tửu Đồ - Người chủ trì tứ di yến 29/11/2013
199 Chương 199 Đại Đường Tửu Đồ - Quan hệ giữa Lệnh Hồ phu nhân và Lý Lâm Phủ 29/11/2013
200 Chương 200 Đại Đường Tửu Đồ - Thân thế mẹ con Lệnh Hồ 29/11/2013
201 Chương 201 Đại Đường Tửu Đồ - Tru sát sứ giả Thổ Phiên 29/11/2013
202 Chương 202 Đại Đường Tửu Đồ - Ni Đà La 29/11/2013
203 Chương 203 Đại Đường Tửu Đồ - Kẻ phụ lòng Liễu Mộng Nghiên 29/11/2013
204 Chương 204 Đại Đường Tửu Đồ - Ai muốn làm phò mã? 29/11/2013
205 Chương 205 Đại Đường Tửu Đồ - Câu chuyện thích sạch sẽ 29/11/2013
206 Chương 206 Đại Đường Tửu Đồ - Đối chất 29/11/2013
207 Chương 207 Đại Đường Tửu Đồ - Tuyệt tình ngâm. 29/11/2013
208 Chương 208 Đại Đường Tửu Đồ - Bốn thứ không thể “dựa vào”. 29/11/2013
209 Chương 209 Đại Đường Tửu Đồ - Trở mặt thành thù. 29/11/2013
210 Chương 210 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Lâm Phủ hộc máu 29/11/2013
211 Chương 211 Đại Đường Tửu Đồ - Lệnh cấm rượu 29/11/2013
212 Chương 212 Đại Đường Tửu Đồ - Năm vạn quán mua cái gì 29/11/2013
213 Chương 213 Đại Đường Tửu Đồ - Cho Thiêu Đao Tử Lý gia một chút lửa 29/11/2013
214 Chương 214 Đại Đường Tửu Đồ - Giao phong trong quân 29/11/2013
215 Chương 215 Đại Đường Tửu Đồ - Binh biến 29/11/2013
216 Chương 216 Đại Đường Tửu Đồ - Ông hầm ông hừ 29/11/2013
217 Chương 217 Đại Đường Tửu Đồ - Thạch Bảo thành 29/11/2013
218 Chương 218 Đại Đường Tửu Đồ - Quỳ lạy, tế văn. 29/11/2013
219 Chương 219 Đại Đường Tửu Đồ - Tuyệt cảnh 29/11/2013
220 Chương 220 Đại Đường Tửu Đồ - Con đường sống 29/11/2013
221 Chương 221 Đại Đường Tửu Đồ - Bắt sống Thổ Phiên Vương 29/11/2013
222 Chương 222 Đại Đường Tửu Đồ - Mưu đồ bí mật, hợp tác. 29/11/2013
223 Chương 223 Đại Đường Tửu Đồ - Lòng Khánh Vương, người qua đường đều biết. 29/11/2013
224 Chương 224 Đại Đường Tửu Đồ - Vui mừng không ngờ. 29/11/2013
225 Chương 225 Đại Đường Tửu Đồ - Vị Tiêu phu nhân nào?. 29/11/2013
226 Chương 226 Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh, chấn động 29/11/2013
227 Chương 227 Đại Đường Tửu Đồ - Đông Cung chọn người. 29/11/2013
228 Chương 228 Đại Đường Tửu Đồ - Vui mừng đến từ đâu 29/11/2013
229 Chương 229 Đại Đường Tửu Đồ - Gặp gỡ ở trúc lâu 29/11/2013
230 Chương 230 Đại Đường Tửu Đồ - Hương phấn xử nữ. 29/11/2013
231 Chương 231 Đại Đường Tửu Đồ - Một tiếng vang thật lớn trên trời, Tiêu Duệ hoành tráng lên sân khấu . 29/11/2013
232 Chương 232 Đại Đường Tửu Đồ - Giao phong trên điện. 29/11/2013
233 Chương 233 Đại Đường Tửu Đồ - Tình yêu không lời. 29/11/2013
234 Chương 234 Đại Đường Tửu Đồ - Chính thức quyết liệt. 29/11/2013
235 Chương 235 Đại Đường Tửu Đồ - Hôn lễ long trọng không tiền khoáng hậu. 29/11/2013
236 Chương 236 Đại Đường Tửu Đồ - Lưu U Cầu vào tù. 29/11/2013
237 Chương 237 Đại Đường Tửu Đồ - Gặp lại Lưu Nhạn Dung. 29/11/2013
238 Chương 238 Đại Đường Tửu Đồ - Trong ngục. 29/11/2013
239 Chương 239 Đại Đường Tửu Đồ - Nghiệt tình tuyệt luyến của Lý Long Cơ. 29/11/2013
240 Chương 240 Đại Đường Tửu Đồ - Bùi Khoan xin từ chức. 29/11/2013
241 Chương 241 Đại Đường Tửu Đồ - Thái tử lên đài, Tiêu Duệ diễn hí khúc. 29/11/2013
242 Chương 242 Đại Đường Tửu Đồ - Di dân 29/11/2013
243 Chương 243 Đại Đường Tửu Đồ - Bộ mặt khác của Tiêu Duệ (thượng) 29/11/2013
244 Chương 244 Đại Đường Tửu Đồ - Bộ mặt khác của Tiêu Duệ (hạ) 29/11/2013
245 Chương 245 Đại Đường Tửu Đồ - Được thái tử cúi đầu 29/11/2013
246 Chương 246 Đại Đường Tửu Đồ - Nha binh vây phủ 29/11/2013
247 Chương 247 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ giết người rồi! 29/11/2013
248 Chương 248 Đại Đường Tửu Đồ - Ta rất hiếu sắc sao? 29/11/2013
249 Chương 249 Đại Đường Tửu Đồ - Sổ con của An Lộc Sơn 29/11/2013
250 Chương 250 Đại Đường Tửu Đồ - Uy hiếp của Dương Lăng 29/11/2013
251 Chương 251 Đại Đường Tửu Đồ - Rượu thuốc – mát xa 29/11/2013
252 Chương 252 Đại Đường Tửu Đồ - Thân thế và thù hận của cô gái Hề 29/11/2013
253 Chương 253 Đại Đường Tửu Đồ - Trong phòng 29/11/2013
254 Chương 254 Đại Đường Tửu Đồ - Đương Quy trà lâu 29/11/2013
255 Chương 255 Đại Đường Tửu Đồ - Trương Võ Dương 29/11/2013
256 Chương 256 Đại Đường Tửu Đồ - Vạch tội Vương Trung Tự 29/11/2013
257 Chương 257 Đại Đường Tửu Đồ - Có sữa chính là mẹ 29/11/2013
258 Chương 258 Đại Đường Tửu Đồ - Công đường 29/11/2013
259 Chương 259 Đại Đường Tửu Đồ - Võ Huệ Phi thăm bệnh 29/11/2013
260 Chương 260 Đại Đường Tửu Đồ - Dương Nguyên Tự vào cung 29/11/2013
261 Chương 261 Đại Đường Tửu Đồ - An Lộc Sơn chạy thoát? 29/11/2013
262 Chương 262 Đại Đường Tửu Đồ - Bắt sống An Lộc Sơn 29/11/2013
263 Chương 263 Đại Đường Tửu Đồ - Kết cục của An Lộc Sơn 29/11/2013
264 Chương 264 Đại Đường Tửu Đồ - Hề nữ gặp hoàng đế 29/11/2013
265 Chương 265 Đại Đường Tửu Đồ - Dữ tợn 29/11/2013
266 Chương 266 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Đằng Không bắt kẻ thông dâm 29/11/2013
267 Chương 267 Đại Đường Tửu Đồ - Gió thu ngàn dặm phù dung múa (một)‎ 29/11/2013
268 Chương 268 Đại Đường Tửu Đồ - Gió thu ngàn dặm phù dung múa (hai) 29/11/2013
269 Chương 269 Đại Đường Tửu Đồ - Gió thu ngàn dặm phù dung múa (ba)‎ 29/11/2013
270 Chương 270 Đại Đường Tửu Đồ - Bí mật của Hoàng thất (một)‎ 29/11/2013
271 Chương 271 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & nhắm mắt trầm luân 29/11/2013
272 Chương 272 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & giằng co 29/11/2013
273 Chương 273 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & nguy cơ 29/11/2013
274 Chương 274 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & sắc dụ 29/11/2013
275 Chương 275 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & việc binh đao 29/11/2013
276 Chương 276 Đại Đường Tửu Đồ - Bức cung & giết bằng rượu độc 29/11/2013
277 Chương 277 Đại Đường Tửu Đồ - Triều hội đêm khuya 29/11/2013
278 Chương 278 Đại Đường Tửu Đồ - Quận Vương Tĩnh Nan 29/11/2013
279 Chương 279 Đại Đường Tửu Đồ - Trang viên Tiêu gia 29/11/2013
280 Chương 280 Đại Đường Tửu Đồ - Một tiếng sấm sét giữa đất bằng 29/11/2013
281 Chương 281 Đại Đường Tửu Đồ - Ám chỉ Ca Thư Hàn 29/11/2013
282 Chương 282 Đại Đường Tửu Đồ - Đô Tùng Mang Bố Kết tới chơi 29/11/2013
283 Chương 283 Đại Đường Tửu Đồ - Lửa giận của Dương Ngọc Hoàn 29/11/2013
284 Chương 284 Đại Đường Tửu Đồ - Gia quy 29/11/2013
285 Chương 285 Đại Đường Tửu Đồ - Tâm tính Vương Ba 29/11/2013
286 Chương 286 Đại Đường Tửu Đồ - Người cầu hôn rất nhiều 29/11/2013
287 Chương 287 Đại Đường Tửu Đồ - Triều nghị. 29/11/2013
288 Chương 288 Đại Đường Tửu Đồ - Trác Mã 29/11/2013
289 Chương 289 Đại Đường Tửu Đồ - Dương tam tỷ vào kinh 29/11/2013
290 Chương 290 Đại Đường Tửu Đồ - Ngoài mềm trong cứng 29/11/2013
291 Chương 291 Đại Đường Tửu Đồ - Đêm đã khuya, tình hay là dục 29/11/2013
292 Chương 292 Đại Đường Tửu Đồ - Nghĩa tử của Lý Long Cơ 29/11/2013
293 Chương 293 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Lâm Phủ ngoại tình 29/11/2013
294 Chương 294 Đại Đường Tửu Đồ - Lòng người dễ thay đổi, cuộc đời như trò đùa 29/11/2013
295 Chương 295 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Lâm Phủ bãi quan 29/11/2013
296 Chương 296 Đại Đường Tửu Đồ - Võ Huệ Phi tranh chấp với hoàng đế 29/11/2013
297 Chương 297 Đại Đường Tửu Đồ - Âm mưu lớn bằng trời 29/11/2013
298 Chương 298 Đại Đường Tửu Đồ - Thành Sa Châu 29/11/2013
299 Chương 299 Đại Đường Tửu Đồ - Cường đạo Thổ Phiên tập kích 29/11/2013
300 Chương 300 Đại Đường Tửu Đồ - Khoản tiền ước lệ lui tặc 29/11/2013
301 Chương 301 Đại Đường Tửu Đồ - Dương Lăng tới phía tây 29/11/2013
302 Chương 302 Đại Đường Tửu Đồ - Tâm tư của Dương Lăng 29/11/2013
303 Chương 303 Đại Đường Tửu Đồ - Tới Quy Tư nhậm chức 29/11/2013
304 Chương 304 Đại Đường Tửu Đồ - Lập uy Tây Vực - Tru sát Phu Mông Lăng 29/11/2013
305 Chương 305 Đại Đường Tửu Đồ - Lập uy Tây Vực - Pháo nã Yên Kỳ 29/11/2013
306 Chương 306 Đại Đường Tửu Đồ - An Tây Thiết vệ quân và con trai Lý Nghi 29/11/2013
307 Chương 307 Đại Đường Tửu Đồ - Thưởng tên 29/11/2013
308 Chương 308 Đại Đường Tửu Đồ - Hôn sự của Trương Võ Dương 29/11/2013
309 Chương 309 Đại Đường Tửu Đồ - Khâm sai, giám quân sứ 29/11/2013
310 Chương 310 Đại Đường Tửu Đồ - Phong Thường Thanh - Mao Toại tự đề cử mình 29/11/2013
311 Chương 311 Đại Đường Tửu Đồ - Quân tiên phong hướng về phía tây 29/11/2013
312 Chương 312 Đại Đường Tửu Đồ - Gió giật Đặc Lặc Mãn Xuyên 29/11/2013
313 Chương 313 Đại Đường Tửu Đồ - Giết ngựa 29/11/2013
314 Chương 314 Đại Đường Tửu Đồ - Chiến! Liên Vân Bảo 29/11/2013
315 Chương 315 Đại Đường Tửu Đồ - Vương Phi Tiểu Bột Luật xinh đẹp 29/11/2013
316 Chương 316 Đại Đường Tửu Đồ - Âm mưu hay là mưu sát 29/11/2013
317 Chương 317 Đại Đường Tửu Đồ - Thành Tân Đường 29/11/2013
318 Chương 318 Đại Đường Tửu Đồ - Mượn Đường Thổ Phiên 29/11/2013
319 Chương 319 Đại Đường Tửu Đồ - Nguyên Châu phá, Trường An loạn 29/11/2013
320 Chương 320 Đại Đường Tửu Đồ - Gương vỡ khó lành (một) 29/11/2013
321 Chương 321 Đại Đường Tửu Đồ - Gương vỡ khó lành (hai) 29/11/2013
322 Chương 322 Đại Đường Tửu Đồ - Gương vỡ khó lành (bốn) 29/11/2013
323 Chương 323 Đại Đường Tửu Đồ - Gương vỡ khó lành (năm) 29/11/2013
324 Chương 324 Đại Đường Tửu Đồ - Gương vỡ khó lành (sáu) 29/11/2013
325 Chương 325 Đại Đường Tửu Đồ - Trở về đế đô Trường An (một) 29/11/2013
326 Chương 326 Đại Đường Tửu Đồ - Trở về đế đô Trường An (hai) 29/11/2013
327 Chương 327 Đại Đường Tửu Đồ - Trở về đế đô Trường An (ba) 29/11/2013
328 Chương 328 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (1) 29/11/2013
329 Chương 329 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (2) 29/11/2013
330 Chương 330 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (3) 29/11/2013
331 Chương 331 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (4) 29/11/2013
332 Chương 332 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (5) 29/11/2013
333 Chương 333 Đại Đường Tửu Đồ - Y cư miểu miểu chung thành tuyệt hưởng (6) 29/11/2013
334 Chương 334 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ tân chính (1) 29/11/2013
335 Chương 335 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ tân chính (2) 29/11/2013
336 Chương 336 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ tân chính (3) 29/11/2013
337 Chương 337 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ tân chính (4) 29/11/2013
338 Chương 338 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Duệ tân chính (5) 29/11/2013
339 Chương 339 Đại Đường Tửu Đồ - Bí mật của Ảnh Tử và Hồng Môn yến (1) 29/11/2013
340 Chương 340 Đại Đường Tửu Đồ - Bí mật của Ảnh tử và Hồng Môn yến (2). 29/11/2013
341 Chương 341 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn gặp mặt (1) 29/11/2013
342 Chương 342 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn gặp mặt (2) 29/11/2013
343 Chương 343 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn gặp mặt (3) 29/11/2013
344 Chương 344 Đại Đường Tửu Đồ - Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn gặp mặt (4) 29/11/2013
345 Chương 345 Đại Đường Tửu Đồ - Ta đâu có thể là loại người vô tích sự 29/11/2013
346 Chương 346 Đại Đường Tửu Đồ - Tiêu Nguyệt có tin vui!? 29/11/2013
347 Chương 347 Đại Đường Tửu Đồ - Chủ nhân mới của Yên La cốc. 29/11/2013
348 Chương 348 Đại Đường Tửu Đồ - Chuyện cũ & Mười năm (Đại kết cục) 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-duong-tuu-do-211.html