Truyện Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Ngôn tình

  • Tên truyện: Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn
Bạn đang đọc truyện Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn của tác giả Vô Tụ Long Hương trên trang đọc truyện online.

Đây là câu chuyện tình yêu của một đôi thanh mai trúc mã, không có rắc rỗi và mâu thuẫn nhiều, câu chuyện nhẹ nhàng và rất đơn giản… Nhân vật chính:

Bình Hi Khang x Lâm Xảo Tiêm

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn - Chương 12 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-lay-vo-phai-lay-nhan-262.html