Truyện Thiên Khiển Chi Tâm - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thiên Khiển Chi Tâm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Khiển Chi Tâm
Bạn đang đọc truyện Thiên Khiển Chi Tâm của tác giả Kinh Kha Thủ trên trang đọc truyện online. Thiên Khiển chi tâm là một câu truyện viết về thế giới ma pháp huyền ảo của phương Tây với nhân vật chính lại là một người yêu thích cây cối, trồng trọt – cũng chính là một Đức Lỗ Y.

Chính vì là một Đức Lỗ Y không có được sức mạnh khủng bố như chiến sĩ, hay pháp thuật kinh hồn của pháp sư, nhân vật chính làm thế nào để từng bước vượt qua khó khăn mà phấn đấu vươn lên?

Nếu sinh là cây rừng, ta lấy làm vui sướng vì được trở nên tươi tốt.

Nếu sinh vì cây cỏ, ta sẽ trải dài thành một màu xanh bạt ngàn.

Cho dù là một cây cỏ nhỏ cũng không cần phải ngưỡng mộ một cây đại thụ khổng lồ, ta vẫn có thể vươn ra thành một màu xanh biếc.

Cái tâm của Đức Lỗ Y chính là tự nhiên.

Tiết tấu của truyện được diễn ra với những chi tiết rất nhẹ nhàng, không quá giật gân nhưng vẫn gây được sức cuốn hút với một chút gì đó thực tế của người phương Tây.

Nếu sinh là cây rừng, ta lấy làm vui sướng vì được trở nên tươi tốt.

Nếu sinh vì cây cỏ, ta sẽ trải dài thành một màu xanh bạt ngàn.

Cho dù là một cây cỏ nhỏ cũng không cần phải ngưỡng mộ một cây đại thụ khổng lồ, ta vẫn có thể vươn ra thành một màu xanh biếc.

Cái tâm của Đức Lỗ Y chính là tự nhiên.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Khiển Chi Tâm - Rừng Kinh Cức (Thượng) 09/12/2013
2 Chương 2 Thiên Khiển Chi Tâm - Rừng Kinh Cức (hạ) 09/12/2013
3 Chương 3 Thiên Khiển Chi Tâm - Nhà trọ. (thượng) 09/12/2013
4 Chương 4 Thiên Khiển Chi Tâm - Nhà trọ (hạ) 09/12/2013
5 Chương 5 Thiên Khiển Chi Tâm - Lễ tế mùa thu hoạch (thượng) 09/12/2013
6 Chương 6 Thiên Khiển Chi Tâm - Lễ tế mùa thu hoạch (hạ) 09/12/2013
7 Chương 7 Thiên Khiển Chi Tâm - Ban cho (thượng) 09/12/2013
8 Chương 8 Thiên Khiển Chi Tâm - Ban cho (hạ) 09/12/2013
9 Chương 9 Thiên Khiển Chi Tâm - Quân doanh (thượng) 09/12/2013
10 Chương 10 Thiên Khiển Chi Tâm - Quân doanh (hạ) 09/12/2013
11 Chương 11 Thiên Khiển Chi Tâm - Con mồi ( thượng) 09/12/2013
12 Chương 12 Thiên Khiển Chi Tâm - Con mồi ( hạ ) 09/12/2013
13 Chương 13 Thiên Khiển Chi Tâm - Trị Liệu ( Thượng ) 09/12/2013
14 Chương 14 Thiên Khiển Chi Tâm - Trị Liệu ( Hạ ) 09/12/2013
15 Chương 15 Thiên Khiển Chi Tâm - pháp thuật Đức lỗ y ( Thượng ) 09/12/2013
16 Chương 16 Thiên Khiển Chi Tâm - Pháp thuật của Đức Lỗ Y (hạ) 09/12/2013
17 Chương 17 Thiên Khiển Chi Tâm - Bữa tiệc nhỏ (thượng) 09/12/2013
18 Chương 18 Thiên Khiển Chi Tâm - Bữa tiệc nhỏ (hạ) 09/12/2013
19 Chương 19 Thiên Khiển Chi Tâm - Trâu rừng (Thượng) 09/12/2013
20 Chương 20 Thiên Khiển Chi Tâm - Trâu rừng (Hạ) 09/12/2013
21 Chương 21 Thiên Khiển Chi Tâm - Lửa giận. (thượng) 09/12/2013
22 Chương 22 Thiên Khiển Chi Tâm - Lửa giận (Hạ) 09/12/2013
23 Chương 23 Thiên Khiển Chi Tâm - Đạo tặc (thượng) 09/12/2013
24 Chương 24 Thiên Khiển Chi Tâm - Đạo tặc (hạ) 09/12/2013
25 Chương 25 Thiên Khiển Chi Tâm - Giác ngộ nho nhỏ (thượng) 09/12/2013
26 Chương 26 Thiên Khiển Chi Tâm - Giác ngộ nho nhỏ. (hạ) 09/12/2013
27 Chương 27 Thiên Khiển Chi Tâm - Một chút tia sáng (thượng) 09/12/2013
28 Chương 28 Thiên Khiển Chi Tâm - Một chút ánh sáng ( hạ) 09/12/2013
29 Chương 29 Thiên Khiển Chi Tâm - Ra khỏi trấn (thượng). 09/12/2013
30 Chương 30 Thiên Khiển Chi Tâm - Ra khỏi trấn (hạ). 09/12/2013
31 Chương 31 Thiên Khiển Chi Tâm - Tiến cử (thượng). 09/12/2013
32 Chương 32 Thiên Khiển Chi Tâm - Tiến cử (hạ). 09/12/2013
33 Chương 33 Thiên Khiển Chi Tâm - Xưởng ma pháp (thượng). 09/12/2013
34 Chương 34 Thiên Khiển Chi Tâm - Xưởng ma pháp (hạ). 09/12/2013
35 Chương 35 Thiên Khiển Chi Tâm - Con đường (thượng). 09/12/2013
36 Chương 36 Thiên Khiển Chi Tâm - Con đường (hạ). 09/12/2013
37 Chương 37 Thiên Khiển Chi Tâm - Rửa sạch (Thượng). 09/12/2013
38 Chương 38 Thiên Khiển Chi Tâm - Rửa sạch (hạ). 09/12/2013
39 Chương 39 Thiên Khiển Chi Tâm - Dân tự do (Thượng). 09/12/2013
40 Chương 40 Thiên Khiển Chi Tâm - Dân tự do (Hạ). 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-khien-chi-tam-522.html