Truyện Chung Cực Thần Đạo - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Chung Cực Thần Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chung Cực Thần Đạo
Đệ nhất thiên tài của tu chân giới xuyên đến dị giới tân đại lục, tương lai sẽ tạo nên một truyền kỳ vô tiền khoáng hậu.Một mình thanh tu, đắc đạo phá toái hư không, thành tiên.Phàm trần tu hành, được vạn người kính ngưỡng, thành thần.Vượt qua ngàn mê vạn chướng, thành tựu bất hủ Chung Cực Thần ĐạoXuyên qua thời không ta là Thần của dị giới !!!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chung Cực Thần Đạo - Thiên Tài Không Đi Con Đường Bình Thường. 09/12/2013
2 Chương 2 Chung Cực Thần Đạo - Dị Giới Trọng Sinh. 09/12/2013
3 Chương 3 Chung Cực Thần Đạo - Ma Pháp Sư Không Biết Ma Pháp. 09/12/2013
4 Chương 4 Chung Cực Thần Đạo - Nguy Cơ Của Gia Tộc. 09/12/2013
5 Chương 5 Chung Cực Thần Đạo - Năm Định Luật Cơ Sở Lớn Của Ma Pháp.(thượng) 09/12/2013
6 Chương 6 Chung Cực Thần Đạo - Năm Định Luật Cơ Sở Lớn Của Ma Pháp.(hạ) 09/12/2013
7 Chương 7 Chung Cực Thần Đạo - Học Tập Ma Pháp. 09/12/2013
8 Chương 8 Chung Cực Thần Đạo - Bắt Đầu Tu Hành. 09/12/2013
9 Chương 9 Chung Cực Thần Đạo - Thử Chế Tạo Phù Chú 09/12/2013
10 Chương 10 Chung Cực Thần Đạo - Ma Pháp Kiểu Mới. 09/12/2013
11 Chương 11 Chung Cực Thần Đạo - Á Lịch Khắc Tư. 09/12/2013
12 Chương 12 Chung Cực Thần Đạo - Sơ Chiến (thượng). 09/12/2013
13 Chương 13 Chung Cực Thần Đạo - Sơ Chiến.(trung) 09/12/2013
14 Chương 14 Chung Cực Thần Đạo - Sơ Chiến.(hạ) 09/12/2013
15 Chương 15 Chung Cực Thần Đạo - Khách Không Mời Mà Đến. 09/12/2013
16 Chương 16 Chung Cực Thần Đạo - Quốc Vương Bệ Hạ. 09/12/2013
17 Chương 17 Chung Cực Thần Đạo - Giận Dữ Đập Bàn. 09/12/2013
18 Chương 18 Chung Cực Thần Đạo - Hai Trận Quyết Đấu. 09/12/2013
19 Chương 19 Chung Cực Thần Đạo - Chủ Mưu Tạo Phản 09/12/2013
20 Chương 20 Chung Cực Thần Đạo - Huyền Tiêu Thiên Tôn. 09/12/2013
21 Chương 21 Chung Cực Thần Đạo - Mượn Sức Chiến Hữu.(thượng) 09/12/2013
22 Chương 22 Chung Cực Thần Đạo - Mượn Sức Chiến Hữu.(hạ) 09/12/2013
23 Chương 23 Chung Cực Thần Đạo - Chân Ngôn Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết. 09/12/2013
24 Chương 24 Chung Cực Thần Đạo - Tiểu Ngũ Lôi Phù. 09/12/2013
25 Chương 25 Chung Cực Thần Đạo - Thiết Thính Phù. 09/12/2013
26 Chương 26 Chung Cực Thần Đạo - Đêm Bắt Tắc La. 09/12/2013
27 Chương 27 Chung Cực Thần Đạo - Chiến Thắng Trong Nháy Mắt. 09/12/2013
28 Chương 28 Chung Cực Thần Đạo - Tra Hỏi.(thượng) 09/12/2013
29 Chương 29 Chung Cực Thần Đạo - Tra Hỏi.(hạ) 09/12/2013
30 Chương 30 Chung Cực Thần Đạo - Tin Tức Ngoài Ý Muốn. 09/12/2013
31 Chương 31 Chung Cực Thần Đạo - Tam Tự Chân Quyết. 09/12/2013
32 Chương 32 Chung Cực Thần Đạo - Luyện Chế Kỳ Môn. 09/12/2013
33 Chương 33 Chung Cực Thần Đạo - Ngũ Hành Trận.. 09/12/2013
34 Chương 34 Chung Cực Thần Đạo - Sát Chiêu Của Tháp Nặc Địch Đại Công Tước. 09/12/2013
35 Chương 35 Chung Cực Thần Đạo - Lâm Chiến. 09/12/2013
36 Chương 36 Chung Cực Thần Đạo - Bắt Đầu Tạo Phản. 09/12/2013
37 Chương 37 Chung Cực Thần Đạo - Phát Uy. 09/12/2013
38 Chương 38 Chung Cực Thần Đạo - Thiên Hỏa Lưu Tinh. 09/12/2013
39 Chương 39 Chung Cực Thần Đạo - Cái Chết Của Quốc Vương Bệ Hạ. 09/12/2013
40 Chương 40 Chung Cực Thần Đạo - Khống Chế Dư Luận.. 09/12/2013
41 Chương 41 Chung Cực Thần Đạo - Tạp Lai Nhật Báo.. 09/12/2013
42 Chương 42 Chung Cực Thần Đạo - Thần Linh Hàng Thế. 09/12/2013
43 Chương 43 Chung Cực Thần Đạo - Thể chế hoàn toàn mới. 09/12/2013
44 Chương 44 Chung Cực Thần Đạo - Quan Linh Quyết. 09/12/2013
45 Chương 45 Chung Cực Thần Đạo - Tân Vương Đăng Cơ. 09/12/2013
46 Chương 46 Chung Cực Thần Đạo - Binh Trận Chi Uy.(1) 09/12/2013
47 Chương 47 Chung Cực Thần Đạo - Binh Trận Chi Uy.(2) 09/12/2013
48 Chương 48 Chung Cực Thần Đạo - Binh Trận Chi Uy.(3) 09/12/2013
49 Chương 49 Chung Cực Thần Đạo - Binh Trận Chi Uy.(4) 09/12/2013
50 Chương 50 Chung Cực Thần Đạo - Mục Tiêu Của Chiến Tranh 09/12/2013
51 Chương 51 Chung Cực Thần Đạo - Bắt Đầu Công Thành. 09/12/2013
52 Chương 52 Chung Cực Thần Đạo - Vũ Hầu Lôi Binh Đại Trận. 09/12/2013
53 Chương 53 Chung Cực Thần Đạo - Lần Đầu Tiên Giao Phong - Toàn Thắng. 09/12/2013
54 Chương 54 Chung Cực Thần Đạo - Mãnh Hổ Xuất Hạp. 09/12/2013
55 Chương 55 Chung Cực Thần Đạo - Thần Điện Hộ Vệ Đội. 09/12/2013
56 Chương 56 Chung Cực Thần Đạo - Chiến Thắng Trở Về. 09/12/2013
57 Chương 57 Chung Cực Thần Đạo - Ngưng Chiến Mười Ngày. 09/12/2013
58 Chương 58 Chung Cực Thần Đạo - Bàn Long Luân Sát Trận. 09/12/2013
59 Chương 59 Chung Cực Thần Đạo - Cao Thủ Đoàn Diệt. 09/12/2013
60 Chương 60 Chung Cực Thần Đạo - Đầu Hàng Không Giết 09/12/2013
61 Chương 61 Chung Cực Thần Đạo - Nhóm Nhân Viên Thần Chức Đầu Tiên. 09/12/2013
62 Chương 62 Chung Cực Thần Đạo - Thôn Tính 09/12/2013
63 Chương 63 Chung Cực Thần Đạo - Thiên Diễn Tứ Cửu 09/12/2013
64 Chương 64 Chung Cực Thần Đạo - Cải Tạo Công Pháp 09/12/2013
65 Chương 65 Chung Cực Thần Đạo - Bảy Bộ Công Pháp 09/12/2013
66 Chương 66 Chung Cực Thần Đạo - Một Năm Qua Mau 09/12/2013
67 Chương 67 Chung Cực Thần Đạo - Long Châu. 09/12/2013
68 Chương 68 Chung Cực Thần Đạo - Thương Nhân Bỉ Nhĩ. 09/12/2013
69 Chương 69 Chung Cực Thần Đạo - Mị Lực Của Thương Nghiệp. 09/12/2013
70 Chương 70 Chung Cực Thần Đạo - Thiên Niên Ưu Đàm Hoa. 09/12/2013
71 Chương 71 Chung Cực Thần Đạo - Vong Linh Ma Pháp Sư 09/12/2013
72 Chương 72 Chung Cực Thần Đạo - Thượng Đẳng Linh Căn 09/12/2013
73 Chương 73 Chung Cực Thần Đạo - Động Tâm Thu Đồ Đệ 09/12/2013
74 Chương 74 Chung Cực Thần Đạo - Khai Lò Luyện Đan 09/12/2013
75 Chương 75 Chung Cực Thần Đạo - Ưu Đàm Ngọc Cơ Đan 09/12/2013
76 Chương 76 Chung Cực Thần Đạo - Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. 09/12/2013
77 Chương 77 Chung Cực Thần Đạo - Chuẩn Bị Rời Đi. 09/12/2013
78 Chương 78 Chung Cực Thần Đạo - Tiểu Đội Mạo Hiểm.. 09/12/2013
79 Chương 79 Chung Cực Thần Đạo - Ngôn Linh Ma Pháp Sư. 09/12/2013
80 Chương 80 Chung Cực Thần Đạo - Người Chết Vì Tiền Tài. 09/12/2013
81 Chương 81 Chung Cực Thần Đạo - Tài Vật Động Lòng Người. 09/12/2013
82 Chương 82 Chung Cực Thần Đạo - Phúc Chí Tâm Linh. 09/12/2013
83 Chương 83 Chung Cực Thần Đạo - Phương Pháp Chiến Đấu Ma Pháp Kiểu Mới. 09/12/2013
84 Chương 84 Chung Cực Thần Đạo - Giám Định Thuật. 09/12/2013
85 Chương 85 Chung Cực Thần Đạo - Kỳ Ngộ Của Phất Lãng Tây Tư. 09/12/2013
86 Chương 86 Chung Cực Thần Đạo - Thủ Vị Yêu Đồ. 09/12/2013
87 Chương 87 Chung Cực Thần Đạo - Giám Định Thuật 09/12/2013
88 Chương 88 Chung Cực Thần Đạo - Sơn Cốc Thần Bí. 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chung-cuc-than-dao-521.html