Truyện Hàng Xóm Bá Đạo - Truyện teen

  • Tên truyện: Hàng Xóm Bá Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hàng Xóm Bá Đạo
Bạn đang đọc truyện Hàng Xóm Bá Đạo của tác giả Gấu động kinh trên website đọc truyện online. Một câu chuyện tình yêu học đường với motif đã cũ xì, nửa trong sáng và nửa đen tối. Không có sóng gió… Không có đau khổ rằn vặt.. Đừng đòi hỏi những nhân vật phụ cố gắng bằng mọi cách để tranh giành tình yêu. Đừng đòi hỏi những điều gì quá cao sang ở tôi.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 1 27/12/2013
2 Chương 2 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 2 27/12/2013
3 Chương 3 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 3 27/12/2013
4 Chương 4 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 4 27/12/2013
5 Chương 5 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 5 27/12/2013
6 Chương 6 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 6 27/12/2013
7 Chương 7 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 7 27/12/2013
8 Chương 8 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 8 27/12/2013
9 Chương 9 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 9 27/12/2013
10 Chương 10 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 10 27/12/2013
11 Chương 11 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 11 27/12/2013
12 Chương 12 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 12 27/12/2013
13 Chương 13 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 13 27/12/2013
14 Chương 14 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 14 27/12/2013
15 Chương 15 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 15 27/12/2013
16 Chương 16 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 16 27/12/2013
17 Chương 17 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 17 27/12/2013
18 Chương 18 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 18 27/12/2013
19 Chương 19 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 19 27/12/2013
20 Chương 20 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 20 27/12/2013
21 Chương 21 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 21 27/12/2013
22 Chương 22 Hàng Xóm Bá Đạo - Chương Cuối 27/12/2013
23 Chương 23 Hàng Xóm Bá Đạo - Ngoại truyện 1 – Vũ Thu Minh 27/12/2013
24 Chương 24 Hàng Xóm Bá Đạo - Ngoại truyện 2 27/12/2013
25 Chương 25 Hàng Xóm Bá Đạo - Ngoại truyện 3 – Nguyễn Minh Thư 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hang-xom-ba-dao-1474.html