Truyện Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Ngôn tình

  • Tên truyện: Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
Bạn đang đọc truyện Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! của tác giả Huỳnh Cơ trên trang đọc truyện online. Kỹ nữ thì sao? Kỹ nữ cũng là người. Cũng có quyền được yêu. Nàng ngân ngấn lệ nhìn nam nhân nàng yêu mà nói.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! - Chương 17 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mau-don-dam-ca-gan-cau-dan-bon-vuong-268.html