Truyện Thuận Minh - Lịch sử

  • Tên truyện: Thuận Minh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thuận Minh
Bạn đang đọc truyện Thuận Minh của tác giả Đặc Biệt Bạch trên trang đọc truyện online.Lý Mạnh về tới Sùng Trinh ngũ năm , Hắn xuyên qua thành Sơn Đông vệ sở đích cùng khổ quân hộ , Hắn còn có bao nhiêu thời gian ?Lý Mạnh như thế nào từ này minh mạt đích phong vân biến ảo trung , Dụng chính mình đích cương liệt cùng dũng mãnh xông ra một mảnh thiên địa.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thuận Minh - Quay ngược thời đại! 29/11/2013
2 Chương 2 Thuận Minh - Buôn muối lậu để cải thiện cuộc sống! 29/11/2013
3 Chương 3 Thuận Minh - Giữa đường gặp muối đinh! 29/11/2013
4 Chương 4 Thuận Minh - Đòn gánh – cái chết! 29/11/2013
5 Chương 5 Thuận Minh - Hình như được Nhị Lang Thần nhập vào 29/11/2013
6 Chương 6 Thuận Minh - Ăn xong lau sạch 29/11/2013
7 Chương 7 Thuận Minh - Tinh thần trọng nghĩa 29/11/2013
8 Chương 8 Thuận Minh - Kiếm tiền 29/11/2013
9 Chương 9 Thuận Minh - Gặp kinh biến 29/11/2013
10 Chương 10 Thuận Minh - Trong nhà không người 29/11/2013
11 Chương 11 Thuận Minh - Tới thành Giao Châu 29/11/2013
12 Chương 12 Thuận Minh - Thừa dịp trời tối 29/11/2013
13 Chương 13 Thuận Minh - Ung dung rời thành 29/11/2013
14 Chương 14 Thuận Minh - Cự khoản 29/11/2013
15 Chương 15 Thuận Minh - Chỉ là hoài nghi 29/11/2013
16 Chương 16 Thuận Minh - Mười bảy người 29/11/2013
17 Chương 17 Thuận Minh - Công việc 29/11/2013
18 Chương 18 Thuận Minh - Tương lai ăn thịt 29/11/2013
19 Chương 19 Thuận Minh - Lúc đầu 29/11/2013
20 Chương 20 Thuận Minh - Không thuận lợi như vậy 29/11/2013
21 Chương 21 Thuận Minh - Gặp – Giết 29/11/2013
22 Chương 22 Thuận Minh - Sau khi giết 29/11/2013
23 Chương 23 Thuận Minh - Trách nhiệm 29/11/2013
24 Chương 24 Thuận Minh - Quét dọn 29/11/2013
25 Chương 25 Thuận Minh - Sào muối 29/11/2013
26 Chương 26 Thuận Minh - Muối ăn muối 29/11/2013
27 Chương 27 Thuận Minh - Giết gà dùng dao mổ trâu 29/11/2013
28 Chương 28 Thuận Minh - Tạo phúc một phương 29/11/2013
29 Chương 29 Thuận Minh - Có người tìm 29/11/2013
30 Chương 30 Thuận Minh - Có chuyện muốn nhờ 29/11/2013
31 Chương 31 Thuận Minh - Mã bách hộ 29/11/2013
32 Chương 32 Thuận Minh - Thương lượng 29/11/2013
33 Chương 33 Thuận Minh - Quán rượu nhỏ 29/11/2013
34 Chương 34 Thuận Minh - Tăng giá 29/11/2013
35 Chương 35 Thuận Minh - Mã Canh 29/11/2013
36 Chương 36 Thuận Minh - Quà cuối năm 29/11/2013
37 Chương 37 Thuận Minh - Tổng Kỳ 29/11/2013
38 Chương 38 Thuận Minh - Những điều nhìn thấy ở cổng thành 29/11/2013
39 Chương 39 Thuận Minh - Bờ sông 29/11/2013
40 Chương 40 Thuận Minh - Chưởng quầy kho hàng 29/11/2013
41 Chương 41 Thuận Minh - Người ta bỏ thì tôi lấy 29/11/2013
42 Chương 42 Thuận Minh - Thoải mái nhấp nhô 29/11/2013
43 Chương 43 Thuận Minh - Không thể buông tha 29/11/2013
44 Chương 44 Thuận Minh - Chọn mặt trận 29/11/2013
45 Chương 45 Thuận Minh - Kinh sợ 29/11/2013
46 Chương 46 Thuận Minh - Vô tình lập uy 29/11/2013
47 Chương 47 Thuận Minh - Tự thú 29/11/2013
48 Chương 48 Thuận Minh - Sư gia tiền nhiệm 29/11/2013
49 Chương 49 Thuận Minh - Suy tính hơn thiệt 29/11/2013
50 Chương 50 Thuận Minh - Thiết tạp ly kim 29/11/2013
51 Chương 51 Thuận Minh - Định giá tiêu chuẩn 29/11/2013
52 Chương 52 Thuận Minh - Phân vùng 29/11/2013
53 Chương 53 Thuận Minh - Vốn là đồng căn sinh 29/11/2013
54 Chương 54 Thuận Minh - Liêu dân khổ 29/11/2013
55 Chương 55 Thuận Minh - Đại đội trưởng 29/11/2013
56 Chương 56 Thuận Minh - Đi vào quỹ đạo 29/11/2013
57 Chương 57 Thuận Minh - Điểu súng 29/11/2013
58 Chương 58 Thuận Minh - Tiêu nhiều hơn 29/11/2013
59 Chương 59 Thuận Minh - Thanh diêm 29/11/2013
60 Chương 60 Thuận Minh - Bình sứ 29/11/2013
61 Chương 61 Thuận Minh - Tương phùng 29/11/2013
62 Chương 62 Thuận Minh - Thanh muối Tế Ninh 29/11/2013
63 Chương 63 Thuận Minh - Nung lò 29/11/2013
64 Chương 64 Thuận Minh - Thu hoạch ở bờ sông 29/11/2013
65 Chương 65 Thuận Minh - Hoạn quan chán chường 29/11/2013
66 Chương 66 Thuận Minh - Lòng trắc ẩn 29/11/2013
67 Chương 67 Thuận Minh - Tương trợ 29/11/2013
68 Chương 68 Thuận Minh - Dựng cột gỗ 29/11/2013
69 Chương 69 Thuận Minh - Sở Văn (P1) 29/11/2013
70 Chương 70 Thuận Minh - Che chở chính nghĩa (P1) 29/11/2013
71 Chương 71 Thuận Minh - Ngượng ngùng phẫn nộ. (P1) 29/11/2013
72 Chương 72 Thuận Minh - Vội vàng cấp thiết (P1) 29/11/2013
73 Chương 73 Thuận Minh - Hỏa khí trong thành. (P1) 29/11/2013
74 Chương 74 Thuận Minh - Ta tiến ngươi lui. (P1) 29/11/2013
75 Chương 75 Thuận Minh - Phẫn nộ không thuộc về thời đại này.(P1) 29/11/2013
76 Chương 76 Thuận Minh - Huấn luyện cưỡi ngựa. (P1) 29/11/2013
77 Chương 77 Thuận Minh - Có khách (P1) 29/11/2013
78 Chương 78 Thuận Minh - Ai hung ác hơn (P1) 29/11/2013
79 Chương 79 Thuận Minh - Đồng tri khiêm nhường (P1) 29/11/2013
80 Chương 80 Thuận Minh - Đời người gặp gỡ luôn bất thường 29/11/2013
81 Chương 81 Thuận Minh - Nhận bằng hữu, lòng trung thành và sự xu nịnh 29/11/2013
82 Chương 82 Thuận Minh - Lo lắng không yên, phán đoán nhầm 29/11/2013
83 Chương 83 Thuận Minh - Chiếu cố - Gặp lại 29/11/2013
84 Chương 84 Thuận Minh - Mầm họa 29/11/2013
85 Chương 85 Thuận Minh - Muối đinh – cưỡi ngựa 29/11/2013
86 Chương 86 Thuận Minh - Súng hỏa mai mới 29/11/2013
87 Chương 87 Thuận Minh - Hồi quy Kinh thành 29/11/2013
88 Chương 88 Thuận Minh - Báo thù một cách đơn giản 29/11/2013
89 Chương 89 Thuận Minh - Nơm nớp lo sợ 29/11/2013
90 Chương 90 Thuận Minh - Văn Võ Lưỡng Lộ 29/11/2013
91 Chương 91 Thuận Minh - Nóng đầu nói lớn 29/11/2013
92 Chương 92 Thuận Minh - Trả lời sai không xấu hổ 29/11/2013
93 Chương 93 Thuận Minh - Hạ Trang cho mời 29/11/2013
94 Chương 94 Thuận Minh - Không Hiểu 29/11/2013
95 Chương 95 Thuận Minh - Diễn giả làm thật 29/11/2013
96 Chương 96 Thuận Minh - Liều Đi 29/11/2013
97 Chương 97 Thuận Minh - Độ chấn động của chiến tranh 29/11/2013
98 Chương 98 Thuận Minh - Chân Tướng 29/11/2013
99 Chương 99 Thuận Minh - Lão binh muốn hỏi 29/11/2013
100 Chương 100 Thuận Minh - Thủ bị Giao Châu 29/11/2013
101 Chương 101 Thuận Minh - Tìm đường tắt 29/11/2013
102 Chương 102 Thuận Minh - Chua xót 29/11/2013
103 Chương 103 Thuận Minh - Gia trạch bình an 29/11/2013
104 Chương 104 Thuận Minh - Ông chủ mời khách 29/11/2013
105 Chương 105 Thuận Minh - Nhìn rõ Khổng Tam Đức 29/11/2013
106 Chương 106 Thuận Minh - Hà Nam hành, du Khai Phong 29/11/2013
107 Chương 107 Thuận Minh - Phía sau có thêm một người 29/11/2013
108 Chương 108 Thuận Minh - Kỳ ngộ 29/11/2013
109 Chương 109 Thuận Minh - Trói lại 29/11/2013
110 Chương 110 Thuận Minh - Không sợ va chạm 29/11/2013
111 Chương 111 Thuận Minh - Làm trò mất tư cách 29/11/2013
112 Chương 112 Thuận Minh - Dự Tây 29/11/2013
113 Chương 113 Thuận Minh - Thị trấn Lư Thị 29/11/2013
114 Chương 114 Thuận Minh - Không có thu hoạch 29/11/2013
115 Chương 115 Thuận Minh - Thuận tay cứu người 29/11/2013
116 Chương 116 Thuận Minh - Không hiểu sinh ý 29/11/2013
117 Chương 117 Thuận Minh - Nhảy sông tự vẫn 29/11/2013
118 Chương 118 Thuận Minh - Chùa Tam Thanh 29/11/2013
119 Chương 119 Thuận Minh - Giống diễn tập 29/11/2013
120 Chương 120 Thuận Minh - Binh doanh mới lập 29/11/2013
121 Chương 121 Thuận Minh - Khách phương xa 29/11/2013
122 Chương 122 Thuận Minh - Không năng lực nhát gan không phẩm chất 29/11/2013
123 Chương 123 Thuận Minh - Tên thật 29/11/2013
124 Chương 124 Thuận Minh - Bỗng nhiên kiên cường 29/11/2013
125 Chương 125 Thuận Minh - Chân tay co cóng 29/11/2013
126 Chương 126 Thuận Minh - Đưa ra ngoài 29/11/2013
127 Chương 127 Thuận Minh - Tiễu phỉ 29/11/2013
128 Chương 128 Thuận Minh - Hiểu rõ tới chân tơ kẽ tóc 29/11/2013
129 Chương 129 Thuận Minh - Thật đáng tiếc 29/11/2013
130 Chương 130 Thuận Minh - Cổ vũ sĩ khí 29/11/2013
131 Chương 131 Thuận Minh - Dám đi đầu 29/11/2013
132 Chương 132 Thuận Minh - Món lợi từ cuộc chiến! 29/11/2013
133 Chương 133 Thuận Minh - Quá niên tống lễ (Tặng quà năm mới) 29/11/2013
134 Chương 134 Thuận Minh - Năm vạn lượng! 29/11/2013
135 Chương 135 Thuận Minh - Không phụ lòng chàng! 29/11/2013
136 Chương 136 Thuận Minh - Bận rộn cho năm mới! 29/11/2013
137 Chương 137 Thuận Minh - Bất tín! 29/11/2013
138 Chương 138 Thuận Minh - Không đáng nhắc đến! 29/11/2013
139 Chương 139 Thuận Minh - Đón tết muộn! 29/11/2013
140 Chương 140 Thuận Minh - Thư đến từ kinh thành! 29/11/2013
141 Chương 141 Thuận Minh - Trịnh chưởng quỹ của Bát Mân 29/11/2013
142 Chương 142 Thuận Minh - Liễu đại nhân 29/11/2013
143 Chương 143 Thuận Minh - Cắt xén quy củ 29/11/2013
144 Chương 144 Thuận Minh - Xin xét duyệt 29/11/2013
145 Chương 145 Thuận Minh - Đánh trống reo hò 29/11/2013
146 Chương 146 Thuận Minh - Mở ruộng mới 29/11/2013
147 Chương 147 Thuận Minh - Tiền chuộc 29/11/2013
148 Chương 148 Thuận Minh - Bạo bệnh bỏ mình 29/11/2013
149 Chương 149 Thuận Minh - Một đao chia hai 29/11/2013
150 Chương 150 Thuận Minh - Xâm nhập 29/11/2013
151 Chương 151 Thuận Minh - Ấn chứng lịch sử của ký ức 29/11/2013
152 Chương 152 Thuận Minh - Giao phó 29/11/2013
153 Chương 153 Thuận Minh - Nam Kinh, Nam Kinh 29/11/2013
154 Chương 154 Thuận Minh - Có trộm Nam Sơn 29/11/2013
155 Chương 155 Thuận Minh - Hèn mọn 29/11/2013
156 Chương 156 Thuận Minh - Hạ Nam Kinh 29/11/2013
157 Chương 157 Thuận Minh - Kỳ quặc 29/11/2013
158 Chương 158 Thuận Minh - Đường Sao Khố 29/11/2013
159 Chương 159 Thuận Minh - Mi lâu 29/11/2013
160 Chương 160 Thuận Minh - Cò kè mặc cả 29/11/2013
161 Chương 161 Thuận Minh - Khuôn sáo cũ 29/11/2013
162 Chương 162 Thuận Minh - Hủ tục 29/11/2013
163 Chương 163 Thuận Minh - Cá chết lưới rách 29/11/2013
164 Chương 164 Thuận Minh - Giằng co 29/11/2013
165 Chương 165 Thuận Minh - Chất thiếu gia. 29/11/2013
166 Chương 166 Thuận Minh - Lỗ mãng. 29/11/2013
167 Chương 167 Thuận Minh - Nói chuyện riêng. 29/11/2013
168 Chương 168 Thuận Minh - Tại tư gia của trấn thủ thái giám. 29/11/2013
169 Chương 169 Thuận Minh - Điều nhìn, nghe, cảm nhận được. 29/11/2013
170 Chương 170 Thuận Minh - Từ tổng quản. 29/11/2013
171 Chương 171 Thuận Minh - Tên người Tây họ Phí. (1) 29/11/2013
172 Chương 172 Thuận Minh - Kho vũ khí vô dụng. (1) 29/11/2013
173 Chương 173 Thuận Minh - Giáp trụ, mã cụ và lính đánh thuê! (1) 29/11/2013
174 Chương 174 Thuận Minh - Thương rìu! (1) 29/11/2013
175 Chương 175 Thuận Minh - Fiedeler và Tô An Kì (1) 29/11/2013
176 Chương 176 Thuận Minh - Muốn nên nghiệp lớn, thì phải tàn độc! (Thượng) 29/11/2013
177 Chương 177 Thuận Minh - Đại lễ ! 29/11/2013
178 Chương 178 Thuận Minh - Hồi Giao Châu! 29/11/2013
179 Chương 179 Thuận Minh - Lưu Trạch Thanh 29/11/2013
180 Chương 180 Thuận Minh - Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ! 29/11/2013
181 Chương 181 Thuận Minh - Khuất phục. 29/11/2013
182 Chương 182 Thuận Minh - Lại đề thân. 29/11/2013
183 Chương 183 Thuận Minh - Tỷ thí. 29/11/2013
184 Chương 184 Thuận Minh - 1 - 1 29/11/2013
185 Chương 185 Thuận Minh - Hòa 29/11/2013
186 Chương 186 Thuận Minh - Giữa vua và dân 29/11/2013
187 Chương 187 Thuận Minh - Lông gà trên đất 29/11/2013
188 Chương 188 Thuận Minh - Khinh trọng 29/11/2013
189 Chương 189 Thuận Minh - Tôn gia tam tử 29/11/2013
190 Chương 190 Thuận Minh - Một cô gái khác 29/11/2013
191 Chương 191 Thuận Minh - Trên sông 29/11/2013
192 Chương 192 Thuận Minh - Có thay đổi 29/11/2013
193 Chương 193 Thuận Minh - Chuyện vớ vẩn 29/11/2013
194 Chương 194 Thuận Minh - Chuyện lớn chuyện nhỏ 29/11/2013
195 Chương 195 Thuận Minh - Pháo không phải là càng to thì càng tốt 29/11/2013
196 Chương 196 Thuận Minh - Tôn Hòa Đấu 29/11/2013
197 Chương 197 Thuận Minh - Hãm hãi không biết tình đời 29/11/2013
198 Chương 198 Thuận Minh - Đại trạch môn 29/11/2013
199 Chương 199 Thuận Minh - Uyên nguyên lịch sử muốn cướp bên ngoài trước tiên phải yên ổn bên trong 29/11/2013
200 Chương 200 Thuận Minh - Chưa ra khỏi cửa 29/11/2013
201 Chương 201 Thuận Minh - Không hiểu phong tình - Nam nữ tôn ti. 29/11/2013
202 Chương 202 Thuận Minh - Đầu dòng Tào Châu. 29/11/2013
203 Chương 203 Thuận Minh - Địch đông ta ít. 29/11/2013
204 Chương 204 Thuận Minh - Gà đất chó kiểng. 29/11/2013
205 Chương 205 Thuận Minh - San bằng thành 29/11/2013
206 Chương 206 Thuận Minh - Đột tiến 29/11/2013
207 Chương 207 Thuận Minh - Quân pháp như sắt 29/11/2013
208 Chương 208 Thuận Minh - Chém rồi 29/11/2013
209 Chương 209 Thuận Minh - Kết thúc 29/11/2013
210 Chương 210 Thuận Minh - Nhà có việc gấp 29/11/2013
211 Chương 211 Thuận Minh - Thử Thách. 29/11/2013
212 Chương 212 Thuận Minh - Vượt qua thử thách 29/11/2013
213 Chương 213 Thuận Minh - Nhân vật ở Sơn Đông 29/11/2013
214 Chương 214 Thuận Minh - Khách khứa thật đông 29/11/2013
215 Chương 215 Thuận Minh - Người khách tới muộn 29/11/2013
216 Chương 216 Thuận Minh - Tấn thương 29/11/2013
217 Chương 217 Thuận Minh - Đặt cược mà thôi 29/11/2013
218 Chương 218 Thuận Minh - Bán thuyền hay không 29/11/2013
219 Chương 219 Thuận Minh - Bắc chước 29/11/2013
220 Chương 220 Thuận Minh - Truân điền 29/11/2013
221 Chương 221 Thuận Minh - Tin vui tới cửa 29/11/2013
222 Chương 222 Thuận Minh - Lý do 29/11/2013
223 Chương 223 Thuận Minh - Mắc bẫy 29/11/2013
224 Chương 224 Thuận Minh - Địa phương không yên tĩnh 29/11/2013
225 Chương 225 Thuận Minh - Cá lớn nuốt cá bé 29/11/2013
226 Chương 226 Thuận Minh - Luộc ếch trong nồi 29/11/2013
227 Chương 227 Thuận Minh - Đừng mong trở về 29/11/2013
228 Chương 228 Thuận Minh - Kết quả được định trước 29/11/2013
229 Chương 229 Thuận Minh - Truân điền và buông rèm nhiếp chính 29/11/2013
230 Chương 230 Thuận Minh - Đội bảo về điền trang 29/11/2013
231 Chương 231 Thuận Minh - Nhân định thắng thiên - việc trong nhà 29/11/2013
232 Chương 232 Thuận Minh - Hậu Trạch 29/11/2013
233 Chương 233 Thuận Minh - Rất nhiều việc 29/11/2013
234 Chương 234 Thuận Minh - Thừa nhận sự thực 29/11/2013
235 Chương 235 Thuận Minh - Pháo cũ, pháo mới 29/11/2013
236 Chương 236 Thuận Minh - Dò xét 29/11/2013
237 Chương 237 Thuận Minh - Đàm định 29/11/2013
238 Chương 238 Thuận Minh - Mở màn của thời đại lớn 29/11/2013
239 Chương 239 Thuận Minh - Cấp báo 29/11/2013
240 Chương 240 Thuận Minh - Thấp thỏm 29/11/2013
241 Chương 241 Thuận Minh - Kiên trì 29/11/2013
242 Chương 242 Thuận Minh - Lên đường 29/11/2013
243 Chương 243 Thuận Minh - Thành Đức Châu 29/11/2013
244 Chương 244 Thuận Minh - Tính kế 29/11/2013
245 Chương 245 Thuận Minh - Đoạt môn 29/11/2013
246 Chương 246 Thuận Minh - Công đạo của cầm thú kiêu ngạo 29/11/2013
247 Chương 247 Thuận Minh - Đàm tiếu nhân gian, trừng phạt kẻ ác lập uy (1 2) 29/11/2013
248 Chương 248 Thuận Minh - Ổn 29/11/2013
249 Chương 249 Thuận Minh - Nơi nay và nơi kia 29/11/2013
250 Chương 250 Thuận Minh - Địch không ở ngoài, gặp gỡ không bằng tình cờ. 29/11/2013
251 Chương 251 Thuận Minh - Chiến tranh trong túi tiền . 29/11/2013
252 Chương 252 Thuận Minh - Đáng hận, đáng thương . 29/11/2013
253 Chương 253 Thuận Minh - Cự Lộc cổ trang Lô Tượng Thăng. 29/11/2013
254 Chương 254 Thuận Minh - Tiếp chỉ cần vương (*) . 29/11/2013
255 Chương 255 Thuận Minh - Tiễn đưa - vồ hụt.. 29/11/2013
256 Chương 256 Thuận Minh - Thám tử - Đuổi. 29/11/2013
257 Chương 257 Thuận Minh - Hết nhân sự - Tiểu chiến (1 2 3). 29/11/2013
258 Chương 258 Thuận Minh - Thủ chiến (1 2 3). 29/11/2013
259 Chương 259 Thuận Minh - Giao châu doanh tiên lên trước (1 2 3). 29/11/2013
260 Chương 260 Thuận Minh - Trở về Đức châu - Thắng lớn. công lớn (1 2). 29/11/2013
261 Chương 261 Thuận Minh - Chia lãi . 29/11/2013
262 Chương 262 Thuận Minh - Vây quanh 29/11/2013
263 Chương 263 Thuận Minh - Bức chết 29/11/2013
264 Chương 264 Thuận Minh - Không thể biết thay đổi. 29/11/2013
265 Chương 265 Thuận Minh - Tổng binh Sơn Đông 29/11/2013
266 Chương 266 Thuận Minh - Cái lợi có được từ quân nghị 29/11/2013
267 Chương 267 Thuận Minh - Lại tạo phản rùi 29/11/2013
268 Chương 268 Thuận Minh - Bi hài kịch về nhà. 29/11/2013
269 Chương 269 Thuận Minh - Thanh niên trai tráng ven biển. Cả nhà du ngoạn. 29/11/2013
270 Chương 270 Thuận Minh - Nhiều người chờ đợi. 29/11/2013
271 Chương 271 Thuận Minh - Bắt và thả. 29/11/2013
272 Chương 272 Thuận Minh - Dương Tứ. 29/11/2013
273 Chương 273 Thuận Minh - Lục lâm thảo khấu. 29/11/2013
274 Chương 274 Thuận Minh - Giám mỏ Đinh Húc. 29/11/2013
275 Chương 275 Thuận Minh - Loạn Lại Nổi Lên lò sắt bị cắt than không có. 29/11/2013
276 Chương 276 Thuận Minh - Nguyên nhân bức ép. 29/11/2013
277 Chương 277 Thuận Minh - Chuyện chẳng ai ngờ. 29/11/2013
278 Chương 278 Thuận Minh - Quan binh Tín Dương. Ninh Chu can gián. 29/11/2013
279 Chương 279 Thuận Minh - Có người kế thừa. 29/11/2013
280 Chương 280 Thuận Minh - Làm cháu thuận hiếu là chuyện đương nhiên. 29/11/2013
281 Chương 281 Thuận Minh - Ánh sáng hạt gạo - Nuôi cọp trong nhà! (1 2 3) 29/11/2013
282 Chương 282 Thuận Minh - Thật mà giả - Đoạn nhân căn bản! (1 2) 29/11/2013
283 Chương 283 Thuận Minh - Thảo mộc giai binh - Phá trúc bất thành!(1 2 3) 29/11/2013
284 Chương 284 Thuận Minh - Dựng trường mâu làm thành - Lấy mạnh đắp yếu (1 2 3) 29/11/2013
285 Chương 285 Thuận Minh - Binh sự sinh tài - Khắp nơi bất bình! (1 2 3) 29/11/2013
286 Chương 286 Thuận Minh - Lấy mạnh đánh yếu - Mặc cả cò kè! (1 2 3) 29/11/2013
287 Chương 287 Thuận Minh - Chuyện của thiên hạ - Ngạo mạn trước, cung kính sau! (1 2 3) 29/11/2013
288 Chương 288 Thuận Minh - Nạt dưới nịnh trên - Hổ sói ăn thịt người! (1 2) 29/11/2013
289 Chương 289 Thuận Minh - Trong phạm vi trách nhiệm - Chưa đánh đã run! (1 2) 29/11/2013
290 Chương 290 Thuận Minh - Bách trượng trường mâu - Bất bại chỉ địa! (1 2) 29/11/2013
291 Chương 291 Thuận Minh - Không thể ngậm miệng, cổ kim tương thông (1 2) 29/11/2013
292 Chương 292 Thuận Minh - Làm lợi giúp nước, vô tình hay cố ý (1 2 3) 29/11/2013
293 Chương 293 Thuận Minh - Cảnh đậu nấu đậu, binh đao loạn thế (1 2 3) 29/11/2013
294 Chương 294 Thuận Minh - Nghĩa cha vợ, đối xử bình đẳng (1 2 3) 29/11/2013
295 Chương 295 Thuận Minh - Điên cuồng liều lĩnh không sợ chết (1 2 3) 29/11/2013
296 Chương 296 Thuận Minh - Điển cố mê hoặc Mãnh hổ đuổi dê (1 2 3) 29/11/2013
297 Chương 297 Thuận Minh - Lời vô tâm có thể thành sấm (1 2) 29/11/2013
298 Chương 298 Thuận Minh - Đầu tường xem binh, lộng hiểm kinh thành (1 2) 29/11/2013
299 Chương 299 Thuận Minh - Từng bước liên hoàn, có người kế tục (1 2 3) 29/11/2013
300 Chương 300 Thuận Minh - Huyết duệ truyền thừa, tài của Thủ phố (1 2 3) 29/11/2013
301 Chương 301 Thuận Minh - Quyền cao bên gối, diệu kế xuất kinh (1 2 3) 29/11/2013
302 Chương 302 Thuận Minh - Ám độ trần thuơng (1 2) 29/11/2013
303 Chương 303 Thuận Minh - Sóng lớn dần lên,huyền ngôn cầu hiền (1 2 3) 29/11/2013
304 Chương 304 Thuận Minh - Bí mật bày tỏ suy nghĩ, nhân sĩ tòng tặc (1 2 3 4) 29/11/2013
305 Chương 305 Thuận Minh - Quân y thủy động, hữu chỉ bất tôn. (1 2 3 4) 29/11/2013
306 Chương 306 Thuận Minh - Tương. Lạc lâm nạn. dựa nước đóng doanh. (1 2 3 4) 29/11/2013
307 Chương 307 Thuận Minh - Hỏa khí chi lợi, bá trọng chi gian. (1 2 3 4) 29/11/2013
308 Chương 308 Thuận Minh - Đuổi mà không giết, dị thường mà quái. (1 2 3) 29/11/2013
309 Chương 309 Thuận Minh - Dục kiến tiên túng, xá tử cầu công. (1 2 3) 29/11/2013
310 Chương 310 Thuận Minh - Nhân duyên xảo hợp (1 2 3) 29/11/2013
311 Chương 311 Thuận Minh - Tư tưởng ngỗ nghịch, kết bè kéo cánh làm bậy. (1 2 3 4) 29/11/2013
312 Chương 312 Thuận Minh - Mật yến ở Vương phủ. binh lính cầm thú. (1 2 3) 29/11/2013
313 Chương 313 Thuận Minh - Binh không bằng tặc, tiên lễ hậu binh. (1 2 3) 29/11/2013
314 Chương 314 Thuận Minh - Đường này không thông, đào hầm cho sập thành. (1 2 3) 29/11/2013
315 Chương 315 Thuận Minh - Lăng trì nghìn đao. lưu tặc chiêu an. (1 2 3) 29/11/2013
316 Chương 316 Thuận Minh - Ngoài dự đoán, dã tâm từ đâu tới. (1 2 3) 29/11/2013
317 Chương 317 Thuận Minh - Lời tiên tri về mười tám đứa trẻ. (1 2 3) 29/11/2013
318 Chương 318 Thuận Minh - Tế Nam. Nam Dương. Tùng Sơn. (1 2 3) 29/11/2013
319 Chương 319 Thuận Minh - Hoàng Thái Cực. Đại chiến sắp tới. (1 2) 29/11/2013
320 Chương 320 Thuận Minh - Trận chiến kỵ binh bờ bắc Qua Thủy (1 2 3) 29/11/2013
321 Chương 321 Thuận Minh - Chiếm tiên cơ. 29/11/2013
322 Chương 322 Thuận Minh - Tốt thí lấp sông. (1 2 3) 29/11/2013
323 Chương 323 Thuận Minh - Vũ khí giết người của thời đại. (1 2 3) 29/11/2013
324 Chương 324 Thuận Minh - Vượt sông tác chiến. (1 2 3) 29/11/2013
325 Chương 325 Thuận Minh - Đại quân, đại chiến. (1 2 3) 29/11/2013
326 Chương 326 Thuận Minh - Kỵ binh truy kích. (1 2 3) 29/11/2013
327 Chương 327 Thuận Minh - Hồ đồ sau thắng trận. (1 2 3) 29/11/2013
328 Chương 328 Thuận Minh - Quây ao đuổi cá. (1 2) 29/11/2013
329 Chương 329 Thuận Minh - Vì thiên hạ hay vì ai? (1 2) 29/11/2013
330 Chương 330 Thuận Minh - Người mặt nạ sắt - phải phân thân sơ. (1 2) 29/11/2013
331 Chương 331 Thuận Minh - Không gì bằng tiền - Bắt người! (1 2 3) 29/11/2013
332 Chương 332 Thuận Minh - Gió thổi sóng dậy! (1 2 3) 29/11/2013
333 Chương 333 Thuận Minh - Đoạt Từ Châu - tư tài lộ! (1 2 3) 29/11/2013
334 Chương 334 Thuận Minh - Phụ tử - Khai khoáng - Ly Kim - Dịch tội! (1 2 3) 29/11/2013
335 Chương 335 Thuận Minh - Sự trượng nghĩa trực ngôn của Trần Tân Giáp! (1) 29/11/2013
336 Chương 336 Thuận Minh - Trận chiến ở Hoài An - Lâm chủ sự của binh bộ! (1) 29/11/2013
337 Chương 337 Thuận Minh - Trương chủ sự kiểm kê binh mã! (1) 29/11/2013
338 Chương 338 Thuận Minh - Báo ứng - Tùng Sơn thất thủ! (1) 29/11/2013
339 Chương 339 Thuận Minh - Chu công tức giận vì Ly Kim! (1 2 3 4) 29/11/2013
340 Chương 340 Thuận Minh - Kháng lệnh - Nạp song thiếp! (1 2 3 4) 29/11/2013
341 Chương 341 Thuận Minh - Không ôm chí lớn. Đốc Thúc cục Ly Kim (1 2 3) 29/11/2013
342 Chương 342 Thuận Minh - Người nào đó, bí mật Thịnh Kinh! (1 2 3) 29/11/2013
343 Chương 343 Thuận Minh - Quốc hữu khánh phụ, trông Nam nhìn Bắc! (1 2 3) 29/11/2013
344 Chương 344 Thuận Minh - Đuổi giết gặp hổ, mưa gió buông xuống! (1 2 3 4) 29/11/2013
345 Chương 345 Thuận Minh - Việc nhỏ, đại cục nam Trực Lệ. (1 2) 29/11/2013
346 Chương 346 Thuận Minh - Mời thần thì dễ,tống thần thì khó! (1 2) 29/11/2013
347 Chương 347 Thuận Minh - Chiến đấu trước trấn Chính Dương! (1 2 3) 29/11/2013
348 Chương 348 Thuận Minh - Bố trí hành quân không hợp lẽ thường! (1 2) 29/11/2013
349 Chương 349 Thuận Minh - Chỉnh thể thật lớn, tám chín phần mười! (1 2) 29/11/2013
350 Chương 350 Thuận Minh - Thời gian nhàn nhã ở Tế Ninh! (1 2) 29/11/2013
351 Chương 351 Thuận Minh - Không hạ được thành-cảm giác vô lực-bắt tới hỏi! (1 2) 29/11/2013
352 Chương 352 Thuận Minh - Tóm đầu lưỡi-tin tức bất ngờ! (1 2) 29/11/2013
353 Chương 353 Thuận Minh - Chu Tiên trấn đại bại-Thương nghị-Nội trạch! (1 2 3) 29/11/2013
354 Chương 354 Thuận Minh - Nam Trực Đãi-Trên Dĩnh Hà-Khai chiến! (1 2) 29/11/2013
355 Chương 355 Thuận Minh - Ba Doanh-Quân Hoài Khương-Đối Trận. 29/11/2013
356 Chương 356 Thuận Minh - Huyết chiến chỉ mới bắt đầu! (1 2) 29/11/2013
357 Chương 357 Thuận Minh - Tái chiến! 29/11/2013
358 Chương 358 Thuận Minh - Đánh giáp lá cà. (1 2) 29/11/2013
359 Chương 359 Thuận Minh - Đánh trở lại. 29/11/2013
360 Chương 360 Thuận Minh - Vây chặt - cứu hay không. 29/11/2013
361 Chương 361 Thuận Minh - Ván cờ khắp nơi, cười với phong vân. (1 2) 29/11/2013
362 Chương 362 Thuận Minh - Hỗn loạn, vây thành đánh viện quân. (1 2 3) 29/11/2013
363 Chương 363 Thuận Minh - Nghe tin biết ý, đông tây tốt kém. (1 2) 29/11/2013
364 Chương 364 Thuận Minh - Tôi là lính đánh thuê. (1 2) 29/11/2013
365 Chương 365 Thuận Minh - Chi bằng trong ngoài giáp công. (1 2) 29/11/2013
366 Chương 366 Thuận Minh - Thế cục ly gián. (1 2) 29/11/2013
367 Chương 367 Thuận Minh - Động viên Nam Chinh, đau buồn âm thầm. (1 2) 29/11/2013
368 Chương 368 Thuận Minh - Lòng người xu lợi. đại hỉ. 29/11/2013
369 Chương 369 Thuận Minh - Mưa gió tới trước yên bình. 29/11/2013
370 Chương 370 Thuận Minh - Phương Bắc. 29/11/2013
371 Chương 371 Thuận Minh - Sĩ khí tăng vọt. 29/11/2013
372 Chương 372 Thuận Minh - Người Tây Dương đáng ngờ. (1 2) 29/11/2013
373 Chương 373 Thuận Minh - Câu chuyện của người lính đánh thuê. (1 2 3) 29/11/2013
374 Chương 374 Thuận Minh - Điểm mù. 29/11/2013
375 Chương 375 Thuận Minh - Chiêu an Nhữ Châu. (1 2) 29/11/2013
376 Chương 376 Thuận Minh - Phá cũ lập mới. (1 2 3) 29/11/2013
377 Chương 377 Thuận Minh - Có khách phía bắc tới (1 2 3) 29/11/2013
378 Chương 378 Thuận Minh - Mượn thế - Cúi đầu. (1 2) 29/11/2013
379 Chương 379 Thuận Minh - Nhập quan. 29/11/2013
380 Chương 380 Thuận Minh - Danh chính ngôn thuận. (1 2 3) 29/11/2013
381 Chương 381 Thuận Minh - Giết người tế cờ (1 2 3) 29/11/2013
382 Chương 382 Thuận Minh - Cảm giác sứ mạng. (1 2 3) 29/11/2013
383 Chương 383 Thuận Minh - Dạ hành vụ tán (1 2 3) 29/11/2013
384 Chương 384 Thuận Minh - Hỏa thương tàn sát kỵ binh. (1 2 3) 29/11/2013
385 Chương 385 Thuận Minh - Đối chọi gay gắt (1 2) 29/11/2013
386 Chương 386 Thuận Minh - Giết đỏ cả mắt rồi (1 2) 29/11/2013
387 Chương 387 Thuận Minh - Đại chiến bắt đầu. 29/11/2013
388 Chương 388 Thuận Minh - Vì Đại Minh mà chiến. (1 2) 29/11/2013
389 Chương 389 Thuận Minh - Đại loạn. (1 2) 29/11/2013
390 Chương 390 Thuận Minh - Anh hùng xuất hiện. (1 2 3) 29/11/2013
391 Chương 391 Thuận Minh - Có lẽ đă đánh xong. (1 2) 29/11/2013
392 Chương 392 Thuận Minh - Chỉ có thể đi về phía trước, đạn như mưa rào. (1 2 3) 29/11/2013
393 Chương 393 Thuận Minh - Dạng thác thiết huyết chưa từng có từ trước tới nay. (1 2) 29/11/2013
394 Chương 394 Thuận Minh - Ra oai, cho người ép buộc. (1 2) 29/11/2013
395 Chương 395 Thuận Minh - Lư tướng quân tới. (1 2) 29/11/2013
396 Chương 396 Thuận Minh - Khúc nhạc dạo của đánh lén doanh ban đêm. (1 2 3) 29/11/2013
397 Chương 397 Thuận Minh - Đại chiến mở màn. (1 2 3) 29/11/2013
398 Chương 398 Thuận Minh - Chỉ có thể chiến, thiết kỵ binh. (1 2) 29/11/2013
399 Chương 399 Thuận Minh - Phá trận dễ như trở bàn tay. (1 2) 29/11/2013
400 Chương 400 Thuận Minh - Trường mâu, súng hỏa mai giết không ngừng. (1 2) 29/11/2013
401 Chương 401 Thuận Minh - Vây thú - Đuổi giết - Hợp vây! (1 2) 29/11/2013
402 Chương 402 Thuận Minh - Vây kín một tên cũng không để cho chạy. 29/11/2013
403 Chương 403 Thuận Minh - Chó nhà có tang - Giao Châu doanh giết. (1 2 3) 29/11/2013
404 Chương 404 Thuận Minh - Diệt quân, giết tướng- Toàn thắng (1 2 3) 29/11/2013
405 Chương 405 Thuận Minh - Thiên hạ chấn động- Thiên hạ nín thinh. (1 2) 29/11/2013
406 Chương 406 Thuận Minh - Tế anh linh. (1 2 3) 29/11/2013
407 Chương 407 Thuận Minh - Diễu võ - Kiềm nén sợ hãi - Phán đoán- Lựa chọn. (1 2) 29/11/2013
408 Chương 408 Thuận Minh - Khí tượng hưng vượng - vạn người tới nương tựa. (1 2 3) 29/11/2013
409 Chương 409 Thuận Minh - Thời chiến trăm vẻ - Vọng phu - Tin chiến thắng. (1 2) 29/11/2013
410 Chương 410 Thuận Minh - Tin chiến thắng tới nơi. (1 2 3) 29/11/2013
411 Chương 411 Thuận Minh - Thắng chưa hẳn đã vui. (1 2 3) 29/11/2013
412 Chương 412 Thuận Minh - Không công, định tội, chuyển đầu người.(1 2 3) 29/11/2013
413 Chương 413 Thuận Minh - Cổng tây tuyên thắng, muốn hại cũng không thể. (1 2 3) 29/11/2013
414 Chương 414 Thuận Minh - Quốc gia đại hoạ. Là ai? (1 2) 29/11/2013
415 Chương 415 Thuận Minh - Tiếng sấm, mưa lớn (1 2) 29/11/2013
416 Chương 416 Thuận Minh - Tai họa Kinh thành. Thịnh kinh. (1 2 3) 29/11/2013
417 Chương 417 Thuận Minh - Băng hà. (1 2 3) 29/11/2013
418 Chương 418 Thuận Minh - Rao giá lên trời (1 2 3) 29/11/2013
419 Chương 419 Thuận Minh - Tề Vương (1 2) 29/11/2013
420 Chương 420 Thuận Minh - Thoát khỏi sợ hãi - trốn tránh. (1 2 3) 29/11/2013
421 Chương 421 Thuận Minh - Người thắng được lợi - Ngô mỗ tới bái. (1 2 3) 29/11/2013
422 Chương 422 Thuận Minh - Hậu lễ thần bí (1 2 3) 29/11/2013
423 Chương 423 Thuận Minh - Gặp thì biết thế gian bình thường (1 2 3) 29/11/2013
424 Chương 424 Thuận Minh - Chưa tới thái bình, hưởng lạc (1 2) 29/11/2013
425 Chương 425 Thuận Minh - Qũy đạo bình thường (1 2 3) 29/11/2013
426 Chương 426 Thuận Minh - Nhất định diệt Thát Lỗ (1 2 3) 29/11/2013
427 Chương 427 Thuận Minh - Hải ngoại (1 2 3 4) 29/11/2013
428 Chương 428 Thuận Minh - Doanh đổi thành Đoàn (1 2) 29/11/2013
429 Chương 429 Thuận Minh - Cầu ngài giết một nhà! (1 2) 29/11/2013
430 Chương 430 Thuận Minh - Cao Thịnh Hoà và Liễu Thanh Dương. (1 2 3) 29/11/2013
431 Chương 431 Thuận Minh - Hỏa tốc sáu trăm dặm, đồng Nhật. (1 2 3) 29/11/2013
432 Chương 432 Thuận Minh - Thuận lập. (1 2 3) 29/11/2013
433 Chương 433 Thuận Minh - Quân cải, thu nạp, thiên hạ thái bình. (1 2 3) 29/11/2013
434 Chương 434 Thuận Minh - Liều mạng, lại đắc từ. (1 2 3) 29/11/2013
435 Chương 435 Thuận Minh - Trước thế lớn, còn có thể thế nào? 29/11/2013
436 Chương 436 Thuận Minh - Danh tướng mầm móng trung tâm người 29/11/2013
437 Chương 437 Thuận Minh - Phủ nguyên soái Khai Phong thành 29/11/2013
438 Chương 438 Thuận Minh - Tiếp thái sơn cười cuối cùng 29/11/2013
439 Chương 439 Thuận Minh - Hỏi thuyền công phủ chứng kiến phía nam 29/11/2013
440 Chương 440 Thuận Minh - Tây phần châu bình xa 29/11/2013
441 Chương 441 Thuận Minh - Tái vào thành chung có báo ứng 29/11/2013
442 Chương 442 Thuận Minh - Ích giả đi Vĩnh Bình 29/11/2013
443 Chương 443 Thuận Minh - Dày vò đường 29/11/2013
444 Chương 444 Thuận Minh - Xe ngựa cùng mã phỉ 29/11/2013
445 Chương 445 Thuận Minh - Chiến tiểu nghi nhiều từng bước phiền toái 29/11/2013
447 Chương 447 Thuận Minh - Đêm có đại sự 29/11/2013
447 Chương 447 Thuận Minh - Đêm có đại sự 29/11/2013
448 Chương 448 Thuận Minh - Bình tĩnh khúc nhạc dạo 29/11/2013
449 Chương 449 Thuận Minh - Dụ ra để giết 29/11/2013
450 Chương 450 Thuận Minh - Mưu định cách xa dễ dàng 29/11/2013
452 Chương 452 Thuận Minh - Khai Phong Dương Thừa Tổ 29/11/2013
453 Chương 453 Thuận Minh - Mười bảy đầu năm 29/11/2013
454 Chương 454 Thuận Minh - Hạ bộ biên giác chi chiến 29/11/2013
455 Chương 455 Thuận Minh - Tắc hạ khúc 29/11/2013
456 Chương 456 Thuận Minh - Trảm Thiền Vu 29/11/2013
457 Chương 457 Thuận Minh - Mượn đao giết người 29/11/2013
458 Chương 458 Thuận Minh - Nhàn tử không nhàn khắp nơi giai chiến 29/11/2013
459 Chương 459 Thuận Minh - Tái ngoại phá trận quân yểm trợ hướng đông 29/11/2013
460 Chương 460 Thuận Minh - Mông bại Minh thắng đông tiến nam hạ 29/11/2013
461 Chương 461 Thuận Minh - Hán Thành dưới thành lấy công làm thủ 29/11/2013
462 Chương 462 Thuận Minh - Thủ thành giả công pháo giết địch 29/11/2013
463 Chương 463 Thuận Minh - Chừng mực sai biệt lập kế hoạch dài vây 29/11/2013
463 Chương 463 Thuận Minh - Chừng mực sai biệt lập kế hoạch dài vây 29/11/2013
464 Chương 464 Thuận Minh - Chuyết tự biết trăm pháo tiếng sấm 29/11/2013
465 Chương 465 Thuận Minh - Ngụ ý không đáng giá một đồng 29/11/2013
466 Chương 466 Thuận Minh - Lôi mưa to tiểu liêu nam bắc 29/11/2013
467 Chương 467 Thuận Minh - Mãn Châu vòng vây 29/11/2013
468 Chương 468 Thuận Minh - Thiên toại ta nguyện dẫn hán hướng đông 29/11/2013
471 Chương 471 Thuận Minh - Sơn thiểm khi trước sấm vương chạy trốn 29/11/2013
472 Chương 472 Thuận Minh - Công lớn che lấp đích thứ đàm phán 29/11/2013
473 Chương 473 Thuận Minh - Lựa chọn là lúc nói đánh là đánh 29/11/2013
475 Chương 475 Thuận Minh - Quanh co tuyệt cảnh đã thành 29/11/2013
477 Chương 477 Thuận Minh - Mê mang phá cục tự tin 29/11/2013
478 Chương 478 Thuận Minh - Giáp huyện cùng Tương thành trong lúc đó 29/11/2013
479 Chương 479 Thuận Minh - Thuận quân sơ tỏa 29/11/2013
480 Chương 480 Thuận Minh - Giống như đã từng quen biết quyết chiến 29/11/2013
481 Chương 481 Thuận Minh - Tặc thế đạo vào chỗ 29/11/2013
482 Chương 482 Thuận Minh - Nhị lưu cao kiệt thiên âm 29/11/2013
483 Chương 483 Thuận Minh - Đêm thiết kỵ phá doanh 29/11/2013
484 Chương 484 Thuận Minh - Đánh đêm thắng cũng lao 29/11/2013
485 Chương 485 Thuận Minh - Nam cự minh quân bắc công thuận viện 29/11/2013
486 Chương 486 Thuận Minh - Đánh tan chiến 29/11/2013
487 Chương 487 Thuận Minh - Khảm qua thiết thái đồ cẩu sát dương 29/11/2013
488 Chương 488 Thuận Minh - Chưa thắng trước ưu đem bại đã sầu 29/11/2013
489 Chương 489 Thuận Minh - Ngôn thiện điền hào 29/11/2013
490 Chương 490 Thuận Minh - Tử vong xung phong 29/11/2013
491 Chương 491 Thuận Minh - Tường trong ngoài 29/11/2013
492 Chương 492 Thuận Minh - Không đường thối lui 29/11/2013
493 Chương 493 Thuận Minh - Trừng phạt phá vây hồ 29/11/2013
494 Chương 494 Thuận Minh - Đón đầu thống kích mạng người điền hào 29/11/2013
495 Chương 495 Thuận Minh - Đại tan tác 29/11/2013
496 Chương 496 Thuận Minh - Đại thắng nhữ dương đình trệ 29/11/2013
497 Chương 497 Thuận Minh - Thiền đường lang hoàng tước 29/11/2013
498 Chương 498 Thuận Minh - Này chiến tướng định 29/11/2013
499 Chương 499 Thuận Minh - Ồ mà tán 29/11/2013
500 Chương 500 Thuận Minh - Thuận minh lỗ 29/11/2013
501 Chương 501 Thuận Minh - Trong nhà sự song hùng hội 29/11/2013
502 Chương 502 Thuận Minh - Chiến tranh theo lửa đạn bắt đầu 29/11/2013
503 Chương 503 Thuận Minh - Thiên diêu địa chấn đại pháo biển lửa 29/11/2013
504 Chương 504 Thuận Minh - Giảo sát chiến 29/11/2013
505 Chương 505 Thuận Minh - Vững như núi Thái chiến trường biến chuyển 29/11/2013
506 Chương 506 Thuận Minh - Chiến trường nổi loạn giống như hội thật kế 29/11/2013
507 Chương 507 Thuận Minh - Mặc dù lui phi bại lấy thiếu vây nhiều 29/11/2013
508 Chương 508 Thuận Minh - Đương nhiên đại thắng 29/11/2013
509 Chương 509 Thuận Minh - Thức thời giả bảo phú quý 29/11/2013
510 Chương 510 Thuận Minh - Mặc dù thắng không vui đều đến hàng 29/11/2013
511 Chương 511 Thuận Minh - Soái trướng đối đàm 29/11/2013
512 Chương 512 Thuận Minh - Tương thành định sách chiến hậu mọi việc 29/11/2013
513 Chương 513 Thuận Minh - Gió hướng chuyển nhân tình biến lí tiên phong 29/11/2013
514 Chương 514 Thuận Minh - Hà Nam chi chính ngưu thuyên 29/11/2013
515 Chương 515 Thuận Minh - Hồi trình Từ châu yến Lâm Thanh loạn 29/11/2013
516 Chương 516 Thuận Minh - Đường về nhà 29/11/2013
517 Chương 517 Thuận Minh - Thảo nguyên gởi thư 29/11/2013
518 Chương 518 Thuận Minh - Kim trướng sát phiên tăng 29/11/2013
519 Chương 519 Thuận Minh - Đáp trợ người thượng Môi Sơn 29/11/2013
520 Chương 520 Thuận Minh - Lưỡng đạo mệnh lệnh 29/11/2013
521 Chương 521 Thuận Minh - Bức đầu danh trạng 29/11/2013
522 Chương 522 Thuận Minh - Đại Minh vô trung 29/11/2013
523 Chương 523 Thuận Minh - Ngộ bệ hạ cuộc đời này không uổng 29/11/2013
524 Chương 524 Thuận Minh - Tiểu thiên thính định thiên hạ sách 29/11/2013
525 Chương 525 Thuận Minh - Nam Bắc triều 29/11/2013
526 Chương 526 Thuận Minh - Tề vương chế độ 29/11/2013
527 Chương 527 Thuận Minh - Nhiều đầu đồng tiến 29/11/2013
528 Chương 528 Thuận Minh - Thiên hạ ngân hà hối Tế Nam 29/11/2013
529 Chương 529 Thuận Minh - Mua điền chỉ tiến thân chi giai 29/11/2013
530 Chương 530 Thuận Minh - Thực dân người mở đường 29/11/2013
531 Chương 531 Thuận Minh - Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Tương Dương thành 29/11/2013
532 Chương 532 Thuận Minh - Đó là ở Võ Xương đây là ở Tương Dương 29/11/2013
533 Chương 533 Thuận Minh - Người trong thiên hạ tâm sở hướng 29/11/2013
534 Chương 534 Thuận Minh - Chiều hướng phát triển 29/11/2013
535 Chương 535 Thuận Minh - Nam Kinh thành khai 29/11/2013
536 Chương 536 Thuận Minh - Sơ định sau 29/11/2013
537 Chương 537 Thuận Minh - Tử Kim Sơn thư viện bắc chiến 29/11/2013
538 Chương 538 Thuận Minh - Đại kết cục 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thuan-minh-217.html