Truyện Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới
Bạn đang đọc truyện Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới của tác giả Lý Nhàn Ngư trên trang đọc truyện online. Nhân vật chính của chúng ta là Mao Hữu Tài, hậu duệ của một gia tộc tu chân cổ xưa, kế thừa Liên Hoa bảo điển của tổ tiên, do điều kiện tu luyện tại địa cầu thiếu thốn nên hắn dành 10 năm ngâm cứu, cuối cùng hắn dựa vào hiểu biết của mình từ bảo điển kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại để phi thăng, đó là dùng kí hiệu trận kết hợp với nguồn điện cao áp.

Nhờ đó mà phi thăng thành công, nhưng khi hắn đến được tiên giới thì mới hay thời đại tu chân ở tiên giới đã qua từ lâu, thay vào đó là thời đại khoa học kỹ thuật cực kỳ hiện đại với những người máy, quang não, phi thuyền không gian .

Nhưng trong cái rủi có cái may, ở tiên giới lại có điều kiện thích hợp cho hắn tu luyện thêm vào đó nền khoa học của tiên giới hoàn toàn dựa vào những "ki hiệu trận" để điều khiển mà hắn lại rất có thiên phú ở lĩnh vực này.

Thế là hắn đã có vốn liếng để sinh tồn tại tiên giới.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phi thăng phi pháp 09/12/2013
2 Chương 2 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phi thăng phi pháp (2) 09/12/2013
3 Chương 3 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Dũng cảm cứu người 09/12/2013
4 Chương 4 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Linh Lực Chủy Đả 09/12/2013
5 Chương 5 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - AV 09/12/2013
6 Chương 6 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Động cơ bất lương 09/12/2013
7 Chương 7 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Dâm phụ tiểu Phi 09/12/2013
8 Chương 8 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Đối phó giáo sư Agusto 09/12/2013
9 Chương 9 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Học viên công binh 09/12/2013
10 Chương 10 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Đan Lệ 09/12/2013
11 Chương 11 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tác dụng của linh hạt 09/12/2013
12 Chương 12 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tranh giành vinh dự 09/12/2013
13 Chương 13 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Giải thích độc đáo 09/12/2013
14 Chương 14 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Thiên tài kí hiệu 09/12/2013
15 Chương 15 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Nhẫn chứa vật 09/12/2013
16 Chương 16 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Kế hoạch vĩ đại 09/12/2013
17 Chương 17 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tiểu Công lưu manh 09/12/2013
18 Chương 18 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tiểu thư nhà giàu 09/12/2013
19 Chương 19 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Làm khách quý 09/12/2013
20 Chương 20 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Bị khiêu chiến 09/12/2013
21 Chương 21 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Mĩ Mĩ vô địch 09/12/2013
22 Chương 22 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Mĩ nhân kế 09/12/2013
23 Chương 23 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Vệ sĩ gia đình 09/12/2013
24 Chương 24 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Mĩ Mĩ sống lại 09/12/2013
25 Chương 25 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Linh Thể Tố Tạo 09/12/2013
26 Chương 26 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Học viên mới 09/12/2013
27 Chương 27 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Khiêu khích 09/12/2013
28 Chương 28 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Đấu võ đài 09/12/2013
29 Chương 29 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phát tiết 09/12/2013
30 Chương 30 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tranh giành người yêu (1) 09/12/2013
31 Chương 31 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tranh giành người yêu (2) 09/12/2013
32 Chương 32 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Kì nghỉ đến rồi! 09/12/2013
33 Chương 33 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Nhiệm vụ kì quái 09/12/2013
34 Chương 34 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Gặp nguy hiểm 09/12/2013
35 Chương 35 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Bị uy hiếp 09/12/2013
36 Chương 36 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Chuẩn bị chiến đấu 09/12/2013
37 Chương 37 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Tướng quân! 09/12/2013
38 Chương 38 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Dụ địch! 09/12/2013
39 Chương 39 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Sức mạnh của Cổ Tu giả 09/12/2013
40 Chương 40 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Thoát vây 09/12/2013
41 Chương 41 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Chết thảm 09/12/2013
42 Chương 42 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phi thuyền cổ đại 09/12/2013
43 Chương 43 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Cội nguồn lực lượng 09/12/2013
44 Chương 44 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Lực lượng mê hoặc 09/12/2013
45 Chương 45 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Trốn thoát 09/12/2013
46 Chương 46 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Sa Mạc Chết 09/12/2013
47 Chương 47 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Andrean 09/12/2013
48 Chương 48 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Mê hoặc 09/12/2013
49 Chương 49 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phát hiện 09/12/2013
50 Chương 50 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phát tài! 09/12/2013
51 Chương 51 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Huấn luyện 09/12/2013
52 Chương 52 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Biểu hiện không tầm thường! 09/12/2013
53 Chương 53 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Sa mạc bùng cháy 09/12/2013
54 Chương 54 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Khảo nghiệm chết người 09/12/2013
55 Chương 55 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Nghiên cứu 09/12/2013
56 Chương 56 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phát hiện 09/12/2013
57 Chương 57 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Cải tạo 09/12/2013
58 Chương 58 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Che giấu thực lực 09/12/2013
59 Chương 59 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Xuân sắc liêu nhân 09/12/2013
60 Chương 60 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Cạm bẫy sắc dục 09/12/2013
61 Chương 61 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Trong sắc có trá 09/12/2013
62 Chương 62 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Không bị mê hoặc 09/12/2013
63 Chương 63 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Phong bế bằng linh hạt 09/12/2013
64 Chương 64 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Luyện chế linh hạt kết tinh 09/12/2013
65 Chương 65 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Trao đổi 09/12/2013
66 Chương 66 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Linh lực nhất chỉ 09/12/2013
67 Chương 67 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Đánh nhau loạn xạ 09/12/2013
68 Chương 68 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Triền Đả thuật 09/12/2013
69 Chương 69 Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới - Huấn luyện kiểu lưu manh 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cao-thu-dia-cau-tai-tien-gioi-523.html