Truyện Hoàng Tộc - Lịch sử

  • Tên truyện: Hoàng Tộc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hoàng Tộc
Bạn đang đọc truyện Hoàng Tộc của tác giả Cao Nguyệt trên trang đọc truyện online.Hắn - một kẻ lười biếng.Hắn - con của vợ lẻ, thân phận hèn mọn.

Che giấu lai lịch, tung hoành thương trường 10 năm bất khả chiến bại.

Đến cuối cùng hắn chỉ là một kẻ lười biếng cô độc, không nơi nương tựa, mang theo truyền kỳ của mình chết đi.

Kiếp này, hắn là danh môn hoàng tộc, kiều thê viên mãn.

Thiên hạ phong vân, triều đình tranh đấu, khắp nơi tranh đoạt.

Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, một kẻ lười biếng, đạm mạc danh lợi như hắn phải làm sao, nên đi bước nào?

Đến cuối cùng, ai mới là rồng trong loài người?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hoàng Tộc - Đông Hải Thiếu niên lang. 29/11/2013
2 Chương 2 Hoàng Tộc - Trong mộng không biết thân là khách. 29/11/2013
3 Chương 3 Hoàng Tộc - Đích Thứ Tranh Tuyển. 29/11/2013
4 Chương 4 Hoàng Tộc - Lòng Dạ Rắn Độc. 29/11/2013
5 Chương 5 Hoàng Tộc - Gia Tổ Bách Linh. 29/11/2013
6 Chương 6 Hoàng Tộc - Dĩ Nha Hoàn Nha. 29/11/2013
7 Chương 7 Hoàng Tộc - Cây Muốn Lặng Nhưng Gió Chẳng Ngừng. 29/11/2013
8 Chương 8 Hoàng Tộc - Roi Da Tiểu Liệt Mã. 29/11/2013
9 Chương 9 Hoàng Tộc - Tâm tư của ngũ thúc. 29/11/2013
10 Chương 10 Hoàng Tộc - Huyện lệnh và Hoàng Thử đến nhà. 29/11/2013
11 Chương 11 Hoàng Tộc - Sư tử ngoạm. 29/11/2013
12 Chương 12 Hoàng Tộc - Cho cháu mượn 3000 lượng bạc. 29/11/2013
13 Chương 13 Hoàng Tộc - Ngọc Trong Sách. 29/11/2013
14 Chương 14 Hoàng Tộc - Bày mưu tính kế. (Thượng) 29/11/2013
15 Chương 15 Hoàng Tộc - Bày mưu tính kế. (Trung) 29/11/2013
16 Chương 16 Hoàng Tộc - Bày mưu tính kế. (Hạ) 29/11/2013
17 Chương 17 Hoàng Tộc - Ai không muốn tiền trên trời rơi xuống? 29/11/2013
18 Chương 18 Hoàng Tộc - Trong lúc cấp bách vẫn có thời gian thư giãn! 29/11/2013
19 Chương 19 Hoàng Tộc - Một đá ném hai chim! (Thượng) 29/11/2013
20 Chương 20 Hoàng Tộc - Một đá ném hai chim! (Trung) 29/11/2013
21 Chương 21 Hoàng Tộc - Một đá ném hai chim! (Hạ) 29/11/2013
22 Chương 22 Hoàng Tộc - Yến tiệc nhà thứ sử. (Thượng) 29/11/2013
23 Chương 23 Hoàng Tộc - Yến tiệc nhà thứ sử (Hạ) 29/11/2013
24 Chương 24 Hoàng Tộc - La tú tài góp vốn 29/11/2013
25 Chương 25 Hoàng Tộc - Hoàng Phủ huyện công trả thù 29/11/2013
26 Chương 26 Hoàng Tộc - Đấu mưu trí đấu dũng khí ( Thượng ) 29/11/2013
27 Chương 27 Hoàng Tộc - Đấu mưu trí đấu dũng khí (Hạ) 29/11/2013
28 Chương 28 Hoàng Tộc - Sinh mệnh của Hoàng Phủ Cừ 29/11/2013
29 Chương 29 Hoàng Tộc - Một lần giải quyết hết ân oán 29/11/2013
30 Chương 30 Hoàng Tộc - Cuộc hẹn tại miếu lão quân với tiểu la lỵ (*) 29/11/2013
31 Chương 31 Hoàng Tộc - Người nhỏ nhưng bụng lớn. 29/11/2013
32 Chương 32 Hoàng Tộc - Khói lửa triều đình lại nổi lên 29/11/2013
33 Chương 33 Hoàng Tộc - Tiền không rơi từ trên trời xuống. 29/11/2013
34 Chương 34 Hoàng Tộc - Trèo tường bắt trộm.. 29/11/2013
35 Chương 35 Hoàng Tộc - Tiệm mì nhỏ, mỹ nhân như ngọc. 29/11/2013
36 Chương 36 Hoàng Tộc - Người vô sỉ và quan hữu phẩm ( Thượng ) 29/11/2013
37 Chương 37 Hoàng Tộc - Người vô sỉ và quan hữu phẩm ( Hạ ) 29/11/2013
38 Chương 38 Hoàng Tộc - Ngư ông tham lam câu cá hấp tấp. 29/11/2013
39 Chương 39 Hoàng Tộc - Mặt hoa da phấn động lòng người. (Thượng) 29/11/2013
40 Chương 40 Hoàng Tộc - Mặt hoa da phấn động lòng người. (hạ) 29/11/2013
41 Chương 41 Hoàng Tộc - Trước cửa Quan Công có đao lớn (Thượng) 29/11/2013
42 Chương 42 Hoàng Tộc - Trước cửa Quan Công có đao lớn (Hạ) 29/11/2013
43 Chương 43 Hoàng Tộc - Đến mà không đi cũng vô lễ. (Thượng) 29/11/2013
44 Chương 44 Hoàng Tộc - Đến mà không đi cũng vô lễ. (Hạ) 29/11/2013
45 Chương 45 Hoàng Tộc - Thư muội muội. (Thượng) 29/11/2013
46 Chương 46 Hoàng Tộc - Thư muội muội. (Hạ) 29/11/2013
47 Chương 47 Hoàng Tộc - Hội Phương Hoàng 29/11/2013
48 Chương 48 Hoàng Tộc - Chức quan nhỏ như hạt vừng. 29/11/2013
49 Chương 49 Hoàng Tộc - Bọ ngựa bắt ve... 29/11/2013
50 Chương 50 Hoàng Tộc - Thoát khỏi mớ bòng bong. 29/11/2013
51 Chương 51 Hoàng Tộc - Tâm cơ của Từ Trường Sử. 29/11/2013
52 Chương 52 Hoàng Tộc - Tỉ tỉ xinh đẹp. 29/11/2013
53 Chương 53 Hoàng Tộc - Tại sao chức Hộ Tào Chủ Sự lại quan trọng 29/11/2013
54 Chương 54 Hoàng Tộc - Cuộc gặp gỡ tình cờ tại Phố Bắc. 29/11/2013
55 Chương 55 Hoàng Tộc - Kim cương xanh nước biển.(thượng) 29/11/2013
56 Chương 56 Hoàng Tộc - Kim cương xanh nước biển(hạ) 29/11/2013
57 Chương 57 Hoàng Tộc - Mười lượng bạc phí phân biệt. 29/11/2013
58 Chương 58 Hoàng Tộc - Kế tuyệt diệu của ăn mày. 29/11/2013
59 Chương 59 Hoàng Tộc - Một phong mật thư. 29/11/2013
60 Chương 60 Hoàng Tộc - Trưởng tôn Hiền Câu.(Thượng) 29/11/2013
61 Chương 61 Hoàng Tộc - Trưởng tôn Hiền Câu.(hạ) 29/11/2013
62 Chương 62 Hoàng Tộc - Chiến đấu với Ảnh võ sĩ.(thượng) 29/11/2013
63 Chương 63 Hoàng Tộc - Chiến đấu với Ảnh võ sĩ.(trung) 29/11/2013
64 Chương 64 Hoàng Tộc - Chiến đấu với Ảnh võ sĩ.(hạ) 29/11/2013
65 Chương 65 Hoàng Tộc - Tôm có đường của tôm. 29/11/2013
66 Chương 66 Hoàng Tộc - Chiêu số có chút tổn hại 29/11/2013
67 Chương 67 Hoàng Tộc - Gặp chuyện xấu hổ. 29/11/2013
68 Chương 68 Hoàng Tộc - Bộ dạng như vậy làm sao có thể bình phán? 29/11/2013
69 Chương 69 Hoàng Tộc - Bộ dạng như vậy làm sao có thể bình phán?(Hạ) 29/11/2013
70 Chương 70 Hoàng Tộc - Huynh đệ dạ đàm. 29/11/2013
71 Chương 71 Hoàng Tộc - Huynh đệ dạ đàm.(hạ) 29/11/2013
72 Chương 72 Hoàng Tộc - Sách mới đưa ra thị trường (thượng) 29/11/2013
73 Chương 73 Hoàng Tộc - Sách mới đưa ra thị trường (hạ) 29/11/2013
74 Chương 74 Hoàng Tộc - Hạm đạm hoa khai 29/11/2013
75 Chương 75 Hoàng Tộc - Xin hỏi phương danh 29/11/2013
76 Chương 76 Hoàng Tộc - Hoàng Phủ Bách Linh quyết định 29/11/2013
77 Chương 77 Hoàng Tộc - Hoàng Phủ Bách Linh quyết định(hạ) 29/11/2013
78 Chương 78 Hoàng Tộc - Kế phát tài. 29/11/2013
79 Chương 79 Hoàng Tộc - Cái này là món tiền đầu tiên sao? 29/11/2013
80 Chương 80 Hoàng Tộc - Nhân tình của Trương huyện lệnh ( thượng ) 29/11/2013
81 Chương 81 Hoàng Tộc - Nhân tình của Trương huyện lệnh ( hạ ) 29/11/2013
82 Chương 82 Hoàng Tộc - Việc thiện có phần hại người. (thượng) 29/11/2013
83 Chương 83 Hoàng Tộc - Việc thiện có phần hại người. (trung) 29/11/2013
84 Chương 84 Hoàng Tộc - Việc thiện có phần hại người. (hạ) 29/11/2013
85 Chương 85 Hoàng Tộc - Sửa cầu phong ba ( thượng ) 29/11/2013
86 Chương 86 Hoàng Tộc - Sửa cầu phong ba ( trung ) 29/11/2013
87 Chương 87 Hoàng Tộc - Sửa cầu phong ba ( hạ ) 29/11/2013
88 Chương 88 Hoàng Tộc - Cạnh tranh nhà phía bắc cầu.(thượng) 29/11/2013
89 Chương 89 Hoàng Tộc - Cạnh tranh nhà phía bắc cầu.(trung) 29/11/2013
90 Chương 90 Hoàng Tộc - Cạnh tranh nhà phía bắc cầu.(hạ) 29/11/2013
91 Chương 91 Hoàng Tộc - Đề nghị. 29/11/2013
92 Chương 92 Hoàng Tộc - Mưu của quân tử(thượng) 29/11/2013
93 Chương 93 Hoàng Tộc - Mưu của quân tử(hạ) 29/11/2013
94 Chương 94 Hoàng Tộc - Vân Kỵ úy. 29/11/2013
95 Chương 95 Hoàng Tộc - Việc thiện chính thức. (thượng) 29/11/2013
96 Chương 96 Hoàng Tộc - Việc thiện chính thức.(hạ) 29/11/2013
97 Chương 97 Hoàng Tộc - Ý đồ của Hoàng Phủ Cừ. (thượng) 29/11/2013
98 Chương 98 Hoàng Tộc - Ý đồ của Hoàng Phủ Cừ.(Hạ) 29/11/2013
99 Chương 99 Hoàng Tộc - Gặp thoáng qua. 29/11/2013
100 Chương 100 Hoàng Tộc - Hiểu lầm. 29/11/2013
101 Chương 101 Hoàng Tộc - Sinh bệnh. 29/11/2013
102 Chương 102 Hoàng Tộc - Ly biệt.(thượng) 29/11/2013
103 Chương 103 Hoàng Tộc - Ly biệt(trung) 29/11/2013
104 Chương 104 Hoàng Tộc - Ly biệt(hạ) 29/11/2013
105 Chương 105 Hoàng Tộc - Không có lợi thì không dậy sớm nổi(thượng) 29/11/2013
106 Chương 106 Hoàng Tộc - Không có lợi thì không dậy sớm nổi(hạ) 29/11/2013
107 Chương 107 Hoàng Tộc - Sự kiện ám sát 29/11/2013
108 Chương 108 Hoàng Tộc - Lâm nguy vâng mệnh (thượng) 29/11/2013
109 Chương 109 Hoàng Tộc - Lâm nguy vâng mệnh(hạ) 29/11/2013
110 Chương 110 Hoàng Tộc - Nữ đầu lĩnh hải tặc (thượng) 29/11/2013
111 Chương 111 Hoàng Tộc - Nữ đầu lĩnh hải tặc(hạ) 29/11/2013
112 Chương 112 Hoàng Tộc - Đả thông quan tiết 29/11/2013
113 Chương 113 Hoàng Tộc - Hắc lao(thượng) 29/11/2013
114 Chương 114 Hoàng Tộc - Hắc lao(trung) 29/11/2013
115 Chương 115 Hoàng Tộc - Hắc lao(hạ) 29/11/2013
116 Chương 116 Hoàng Tộc - Con gà nướng (thượng) 29/11/2013
117 Chương 117 Hoàng Tộc - Con gà nướng(hạ) 29/11/2013
118 Chương 118 Hoàng Tộc - Ông chủ Từ (Thượng) 29/11/2013
119 Chương 119 Hoàng Tộc - Ông chủ Từ(Hạ) 29/11/2013
120 Chương 120 Hoàng Tộc - Đảm nhiệm chức hộ tào. 29/11/2013
121 Chương 121 Hoàng Tộc - Uy hiếp Hoàng Phủ Cừ. (thượng) 29/11/2013
122 Chương 122 Hoàng Tộc - Uy hiếp Hoàng Phủ Cừ.(hạ) 29/11/2013
123 Chương 123 Hoàng Tộc - Trần hắc diện.(thượng) 29/11/2013
124 Chương 124 Hoàng Tộc - Trần hắc diện.(hạ) 29/11/2013
125 Chương 125 Hoàng Tộc - Trần Ang Bang(thượng) 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hoang-toc-220.html