Truyện Linh la giới - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Linh la giới
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Linh la giới
Bạn đang đọc truyện Linh La Giới của tác giả Dạ Thủy Hàn trên trang đọc truyện online.Khiêu chiến thánh đường Đường chủ, thánh đường Đường chủ nắm trong tay một quận thành!Khiêu chiến thánh điện điện chủ, Thánh Điện điện chủ nắm trong tay một chủ thành!Khiêu chiến thánh địa thánh hoàng, Thánh Địa thánh hoàng nắm trong tay Long đại lục!Mục tiêu chính: nắm trong tay cả đại lục! Trở thành Thánh Hoàng mà hàng tỉ người ngưỡng mộ!Một cái Linh la giới,với ý chí cứng cỏi của Hạ Ngôn cuối cùng trở thành cường giả đỉnh cao, không ai có thể ngăn cản Hạ Ngôn đi tới! ! ! !
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Linh la giới - Hạ gia 18/11/2013
2 Chương 2 Linh la giới - Tranh 18/11/2013
3 Chương 3 Linh la giới - Ngọc Thủy thành 18/11/2013
4 Chương 4 Linh la giới - Luyện tập võ nghệ đường 18/11/2013
5 Chương 5 Linh la giới - Linh La giới 18/11/2013
6 Chương 6 Linh la giới - Tu luyện trong núi 18/11/2013
7 Chương 7 Linh la giới - Linh La bí điển 18/11/2013
8 Chương 8 Linh la giới - Tâm pháp đặc thù 18/11/2013
9 Chương 9 Linh la giới - Tẩy tủy 18/11/2013
10 Chương 10 Linh la giới - Thiên phú trác tuyệt 18/11/2013
11 Chương 11 Linh la giới - Tuyển chọn 18/11/2013
12 Chương 12 Linh la giới - Đệ tử ưu tú 18/11/2013
13 Chương 13 Linh la giới - Tinh võ quảng trường 18/11/2013
14 Chương 14 Linh la giới - Hoàn toàn yên tĩnh 18/11/2013
15 Chương 15 Linh la giới - Tam kiếm 18/11/2013
16 Chương 16 Linh la giới - Hạ gia khiếp sợ 18/11/2013
17 Chương 17 Linh la giới - Cường hóa thân thể 18/11/2013
18 Chương 18 Linh la giới - Dược liệu 18/11/2013
19 Chương 19 Linh la giới - Tiệc rượu 18/11/2013
20 Chương 20 Linh la giới - Con đường kiếm tiền 18/11/2013
21 Chương 21 Linh la giới - Hội trường cực hạn khiêu chiến 18/11/2013
22 Chương 22 Linh la giới - Khiêu chiến lôi chủ số 1 18/11/2013
23 Chương 23 Linh la giới - Trùng điệp nhất chùy 18/11/2013
24 Chương 24 Linh la giới - Nhất chiêu tức bại. 18/11/2013
25 Chương 25 Linh la giới - Năm tràng đều thắng. 18/11/2013
26 Chương 26 Linh la giới - Ta thiếu tiền. 18/11/2013
27 Chương 27 Linh la giới - Mua dược liệu. 18/11/2013
28 Chương 28 Linh la giới - Tứ Nhĩ Lan Hoa 18/11/2013
29 Chương 29 Linh la giới - Tỳ nữ Tiểu Thanh 18/11/2013
30 Chương 30 Linh la giới - Phối Dược Thành Công 18/11/2013
31 Chương 31 Linh la giới - Thống Khổ 08/12/2013
32 Chương 32 Linh la giới - Tàng Kinh Các. 08/12/2013
33 Chương 33 Linh la giới - Bí tịch Nhân cấp 08/12/2013
34 Chương 34 Linh la giới - Thiên Cương Phích Lịch Chưởng 08/12/2013
35 Chương 35 Linh la giới - Phường thị khu Bắc 08/12/2013
36 Chương 36 Linh la giới - Hộ các đại nhân! 08/12/2013
37 Chương 37 Linh la giới - Tuần tra phường thị. 08/12/2013
38 Chương 38 Linh la giới - Cho ngươi một phút! 08/12/2013
39 Chương 39 Linh la giới - Đá 08/12/2013
40 Chương 40 Linh la giới - Đệ nhất tân khách Từ Hoảng 08/12/2013
41 Chương 41 Linh la giới - Nhanh như tia chớp 08/12/2013
42 Chương 42 Linh la giới - Tộc Trưởng Nổi Giận 08/12/2013
43 Chương 43 Linh la giới - Tụ Khí Đan 08/12/2013
44 Chương 44 Linh la giới - Khiêu Chiến Chủ Võ Đài Trung Cấp 08/12/2013
45 Chương 45 Linh la giới - Dã thú Vương Phúc Sinh 08/12/2013
46 Chương 46 Linh la giới - Không đủ độc ác 08/12/2013
47 Chương 47 Linh la giới - Tân lôi chủ 08/12/2013
48 Chương 48 Linh la giới - Đối tượng bồi dưỡng trọng điểm 08/12/2013
49 Chương 49 Linh la giới - Trưởng lão hội 08/12/2013
50 Chương 50 Linh la giới - Khống chế thân thể 08/12/2013
51 Chương 51 Linh la giới - Lý Nguyên Xuân 08/12/2013
52 Chương 52 Linh la giới - Gỡ kiếm! 08/12/2013
53 Chương 53 Linh la giới - Ngôn ca 08/12/2013
54 Chương 54 Linh la giới - Tụ Phúc lâu 08/12/2013
55 Chương 55 Linh la giới - Vương Ngữ Yên 08/12/2013
56 Chương 56 Linh la giới - Tình cờ 08/12/2013
57 Chương 57 Linh la giới - Tiền Cơm 08/12/2013
58 Chương 58 Linh la giới - Bảo Hộ 08/12/2013
59 Chương 59 Linh la giới - Thiếu Gia 08/12/2013
60 Chương 60 Linh la giới - Quan trọng bậc nhất 08/12/2013
61 Chương 61 Linh la giới - Từng là Linh Sư! 08/12/2013
62 Chương 62 Linh la giới - Thưởng hoa dưới trăng! 08/12/2013
63 Chương 63 Linh la giới - Thi đấu giành danh ngạch 08/12/2013
64 Chương 64 Linh la giới - Danh nhân tề tụ 08/12/2013
65 Chương 65 Linh la giới - Khai mạc thi đấu tranh đoạt danh ngạch 08/12/2013
66 Chương 66 Linh la giới - Tịch Phá Thiên mặt tối sầm 08/12/2013
67 Chương 67 Linh la giới - Thân hình mảnh mai 08/12/2013
68 Chương 68 Linh la giới - Hạ Ngôn ra tay. 08/12/2013
69 Chương 69 Linh la giới - Diễn luyện võ kỹ 08/12/2013
70 Chương 70 Linh la giới - Võ kỹ xinh đẹp 08/12/2013
71 Chương 71 Linh la giới - Đơn giản hoá 08/12/2013
72 Chương 72 Linh la giới - Đào thải 08/12/2013
73 Chương 73 Linh la giới - Kết thúc thi đấu!. 08/12/2013
74 Chương 74 Linh la giới - Trừng mắt 08/12/2013
75 Chương 75 Linh la giới - Hạ Ngôn rốt cục biết mấy loại võ kỹ! 08/12/2013
76 Chương 76 Linh la giới - Tịch Thu Thủy... Chết! 08/12/2013
77 Chương 77 Linh la giới - Đại nạn không chết 08/12/2013
78 Chương 78 Linh la giới - Tạm thời bình tĩnh 08/12/2013
79 Chương 79 Linh la giới - Vĩnh viễn không thể quay lưng về phía kẻ địch! 08/12/2013
80 Chương 80 Linh la giới - Cảnh giới Linh Sư 08/12/2013
81 Chương 81 Linh la giới - Dạ Thủy Hàn 08/12/2013
82 Chương 82 Linh la giới - Phi Vân 08/12/2013
83 Chương 83 Linh la giới - Trận khiêu chiến lôi đài cao cấp 08/12/2013
84 Chương 84 Linh la giới - Tỷ lệ thắng 5-5 08/12/2013
85 Chương 85 Linh la giới - Thế lực cân bằng 08/12/2013
86 Chương 86 Linh la giới - Phân thắng bại 08/12/2013
87 Chương 87 Linh la giới - Người giàu có 08/12/2013
88 Chương 88 Linh la giới - Uy lực võ kỹ một trăm độ 08/12/2013
89 Chương 89 Linh la giới - Tỳ Bà Thảo 08/12/2013
90 Chương 90 Linh la giới - Tìm thuốc 08/12/2013
91 Chương 91 Linh la giới - Quán rượu Đại La 08/12/2013
92 Chương 92 Linh la giới - Tìm hiểu tin tức 08/12/2013
93 Chương 93 Linh la giới - Đồng Hành 08/12/2013
94 Chương 94 Linh la giới - Biến Hóa 08/12/2013
95 Chương 95 Linh la giới - Trước Khi Lên Đường 08/12/2013
96 Chương 96 Linh la giới - Sổ tay Kỳ Trân Dị Bảo 08/12/2013
97 Chương 97 Linh la giới - Vượt Qua Cứ Điểm 08/12/2013
98 Chương 98 Linh la giới - Trước Khi Chém Giết 08/12/2013
99 Chương 99 Linh la giới - Kiếm Khí 08/12/2013
100 Chương 100 Linh la giới - Giết! 08/12/2013
101 Chương 101 Linh la giới - Sói móng sắt! 08/12/2013
102 Chương 102 Linh la giới - Kim Giác Lang Vương! 08/12/2013
103 Chương 103 Linh la giới - Tiêu diệt Kim Giác Lang vương (1)! 08/12/2013
104 Chương 104 Linh la giới - Tiêu diệt Kim Giác Lang vương (2)! 08/12/2013
105 Chương 105 Linh la giới - Kim Giác quý giá! 08/12/2013
106 Chương 106 Linh la giới - Điều đình! 08/12/2013
107 Chương 107 Linh la giới - Mê Vụ Sơn Cốc! 08/12/2013
108 Chương 108 Linh la giới - Thâm nhập! 08/12/2013
109 Chương 109 Linh la giới - Linh thú 08/12/2013
110 Chương 110 Linh la giới - Trận chiến kinh thiên động địa 08/12/2013
111 Chương 111 Linh la giới - Không ngờ 08/12/2013
112 Chương 112 Linh la giới - Bích Thuỷ Chi Tâm 08/12/2013
113 Chương 113 Linh la giới - Đường về 08/12/2013
114 Chương 114 Linh la giới - Linh dịch 08/12/2013
115 Chương 115 Linh la giới - Tấn công cảnh giới Linh Sư 08/12/2013
116 Chương 116 Linh la giới - Thành công ư! 08/12/2013
117 Chương 117 Linh la giới - Trấn Hoàng Diệp 08/12/2013
118 Chương 118 Linh la giới - Trấn Hoàng Diệp 08/12/2013
119 Chương 119 Linh la giới - Dã thú tập kích 08/12/2013
120 Chương 120 Linh la giới - Quét sạch 08/12/2013
121 Chương 121 Linh la giới - Huyễn Ảnh Lang 08/12/2013
122 Chương 122 Linh la giới - Tước Thiệt Hoa 08/12/2013
123 Chương 123 Linh la giới - Thổ cẩu lột xác 08/12/2013
124 Chương 124 Linh la giới - Thổ cẩu biết biến thân 08/12/2013
125 Chương 125 Linh la giới - Tụ Linh Huyệt 08/12/2013
126 Chương 126 Linh la giới - Trưởng lão hội đặc thù 08/12/2013
127 Chương 127 Linh la giới - Tộc trưởng hậu tuyển 08/12/2013
128 Chương 128 Linh la giới - Còn thiếu Huyết lăng thảo 08/12/2013
129 Chương 129 Linh la giới - Đêm Trước Giông Bão 08/12/2013
130 Chương 130 Linh la giới - Bức Thư Kim Sắc 08/12/2013
131 Chương 131 Linh la giới - Danh Vọng Linh La 08/12/2013
132 Chương 132 Linh la giới - Trận so tài kinh điển 08/12/2013
133 Chương 133 Linh la giới - Bán đấu giá Linh Dịch 08/12/2013
134 Chương 134 Linh la giới - Trận chiến sôi trào 08/12/2013
135 Chương 135 Linh la giới - Đại nhân vật tề tụ 08/12/2013
136 Chương 136 Linh la giới - Chấn kinh toàn trường 08/12/2013
137 Chương 137 Linh la giới - Kinh tâm động phách 08/12/2013
138 Chương 138 Linh la giới - Một kiếm kinh thế 08/12/2013
139 Chương 139 Linh la giới - Kim phiếu kếch xù 08/12/2013
140 Chương 140 Linh la giới - Tụ Linh huyệt biến chất 08/12/2013
141 Chương 141 Linh la giới - Tiểu Thanh bị sỉ nhục 08/12/2013
142 Chương 142 Linh la giới - Hạ Ngôn tức giận 08/12/2013
143 Chương 143 Linh la giới - Dỡ bỏ! 08/12/2013
144 Chương 144 Linh la giới - Thổ Cẩu làm dáng! 08/12/2013
145 Chương 145 Linh la giới - Hội đấu giá 08/12/2013
146 Chương 146 Linh la giới - Thay đổi bất ngờ! 08/12/2013
147 Chương 147 Linh la giới - Quyết đoán ! 08/12/2013
148 Chương 148 Linh la giới - Áo choàng màu đen 08/12/2013
149 Chương 149 Linh la giới - Cạnh tranh Huyết Lăng Thảo 08/12/2013
150 Chương 150 Linh la giới - Tịch Phá Thiên nhỏ máu 08/12/2013
151 Chương 151 Linh la giới - Linh Dịch áp trận 08/12/2013
152 Chương 152 Linh la giới - Tịch gia lại muốn xui xẻo! 08/12/2013
153 Chương 153 Linh la giới - Tịch gia lại muốn xui xẻo! (2) 08/12/2013
154 Chương 154 Linh la giới - Thu Được Huyết Lăng Thảo 08/12/2013
155 Chương 155 Linh la giới - chua update 08/12/2013
156 Chương 156 Linh la giới - Đại Công Cáo Thành 08/12/2013
157 Chương 157 Linh la giới - Va chạm với Tống gia! (3) 08/12/2013
158 Chương 158 Linh la giới - Va chạm với Tống gia! (4) 08/12/2013
159 Chương 159 Linh la giới - Theo dõi 08/12/2013
160 Chương 160 Linh la giới - Ám sát 08/12/2013
161 Chương 161 Linh la giới - Tụ Linh huyệt bành trướng 08/12/2013
162 Chương 162 Linh la giới - Tụ Linh huyệt bành trướng 08/12/2013
163 Chương 163 Linh la giới - Gặp lại Tây Xuyên 08/12/2013
164 Chương 164 Linh la giới - Khủng bố thổ cẩu 08/12/2013
165 Chương 165 Linh la giới - Linh hải tử vân 08/12/2013
166 Chương 166 Linh la giới - Vũ kỹ một ngàn độ uy lực 08/12/2013
167 Chương 167 Linh la giới - Khiếp đảm 08/12/2013
168 Chương 168 Linh la giới - Thân pháp vi diệu dưới bóng kiếm 08/12/2013
169 Chương 169 Linh la giới - Khiêm cung 08/12/2013
170 Chương 170 Linh la giới - Yêu cầu 08/12/2013
171 Chương 171 Linh la giới - Dung hợp bí tịch 08/12/2013
172 Chương 172 Linh la giới - Đi trước Tử Diệp thành. 08/12/2013
173 Chương 173 Linh la giới - Như Ý lâu 08/12/2013
174 Chương 174 Linh la giới - Ngươi là ai? 08/12/2013
175 Chương 175 Linh la giới - Tịch Phá Thiên cũng tới đây 08/12/2013
176 Chương 176 Linh la giới - Tịch Phá Thiên cũng tới đây 08/12/2013
177 Chương 177 Linh la giới - Không có danh ngạch. 08/12/2013
178 Chương 178 Linh la giới - Học viện Tử Diệp 08/12/2013
179 Chương 179 Linh la giới - Gặp phải nan đề 08/12/2013
180 Chương 180 Linh la giới - Hạ Ngôn quen viện trưởng 08/12/2013
181 Chương 181 Linh la giới - Thiên cấp bí tịch 08/12/2013
182 Chương 182 Linh la giới - Cấp bậc đệ tử 08/12/2013
183 Chương 183 Linh la giới - Yêu tinh 08/12/2013
184 Chương 184 Linh la giới - Giáo sư Đái Kỳ 08/12/2013
185 Chương 185 Linh la giới - Tranh phong 08/12/2013
186 Chương 186 Linh la giới - Xin Lỗi 08/12/2013
187 Chương 187 Linh la giới - Ai có thể đến giúp ngươi 08/12/2013
188 Chương 188 Linh la giới - Các ngươi cùng lên một lượt đi ! 08/12/2013
189 Chương 189 Linh la giới - Đánh ngươi thành đầu heo ! 08/12/2013
190 Chương 190 Linh la giới - Xin hãy giảng lại một lần nữa! 08/12/2013
191 Chương 191 Linh la giới - Khiêu chiến Thái Kim Hoa. 08/12/2013
192 Chương 192 Linh la giới - Tấn cấp 08/12/2013
193 Chương 193 Linh la giới - Viện trưởng kinh ngạc. 08/12/2013
194 Chương 194 Linh la giới - Lực phá hoại của Hạ Ngôn 08/12/2013
195 Chương 195 Linh la giới - Đăng ký dong binh 08/12/2013
196 Chương 196 Linh la giới - Đoán tạo binh khí từ Bích Thủy Chi Tâm 08/12/2013
197 Chương 197 Linh la giới - Thiên niên hàn thiết 08/12/2013
198 Chương 198 Linh la giới - Tô gia 08/12/2013
199 Chương 199 Linh la giới - Dong binh duy nhất 08/12/2013
200 Chương 200 Linh la giới - Thiếu gia giết dong binh 08/12/2013
201 Chương 201 Linh la giới - Đánh lén! 08/12/2013
203 Chương 203 Linh la giới - Va chạm với Tống gia! 08/12/2013
205 Chương 205 Linh la giới - Va chạm với Tống gia (2)! 08/12/2013
207 Chương 207 Linh la giới - Vô đề 08/12/2013
209 Chương 209 Linh la giới - Vô đề (2) 08/12/2013
210 Chương 210 Linh la giới - Bàn giao nhiệm vụ 08/12/2013
211 Chương 211 Linh la giới - Thiên Dược Phường 08/12/2013
213 Chương 213 Linh la giới - Mua dược liệu số lượng rất lớn! 08/12/2013
215 Chương 215 Linh la giới - Linh lò tẩy lễ 08/12/2013
216 Chương 216 Linh la giới - Thần kiếm xuất thế! 08/12/2013
217 Chương 217 Linh la giới - Khảo hạch học viên đặc thù! 08/12/2013
218 Chương 218 Linh la giới - Cơ quan trận ! 08/12/2013
219 Chương 219 Linh la giới - Thân pháp tựa như ảo giác. 08/12/2013
220 Chương 220 Linh la giới - Bộ pháp của Thần 08/12/2013
221 Chương 221 Linh la giới - Trương Hồng Phi dò xét sắc mặt 08/12/2013
223 Chương 223 Linh la giới - Phong ba nơi tửu lầu. 08/12/2013
225 Chương 225 Linh la giới - Cướp bóc 08/12/2013
227 Chương 227 Linh la giới - Dị biến 08/12/2013
228 Chương 228 Linh la giới - Tống Lập xuất hiện 08/12/2013
229 Chương 229 Linh la giới - Lửa giận của Tống Lập 08/12/2013
230 Chương 230 Linh la giới - Linh Sư hậu kỳ. 08/12/2013
231 Chương 231 Linh la giới - Trước khi báo thù . 08/12/2013
232 Chương 232 Linh la giới - Trở lại thành Tử Diệp 08/12/2013
233 Chương 233 Linh la giới - Muốn chết 08/12/2013
234 Chương 234 Linh la giới - Lục Khai 08/12/2013
235 Chương 235 Linh la giới - Bồi thường 08/12/2013
236 Chương 236 Linh la giới - 64 Vạn 8 Ngàn Kim Tệ Dược Liệu 08/12/2013
237 Chương 237 Linh la giới - Túy Tiên Lâu 08/12/2013
238 Chương 238 Linh la giới - Phương công tử 08/12/2013
239 Chương 239 Linh la giới - Sắc mặt Phương Thiên như gan lợn! 08/12/2013
240 Chương 240 Linh la giới - Kim Long Lệnh 08/12/2013
241 Chương 241 Linh la giới - Cuộc đua giữa các chủ thành 08/12/2013
243 Chương 243 Linh la giới - Chọn người 08/12/2013
244 Chương 244 Linh la giới - Kinh các học viện Tử Diệp 08/12/2013
245 Chương 245 Linh la giới - Sự cường đại của Hứa lão 08/12/2013
246 Chương 246 Linh la giới - Tốc độ xem bí điển của Hạ Ngôn 08/12/2013
248 Chương 248 Linh la giới - Nhập thần 08/12/2013
249 Chương 249 Linh la giới - Luyện đan 08/12/2013
250 Chương 250 Linh la giới - Ngưng tụ thành hình 08/12/2013
251 Chương 251 Linh la giới - Lại nổi sóng 08/12/2013
252 Chương 252 Linh la giới - Ám đấu 08/12/2013
253 Chương 253 Linh la giới - Cơ quan trận cao cấp 08/12/2013
254 Chương 254 Linh la giới - Đặt chân 08/12/2013
255 Chương 255 Linh la giới - Đan dược nhị phẩm 08/12/2013
257 Chương 257 Linh la giới - Tử Châu hình thành 08/12/2013
259 Chương 259 Linh la giới - vùng hoang dà 08/12/2013
260 Chương 260 Linh la giới - Thanh Vân Sơn 08/12/2013
261 Chương 261 Linh la giới - thực lực 08/12/2013
262 Chương 262 Linh la giới - chủ nhân 08/12/2013
263 Chương 263 Linh la giới - thiếu nữ 08/12/2013
264 Chương 264 Linh la giới - tỉnh táo 08/12/2013
265 Chương 265 Linh la giới - gia tộc cổ xưa 08/12/2013
266 Chương 266 Linh la giới - sáng ngời 08/12/2013
267 Chương 267 Linh la giới - phẫn nộ trong lòng 08/12/2013
268 Chương 268 Linh la giới - võ kỹ 08/12/2013
269 Chương 269 Linh la giới - bắt đầu 08/12/2013
270 Chương 270 Linh la giới - phi thường huyền ảo 08/12/2013
271 Chương 271 Linh la giới - Nhanh thôi 08/12/2013
272 Chương 272 Linh la giới - Đường chủ 08/12/2013
273 Chương 273 Linh la giới - thế lực lớn 08/12/2013
274 Chương 274 Linh la giới - cảnh giới Đại Linh Sư 08/12/2013
275 Chương 275 Linh la giới - Đi Tới Thánh Địa 08/12/2013
276 Chương 276 Linh la giới - Mới Tới Thành Tử Nguyệt 08/12/2013
277 Chương 277 Linh la giới - linh thú 08/12/2013
279 Chương 279 Linh la giới - duy trì 08/12/2013
281 Chương 281 Linh la giới - đặc biệt 08/12/2013
282 Chương 282 Linh la giới - tăng tốc độ 08/12/2013
283 Chương 283 Linh la giới - tăng tốc độ 08/12/2013
284 Chương 284 Linh la giới - giao thủ 08/12/2013
285 Chương 285 Linh la giới - Lực lượng 08/12/2013
286 Chương 286 Linh la giới - tiên sinh 08/12/2013
287 Chương 287 Linh la giới - đối thủ 08/12/2013
288 Chương 288 Linh la giới - mạnh mẽ 08/12/2013
289 Chương 289 Linh la giới - biến đổi 08/12/2013
290 Chương 290 Linh la giới - chiến thắng 08/12/2013
291 Chương 291 Linh la giới - Tương Khánh Hợp 08/12/2013
292 Chương 292 Linh la giới - âm thầm 08/12/2013
293 Chương 293 Linh la giới - Thoạt nhìn 08/12/2013
294 Chương 294 Linh la giới - tu luyện 08/12/2013
296 Chương 296 Linh la giới - cảm kích 08/12/2013
296 Chương 296 Linh la giới - công tử 08/12/2013
297 Chương 297 Linh la giới - viện trưởng 08/12/2013
298 Chương 298 Linh la giới - Rất đáng chết 08/12/2013
299 Chương 299 Linh la giới - nội lực 08/12/2013
301 Chương 301 Linh la giới - Mọi người 08/12/2013
303 Chương 303 Linh la giới - đối thủ 08/12/2013
304 Chương 304 Linh la giới - uy lực hai ngàn độ 08/12/2013
305 Chương 305 Linh la giới - công kích 08/12/2013
306 Chương 306 Linh la giới - thực tế 08/12/2013
307 Chương 307 Linh la giới - tôn quý phi thường 08/12/2013
308 Chương 308 Linh la giới - ý tứ 08/12/2013
309 Chương 309 Linh la giới - xoay chuyể 08/12/2013
310 Chương 310 Linh la giới - học viên đặc thù 08/12/2013
311 Chương 311 Linh la giới - Ghê tởm 08/12/2013
312 Chương 312 Linh la giới - Thánh Thành 08/12/2013
313 Chương 313 Linh la giới - Đại Sảnh Dong binh 08/12/2013
314 Chương 314 Linh la giới - Ở trong quầy chuyên doanh đan dược 08/12/2013
315 Chương 315 Linh la giới - Các nữ nhân viên bán hàng 08/12/2013
316 Chương 316 Linh la giới - Giá trị 08/12/2013
317 Chương 317 Linh la giới - buôn bán 08/12/2013
318 Chương 318 Linh la giới - ba trăm vạn kim tệ 08/12/2013
319 Chương 319 Linh la giới - tức cười 08/12/2013
320 Chương 320 Linh la giới - đan dược 08/12/2013
321 Chương 321 Linh la giới - phòng khách 08/12/2013
322 Chương 322 Linh la giới - Đại Sảnh Khiêu Chiến 08/12/2013
323 Chương 323 Linh la giới - Vũ khí 08/12/2013
324 Chương 324 Linh la giới - Ở trong đại đường 08/12/2013
325 Chương 325 Linh la giới - Đại đa số 08/12/2013
326 Chương 326 Linh la giới - Lão nhân gia 08/12/2013
327 Chương 327 Linh la giới - kinh ngạc 08/12/2013
329 Chương 329 Linh la giới - Hương vị 08/12/2013
330 Chương 330 Linh la giới - Bạch Nhị 08/12/2013
331 Chương 331 Linh la giới - Long Khoa 08/12/2013
332 Chương 332 Linh la giới - Hô Lên ba tiếng 08/12/2013
333 Chương 333 Linh la giới - Bí Điển thượng cổ 08/12/2013
334 Chương 334 Linh la giới - thần khí 08/12/2013
335 Chương 335 Linh la giới - Mấy tháng qua 08/12/2013
336 Chương 336 Linh la giới - Biểu hiện 08/12/2013
337 Chương 337 Linh la giới - Mỗi ngày 08/12/2013
338 Chương 338 Linh la giới - nhanh chóng trở về 08/12/2013
339 Chương 339 Linh la giới - vũ khí 08/12/2013
340 Chương 340 Linh la giới - Tốc độ 08/12/2013
341 Chương 341 Linh la giới - Đôi mắt 08/12/2013
342 Chương 342 Linh la giới - Có chút 08/12/2013
343 Chương 343 Linh la giới - Ánh mắt 08/12/2013
344 Chương 344 Linh la giới - Đương nhiên 08/12/2013
345 Chương 345 Linh la giới - Tất nhiên 08/12/2013
346 Chương 346 Linh la giới - Thị vệ 08/12/2013
347 Chương 347 Linh la giới - khác thường 08/12/2013
348 Chương 348 Linh la giới - Vương Vũ 08/12/2013
349 Chương 349 Linh la giới - Trong lúc mọi người đều ngừng thở theo dõi 08/12/2013
350 Chương 350 Linh la giới - Thậm chí 08/12/2013
351 Chương 351 Linh la giới - Hai đạo thân ảnh 08/12/2013
352 Chương 352 Linh la giới - Hỏa Diễm Kim Tinh! 08/12/2013
353 Chương 353 Linh la giới - Cành Ô Liu của các đại thế lực! 08/12/2013
354 Chương 354 Linh la giới - Thần Thạch rèn Thần Khí! 08/12/2013
355 Chương 355 Linh la giới - Thấy Thiên Cung! 08/12/2013
356 Chương 356 Linh la giới - Điện Hoàng Giả! 08/12/2013
357 Chương 357 Linh la giới - Thánh Hoàng! 08/12/2013
358 Chương 358 Linh la giới - Thưởng cho Hạ Ngôn! 08/12/2013
359 Chương 359 Linh la giới - Hạ Ngôn lên mặt làm cao! 08/12/2013
360 Chương 360 Linh la giới - Gia tộc đấu đá! 08/12/2013
361 Chương 361 Linh la giới - Công huân đổi kim tệ 08/12/2013
362 Chương 362 Linh la giới - Tiến vào Thiên Cung 08/12/2013
363 Chương 363 Linh la giới - Tháp thí luyện 08/12/2013
364 Chương 364 Linh la giới - Ma Quỷ Trận 08/12/2013
365 Chương 365 Linh la giới - Độ khó kinh người. 08/12/2013
366 Chương 366 Linh la giới - Đánh bại ma quỷ. 08/12/2013
367 Chương 367 Linh la giới - Thông qua. 08/12/2013
368 Chương 368 Linh la giới - Thành viên chính thức 08/12/2013
369 Chương 369 Linh la giới - Nguyên nhân thực lực bạo tăng 08/12/2013
370 Chương 370 Linh la giới - Phân phối tài nguyên 08/12/2013
371 Chương 371 Linh la giới - Trở lại thành Tử Diệp. 08/12/2013
372 Chương 372 Linh la giới - Chuẩn bị khiêu chiến! 08/12/2013
373 Chương 373 Linh la giới - Tin tức thành Ngọc Thủy! 08/12/2013
374 Chương 374 Linh la giới - Bàng Nguyên Điện Chủ. 08/12/2013
375 Chương 375 Linh la giới - Thân phận thay đổi 08/12/2013
376 Chương 376 Linh la giới - Tăng tốc luyện đan 08/12/2013
377 Chương 377 Linh la giới - Bố trí khiêu chiến 08/12/2013
378 Chương 378 Linh la giới - Thứ nguyên không gian 08/12/2013
379 Chương 379 Linh la giới - Hỏa Phượng Hoàng 08/12/2013
380 Chương 380 Linh la giới - Hư Ảo Chi Cảnh 08/12/2013
381 Chương 381 Linh la giới - Trở thành Đường chủ Thánh Đường 08/12/2013
382 Chương 382 Linh la giới - Huyết Lang tập kích 08/12/2013
383 Chương 383 Linh la giới - Đánh chết Linh Tông. 08/12/2013
384 Chương 384 Linh la giới - Nguy cơ của Hạ Gia 08/12/2013
385 Chương 385 Linh la giới - Hạ Ngôn trở về 08/12/2013
386 Chương 386 Linh la giới - Tân Đương Chủ 08/12/2013
387 Chương 387 Linh la giới - Triển khai công kích Tịch gia 08/12/2013
388 Chương 388 Linh la giới - Hợp tác cùng hãng buôn bán lớn thứ 2 đại lục 08/12/2013
389 Chương 389 Linh la giới - Kế hoạch lớn phát triển gia tộc 08/12/2013
390 Chương 390 Linh la giới - Thư của mẫu thân 08/12/2013
391 Chương 391 Linh la giới - Ngoại công là Thánh Hoàng 08/12/2013
392 Chương 392 Linh la giới - Coi khinh! 08/12/2013
393 Chương 393 Linh la giới - Hợp tác vui vẻ! 08/12/2013
394 Chương 394 Linh la giới - Một lưới bắt hết! 08/12/2013
395 Chương 395 Linh la giới - Tịch gia xong đời. 08/12/2013
396 Chương 396 Linh la giới - Vào sâu ngàn dặm! 08/12/2013
397 Chương 397 Linh la giới - Bích Lộ Huyền Thủy! 08/12/2013
398 Chương 398 Linh la giới - Đề thăng cảnh giới Linh Tông! 08/12/2013
399 Chương 399 Linh la giới - Một kiếm đánh chết Vũ Sắc! 08/12/2013
400 Chương 400 Linh la giới - Cuộc chiến vẫn lạc! 08/12/2013
401 Chương 401 Linh la giới - Tiến vào hư ảo chi cảnh! 08/12/2013
402 Chương 402 Linh la giới - Cương Thiết Bạo Hùng! 08/12/2013
403 Chương 403 Linh la giới - Hư Ảo Thần Điện! 08/12/2013
404 Chương 404 Linh la giới - Truyền thừa Chủ nhân Hư Ảo Thần Điện! 08/12/2013
405 Chương 405 Linh la giới - Bước vào cảnh giới Linh Tông! 08/12/2013
406 Chương 406 Linh la giới - Càn Khôn hộp gấm 08/12/2013
407 Chương 407 Linh la giới - Không gian sụp đổ! 08/12/2013
408 Chương 408 Linh la giới - Thắng lợi trở về! 08/12/2013
409 Chương 409 Linh la giới - Thổ Cẩu ăn đan dược. 08/12/2013
410 Chương 410 Linh la giới - Gia tộc không có việc gì chứ ? 08/12/2013
411 Chương 411 Linh la giới - Thổ cầu khác thường 08/12/2013
412 Chương 412 Linh la giới - Người áo choàng tái hiện 08/12/2013
413 Chương 413 Linh la giới - Thổ Cẩu nâng cao thực lực 08/12/2013
414 Chương 414 Linh la giới - Tâm pháp nghịch thiên 08/12/2013
415 Chương 415 Linh la giới - Thổ Cẩu lột xác lần hai 08/12/2013
416 Chương 416 Linh la giới - Lót đường. 08/12/2013
417 Chương 417 Linh la giới - Tin Tô Ly chết 08/12/2013
418 Chương 418 Linh la giới - Liên kết thành Tử Diệp 08/12/2013
419 Chương 419 Linh la giới - Lục gia và Tống gia lo lắng 08/12/2013
420 Chương 420 Linh la giới - Hạ Phi Long kinh ngạc 08/12/2013
421 Chương 421 Linh la giới - Đấu Bồng Nhân xuất thủ 08/12/2013
422 Chương 422 Linh la giới - Hành động diệt tộc 08/12/2013
423 Chương 423 Linh la giới - Lục Tương Pha chết 08/12/2013
424 Chương 424 Linh la giới - Tin tức hai gia tộc truyền tới 08/12/2013
425 Chương 425 Linh la giới - Hạ gia di dời 08/12/2013
426 Chương 426 Linh la giới - Trước luyện chế thần khí 08/12/2013
427 Chương 427 Linh la giới - Giá trị khảo hạch tu luyện 08/12/2013
428 Chương 428 Linh la giới - Một cây chẳng chống vững nh 08/12/2013
429 Chương 429 Linh la giới - Trở lại Thiên Cung 08/12/2013
430 Chương 430 Linh la giới - Tẩy lễ ở Ngọc Hoa Trì 08/12/2013
431 Chương 431 Linh la giới - Đường kinh mạch rất nhỏ 08/12/2013
432 Chương 432 Linh la giới - Khinh bỉ Trương Đông Ly 08/12/2013
433 Chương 433 Linh la giới - Trong Ngọc Hoa Trì 08/12/2013
434 Chương 434 Linh la giới - Nửa canh giờ 08/12/2013
435 Chương 435 Linh la giới - Tốc độ phi hành 08/12/2013
436 Chương 436 Linh la giới - Rút thăm khảo hạch. 08/12/2013
437 Chương 437 Linh la giới - Đánh cuộc giá trị tu luyện. 08/12/2013
438 Chương 438 Linh la giới - Năm mươi lần hô hấp, thông qua 08/12/2013
439 Chương 439 Linh la giới - Ma Quỷ Trận độ khó cấp hai. 08/12/2013
440 Chương 440 Linh la giới - Bạo lực đối kháng 08/12/2013
441 Chương 441 Linh la giới - Ma Quỷ Trận độ khó cấp ba 08/12/2013
442 Chương 442 Linh la giới - Ma Quỷ Trận độ khó cấp bốn!!! 08/12/2013
443 Chương 443 Linh la giới - Lòng tin cùa Cao Tùng hoàn toàn tan rã 08/12/2013
444 Chương 444 Linh la giới - Kinh nhân 08/12/2013
445 Chương 445 Linh la giới - Thông qua Ma Quỷ Trận tứ cấp! 08/12/2013
446 Chương 446 Linh la giới - Sự khủng bố của ma quỷ ngũ cấp 08/12/2013
447 Chương 447 Linh la giới - Tâm tư của Thánh Hoàng 08/12/2013
448 Chương 448 Linh la giới - Phần thưởng thêm của Thánh Hoàng 08/12/2013
449 Chương 449 Linh la giới - Hạ Ngôn vs Cao Tùng 08/12/2013
450 Chương 450 Linh la giới - Sử dụng kim lực! 08/12/2013
451 Chương 451 Linh la giới - Hạ Ngôn thắng 08/12/2013
452 Chương 452 Linh la giới - Tiến vào Tháp tu luyện 08/12/2013
453 Chương 453 Linh la giới - Tháp tu luyện tầng thứ bày 08/12/2013
454 Chương 454 Linh la giới - Kho báu của Thánh Hoàng 08/12/2013
455 Chương 455 Linh la giới - Bộ phận Linh La tâm pháp thứ hai 08/12/2013
456 Chương 456 Linh la giới - Tin tức của Thu Thuỷ 08/12/2013
457 Chương 457 Linh la giới - Thế lực Đông Cực 08/12/2013
458 Chương 458 Linh la giới - Muốn Thánh Hoàng ra tay 08/12/2013
459 Chương 459 Linh la giới - Điểm liên lạc Phong Ảnh 08/12/2013
460 Chương 460 Linh la giới - Luận bàn cùng Linh Tông hậu kỳ 08/12/2013
461 Chương 461 Linh la giới - Cao Minh Nguyệt khiếp sợ 08/12/2013
462 Chương 462 Linh la giới - Địch nhân của Địch nhân chính là bằng hữu 08/12/2013
463 Chương 463 Linh la giới - Nội các Kim Long Điện 08/12/2013
464 Chương 464 Linh la giới - Một kiếm đánh lui! 08/12/2013
465 Chương 465 Linh la giới - Lực lượng mạnh nhất của Hạ Ngôn 08/12/2013
466 Chương 466 Linh la giới - Chiến chiến chiến! 08/12/2013
467 Chương 467 Linh la giới - Nguyên lão rơi rụng 08/12/2013
468 Chương 468 Linh la giới - Kinh thiên động địa! 08/12/2013
469 Chương 469 Linh la giới - Hôn mê một tháng 08/12/2013
470 Chương 470 Linh la giới - Hạ Ngôn thức tỉnh 08/12/2013
471 Chương 471 Linh la giới - Thông qua Ma Quỷ Trận độ khó cấp sáu 08/12/2013
472 Chương 472 Linh la giới - Vương Đông Cực. 08/12/2013
473 Chương 473 Linh la giới - Điểm tới hạn Linh Tông hậu kỳ.. 08/12/2013
474 Chương 474 Linh la giới - Ma Quỷ Trận thất cấp. 08/12/2013
475 Chương 475 Linh la giới - Thánh Hoàng triệu kiến 08/12/2013
476 Chương 476 Linh la giới - Chủ thế giới quăng Thần khí xuống 08/12/2013
477 Chương 477 Linh la giới - Một tháng 08/12/2013
478 Chương 478 Linh la giới - Mục Nguyệt mất tích 08/12/2013
479 Chương 479 Linh la giới - Lửa giận thiêu đốt 08/12/2013
480 Chương 480 Linh la giới - Cam Mạc chết 08/12/2013
481 Chương 481 Linh la giới - Phân chia tài vật kho Thánh điện 08/12/2013
482 Chương 482 Linh la giới - Muốn giết ta sao? Ta đến đây! 08/12/2013
483 Chương 483 Linh la giới - Hắc quang thiểm 08/12/2013
484 Chương 484 Linh la giới - Thế cục thành Tử Nguyệt! 08/12/2013
485 Chương 485 Linh la giới - Trừng phạt Hạ Ngôn! 08/12/2013
486 Chương 486 Linh la giới - Thánh Hoàng hiện thân! 08/12/2013
487 Chương 487 Linh la giới - Hạ Ngôn bá đạo! 08/12/2013
488 Chương 488 Linh la giới - Chức vị Điện chủ Thánh điện thành Tử Nguyệt! 08/12/2013
489 Chương 489 Linh la giới - Kinh Lôi Kiếm 08/12/2013
490 Chương 490 Linh la giới - Đột phá đến Linh Tông hậu kỳ 08/12/2013
491 Chương 491 Linh la giới - Tâm tư cướp đoạt thần khí 08/12/2013
492 Chương 492 Linh la giới - Sát ý 08/12/2013
493 Chương 493 Linh la giới - Oai Kinh Lôi Kiếm! 08/12/2013
494 Chương 494 Linh la giới - Kinh Lôi Kiếm là của ta! 08/12/2013
495 Chương 495 Linh la giới - Vương Hóa Vũ phát điên 08/12/2013
496 Chương 496 Linh la giới - Thần khí của Thánh Hoàng 08/12/2013
497 Chương 497 Linh la giới - Nhận sai xin lỗi! 08/12/2013
498 Chương 498 Linh la giới - Tài phú kếch xù trong hộp gấm 08/12/2013
499 Chương 499 Linh la giới - Vương Đông Cực cùng Hạ Ngôn 08/12/2013
500 Chương 500 Linh la giới - Ân nghĩa của Hạ Ngôn đối với Hạ gia. 08/12/2013
501 Chương 501 Linh la giới - Nhất Hoa Nhất Thế Giới 08/12/2013
502 Chương 502 Linh la giới - Chúng ta là bằng hữu của Hạ Ngôn 08/12/2013
503 Chương 503 Linh la giới - Lão thất phu 08/12/2013
504 Chương 504 Linh la giới - Hạ Ngôn xuất quan 08/12/2013
505 Chương 505 Linh la giới - Đánh chết Cam gia Cửu trưởng lão 08/12/2013
506 Chương 506 Linh la giới - Trần Ai Lạc Định 08/12/2013
507 Chương 507 Linh la giới - Giao nhiệm vụ cho Thổ cẩu 08/12/2013
508 Chương 508 Linh la giới - Quá tanh máu! 08/12/2013
509 Chương 509 Linh la giới - Một kiếm san bằng một ngọn núi 08/12/2013
510 Chương 510 Linh la giới - Thu được bộ phận thứ hai Linh La tâm pháp 08/12/2013
511 Chương 511 Linh la giới - Đi Khu vực Mê Loạn 08/12/2013
512 Chương 512 Linh la giới - Người Thánh Hoàng mang tới 08/12/2013
513 Chương 513 Linh la giới - Thần khí đối chiến 08/12/2013
514 Chương 514 Linh la giới - Cướp lấy Phượng Minh Kiếm! 08/12/2013
515 Chương 515 Linh la giới - Hạ Ngôn ra tay 08/12/2013
516 Chương 516 Linh la giới - Đánh chết Chu Phương Anh 08/12/2013
517 Chương 517 Linh la giới - Châm biếm Thánh Hoàng 08/12/2013
518 Chương 518 Linh la giới - Ngăn cản quá khó khăn. 08/12/2013
519 Chương 519 Linh la giới - Truy tìm Hỏa Diễm Kim Tinh 08/12/2013
520 Chương 520 Linh la giới - Sự khiếp sợ của Vương Đông Cực 08/12/2013
521 Chương 521 Linh la giới - Ba kiện thần khí 08/12/2013
523 Chương 523 Linh la giới - Quái vật chưa từng gặp 08/12/2013
524 Chương 524 Linh la giới - Thánh Hoàng ra tay đánh chết Địa Hành Long 08/12/2013
525 Chương 525 Linh la giới - Hạ Ngôn vọt tới 08/12/2013
526 Chương 526 Linh la giới - Ba kiện thần khí đều xuất hiện 08/12/2013
527 Chương 527 Linh la giới - Đánh chết, chia bảo 08/12/2013
528 Chương 528 Linh la giới - Nhất Nguyên Đan 08/12/2013
529 Chương 529 Linh la giới - Linh Tông mạnh nhất Đại Lục Ám Dạ 08/12/2013
530 Chương 530 Linh la giới - Hạ Ngôn đánh rùa 08/12/2013
531 Chương 531 Linh la giới - Lại gặp Long Khuê 08/12/2013
532 Chương 532 Linh la giới - Phát hiện một cái hộp gấm Càn Khôn 08/12/2013
533 Chương 533 Linh la giới - Nhất Nguyên Đan trong hộp gấm Càn Khôn 08/12/2013
534 Chương 534 Linh la giới - Sử dụng Nhất Nguyên Đan 08/12/2013
535 Chương 535 Linh la giới - Chế tạo Linh Tông 08/12/2013
536 Chương 536 Linh la giới - Một ngày đột phá! 08/12/2013
537 Chương 537 Linh la giới - Đề thăng thực lực gia tộc! 08/12/2013
538 Chương 538 Linh la giới - Ba phương hội đàm 08/12/2013
539 Chương 539 Linh la giới - Hùng hổ! 08/12/2013
540 Chương 540 Linh la giới - Bảo Tộc trưởng các ngươi đến gặp ta! 08/12/2013
541 Chương 541 Linh la giới - Con cháu hậu đại của Hạ gia 08/12/2013
542 Chương 542 Linh la giới - Chấn nhiếp Tề gia và Đổng gia 08/12/2013
543 Chương 543 Linh la giới - Gặp lại Tô Cầm 08/12/2013
544 Chương 544 Linh la giới - Hạ lưu đến đến cực điểm 08/12/2013
545 Chương 545 Linh la giới - Bá đạo, vậy thì thế nào? 08/12/2013
546 Chương 546 Linh la giới - Cực kỳ hâm mộ 08/12/2013
547 Chương 547 Linh la giới - Mua nước hoa 08/12/2013
548 Chương 548 Linh la giới - Hạ Ngôn động tâm 08/12/2013
549 Chương 549 Linh la giới - Tác dụng của Trú Nhan Bảo Châu 08/12/2013
550 Chương 550 Linh la giới - Tin tức chấn kinh thiên hạ! 08/12/2013
551 Chương 551 Linh la giới - Linh Hoàng Trương Bảo 08/12/2013
552 Chương 552 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Trương Bảo! 08/12/2013
553 Chương 553 Linh la giới - Trương Bảo chết! 08/12/2013
554 Chương 554 Linh la giới - Vân Thành 08/12/2013
555 Chương 555 Linh la giới - Tửu lâu Bình An 08/12/2013
556 Chương 556 Linh la giới - Đoạn Tụ Chi Phích (Thích đàn ông = Gay) 08/12/2013
557 Chương 557 Linh la giới - Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện 08/12/2013
558 Chương 558 Linh la giới - Biến hóa không ngờ 08/12/2013
559 Chương 559 Linh la giới - Trận So Đấu 08/12/2013
560 Chương 560 Linh la giới - Tỷ thí 08/12/2013
561 Chương 561 Linh la giới - Song phương chạm mặt 08/12/2013
562 Chương 562 Linh la giới - Phân thắng bại 08/12/2013
563 Chương 563 Linh la giới - Rèn Thần khí phòng ngự 08/12/2013
564 Chương 564 Linh la giới - Xuất Lò 08/12/2013
565 Chương 565 Linh la giới - Hạ Ngôn có được phòng ngự thần khí 08/12/2013
566 Chương 566 Linh la giới - Bế quan lần cuối 08/12/2013
567 Chương 567 Linh la giới - Lĩnh ngộ 08/12/2013
568 Chương 568 Linh la giới - Hiện thân trên sân thi đấu 08/12/2013
569 Chương 569 Linh la giới - Hạ Ngôn VS Vương Đông Cực 08/12/2013
570 Chương 570 Linh la giới - Đại Thôn Phệ Thuật 08/12/2013
571 Chương 571 Linh la giới - Không gian phong tỏa 08/12/2013
572 Chương 572 Linh la giới - Toàn trường kinh ngạc 08/12/2013
573 Chương 573 Linh la giới - Một vò thật lớn 08/12/2013
574 Chương 574 Linh la giới - Vương Hóa Vũ nhảy vào 08/12/2013
575 Chương 575 Linh la giới - Hạ Ngôn là động không đáy! 08/12/2013
576 Chương 576 Linh la giới - Nhập hư 08/12/2013
577 Chương 577 Linh la giới - Đúc lại thân hình 08/12/2013
578 Chương 578 Linh la giới - Đánh chết cả hai 08/12/2013
579 Chương 579 Linh la giới - Vị trí Thánh Hoàng 08/12/2013
580 Chương 580 Linh la giới - Tân Thánh Hoàng 08/12/2013
581 Chương 581 Linh la giới - Người sống sót trong cuộc chiến Vẫn Lạc! 08/12/2013
582 Chương 582 Linh la giới - Lịch sử chớp mắt 08/12/2013
583 Chương 583 Linh la giới - Lột xác lần thứ 3 08/12/2013
584 Chương 584 Linh la giới - Không gian nhẫn Linh La tầng thứ hai 08/12/2013
585 Chương 585 Linh la giới - Linh hồn bất diệt 08/12/2013
586 Chương 586 Linh la giới - Quyền uy tối thượng! 08/12/2013
587 Chương 587 Linh la giới - Sát ý tung hoành 08/12/2013
588 Chương 588 Linh la giới - Đại Lục Ám Dạ 08/12/2013
589 Chương 589 Linh la giới - Thành Ly Hoả 08/12/2013
590 Chương 590 Linh la giới - Tên ngốc đơn thuần! 08/12/2013
591 Chương 591 Linh la giới - Ngộ đạo bất ngờ! 08/12/2013
592 Chương 592 Linh la giới - Ác nhân! 08/12/2013
593 Chương 593 Linh la giới - Mai gia 08/12/2013
594 Chương 594 Linh la giới - Người còn sống! 08/12/2013
595 Chương 595 Linh la giới - Có đi không có về 08/12/2013
596 Chương 596 Linh la giới - Nam Chung Sơn 08/12/2013
597 Chương 597 Linh la giới - Đi xuống 08/12/2013
598 Chương 598 Linh la giới - Chém giết đẫm máu 08/12/2013
599 Chương 599 Linh la giới - Máu nhuộm trời cao 08/12/2013
600 Chương 600 Linh la giới - Cứu người 08/12/2013
601 Chương 601 Linh la giới - Chờ các ngươi quá lâu rồi! 08/12/2013
602 Chương 602 Linh la giới - Khưu Ngọc! 08/12/2013
603 Chương 603 Linh la giới - Trông mong dời chỗ! 08/12/2013
604 Chương 604 Linh la giới - Lại thêm một phần Linh La tâm pháp! 08/12/2013
605 Chương 605 Linh la giới - Thanh âm truyền khắp toàn thành!! 08/12/2013
606 Chương 606 Linh la giới - Thánh Hoàng Chung Vô Hoa! 08/12/2013
607 Chương 607 Linh la giới - Không gian đại luân hồi! 08/12/2013
608 Chương 608 Linh la giới - Thần thông từ Chủ thế giới! 08/12/2013
609 Chương 609 Linh la giới - Đại Trọng Lực Thuật! 08/12/2013
610 Chương 610 Linh la giới - Dã tâm của Vu Thanh Viễn! 08/12/2013
611 Chương 611 Linh la giới - Đội hình xa hoa! 08/12/2013
612 Chương 612 Linh la giới - Hạ gia không còn ai. 08/12/2013
613 Chương 613 Linh la giới - Sáu kiện thần khí lấp lánh hào quang 08/12/2013
614 Chương 614 Linh la giới - Không gian thông đạo! 08/12/2013
615 Chương 615 Linh la giới - Thổ cẩu khủng bố. 08/12/2013
616 Chương 616 Linh la giới - Cảnh giới Linh Hoàng ngũ trọng. 08/12/2013
617 Chương 617 Linh la giới - Thời gian trôi mau! 08/12/2013
618 Chương 618 Linh la giới - Người hàng lâm!! 08/12/2013
619 Chương 619 Linh la giới - Thay đổi thái độ! 08/12/2013
620 Chương 620 Linh la giới - Chủ thế giới! 08/12/2013
621 Chương 621 Linh la giới - Tinh Đấu Điện 08/12/2013
622 Chương 622 Linh la giới - cảnh giới 08/12/2013
623 Chương 623 Linh la giới - Tinh Đấu thành 08/12/2013
624 Chương 624 Linh la giới - Huấn pháp trưởng lão. 08/12/2013
625 Chương 625 Linh la giới - Trắng trợn. 08/12/2013
626 Chương 626 Linh la giới - Lệnh bài khảo hạch. 08/12/2013
627 Chương 627 Linh la giới - Cửu Trọng Thiên 08/12/2013
628 Chương 628 Linh la giới - Thù lao bất ngờ. 08/12/2013
630 Chương 630 Linh la giới - Cút ra khỏi phòng! 08/12/2013
631 Chương 631 Linh la giới - Cường giả mạnh nhất khu cư xá 08/12/2013
632 Chương 632 Linh la giới - Ngươi muốn thế nào? 08/12/2013
633 Chương 633 Linh la giới - Đấu võ tràng 08/12/2013
634 Chương 634 Linh la giới - Luận bàn 08/12/2013
635 Chương 635 Linh la giới - Hạ Ngôn vs Minh Phong 08/12/2013
636 Chương 636 Linh la giới - Lực lượng không thể tưởng tượng 08/12/2013
637 Chương 637 Linh la giới - Lòng tin cường giả 08/12/2013
638 Chương 638 Linh la giới - Mộng cảnh sinh tử 08/12/2013
639 Chương 639 Linh la giới - Phần thưởng khiến người kinh hãi 08/12/2013
640 Chương 640 Linh la giới - khảo hạch 08/12/2013
641 Chương 641 Linh la giới - Chiến đấu bắt đầu! 08/12/2013
642 Chương 642 Linh la giới - Thắng liên tiếp!! 08/12/2013
643 Chương 643 Linh la giới - Môn nhân tinh anh! 08/12/2013
644 Chương 644 Linh la giới - Cuộc chiến tranh đoạt mười hạng đầu! 08/12/2013
645 Chương 645 Linh la giới - Trước trận chiến tranh đoạt! ! 08/12/2013
646 Chương 646 Linh la giới - Ba trăm triệu độ, oanh phá! 08/12/2013
647 Chương 647 Linh la giới - Tĩnh mịch! 08/12/2013
648 Chương 648 Linh la giới - Đại hủy diệt thuật! 08/12/2013
649 Chương 649 Linh la giới - Hạ Ngôn đấu Chu Lượng! 08/12/2013
650 Chương 650 Linh la giới - Không thể ngăn cản! 08/12/2013
651 Chương 651 Linh la giới - Đứng đầu 08/12/2013
652 Chương 652 Linh la giới - Khí thế bức người. 08/12/2013
653 Chương 653 Linh la giới - Ba mươi sáu động thiên 08/12/2013
654 Chương 654 Linh la giới - Quyết tâm của Hạ Ngôn 08/12/2013
655 Chương 655 Linh la giới - Tham thấu thần thông 08/12/2013
656 Chương 656 Linh la giới - Lựa chọn! 08/12/2013
657 Chương 657 Linh la giới - Đại Tinh Luyện Thuật uy vũ. 08/12/2013
658 Chương 658 Linh la giới - Bế quan 08/12/2013
659 Chương 659 Linh la giới - Nhục nhã. 08/12/2013
660 Chương 660 Linh la giới - Khủng bố! 08/12/2013
661 Chương 661 Linh la giới - Điện chủ triệu kiến. 08/12/2013
662 Chương 662 Linh la giới - Thiên Ngoại Thiên 08/12/2013
663 Chương 663 Linh la giới - Điện chủ Thủy vụ. 08/12/2013
664 Chương 664 Linh la giới - Quan tưởng lực lượng pháp tắc không gian. 08/12/2013
665 Chương 665 Linh la giới - Chỗ tốt thật lớn! 08/12/2013
666 Chương 666 Linh la giới - Khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên! 08/12/2013
667 Chương 667 Linh la giới - Liệt Diễm Địa Ngục! 08/12/2013
668 Chương 668 Linh la giới - Quyết chiến thu lôi đài sinh tử! 08/12/2013
669 Chương 669 Linh la giới - Bàn tàn xôn xao! 08/12/2013
670 Chương 670 Linh la giới - Hạ Ngôn dám tới sao? 08/12/2013
672 Chương 672 Linh la giới - Kinh ngạc ... kinh ngạc! 08/12/2013
673 Chương 673 Linh la giới - Vì cái gì không phải Hạ Ngôn? 08/12/2013
674 Chương 674 Linh la giới - Toàn lực thúc dục thần khí công kích. 08/12/2013
675 Chương 675 Linh la giới - Đại Thiên Sát Thuật. 08/12/2013
676 Chương 676 Linh la giới - quy dị chính 08/12/2013
677 Chương 677 Linh la giới - tu luyện 08/12/2013
678 Chương 678 Linh la giới - xa xa 08/12/2013
679 Chương 679 Linh la giới - Ngoại công Mai Vũ của Hạ Ngôn 08/12/2013
680 Chương 680 Linh la giới - Đe dọa tống tiền 08/12/2013
681 Chương 681 Linh la giới - Cầu xin tha thứ 08/12/2013
682 Chương 682 Linh la giới - Thiên Đao Trảm đại nhân 08/12/2013
683 Chương 683 Linh la giới - Con của Mai Linh 08/12/2013
684 Chương 684 Linh la giới - Nước mắt nước mũi cùng chảy ra 08/12/2013
685 Chương 685 Linh la giới - Luyện chế Nguyên Đan 08/12/2013
686 Chương 686 Linh la giới - Lớn mạnh linh hồn 08/12/2013
687 Chương 687 Linh la giới - Gặp lại Phổ Tôn. 08/12/2013
688 Chương 688 Linh la giới - Bộ lạc Thổ Ti 08/12/2013
689 Chương 689 Linh la giới - Linh Hoàng cấp 9 08/12/2013
690 Chương 690 Linh la giới - Không buông tha dê béo 08/12/2013
691 Chương 691 Linh la giới - Đào thoát 08/12/2013
692 Chương 692 Linh la giới - Trùng kích Linh Hoàng cấp 8 08/12/2013
693 Chương 693 Linh la giới - ánh mặt trời 08/12/2013
694 Chương 694 Linh la giới - Còn dám trở về. 08/12/2013
695 Chương 695 Linh la giới - Một quyền đánh chết 08/12/2013
696 Chương 696 Linh la giới - Bước ngoặt bất ngờ 08/12/2013
697 Chương 697 Linh la giới - Mạnh mẽ đáp chết 08/12/2013
698 Chương 698 Linh la giới - Linh thạch của bộ lac Hắc Lang 08/12/2013
699 Chương 699 Linh la giới - Cướp đoạt 08/12/2013
700 Chương 700 Linh la giới - Phát tài rồi! 08/12/2013
701 Chương 701 Linh la giới - Vạn Trọng Lâu! 08/12/2013
702 Chương 702 Linh la giới - Một khoản kếch xù! 08/12/2013
703 Chương 703 Linh la giới - Mua bảo điển! 08/12/2013
704 Chương 704 Linh la giới - Nghe nói về khảo hạch Bí Cảnh! 08/12/2013
705 Chương 705 Linh la giới - Tầng thứ hai! 08/12/2013
706 Chương 706 Linh la giới - Thiên Ngọc Chân Tủy! 08/12/2013
707 Chương 707 Linh la giới - Mua không nổi! 08/12/2013
708 Chương 708 Linh la giới - Bạt Hồ! 08/12/2013
709 Chương 709 Linh la giới - Thứ tự đến trước và sau! 08/12/2013
710 Chương 710 Linh la giới - Không gian hỗn độn! 08/12/2013
711 Chương 711 Linh la giới - Gia tăng cường độ thân thể! 08/12/2013
712 Chương 712 Linh la giới - Thu hoạch! 08/12/2013
713 Chương 713 Linh la giới - Tiến vào Không Gian Hỗn Độn! 08/12/2013
714 Chương 714 Linh la giới - Hỗn Độn Lôi Đình! 08/12/2013
715 Chương 715 Linh la giới - Khu Tuần Tra! 08/12/2013
716 Chương 716 Linh la giới - Truy Kích! 08/12/2013
717 Chương 717 Linh la giới - Tốc độ! 08/12/2013
718 Chương 718 Linh la giới - Tác dụng của Đại Trọng Lực Thuật! 08/12/2013
719 Chương 719 Linh la giới - Cường giả cảnh giới Thiên Thần! 08/12/2013
720 Chương 720 Linh la giới - Nguy hiểm to lớn! 08/12/2013
721 Chương 721 Linh la giới - Hỗn Độn Phong Bạo! 08/12/2013
722 Chương 722 Linh la giới - Nghĩ lại còn sợ hãi! 08/12/2013
723 Chương 723 Linh la giới - Bên trong Phong Bạo! 08/12/2013
724 Chương 724 Linh la giới - Đánh chết Liệt Phong! 08/12/2013
725 Chương 725 Linh la giới - Hạ Ngôn đã chết. 08/12/2013
726 Chương 726 Linh la giới - Đột phá cảnh giới Linh Hoàng cấp chín. 08/12/2013
727 Chương 727 Linh la giới - Cướp đoạt. 08/12/2013
728 Chương 728 Linh la giới - Liên tục đánh chết. 08/12/2013
729 Chương 729 Linh la giới - Trở lại Tinh Đấu Điện. 08/12/2013
730 Chương 730 Linh la giới - Thanh Phổ Viện 08/12/2013
731 Chương 731 Linh la giới - Nhớ tới Hạ Ngôn 08/12/2013
732 Chương 732 Linh la giới - Hỗn độn lực của Hạ Ngôn. 08/12/2013
733 Chương 733 Linh la giới - Hơn ba nghìn vạn mức độ cống hiến. 08/12/2013
734 Chương 734 Linh la giới - Khiêu chiến Thất Trọng Thiên 08/12/2013
735 Chương 735 Linh la giới - Hắn có đoạt lại vị trí hay không? 08/12/2013
736 Chương 736 Linh la giới - Bạt Hồ nhận thư khiêu chiến. 08/12/2013
737 Chương 737 Linh la giới - Khảo Hạch Viện Thất Trọng Thiên 08/12/2013
738 Chương 738 Linh la giới - Tinh anh chân chính. 08/12/2013
739 Chương 739 Linh la giới - Đệ tử thân truyền. 08/12/2013
740 Chương 740 Linh la giới - Tiền cược khổng lồ. 08/12/2013
741 Chương 741 Linh la giới - Một chưởng chụp xuống. 08/12/2013
742 Chương 742 Linh la giới - Non! 08/12/2013
743 Chương 743 Linh la giới - Con bài chưa lật 08/12/2013
744 Chương 744 Linh la giới - Hồng Đông Mạc lo lắng 08/12/2013
745 Chương 745 Linh la giới - Trừng phạt 08/12/2013
746 Chương 746 Linh la giới - Tiến vào Cửu Trọng Thiên 08/12/2013
747 Chương 747 Linh la giới - Ra khỏi thành nghênh đón 08/12/2013
748 Chương 748 Linh la giới - Đặc sứ đại nhân 08/12/2013
749 Chương 749 Linh la giới - Kêu thẳng tên của hắn 08/12/2013
750 Chương 750 Linh la giới - Chọn người 08/12/2013
751 Chương 751 Linh la giới - Bỏ Phiếu quyết định 08/12/2013
752 Chương 752 Linh la giới - Hồng Đồng Mạc choáng váng 08/12/2013
753 Chương 753 Linh la giới - luyện! Tu luyện! Lại tu luyện 08/12/2013
754 Chương 754 Linh la giới - Thánh Khí 08/12/2013
755 Chương 755 Linh la giới - Phương pháp chữa trị 08/12/2013
756 Chương 756 Linh la giới - Tự tin 08/12/2013
757 Chương 757 Linh la giới - Hiện thân 08/12/2013
758 Chương 758 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Nghiêm Hoa 08/12/2013
759 Chương 759 Linh la giới - So đấu thần khí 08/12/2013
760 Chương 760 Linh la giới - Hỏa Diễm Tận Thế 08/12/2013
761 Chương 761 Linh la giới - Vô cùng kịch liệt 08/12/2013
762 Chương 762 Linh la giới - Phân thắng bại 08/12/2013
763 Chương 763 Linh la giới - Trương Thanh Tuyền gặp nạn 08/12/2013
764 Chương 764 Linh la giới - Tồn vong của gia tộc 08/12/2013
765 Chương 765 Linh la giới - Tìm được 08/12/2013
766 Chương 766 Linh la giới - Trông thấy Trương Thanh Tuyền 08/12/2013
767 Chương 767 Linh la giới - Một lưới bắt hết 08/12/2013
768 Chương 768 Linh la giới - Miểu sát 08/12/2013
769 Chương 769 Linh la giới - Lại ra tay lần nữa 08/12/2013
770 Chương 770 Linh la giới - Đánh chết lão tổ Hồng gia 08/12/2013
771 Chương 771 Linh la giới - Cầu viện 08/12/2013
772 Chương 772 Linh la giới - Thay đổi chủ ý 08/12/2013
773 Chương 773 Linh la giới - Ngươi dám đả thương ta 08/12/2013
774 Chương 774 Linh la giới - Người tu luyện trẻ tuổi áo trắng 08/12/2013
775 Chương 775 Linh la giới - Tình cảnh nguy hiểm 08/12/2013
776 Chương 776 Linh la giới - Cuồng vọng 08/12/2013
777 Chương 777 Linh la giới - Điện chủ xuất thủ 08/12/2013
778 Chương 778 Linh la giới - Trần ai lạc định 08/12/2013
779 Chương 779 Linh la giới - Tiến về Lang Tà Điện 08/12/2013
780 Chương 780 Linh la giới - Vô Nhai Điện chủ 08/12/2013
781 Chương 781 Linh la giới - Xem thường 08/12/2013
782 Chương 782 Linh la giới - Có nắm chắc 08/12/2013
783 Chương 783 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Húc Dương 08/12/2013
784 Chương 784 Linh la giới - Đánh văng khỏi cái lồng năng lượng 08/12/2013
785 Chương 785 Linh la giới - Hội đấu giá Lang Tà 08/12/2013
786 Chương 786 Linh la giới - Lang Tà Giới ngàn vạn năm 08/12/2013
787 Chương 787 Linh la giới - Tiểu Tinh Cung 08/12/2013
788 Chương 788 Linh la giới - Không gian trắc nghiệm 08/12/2013
789 Chương 789 Linh la giới - Hạ Ngôn trắc nghiệm 08/12/2013
790 Chương 790 Linh la giới - Cấp bốn 08/12/2013
791 Chương 791 Linh la giới - Rất khó tin 08/12/2013
792 Chương 792 Linh la giới - Hội đấu giá Lang Tà cấp thấp 08/12/2013
793 Chương 793 Linh la giới - Bán ra 08/12/2013
794 Chương 794 Linh la giới - So Nguyên Đan 08/12/2013
795 Chương 795 Linh la giới - Hơn năm trăm triệu 08/12/2013
796 Chương 796 Linh la giới - Đấu giá bắt đầu 08/12/2013
797 Chương 797 Linh la giới - Long Tường Quả 08/12/2013
798 Chương 798 Linh la giới - Long Tường Quả tới tay 08/12/2013
799 Chương 799 Linh la giới - Bảo vật tăng cảnh giới lớn 08/12/2013
800 Chương 800 Linh la giới - Tranh đoạt 08/12/2013
801 Chương 801 Linh la giới - Phục dụng Long Tường Quả 08/12/2013
802 Chương 802 Linh la giới - Tăng lên tiểu cảnh giới 08/12/2013
803 Chương 803 Linh la giới - Quảng trường khiêu chiến càn khôn 08/12/2013
804 Chương 804 Linh la giới - Thế lực thuộc về Tinh Đấu Điện 08/12/2013
805 Chương 805 Linh la giới - Đối thủ 08/12/2013
806 Chương 806 Linh la giới - Kiếm ảnh tê liệt 08/12/2013
807 Chương 807 Linh la giới - Thắng liên tiếp 08/12/2013
808 Chương 808 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Phiếm Thủy Lưu 08/12/2013
809 Chương 809 Linh la giới - Càn khôn Thủy tinh 08/12/2013
810 Chương 810 Linh la giới - Nghiệm chứng xếp hạng 08/12/2013
811 Chương 811 Linh la giới - Giai đoạn quyết chiến 08/12/2013
812 Chương 812 Linh la giới - Quyết chiến Phiếm Thủy Lưu 08/12/2013
813 Chương 813 Linh la giới - Xếp hạng thứ nhất 08/12/2013
814 Chương 814 Linh la giới - Điện chủ Lang Tà Điện 08/12/2013
815 Chương 815 Linh la giới - Giật mình 08/12/2013
816 Chương 816 Linh la giới - Khen thưởng 08/12/2013
817 Chương 817 Linh la giới - Vận khí vô cùng tốt 08/12/2013
818 Chương 818 Linh la giới - Thời gian lưu tốc mười lần 08/12/2013
819 Chương 819 Linh la giới - Mười bảy Bí Cảnh 08/12/2013
820 Chương 820 Linh la giới - Khu săn thú ngoại giới 08/12/2013
821 Chương 821 Linh la giới - Tu luyện trong Tháp Thời Gian 08/12/2013
822 Chương 822 Linh la giới - Liên tục tăng hai cảnh giới lớn 08/12/2013
823 Chương 823 Linh la giới - Đại nhân vật kinh ngạc 08/12/2013
824 Chương 824 Linh la giới - Tập hợp 08/12/2013
825 Chương 825 Linh la giới - Thu hoạch 08/12/2013
826 Chương 826 Linh la giới - Không gian Hỗn Độn Nội tam hoàn 08/12/2013
827 Chương 827 Linh la giới - Động thủ 08/12/2013
828 Chương 828 Linh la giới - Lôi Đình Quả 08/12/2013
829 Chương 829 Linh la giới - Đoạt được Lôi Đình Quả 08/12/2013
830 Chương 830 Linh la giới - Không kịp 08/12/2013
831 Chương 831 Linh la giới - Tin tức truyền lại Lang Tà Điện 08/12/2013
832 Chương 832 Linh la giới - Vui sướng khi người gặp hoạ 08/12/2013
833 Chương 833 Linh la giới - Thiên Thần bát cấp đỉnh 08/12/2013
834 Chương 834 Linh la giới - Khu vực hỗn độn khí khổng lồ 08/12/2013
835 Chương 835 Linh la giới - Phương pháp thu thập khiến người ta sợ hãi 08/12/2013
836 Chương 836 Linh la giới - Đã đến giờ 08/12/2013
837 Chương 837 Linh la giới - Hắn còn chưa có chết 08/12/2013
838 Chương 838 Linh la giới - Thu thập của Hạ Ngôn 08/12/2013
839 Chương 839 Linh la giới - Thứ hạng của Tinh Đấu Điện tăng vọt 08/12/2013
840 Chương 840 Linh la giới - Người của Cẩm Y Điện 08/12/2013
841 Chương 841 Linh la giới - Thí nghiệm Đại Bát Quái Thuật lần đầu 08/12/2013
842 Chương 842 Linh la giới - Một điều kiện 08/12/2013
843 Chương 843 Linh la giới - Cược sáu nghìn điểm tích phân 08/12/2013
844 Chương 844 Linh la giới - Kho báu Long Dương Cung 08/12/2013
845 Chương 845 Linh la giới - Linh Ngọc Quả 08/12/2013
846 Chương 846 Linh la giới - Trước giờ tỷ đấu 08/12/2013
847 Chương 847 Linh la giới - Hạ Ngôn vs Lý Nham 08/12/2013
848 Chương 848 Linh la giới - Tiểu tử này là quái vật 08/12/2013
849 Chương 849 Linh la giới - Trấn định tự nhiên 08/12/2013
850 Chương 850 Linh la giới - Đột phá cửu cấp 08/12/2013
851 Chương 851 Linh la giới - So đấu kết thúc 08/12/2013
852 Chương 852 Linh la giới - Tinh Đấu Điện truyền tống thần điện 08/12/2013
853 Chương 853 Linh la giới - Chín trâu - một sợi lông 08/12/2013
854 Chương 854 Linh la giới - Thánh thành Hạ gia 08/12/2013
855 Chương 855 Linh la giới - Hậu nhân của Lý Nguyên Xuân 08/12/2013
856 Chương 856 Linh la giới - Hiệu quả cải tử hoàn sinh 08/12/2013
857 Chương 857 Linh la giới - Hạ Ngôn tổ tông 08/12/2013
858 Chương 858 Linh la giới - Tiểu Thanh và Thổ Cẩu 08/12/2013
859 Chương 859 Linh la giới - Ban tặng 08/12/2013
860 Chương 860 Linh la giới - Quyết định mới 08/12/2013
861 Chương 861 Linh la giới - Con chó chết này... hết thuốc chữa 08/12/2013
862 Chương 862 Linh la giới - Cháu đích tôn của tam gia gia 08/12/2013
863 Chương 863 Linh la giới - Thổ Cẩu sắp lột xác 08/12/2013
864 Chương 864 Linh la giới - Lột xác lần thứ tư 08/12/2013
865 Chương 865 Linh la giới - Đại chiến người và chó 08/12/2013
866 Chương 866 Linh la giới - Thiên Thần cấp chín đỉnh 08/12/2013
867 Chương 867 Linh la giới - Đến Tinh Đấu Điện 08/12/2013
868 Chương 868 Linh la giới - Phát sinh chuyện lớn 08/12/2013
869 Chương 869 Linh la giới - Chiến tranh thế giới 08/12/2013
870 Chương 870 Linh la giới - Thần thông vô thượng 08/12/2013
871 Chương 871 Linh la giới - Ra ngoài kiếm tiện nghi 08/12/2013
872 Chương 872 Linh la giới - Luyện tập 08/12/2013
873 Chương 873 Linh la giới - Cẩu gia phát uy 08/12/2013
874 Chương 874 Linh la giới - Giới Chủ hiện thân 08/12/2013
875 Chương 875 Linh la giới - Đây mới là Pháp Tắc Thần Khí 08/12/2013
876 Chương 876 Linh la giới - Đó là cái gì 08/12/2013
877 Chương 877 Linh la giới - Huyết mạch Thần thú 08/12/2013
878 Chương 878 Linh la giới - Kiểm kê chiến lợi phẩm 08/12/2013
879 Chương 879 Linh la giới - Chó không thể vào 08/12/2013
880 Chương 880 Linh la giới - Khí thế Cẩu gia 08/12/2013
881 Chương 881 Linh la giới - Trùng kích cảnh giới Tạo vật 08/12/2013
882 Chương 882 Linh la giới - Cảnh giới Tạo Hóa 08/12/2013
883 Chương 883 Linh la giới - Lừa gạt 08/12/2013
884 Chương 884 Linh la giới - Đánh đuổi 08/12/2013
885 Chương 885 Linh la giới - Đi ra bãi săn bắn ngoại giới 08/12/2013
886 Chương 886 Linh la giới - Năm đại thế giới 08/12/2013
887 Chương 887 Linh la giới - Lão hỗn đản 08/12/2013
888 Chương 888 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Lưu Minh Viễn 08/12/2013
889 Chương 889 Linh la giới - Lưu Minh Viễn bại 08/12/2013
890 Chương 890 Linh la giới - Lão già giận dữ rồi 08/12/2013
891 Chương 891 Linh la giới - Cấp Chuẩn Điện chủ 08/12/2013
892 Chương 892 Linh la giới - Đổng Hoa chết 08/12/2013
893 Chương 893 Linh la giới - Là ta giết 08/12/2013
894 Chương 894 Linh la giới - Mộc Sinh đại nhân 08/12/2013
895 Chương 895 Linh la giới - Nguyên địa 08/12/2013
896 Chương 896 Linh la giới - Rời khỏi nơi dừng chân 08/12/2013
897 Chương 897 Linh la giới - Tử khí Thần Chu 08/12/2013
898 Chương 898 Linh la giới - Chim sẻ ở phía sau 08/12/2013
899 Chương 899 Linh la giới - Họa thủy đông dẫn 08/12/2013
900 Chương 900 Linh la giới - Trình Thượng Vân chết 08/12/2013
901 Chương 901 Linh la giới - Tử Khí ẩn chứa Thiên đạo 08/12/2013
902 Chương 902 Linh la giới - Lần thứ năm Thổ Cẩu lột xác 08/12/2013
903 Chương 903 Linh la giới - Tạo Hóa cấp Điện chủ 08/12/2013
904 Chương 904 Linh la giới - Trở lại chú địa 08/12/2013
905 Chương 905 Linh la giới - Di tích hiện thế 08/12/2013
906 Chương 906 Linh la giới - Chém giết cực kỳ lãnh liệt 08/12/2013
907 Chương 907 Linh la giới - Gặp lại Điện chủ Lưu Tô 08/12/2013
908 Chương 908 Linh la giới - Phá trận 08/12/2013
909 Chương 909 Linh la giới - Hy vọng 08/12/2013
910 Chương 910 Linh la giới - Thoát khốn 08/12/2013
911 Chương 911 Linh la giới - Dao động năng lượng quen thuộc 08/12/2013
912 Chương 912 Linh la giới - Tiến vào di tích thượng cổ 08/12/2013
913 Chương 913 Linh la giới - Thi thể Hạch tâm Điện chủ 08/12/2013
914 Chương 914 Linh la giới - Cung điện màu bạc 08/12/2013
915 Chương 915 Linh la giới - Sự cường đại của Thần chủ 08/12/2013
916 Chương 916 Linh la giới - Cửu Thiên Hỗn Nguyên bí văn 08/12/2013
917 Chương 917 Linh la giới - Bí văn phá 08/12/2013
918 Chương 918 Linh la giới - Hồng mang quỷ dị 08/12/2013
919 Chương 919 Linh la giới - Thổ Cẩu vào cung điện 08/12/2013
920 Chương 920 Linh la giới - Thần chủ sử dụng linh lực màu vàng 08/12/2013
921 Chương 921 Linh la giới - Trăm vạn viên Quy Nguyên Đan 08/12/2013
922 Chương 922 Linh la giới - Khống chế di tích thượng cổ 08/12/2013
923 Chương 923 Linh la giới - Thần thú thượng cổ truyền thừa 08/12/2013
924 Chương 924 Linh la giới - Ai là con mồi 08/12/2013
925 Chương 925 Linh la giới - Lần lượt đánh chết 08/12/2013
926 Chương 926 Linh la giới - Truy Tinh Trục Nguyệt 08/12/2013
927 Chương 927 Linh la giới - Thời cơ đột phá thành thục 08/12/2013
928 Chương 928 Linh la giới - Chân chính Tạo Hóa cấp Điện chủ 08/12/2013
929 Chương 929 Linh la giới - Đánh chết Phùng Kính 08/12/2013
930 Chương 930 Linh la giới - Kịch chiến Giới chủ 08/12/2013
931 Chương 931 Linh la giới - Đại Phân Thân Thuật đột phá 08/12/2013
932 Chương 932 Linh la giới - Hạ Ngôn mất tích 08/12/2013
933 Chương 933 Linh la giới - Hiểu thấu bộ phận thứ năm Linh La tâm pháp 08/12/2013
934 Chương 934 Linh la giới - Như Ý Bàn 08/12/2013
935 Chương 935 Linh la giới - Hàng hóa đưa tới tận cửa 08/12/2013
936 Chương 936 Linh la giới - Kho báu 08/12/2013
937 Chương 937 Linh la giới - Cướp đoạt sạch sẽ 08/12/2013
938 Chương 938 Linh la giới - Thành Chu Tước 08/12/2013
939 Chương 939 Linh la giới - Chi phí đắt đỏ 08/12/2013
940 Chương 940 Linh la giới - Bán tài nguyên 08/12/2013
941 Chương 941 Linh la giới - Thẻ giao dịch 08/12/2013
942 Chương 942 Linh la giới - Thập ức Quy Nguyên Đan 08/12/2013
943 Chương 943 Linh la giới - Chuẩn bị 08/12/2013
944 Chương 944 Linh la giới - Dễ ức hiếp 08/12/2013
945 Chương 945 Linh la giới - Một cái tát 08/12/2013
946 Chương 946 Linh la giới - Sư phụ cảnh giới Thần chủ 08/12/2013
947 Chương 947 Linh la giới - Ngàn năm 08/12/2013
948 Chương 948 Linh la giới - Gặp lại Giới chủ Khương Vân 08/12/2013
949 Chương 949 Linh la giới - Hội đấu giá thành Chu Tước 08/12/2013
950 Chương 950 Linh la giới - Khiêm tốn 08/12/2013
951 Chương 951 Linh la giới - Vương phẩm Pháp Tắc Thần Khí 08/12/2013
952 Chương 952 Linh la giới - Thời gian lưu tốc 20 lần 08/12/2013
953 Chương 953 Linh la giới - Long Hồn quả đắt đỏ 08/12/2013
954 Chương 954 Linh la giới - Nổi trận lôi đình 08/12/2013
955 Chương 955 Linh la giới - Danh sách đấu giá 08/12/2013
956 Chương 956 Linh la giới - Bảo vật đúc lại thân thể Hạ Ấp gia gia 08/12/2013
957 Chương 957 Linh la giới - Tử Khí Thần Chu lại tái hiện 08/12/2013
958 Chương 958 Linh la giới - Tài phú tiêu hao 08/12/2013
959 Chương 959 Linh la giới - Vật thể màu trắng 08/12/2013
960 Chương 960 Linh la giới - Bạch phù 08/12/2013
961 Chương 961 Linh la giới - Đấu giá giai đoạn cuối 08/12/2013
962 Chương 962 Linh la giới - Giá trên trời 08/12/2013
963 Chương 963 Linh la giới - Thân phận bại lộ 08/12/2013
964 Chương 964 Linh la giới - Bình tĩnh 08/12/2013
965 Chương 965 Linh la giới - Lĩnh ngộ 08/12/2013
966 Chương 966 Linh la giới - Bước vào cảnh giới Tạo Hóa cấp Hạch Tâm Điện chủ 08/12/2013
967 Chương 967 Linh la giới - Kịch chiến Tạo Hóa cấp Giới Chủ 08/12/2013
968 Chương 968 Linh la giới - Âm thầm kêu khổ 08/12/2013
969 Chương 969 Linh la giới - Bi kịch của Tang Cốc 08/12/2013
970 Chương 970 Linh la giới - Siêu cấp cường giả 08/12/2013
971 Chương 971 Linh la giới - Thương Ngưng 08/12/2013
972 Chương 972 Linh la giới - Lang Tà Giới kịch biến 08/12/2013
973 Chương 973 Linh la giới - Trở về đúng lúc 08/12/2013
974 Chương 974 Linh la giới - Cứu người 08/12/2013
975 Chương 975 Linh la giới - Đi mòn gót giày mà không gặp 08/12/2013
976 Chương 976 Linh la giới - Giải quyết một lượt 08/12/2013
977 Chương 977 Linh la giới - Đúc lại thân hình Hạ Ấp 08/12/2013
978 Chương 978 Linh la giới - Thổ Cẩu trở lại 08/12/2013
979 Chương 979 Linh la giới - Tươi sống cắn chết 08/12/2013
980 Chương 980 Linh la giới - Tính chất bất đồng 08/12/2013
981 Chương 981 Linh la giới - Tìm được Vương Lăng 08/12/2013
982 Chương 982 Linh la giới - Hủy thành 08/12/2013
983 Chương 983 Linh la giới - Trọng Thiên Giới chủ triệu kiến 08/12/2013
984 Chương 984 Linh la giới - Gặp Thần chủ Cung Minh 08/12/2013
985 Chương 985 Linh la giới - Thân phận Vương tộc của Hạ Ngôn 08/12/2013
986 Chương 986 Linh la giới - Cách xa nửa bước 08/12/2013
987 Chương 987 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Cung Như Thủy 08/12/2013
988 Chương 988 Linh la giới - Bước vào cảnh giới Tạo Hóa cấp Giới chủ 08/12/2013
989 Chương 989 Linh la giới - Thần chủ cũng xót dạ 08/12/2013
990 Chương 990 Linh la giới - Phân Thân Tuyến 08/12/2013
991 Chương 991 Linh la giới - Cấm địa Thần Chu 08/12/2013
992 Chương 992 Linh la giới - Ngân Tuyết Thành 08/12/2013
993 Chương 993 Linh la giới - Tiên Kiều 08/12/2013
994 Chương 994 Linh la giới - Vương tộc linh lực màu vàng 08/12/2013
995 Chương 995 Linh la giới - Thương Nguyệt Đại Đế đứng đầu Thần Châu 08/12/2013
996 Chương 996 Linh la giới - Tinh Đồ 08/12/2013
997 Chương 997 Linh la giới - Cấp bậc quyền lực đáng sợ 08/12/2013
998 Chương 998 Linh la giới - Giấy thông hành Tiên Kiều 08/12/2013
999 Chương 999 Linh la giới - Đây còn là người sao 08/12/2013
1000 Chương 1000 Linh la giới - Độ khó của Tiên Kiều 08/12/2013
1001 Chương 1001 Linh la giới - Ngàn vạn người chỉ còn ba người 08/12/2013
1002 Chương 1002 Linh la giới - Tầng thứ sáu mươi bảy của Tiên Kiều 08/12/2013
1003 Chương 1003 Linh la giới - Thông qua tầng một trăm Tiên Kiều 08/12/2013
1004 Chương 1004 Linh la giới - Chấn động Thần Châu 08/12/2013
1005 Chương 1005 Linh la giới - Cự tuyệt 08/12/2013
1006 Chương 1006 Linh la giới - Hạ Ngôn chiến Thương Mật 08/12/2013
1007 Chương 1007 Linh la giới - Thương Mật chết 08/12/2013
1008 Chương 1008 Linh la giới - Kế hoạch kế tiếp 08/12/2013
1009 Chương 1009 Linh la giới - Mười vạn năm trong Tháp Thời Gian 08/12/2013
1010 Chương 1010 Linh la giới - Đại chiến tại khu đồng ừống Tinh Đồ 08/12/2013
1011 Chương 1011 Linh la giới - Thánh khí Xích Huyết Thần Kiếm 08/12/2013
1012 Chương 1012 Linh la giới - Chưởng Khống Giả núi Thủ Vọng 08/12/2013
1013 Chương 1013 Linh la giới - Tố chất thân thể tăng mạnh 08/12/2013
1014 Chương 1014 Linh la giới - Đuổi theo người phía trước 08/12/2013
1015 Chương 1015 Linh la giới - Truy tìm pháp tắc đại viên mãn 08/12/2013
1016 Chương 1016 Linh la giới - Linh hồn đại viên mãn 08/12/2013
1017 Chương 1017 Linh la giới - Hỗn Nguyên Nhân Sâm Quả 08/12/2013
1018 Chương 1018 Linh la giới - Thông qua giai đoạn thứ hai Tiên Kiều 08/12/2013
1019 Chương 1019 Linh la giới - Thâm Uyên Vô Tận 08/12/2013
1020 Chương 1020 Linh la giới - Thiên Nhãn 08/12/2013
1021 Chương 1021 Linh la giới - Thần chủ đến xâm phạm 08/12/2013
1022 Chương 1022 Linh la giới - Nguy hiểm 08/12/2013
1023 Chương 1023 Linh la giới - Chưởng Khống Giả Thâm Uyên Vô Tận 08/12/2013
1024 Chương 1024 Linh la giới - Tháp Thời Gian hoàn chỉnh 08/12/2013
1025 Chương 1025 Linh la giới - Nguyên nhân Cung Minh rời Thần Châu 08/12/2013
1026 Chương 1026 Linh la giới - Lưu Kỳ giật mình kinh sợ 08/12/2013
1027 Chương 1027 Linh la giới - Tiên sinh, chuẩn bị chạy trốn đi 08/12/2013
1028 Chương 1028 Linh la giới - Thị Huyết Cuồng Ma 08/12/2013
1029 Chương 1029 Linh la giới - Hành hung dã man 08/12/2013
1030 Chương 1030 Linh la giới - Đột phá tiến lên pháp tắc đại viên mãn 08/12/2013
1031 Chương 1031 Linh la giới - Thay đổi pháp tắc 08/12/2013
1032 Chương 1032 Linh la giới - Thần thú sinh ra sớm nhất 08/12/2013
1033 Chương 1033 Linh la giới - Đại lễ của Thương Đồ 08/12/2013
1034 Chương 1034 Linh la giới - Rời Thâm Uyên Vô Tận 08/12/2013
1035 Chương 1035 Linh la giới - Lâm gia 08/12/2013
1036 Chương 1036 Linh la giới - Người ngoài 08/12/2013
1037 Chương 1037 Linh la giới - Phát sinh chuyện gì 08/12/2013
1038 Chương 1038 Linh la giới - Ngày khảo hạch Chấp sự của núi Thủ Vọng 08/12/2013
1039 Chương 1039 Linh la giới - Thiển lộ 08/12/2013
1040 Chương 1040 Linh la giới - Tân Chấp sự 08/12/2013
1041 Chương 1041 Linh la giới - Cơ duyên 08/12/2013
1042 Chương 1042 Linh la giới - Phong chủ Thanh Dương Phong 08/12/2013
1043 Chương 1043 Linh la giới - Hỗn Độn Bí Cảnh 08/12/2013
1044 Chương 1044 Linh la giới - Đánh cược 08/12/2013
1045 Chương 1045 Linh la giới - Một vạn điểm tích phân 08/12/2013
1046 Chương 1046 Linh la giới - Tiến vào Hỗn Độn Bí Cảnh 08/12/2013
1047 Chương 1047 Linh la giới - Điểm tích phân ào ào 08/12/2013
1048 Chương 1048 Linh la giới - Tiến vào Tiên Cảnh 08/12/2013
1049 Chương 1049 Linh la giới - Cấp bách 08/12/2013
1050 Chương 1050 Linh la giới - Tích lũy cho đủ 08/12/2013
1051 Chương 1051 Linh la giới - Thái thượng trưởng lão 08/12/2013
1052 Chương 1052 Linh la giới - Tiến vào Tiên Cảnh sáu mươi tám lần 08/12/2013
1053 Chương 1053 Linh la giới - Thiêu đốt linh hồn 08/12/2013
1054 Chương 1054 Linh la giới - Trở thành Thần chủ 08/12/2013
1055 Chương 1055 Linh la giới - Chiến với Thương Ẩn 08/12/2013
1056 Chương 1056 Linh la giới - Người thần bí 08/12/2013
1057 Chương 1057 Linh la giới - Gặp chủ nhân Thần Châu 08/12/2013
1058 Chương 1058 Linh la giới - Thiên đạo 08/12/2013
1059 Chương 1059 Linh la giới - Tầng thứ ba nhẫn Linh La 08/12/2013
1060 Chương 1060 Linh la giới - Hấp thu xong 08/12/2013
1061 Chương 1061 Linh la giới - Địa vị 08/12/2013
1062 Chương 1062 Linh la giới - Kết cục 08/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-linh-la-gioi-7.html