Truyện Chí Tôn Vô Lại - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Chí Tôn Vô Lại
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chí Tôn Vô Lại
Bạn đang đọc truyện Chí Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ trên trang đọc truyện online.Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người khác.

Số phận đẩy đưa khiến Tiểu Lôi từ một kẻ bình thường bị cuốn vào vòng quay của các cuộc đấu tranh của giới tu đạo cũng như nhân gian.

Tiểu Lôi trở thành một đệ tử của phái Tiêu Dao và gặp được kỳ ngộ trở thành một kẻ tu đạo với pháp lực kinh người và một tấm thân kim tiên bất hoại.

Duyên kỳ ngộ cũng làm cho Tiểu Lôi trở thành môn sinh của Bồ đề lão nhân người đã đào tạo ra một Tôn Ngộ Không chọc trời khuấy nươc nghìn năm trước.

Duyên kỳ ngộ cũng khiến Tiểu Lôi có được rất nhiều hồng nhan tri kỷ, mà nhan sắc của ai cũng khuynh quốc khuynh thành từ bán tiên bán yêu như Tiên Âm, Diệu Yên, Xà tinh như Tiểu Thanh, các tiểu thư đài các như Điền Kha Nhi, Nguyệt Hoa đến người có phần số long đong như Lâm San San.

Nhân vật Tiểu Lôi là hình tượng anh hùng kiểu mới của lớp thanh niên ngày nay, lúc thì chính khí lẫm lẫm sẵn sàng hi sinh bant thân cũng như sinh mạng của mình đế cứu người khác, lúc lại vô lại lưu manh lừa lọc để đạt được mục đích.

Chứ không mù quáng chính nhân quân tử như các hình tượng của các nhân vật trong các tác phẩm kiếm hiệp xưa.

Các tuyến nhân vật phụ được xây dựng với các tính cách độc lập và có bản sắc như Khinh Linh Tử, Tiêu Dao Tử với ngạo khí ngang trời.

Tiên Âm mạnh mẽ phức tạp nhiều tham vọng, Diệu Yên với yêu ghét rõ rệt, Lâm San San, Tiểu Thanh dịu dàng cam chịu.

Bảo nhi, Bối nhi tinh nghịch đáng yêu, Lôi Hống trung hậu ngờ nghệch.

Tất cả các tuyến nhân vật cùng với cách viết hài hước và giọng văn dịch sắc sảo của Hoabeo đã làm tác phẩm Chi Tôn Vô Lại trở thành một tác phẩm văn học mạng đáng đọc trong rừng tiên hiệp hiện tại.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi và thần côn thúc thúc 09/12/2013
2 Chương 2 Chí Tôn Vô Lại - Lại không phải là tháo nội khố của ngươi! 09/12/2013
3 Chương 3 Chí Tôn Vô Lại - Diễm ngộ đắt tiền 09/12/2013
4 Chương 4 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Tiểu Thần Côn 09/12/2013
5 Chương 5 Chí Tôn Vô Lại - Hào môn Điền gia 09/12/2013
6 Chương 6 Chí Tôn Vô Lại - Phiên kiểm bất nhận nhân (Trở mặt không nhận người) 09/12/2013
7 Chương 7 Chí Tôn Vô Lại - Quái bệnh của tiểu thư Điền gia 09/12/2013
8 Chương 8 Chí Tôn Vô Lại - Xử nam 09/12/2013
10 Chương 10 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi bày trận. 09/12/2013
11 Chương 11 Chí Tôn Vô Lại - Cơ thể nam nhuyễn lặc 09/12/2013
12 Chương 12 Chí Tôn Vô Lại - Thí cổ khai hoa 09/12/2013
13 Chương 13 Chí Tôn Vô Lại - Quản gian sự đích lão hỗn đản 09/12/2013
14 Chương 14 Chí Tôn Vô Lại - Ngũ hành tông 09/12/2013
15 Chương 15 Chí Tôn Vô Lại - Lão hỗn đản đấu pháp 09/12/2013
16 Chương 16 Chí Tôn Vô Lại - Nhập ngã môn lai, sanh tử mạc oán 09/12/2013
17 Chương 17 Chí Tôn Vô Lại - Tiêu Dao phái 09/12/2013
18 Chương 18 Chí Tôn Vô Lại - Lao phòng tiên cảnh 09/12/2013
19 Chương 19 Chí Tôn Vô Lại - Nhuyễn cấm 09/12/2013
20 Chương 20 Chí Tôn Vô Lại - Vương bát khẳng đại mạch 09/12/2013
21 Chương 21 Chí Tôn Vô Lại - Hồng phấn xà tinh 09/12/2013
22 Chương 22 Chí Tôn Vô Lại - Thoát thai hoán cốt 09/12/2013
23 Chương 23 Chí Tôn Vô Lại - Thịt Đường Tăng? 09/12/2013
24 Chương 24 Chí Tôn Vô Lại - Nương nương khang đích Khinh Linh Tử 09/12/2013
25 Chương 25 Chí Tôn Vô Lại - Thâu gian sái hoạt (Thủ đoạn gian trá) 09/12/2013
26 Chương 26 Chí Tôn Vô Lại - Ô quy đại pháp 09/12/2013
27 Chương 27 Chí Tôn Vô Lại - Tục sáo đích anh hùng cứu mỹ 09/12/2013
28 Chương 28 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi hạ sơn 09/12/2013
29 Chương 29 Chí Tôn Vô Lại - Khủng…Khủng long??? 09/12/2013
30 Chương 30 Chí Tôn Vô Lại - Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai ! 09/12/2013
31 Chương 31 Chí Tôn Vô Lại - Tình tố ám lưu 09/12/2013
32 Chương 32 Chí Tôn Vô Lại - Dĩ ti bỉ đối phó ti bỉ 09/12/2013
33 Chương 33 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi sái trá 09/12/2013
34 Chương 34 Chí Tôn Vô Lại - Phá sơn không 09/12/2013
35 Chương 35 Chí Tôn Vô Lại - Tỷ tỷ của Lôi Hống. 09/12/2013
36 Chương 36 Chí Tôn Vô Lại - Tình sắc giao dịch? 09/12/2013
37 Chương 37 Chí Tôn Vô Lại - Chức nghiệp tiểu bạch kiểm 09/12/2013
38 Chương 38 Chí Tôn Vô Lại - Huyết chú 09/12/2013
39 Chương 39 Chí Tôn Vô Lại - Tình yêu của gã cơ bắp (Thượng) 09/12/2013
40 Chương 40 Chí Tôn Vô Lại - Tình yêu của gã cơ bắp (Hạ) 09/12/2013
41 Chương 41 Chí Tôn Vô Lại - Quần cư sanh hoạt 09/12/2013
43 Chương 43 Chí Tôn Vô Lại - Thâu nội y đích tặc. 09/12/2013
44 Chương 44 Chí Tôn Vô Lại - Thâu nội y đích ()thượng 09/12/2013
45 Chương 45 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi tróc quỷ 09/12/2013
46 Chương 46 Chí Tôn Vô Lại - Xà tinh Tiểu Thanh 09/12/2013
47 Chương 47 Chí Tôn Vô Lại - Phương Lân 09/12/2013
48 Chương 48 Chí Tôn Vô Lại - Kiến Quỷ! 09/12/2013
49 Chương 49 Chí Tôn Vô Lại - Đệ nhất thứ kiến diện 09/12/2013
50 Chương 50 Chí Tôn Vô Lại - Ngũ hành nội đấu 09/12/2013
51 Chương 51 Chí Tôn Vô Lại - Đệ nhị thứ thu mãi (mua chuộc lần thứ hai) 09/12/2013
52 Chương 52 Chí Tôn Vô Lại - Trám đại liễu!! (Trúng lớn rồi!!) 09/12/2013
53 Chương 53 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi đích nữ nhi (Con gái Tiểu Lôi) 09/12/2013
54 Chương 54 Chí Tôn Vô Lại - Siêu cấp đáng yêu tiểu yêu quái? 09/12/2013
55 Chương 55 Chí Tôn Vô Lại - Mộng phát tài tan biến... 09/12/2013
56 Chương 56 Chí Tôn Vô Lại - Đánh nhau đúng là sảng khoái! 09/12/2013
57 Chương 57 Chí Tôn Vô Lại - Bạo cường đích danh tự 09/12/2013
58 Chương 58 Chí Tôn Vô Lại - Bảo Nhi 09/12/2013
59 Chương 59 Chí Tôn Vô Lại - Linh dị sự kiện 09/12/2013
60 Chương 60 Chí Tôn Vô Lại - Dạ ban thám sơn 09/12/2013
61 Chương 61 Chí Tôn Vô Lại - Tinh tinh cứu khủng long 09/12/2013
62 Chương 62 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Thanh Đăng Tràng 09/12/2013
63 Chương 63 Chí Tôn Vô Lại - Lão ô quy 09/12/2013
64 Chương 64 Chí Tôn Vô Lại - “Thao” Chi Hữu Đạo 09/12/2013
65 Chương 65 Chí Tôn Vô Lại - Sắc Lang Lão Sư 09/12/2013
66 Chương 66 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi Tán Gái 09/12/2013
67 Chương 67 Chí Tôn Vô Lại - Điều kiện của Điền Chấn 09/12/2013
68 Chương 68 Chí Tôn Vô Lại - Khí tức nguy hiểm 09/12/2013
69 Chương 69 Chí Tôn Vô Lại - Phạm đế cương đích uy hiếp 09/12/2013
70 Chương 70 Chí Tôn Vô Lại - Trở về Nga Mi 09/12/2013
71 Chương 71 Chí Tôn Vô Lại - Khinh Linh Tử thu đồ đệ 09/12/2013
72 Chương 72 Chí Tôn Vô Lại - Vạn Tiên đại hội 09/12/2013
73 Chương 73 Chí Tôn Vô Lại - Tiên Sơn Tiên Âm 09/12/2013
74 Chương 74 Chí Tôn Vô Lại - Tuyệt thế pháp bảo 09/12/2013
75 Chương 75 Chí Tôn Vô Lại - Ám dạ yêu mị 09/12/2013
76 Chương 76 Chí Tôn Vô Lại - Huyền Không đảo 09/12/2013
77 Chương 77 Chí Tôn Vô Lại - Thượng cổ thần thú 09/12/2013
78 Chương 78 Chí Tôn Vô Lại - Diệu Văn sử trá 09/12/2013
79 Chương 79 Chí Tôn Vô Lại - Đoạn căn(Trừ tận gốc) 09/12/2013
80 Chương 80 Chí Tôn Vô Lại - Tiên Âm độc ác. 09/12/2013
81 Chương 81 Chí Tôn Vô Lại - Ngươi có thích ta không? 09/12/2013
82 Chương 82 Chí Tôn Vô Lại - Tiện nghi lão bà 09/12/2013
83 Chương 83 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu ma vương Bảo Nhi 09/12/2013
84 Chương 84 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi luyện kiếm 09/12/2013
85 Chương 85 Chí Tôn Vô Lại - Xuống núi lần thứ hai 09/12/2013
86 Chương 86 Chí Tôn Vô Lại - Đại phát thư uy 09/12/2013
87 Chương 87 Chí Tôn Vô Lại - Thỉnh cầu giải hòa 09/12/2013
88 Chương 88 Chí Tôn Vô Lại - Ám sát 09/12/2013
89 Chương 89 Chí Tôn Vô Lại - Hắc ám sinh vật 09/12/2013
90 Chương 90 Chí Tôn Vô Lại - Giao dịch 09/12/2013
91 Chương 91 Chí Tôn Vô Lại - Giải thích khoa học về Nữ Oa vá trời 09/12/2013
92 Chương 92 Chí Tôn Vô Lại - Bách trảm quy nhất 09/12/2013
93 Chương 93 Chí Tôn Vô Lại - Thoát y 09/12/2013
94 Chương 94 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi – Bản nâng cấp toàn thân 09/12/2013
95 Chương 95 Chí Tôn Vô Lại - Giao tế hoa trong yến hội 09/12/2013
96 Chương 96 Chí Tôn Vô Lại - Có thể nhìn nhưng không thể ăn 09/12/2013
97 Chương 97 Chí Tôn Vô Lại - Tôn nghiêm của vô lại 09/12/2013
98 Chương 98 Chí Tôn Vô Lại - Thực sự thích anh! 09/12/2013
99 Chương 99 Chí Tôn Vô Lại - Khoảnh khắc đẹp đẽ 09/12/2013
100 Chương 100 Chí Tôn Vô Lại - Di vật của mẫu thân Bảo Nhi 09/12/2013
101 Chương 101 Chí Tôn Vô Lại - Tới Châu Âu xa xôi. 09/12/2013
102 Chương 102 Chí Tôn Vô Lại - Tiến công Âu châu 09/12/2013
103 Chương 103 Chí Tôn Vô Lại - Quỷ dị 09/12/2013
104 Chương 104 Chí Tôn Vô Lại - Giằng co 09/12/2013
105 Chương 105 Chí Tôn Vô Lại - Long Nhãn 09/12/2013
106 Chương 106 Chí Tôn Vô Lại - Thánh địa 09/12/2013
107 Chương 107 Chí Tôn Vô Lại - Ngươi đã bị đuổi việc… 09/12/2013
108 Chương 108 Chí Tôn Vô Lại - Người bảo vệ 09/12/2013
109 Chương 109 Chí Tôn Vô Lại - Thế giới dưới nước 09/12/2013
110 Chương 110 Chí Tôn Vô Lại - Ngày thứ mười 09/12/2013
111 Chương 111 Chí Tôn Vô Lại - Phát hiện của đội leo núi ngày thứ tám. 09/12/2013
112 Chương 112 Chí Tôn Vô Lại - Dẫn đến Thiên Đường hay Địa Ngục? 09/12/2013
113 Chương 113 Chí Tôn Vô Lại - Tà ác 09/12/2013
114 Chương 114 Chí Tôn Vô Lại - Pandora 09/12/2013
115 Chương 115 Chí Tôn Vô Lại - Quay về đền thờ 09/12/2013
116 Chương 116 Chí Tôn Vô Lại - Chư thần chiến bại 09/12/2013
117 Chương 117 Chí Tôn Vô Lại - Ý loạn tình mê 09/12/2013
118 Chương 118 Chí Tôn Vô Lại - Sát nhân trong mộng 09/12/2013
119 Chương 119 Chí Tôn Vô Lại - Phụ thể 09/12/2013
120 Chương 120 Chí Tôn Vô Lại - Trọng thương 09/12/2013
121 Chương 121 Chí Tôn Vô Lại - Hoa sen nở 09/12/2013
122 Chương 122 Chí Tôn Vô Lại - Nữ nhân đáng sợ 09/12/2013
123 Chương 123 Chí Tôn Vô Lại - Sủng vật 09/12/2013
124 Chương 124 Chí Tôn Vô Lại - Chướng nhãn pháp 09/12/2013
125 Chương 125 Chí Tôn Vô Lại - Truyền tống linh hồn 09/12/2013
126 Chương 126 Chí Tôn Vô Lại - Hoàng hôn của chư thần 09/12/2013
127 Chương 127 Chí Tôn Vô Lại - Lừa ngươi thì đã sao? 09/12/2013
128 Chương 128 Chí Tôn Vô Lại - Lão phong tử phát uy 09/12/2013
129 Chương 129 Chí Tôn Vô Lại - Tiến Thối Lưỡng Nan 09/12/2013
130 Chương 130 Chí Tôn Vô Lại - Trở Về Tương Lai 09/12/2013
131 Chương 131 Chí Tôn Vô Lại - Di Vật 09/12/2013
132 Chương 132 Chí Tôn Vô Lại - So pháp lực (Thượng) 09/12/2013
133 Chương 133 Chí Tôn Vô Lại - So pháp lực (hạ) 09/12/2013
134 Chương 134 Chí Tôn Vô Lại - Nhẹ nhàng ra đi 09/12/2013
135 Chương 135 Chí Tôn Vô Lại - Mấu chốt thay đổi lịch sử 09/12/2013
136 Chương 136 Chí Tôn Vô Lại - Tiêu dao tự tại 09/12/2013
137 Chương 137 Chí Tôn Vô Lại - Viên Chân Diệu Quyết 09/12/2013
138 Chương 138 Chí Tôn Vô Lại - Vấn đề nhân phẩm 09/12/2013
139 Chương 139 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Bạch 09/12/2013
140 Chương 140 Chí Tôn Vô Lại - Tam hồn lục phách 09/12/2013
141 Chương 141 Chí Tôn Vô Lại - Vực sâu của chủng tộc 09/12/2013
142 Chương 142 Chí Tôn Vô Lại - Bạch y tái hiện 09/12/2013
143 Chương 143 Chí Tôn Vô Lại - Điều kiện của Tiên Âm 09/12/2013
144 Chương 144 Chí Tôn Vô Lại - Tiên Sơn tứ lão 09/12/2013
145 Chương 145 Chí Tôn Vô Lại - Tiêu Dao chi uy 09/12/2013
146 Chương 146 Chí Tôn Vô Lại - Bí mật của Tiêu Dao (Thượng) 09/12/2013
147 Chương 147 Chí Tôn Vô Lại - Bí mật của Tiêu Dao (Hạ) 09/12/2013
148 Chương 148 Chí Tôn Vô Lại - Đầu cơ trục lợi 09/12/2013
149 Chương 149 Chí Tôn Vô Lại - Tối độc phụ nhân tâm 09/12/2013
150 Chương 150 Chí Tôn Vô Lại - Giao long 09/12/2013
151 Chương 151 Chí Tôn Vô Lại - Oan gia ngõ hẹp 09/12/2013
152 Chương 152 Chí Tôn Vô Lại - Thần tiên đảo 09/12/2013
153 Chương 153 Chí Tôn Vô Lại - Hý lộng Tiên Âm 09/12/2013
154 Chương 154 Chí Tôn Vô Lại - Luyện Thần Thiên 09/12/2013
155 Chương 155 Chí Tôn Vô Lại - Đồng Cam Cộng Khổ 09/12/2013
156 Chương 156 Chí Tôn Vô Lại - Môn nhân Côn Luân 09/12/2013
157 Chương 157 Chí Tôn Vô Lại - Mưu đồ xấu xa 09/12/2013
158 Chương 158 Chí Tôn Vô Lại - Sát Nhân Thường Mệnh 09/12/2013
159 Chương 159 Chí Tôn Vô Lại - Độc Long Thảo 09/12/2013
160 Chương 160 Chí Tôn Vô Lại - Hương Diễm Liệu Thương 09/12/2013
161 Chương 161 Chí Tôn Vô Lại - Ngọc đá cùng nát. 09/12/2013
162 Chương 162 Chí Tôn Vô Lại - Hữu Cầu Tất ứng Hoạt Bồ Tát 09/12/2013
163 Chương 163 Chí Tôn Vô Lại - Bách Vô Cấm Kỵ Hoạt Diêm VươngTát 09/12/2013
164 Chương 164 Chí Tôn Vô Lại - Côn Luân chưởng môn phô trương 09/12/2013
165 Chương 165 Chí Tôn Vô Lại - Âm mưu của Tiểu Lôi 09/12/2013
166 Chương 166 Chí Tôn Vô Lại - vô địch nhất kiếm 09/12/2013
167 Chương 167 Chí Tôn Vô Lại - Kiếm tên là Nghịch Thiên 09/12/2013
168 Chương 168 Chí Tôn Vô Lại - Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ (Ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa) 09/12/2013
169 Chương 169 Chí Tôn Vô Lại - Đồng môn? 09/12/2013
170 Chương 170 Chí Tôn Vô Lại - Xông vào Tiên Sơn 09/12/2013
171 Chương 171 Chí Tôn Vô Lại - Xem ngươi có ngất hay không! 09/12/2013
172 Chương 172 Chí Tôn Vô Lại - Chấp thuận 09/12/2013
173 Chương 173 Chí Tôn Vô Lại - Lên Côn Luân, ức hiếp người 09/12/2013
174 Chương 174 Chí Tôn Vô Lại - Phá trận 09/12/2013
175 Chương 175 Chí Tôn Vô Lại - Tiên thảo viên 09/12/2013
176 Chương 176 Chí Tôn Vô Lại - Cường đạo như thế 09/12/2013
177 Chương 177 Chí Tôn Vô Lại - Quá ức hiếp người! 09/12/2013
178 Chương 178 Chí Tôn Vô Lại - Theo đuôi 09/12/2013
179 Chương 179 Chí Tôn Vô Lại - Nhập ma 09/12/2013
180 Chương 180 Chí Tôn Vô Lại - Oan gia ngõ hẹp 09/12/2013
181 Chương 181 Chí Tôn Vô Lại - Hiển uy 09/12/2013
182 Chương 182 Chí Tôn Vô Lại - Biệt Ly 09/12/2013
183 Chương 183 Chí Tôn Vô Lại - Hộ Pháp 09/12/2013
184 Chương 184 Chí Tôn Vô Lại - Hoa nở có thể hái 09/12/2013
185 Chương 185 Chí Tôn Vô Lại - Kha Nhi Tình Thâm 09/12/2013
186 Chương 186 Chí Tôn Vô Lại - Đại Hoà Thượng 09/12/2013
187 Chương 187 Chí Tôn Vô Lại - Không thể nói 09/12/2013
188 Chương 188 Chí Tôn Vô Lại - Phiền não của Điền Chấn 09/12/2013
189 Chương 189 Chí Tôn Vô Lại - Nhất Ngữ Kinh Nhân 09/12/2013
190 Chương 190 Chí Tôn Vô Lại - Lôi Đại tiểu thư 09/12/2013
191 Chương 191 Chí Tôn Vô Lại - Bí mật thân thế 09/12/2013
192 Chương 192 Chí Tôn Vô Lại - Xuống âm phủ 09/12/2013
193 Chương 193 Chí Tôn Vô Lại - Hoàng tuyền lộ, Diêm La điện 09/12/2013
194 Chương 194 Chí Tôn Vô Lại - Ngoài ý muốn 09/12/2013
195 Chương 195 Chí Tôn Vô Lại - Địa Tạng Vương Bồ Tát 09/12/2013
196 Chương 196 Chí Tôn Vô Lại - Điều tra kẻ địch 09/12/2013
197 Chương 197 Chí Tôn Vô Lại - Biết rõ là hố mà vẫn nhảy ! 09/12/2013
198 Chương 198 Chí Tôn Vô Lại - Siêu cấp vô địch tiểu Bảo Nhi 09/12/2013
199 Chương 199 Chí Tôn Vô Lại - Ngỡ ngàng nhìn xung quanh 09/12/2013
200 Chương 200 Chí Tôn Vô Lại - Nghịch thiên kiếm xuất! 09/12/2013
201 Chương 201 Chí Tôn Vô Lại - Bà La Na Tề 09/12/2013
202 Chương 202 Chí Tôn Vô Lại - Có nhận hay không 09/12/2013
203 Chương 203 Chí Tôn Vô Lại - Nhất bộ chi gian 09/12/2013
204 Chương 204 Chí Tôn Vô Lại - Phi tục phi tăng phi đạo. 09/12/2013
205 Chương 205 Chí Tôn Vô Lại - Nhà có dị bảo tất thị phi 09/12/2013
206 Chương 206 Chí Tôn Vô Lại - Ngang ngược bỉ ổi (Thượng) 09/12/2013
207 Chương 207 Chí Tôn Vô Lại - Ngang ngược bỉ ổi (hạ) 09/12/2013
208 Chương 208 Chí Tôn Vô Lại - Thánh Huyết Tông 09/12/2013
209 Chương 209 Chí Tôn Vô Lại - Phật Môn chí bảo 09/12/2013
210 Chương 210 Chí Tôn Vô Lại - Pháp lực mười đời 09/12/2013
211 Chương 211 Chí Tôn Vô Lại - Ai là thằng ngốc? 09/12/2013
212 Chương 212 Chí Tôn Vô Lại - Theo đuổi quấy rầy(thượng) 09/12/2013
213 Chương 213 Chí Tôn Vô Lại - Theo đuổi quấy rầy (hạ) 09/12/2013
214 Chương 214 Chí Tôn Vô Lại - Nhân quả báo ứng 09/12/2013
215 Chương 215 Chí Tôn Vô Lại - Chỉ trách ngươi đã mang nhầm tên 09/12/2013
216 Chương 216 Chí Tôn Vô Lại - Hồ thuyết bát đạo 09/12/2013
217 Chương 217 Chí Tôn Vô Lại - Xú bà nương và tặc tiểu tử 09/12/2013
218 Chương 218 Chí Tôn Vô Lại - Lễ (thượng) 09/12/2013
219 Chương 219 Chí Tôn Vô Lại - Trảm tâm ma 09/12/2013
220 Chương 220 Chí Tôn Vô Lại - Đấu pháp 09/12/2013
221 Chương 221 Chí Tôn Vô Lại - Phi đạn thịt người 09/12/2013
222 Chương 222 Chí Tôn Vô Lại - Cốt nhục tương liên 09/12/2013
223 Chương 223 Chí Tôn Vô Lại - Hôm nay, nhà ta không thu lễ. 09/12/2013
224 Chương 224 Chí Tôn Vô Lại - Kỳ quái 09/12/2013
225 Chương 225 Chí Tôn Vô Lại - Hắc sắc yêu liên trọng hiện 09/12/2013
226 Chương 226 Chí Tôn Vô Lại - Thái Hư Tiên cảnh 09/12/2013
227 Chương 227 Chí Tôn Vô Lại - Biển lửa vô bờ 09/12/2013
228 Chương 228 Chí Tôn Vô Lại - Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. 09/12/2013
229 Chương 229 Chí Tôn Vô Lại - Sao bay đầy trời 09/12/2013
230 Chương 230 Chí Tôn Vô Lại - Ký sinh 09/12/2013
231 Chương 231 Chí Tôn Vô Lại - Tái tạo kim thân 09/12/2013
232 Chương 232 Chí Tôn Vô Lại - Bồ Đề tổ sư 09/12/2013
233 Chương 233 Chí Tôn Vô Lại - Cưỡng bức là gian lận 09/12/2013
234 Chương 234 Chí Tôn Vô Lại - Các cô gái nhà Tiểu Lôi 09/12/2013
235 Chương 235 Chí Tôn Vô Lại - Bối Nhi ra trận 09/12/2013
236 Chương 236 Chí Tôn Vô Lại - Siêu nhân 09/12/2013
237 Chương 237 Chí Tôn Vô Lại - Không phải người nào cũng muốn làm thần tiên 09/12/2013
238 Chương 238 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu vô lại bé con 09/12/2013
239 Chương 239 Chí Tôn Vô Lại - Bảo Nhi đại tiểu thư 09/12/2013
240 Chương 240 Chí Tôn Vô Lại - Đồ đệ của cao nhân 09/12/2013
241 Chương 241 Chí Tôn Vô Lại - Vô lại xông ra khỏi cửa 09/12/2013
242 Chương 242 Chí Tôn Vô Lại - Truyền thừa chi huyết 09/12/2013
243 Chương 243 Chí Tôn Vô Lại - Về nhà 09/12/2013
244 Chương 244 Chí Tôn Vô Lại - Cố nhân tới thăm 09/12/2013
245 Chương 245 Chí Tôn Vô Lại - Lại gặp Diệp Bất Quần 09/12/2013
246 Chương 246 Chí Tôn Vô Lại - Thánh lực gia trì 09/12/2013
247 Chương 247 Chí Tôn Vô Lại - Bí mật kinh khủng nhất 09/12/2013
248 Chương 248 Chí Tôn Vô Lại - Một phong di thư 09/12/2013
249 Chương 249 Chí Tôn Vô Lại - Chứng cứ của máu 09/12/2013
250 Chương 250 Chí Tôn Vô Lại - Sát nhân diệt khẩu 09/12/2013
251 Chương 251 Chí Tôn Vô Lại - Bọn họ tới! 09/12/2013
252 Chương 252 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu biệt thắng tân hôn 09/12/2013
253 Chương 253 Chí Tôn Vô Lại - Đông Tây khác biệt 09/12/2013
254 Chương 254 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi tìm vợ 09/12/2013
255 Chương 255 Chí Tôn Vô Lại - Huyền Cơ Ngọc Bài 09/12/2013
256 Chương 256 Chí Tôn Vô Lại - Tiên Lâm Thịnh Hội 09/12/2013
257 Chương 257 Chí Tôn Vô Lại - Thiên Cơ Môn 09/12/2013
258 Chương 258 Chí Tôn Vô Lại - Tổ Sư Gia tới! 09/12/2013
259 Chương 259 Chí Tôn Vô Lại - Cổ Chung hòa thượng 09/12/2013
260 Chương 260 Chí Tôn Vô Lại - Thượng thiên thê 09/12/2013
261 Chương 261 Chí Tôn Vô Lại - Hòa thượng ngày nay cũng gạt người 09/12/2013
262 Chương 262 Chí Tôn Vô Lại - Kiếm khí tung hoành 09/12/2013
263 Chương 263 Chí Tôn Vô Lại - Tính kế 09/12/2013
264 Chương 264 Chí Tôn Vô Lại - Thế gian ngoài hắn chẳng còn gì 09/12/2013
265 Chương 265 Chí Tôn Vô Lại - Dị bảo Tiêu Dao Cung 09/12/2013
266 Chương 266 Chí Tôn Vô Lại - Tiên Âm hồi tâm 09/12/2013
267 Chương 267 Chí Tôn Vô Lại - Cao nhân tiền bối! 09/12/2013
268 Chương 268 Chí Tôn Vô Lại - Ai dám nhục mạ sư môn của ta? 09/12/2013
269 Chương 269 Chí Tôn Vô Lại - Cuối cùng mình có pháp bảo rồi! 09/12/2013
270 Chương 270 Chí Tôn Vô Lại - Lúc nửa đêm 09/12/2013
271 Chương 271 Chí Tôn Vô Lại - Kẻ ngưỡng mộ Diệu Yên 09/12/2013
272 Chương 272 Chí Tôn Vô Lại - Thiên cổ thần kiếm 09/12/2013
273 Chương 273 Chí Tôn Vô Lại - Đã đến đây một lần 09/12/2013
274 Chương 274 Chí Tôn Vô Lại - Kiếm ra khỏi vỏ 09/12/2013
275 Chương 275 Chí Tôn Vô Lại - Đấu kiếm! 09/12/2013
276 Chương 276 Chí Tôn Vô Lại - Thu Lộ, Đông Tuyết và Tiểu Lôi 09/12/2013
277 Chương 277 Chí Tôn Vô Lại - Chỉ đơn giản như vậy 09/12/2013
278 Chương 278 Chí Tôn Vô Lại - Ngàn vạn lần đừng chọc giận Tiên Âm! 09/12/2013
279 Chương 279 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi xuất chiến 09/12/2013
280 Chương 280 Chí Tôn Vô Lại - Ai dám cùng ta quần công? 09/12/2013
281 Chương 281 Chí Tôn Vô Lại - Bại gia tử 09/12/2013
282 Chương 282 Chí Tôn Vô Lại - Bí mật Thánh Huyết - a 09/12/2013
283 Chương 283 Chí Tôn Vô Lại - Đường về nhà! 09/12/2013
284 Chương 284 Chí Tôn Vô Lại - Minh Nguyệt gia sự 09/12/2013
285 Chương 285 Chí Tôn Vô Lại - Có chuyện ám muội 09/12/2013
286 Chương 286 Chí Tôn Vô Lại - Âm mưu tại Nguyệt gia 09/12/2013
287 Chương 287 Chí Tôn Vô Lại - Thụ Chi Dĩ Môn 09/12/2013
288 Chương 288 Chí Tôn Vô Lại - Đoạt vị 09/12/2013
289 Chương 289 Chí Tôn Vô Lại - Không khoan nhượng 09/12/2013
290 Chương 290 Chí Tôn Vô Lại - Cao thủ thế thân 09/12/2013
291 Chương 291 Chí Tôn Vô Lại - Có chuyện chơi rồi…… 09/12/2013
292 Chương 292 Chí Tôn Vô Lại - Ta biết chân tướng! 09/12/2013
293 Chương 293 Chí Tôn Vô Lại - Chứng cớ! 09/12/2013
294 Chương 294 Chí Tôn Vô Lại - Minh Nguyệt đổ máu! 09/12/2013
295 Chương 295 Chí Tôn Vô Lại - Đừng hỏi ta là ai! 09/12/2013
296 Chương 296 Chí Tôn Vô Lại - Khôi lỗi thuật! 09/12/2013
297 Chương 297 Chí Tôn Vô Lại - Quan Công chiến Tần Quỳnh! 09/12/2013
298 Chương 298 Chí Tôn Vô Lại - Giá trị lợi dụng! 09/12/2013
299 Chương 299 Chí Tôn Vô Lại - Trở mặt. 09/12/2013
300 Chương 300 Chí Tôn Vô Lại - Siêu Cấp Vô Địch Thiết Kim Cương. 09/12/2013
301 Chương 301 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi liều mạng 09/12/2013
302 Chương 302 Chí Tôn Vô Lại - Thần phục 09/12/2013
303 Chương 303 Chí Tôn Vô Lại - Chân tướng như thế 09/12/2013
304 Chương 304 Chí Tôn Vô Lại - Tìm con 09/12/2013
305 Chương 305 Chí Tôn Vô Lại - Thổ lộ tâm trạng 09/12/2013
306 Chương 306 Chí Tôn Vô Lại - Sự ôn nhu của Nguyệt Hoa 09/12/2013
307 Chương 307 Chí Tôn Vô Lại - Gặp lại (thượng) 09/12/2013
308 Chương 308 Chí Tôn Vô Lại - Gặp lại (hạ) 09/12/2013
309 Chương 309 Chí Tôn Vô Lại - Làm tình nhân của anh 09/12/2013
310 Chương 310 Chí Tôn Vô Lại - Đạo lý trận pháp 09/12/2013
311 Chương 311 Chí Tôn Vô Lại - Đồ đệ kiếm tiên. 09/12/2013
312 Chương 312 Chí Tôn Vô Lại - Hạnh phúc và phiền não của Tiểu Lôi 09/12/2013
313 Chương 313 Chí Tôn Vô Lại - Có người con gái tình thâm như biển 09/12/2013
314 Chương 314 Chí Tôn Vô Lại - Ngòi nổ tối hậu! 09/12/2013
315 Chương 315 Chí Tôn Vô Lại - Vị hôn phu của Điền Kha Nhi 09/12/2013
316 Chương 316 Chí Tôn Vô Lại - Quang Minh cùng Hắc Ám hợp thể 09/12/2013
317 Chương 317 Chí Tôn Vô Lại - Máu! Lại thấy máu! 09/12/2013
318 Chương 318 Chí Tôn Vô Lại - Nhân tính đáng sợ! 09/12/2013
319 Chương 319 Chí Tôn Vô Lại - HÀNH ĐỘNG KỲ QUÁI CỦA BẢO NHI 09/12/2013
320 Chương 320 Chí Tôn Vô Lại - Một tia u ám! 09/12/2013
321 Chương 321 Chí Tôn Vô Lại - Người bí ẩn 09/12/2013
322 Chương 322 Chí Tôn Vô Lại - Chuyện thần bí 09/12/2013
323 Chương 323 Chí Tôn Vô Lại - Hấp Huyết Quỷ Chi Gia! 09/12/2013
324 Chương 324 Chí Tôn Vô Lại - Tuyệt sắc diễm cơ 09/12/2013
325 Chương 325 Chí Tôn Vô Lại - Biến số! 09/12/2013
326 Chương 326 Chí Tôn Vô Lại - Địch bạn khó phân 09/12/2013
327 Chương 327 Chí Tôn Vô Lại - Dò Thám (Thượng) 09/12/2013
328 Chương 328 Chí Tôn Vô Lại - Kiều nữ si tình 09/12/2013
329 Chương 329 Chí Tôn Vô Lại - Người cuồng bơi lội 09/12/2013
330 Chương 330 Chí Tôn Vô Lại - Nỗi sợ hãi của Nguyệt Hoa! 09/12/2013
331 Chương 331 Chí Tôn Vô Lại - Ác mộng tái hiện 09/12/2013
332 Chương 332 Chí Tôn Vô Lại - Âm mưu của Đại Tinh Tinh! 09/12/2013
333 Chương 333 Chí Tôn Vô Lại - Tây Môn bí hiểm. 09/12/2013
334 Chương 334 Chí Tôn Vô Lại - Tiết lộ đáp án! 09/12/2013
335 Chương 335 Chí Tôn Vô Lại - Hai chuyện ngoài ý muốn 09/12/2013
336 Chương 336 Chí Tôn Vô Lại - Lần phản bội nổi tiếng nhất trong lịch sử 09/12/2013
337 Chương 337 Chí Tôn Vô Lại - Toàn bộ lời giải 09/12/2013
338 Chương 338 Chí Tôn Vô Lại - Thiên sứ tại nhân gian 09/12/2013
339 Chương 339 Chí Tôn Vô Lại - Một đêm dài nhất, ngàn năm bi thương 09/12/2013
340 Chương 340 Chí Tôn Vô Lại - Một đêm dài nhất, sự yếu kém của Thiên sứ 09/12/2013
341 Chương 341 Chí Tôn Vô Lại - Một đêm dài nhất, Tiểu Lôi vs Tây Môn 09/12/2013
342 Chương 342 Chí Tôn Vô Lại - Thần bí chi vật 09/12/2013
343 Chương 343 Chí Tôn Vô Lại - Suy đoán 09/12/2013
344 Chương 344 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu ma tinh cổ quái! 09/12/2013
345 Chương 345 Chí Tôn Vô Lại - Đúng là một chỗ dựa lớn 09/12/2013
346 Chương 346 Chí Tôn Vô Lại - Thanh âm ngàn năm biệt tích! 09/12/2013
347 Chương 347 Chí Tôn Vô Lại - Thắt chặt giao tình, nói chuyện tình cảm! 09/12/2013
348 Chương 348 Chí Tôn Vô Lại - Về lại núi tuyết 09/12/2013
349 Chương 349 Chí Tôn Vô Lại - Thần sứ 09/12/2013
350 Chương 350 Chí Tôn Vô Lại - Cửa vào vực thẳm địa ngục 09/12/2013
351 Chương 351 Chí Tôn Vô Lại - Địa ngục thần tộc 09/12/2013
352 Chương 352 Chí Tôn Vô Lại - Thành Olympia 09/12/2013
353 Chương 353 Chí Tôn Vô Lại - Cô quân phấn chiến (Chiến đấu đơn độc) 09/12/2013
354 Chương 354 Chí Tôn Vô Lại - Nỗi khổ tâm của Phoenix 09/12/2013
355 Chương 355 Chí Tôn Vô Lại - Tin xấu 09/12/2013
356 Chương 356 Chí Tôn Vô Lại - Tinh Linh mỹ nữ 09/12/2013
357 Chương 357 Chí Tôn Vô Lại - Sinh vật kỳ quái 09/12/2013
358 Chương 358 Chí Tôn Vô Lại - Sinh vật có trí tuệ 09/12/2013
359 Chương 359 Chí Tôn Vô Lại - Vận động trước bữa ăn. 09/12/2013
360 Chương 360 Chí Tôn Vô Lại - Tiểu Lôi thừa nước đục thả câu 09/12/2013
361 Chương 361 Chí Tôn Vô Lại - Âm mưu của Tiểu Lôi 09/12/2013
362 Chương 362 Chí Tôn Vô Lại - Có thực lực mới có thể làm lão đại 09/12/2013
363 Chương 363 Chí Tôn Vô Lại - Thân phận của Hạt Tử Long Vương 09/12/2013
364 Chương 364 Chí Tôn Vô Lại - Tự tác tự thụ 09/12/2013
365 Chương 365 Chí Tôn Vô Lại - Đến trạm dừng chân 09/12/2013
366 Chương 366 Chí Tôn Vô Lại - Nhược điểm của Tiểu Lôi 09/12/2013
367 Chương 367 Chí Tôn Vô Lại - Vũ Khí Thật Là Lợi Hại 09/12/2013
368 Chương 368 Chí Tôn Vô Lại - Là anh…… không phải anh…… 09/12/2013
369 Chương 369 Chí Tôn Vô Lại - Phoenix nghĩa là Phượng Hoàng Tái Sinh 09/12/2013
370 Chương 370 Chí Tôn Vô Lại - Giải thích lịch sử 09/12/2013
371 Chương 371 Chí Tôn Vô Lại - Kết cục của vô lại 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chi-ton-vo-lai-526.html