Truyện Hỗn Loạn Chiến Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Hỗn Loạn Chiến Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hỗn Loạn Chiến Thần
Bạn đang đọc truyện Hỗn Loạn Chiến Thần của tác giả Chàng Phá Nam Tường trên trang đọc truyện online. Hàn Tiến là một đệ tử môn phái tu chân, trong một lần làm nhiệm vụ hắn nổ tan xác.

Vào lúc chỉ còn hồn xác, hắn kiên trì với niềm tin "chết tuyệt đối không phải là tận cùng của sinh mệnh ",bảo trì nguyên thần đi vào một thế giới khác,nhập vào một công tử thế gia suy bại.

Thế giới này là một thế giới chiến loạn liên miên, nhân mạng như cỏ rác.

Hắn làm sao có thể sinh tồn trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nắm tay kẻ nào cứng thì nắm giữ lý lẽ này.

Mới các bạn cùng phiêu lưu theo nhân vật!!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hỗn Loạn Chiến Thần - Chết tuyệt đối không phải là tận cùng của sinh mệnh. 09/12/2013
2 Chương 2 Hỗn Loạn Chiến Thần - Chủ tớ nương tựa vào nhau. 09/12/2013
3 Chương 3 Hỗn Loạn Chiến Thần - Gây khó dễ. 09/12/2013
4 Chương 4 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tích lũy nguyên thủy của năng lượng 09/12/2013
5 Chương 5 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tỉnh ngộ 09/12/2013
6 Chương 6 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tự tiến cử. 09/12/2013
7 Chương 7 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cái bẫy 09/12/2013
8 Chương 8 Hỗn Loạn Chiến Thần - Nguy cơ của tiểu thư Khôi Lệ (Thượng). 09/12/2013
9 Chương 9 Hỗn Loạn Chiến Thần - Chó ăn cỏ. 09/12/2013
10 Chương 10 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tai họa. 09/12/2013
11 Chương 11 Hỗn Loạn Chiến Thần - Đào sinh 09/12/2013
12 Chương 12 Hỗn Loạn Chiến Thần - Chiến tranh. 09/12/2013
13 Chương 13 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thu hoạch ngoài ý muốn. 09/12/2013
14 Chương 14 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tiểu thư xấu xí. 09/12/2013
15 Chương 15 Hỗn Loạn Chiến Thần - Ác ý 09/12/2013
16 Chương 16 Hỗn Loạn Chiến Thần - Khắc tinh. 09/12/2013
17 Chương 17 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phản đồ. 09/12/2013
18 Chương 18 Hỗn Loạn Chiến Thần - Trăm năm bi ai. 09/12/2013
19 Chương 19 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phân phối. 09/12/2013
20 Chương 20 Hỗn Loạn Chiến Thần - Mạo hiểm 09/12/2013
21 Chương 21 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thiên phú. 09/12/2013
22 Chương 22 Hỗn Loạn Chiến Thần - Trói buộc. 09/12/2013
23 Chương 23 Hỗn Loạn Chiến Thần - Khiêu chiến. 09/12/2013
24 Chương 24 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tư bản. 09/12/2013
25 Chương 25 Hỗn Loạn Chiến Thần - Binh phù. 09/12/2013
26 Chương 26 Hỗn Loạn Chiến Thần - Bằng hữu phương xa tới. 09/12/2013
27 Chương 27 Hỗn Loạn Chiến Thần - Người thành thật. 09/12/2013
28 Chương 28 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phá quan. 09/12/2013
29 Chương 29 Hỗn Loạn Chiến Thần - Bảo vật đưa tới cửa. 09/12/2013
30 Chương 30 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cộng khổ. 09/12/2013
31 Chương 31 Hỗn Loạn Chiến Thần - Quân tử báo thù. 09/12/2013
32 Chương 32 Hỗn Loạn Chiến Thần - Chứng minh 09/12/2013
33 Chương 33 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tạp học. 09/12/2013
34 Chương 34 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tiền đồ. 09/12/2013
35 Chương 35 Hỗn Loạn Chiến Thần - Lặn 09/12/2013
36 Chương 36 Hỗn Loạn Chiến Thần - Hung đồ. 09/12/2013
37 Chương 37 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cảnh đêm 09/12/2013
38 Chương 38 Hỗn Loạn Chiến Thần - Địa vị. 09/12/2013
39 Chương 39 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cơ mật nội bộ. 09/12/2013
40 Chương 40 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tai nạn nho nhỏ. 09/12/2013
41 Chương 41 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phi đao. 09/12/2013
42 Chương 42 Hỗn Loạn Chiến Thần - Hàng xóm. 09/12/2013
43 Chương 43 Hỗn Loạn Chiến Thần - Kinh hỉ. 09/12/2013
44 Chương 44 Hỗn Loạn Chiến Thần - Trò chơi thú vị 09/12/2013
45 Chương 45 Hỗn Loạn Chiến Thần - Một chỉ huy có tiền đồ 09/12/2013
46 Chương 46 Hỗn Loạn Chiến Thần - Bản năng. 09/12/2013
47 Chương 47 Hỗn Loạn Chiến Thần - Sùng bái. 09/12/2013
48 Chương 48 Hỗn Loạn Chiến Thần - Dời đi. 09/12/2013
49 Chương 49 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cố hương. 09/12/2013
50 Chương 50 Hỗn Loạn Chiến Thần - Đại thành thị 09/12/2013
51 Chương 51 Hỗn Loạn Chiến Thần - Hành hội lính đánh thuê. 09/12/2013
52 Chương 52 Hỗn Loạn Chiến Thần - Vương Bài. 09/12/2013
53 Chương 53 Hỗn Loạn Chiến Thần - Nữ tử như hỏa. 09/12/2013
54 Chương 54 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phân nhau hành động 09/12/2013
55 Chương 55 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thảm án 09/12/2013
56 Chương 56 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tình báo 09/12/2013
57 Chương 57 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thương nhân. 09/12/2013
58 Chương 58 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thay máu. 09/12/2013
59 Chương 59 Hỗn Loạn Chiến Thần - Điềm xấu. 09/12/2013
60 Chương 60 Hỗn Loạn Chiến Thần - Nhiệm vụ. 09/12/2013
61 Chương 61 Hỗn Loạn Chiến Thần - Dựa giẫm. 09/12/2013
62 Chương 62 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tiếp xúc. 09/12/2013
63 Chương 63 Hỗn Loạn Chiến Thần - Con tin. 09/12/2013
64 Chương 64 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tuyệt địa. 09/12/2013
65 Chương 65 Hỗn Loạn Chiến Thần - Lễ vật. 09/12/2013
66 Chương 66 Hỗn Loạn Chiến Thần - Địa đạo. 09/12/2013
67 Chương 67 Hỗn Loạn Chiến Thần - Đánh cướp. 09/12/2013
68 Chương 68 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thương nhân 09/12/2013
69 Chương 69 Hỗn Loạn Chiến Thần - Qua sông đoạn cầu 09/12/2013
70 Chương 70 Hỗn Loạn Chiến Thần - Ám sát 09/12/2013
71 Chương 71 Hỗn Loạn Chiến Thần - Công đạo 09/12/2013
72 Chương 72 Hỗn Loạn Chiến Thần - Gặp lại 09/12/2013
73 Chương 73 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cường giả 09/12/2013
74 Chương 74 Hỗn Loạn Chiến Thần - Giảo loạn 09/12/2013
75 Chương 75 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thần đả 09/12/2013
76 Chương 76 Hỗn Loạn Chiến Thần - Khách không mời 09/12/2013
77 Chương 77 Hỗn Loạn Chiến Thần - Quy tắc 09/12/2013
78 Chương 78 Hỗn Loạn Chiến Thần - Vệ đội 09/12/2013
79 Chương 79 Hỗn Loạn Chiến Thần - Đồng minh tốt 09/12/2013
80 Chương 80 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tử thù 09/12/2013
81 Chương 81 Hỗn Loạn Chiến Thần - Ưu điểm và khuyết điểm 09/12/2013
82 Chương 82 Hỗn Loạn Chiến Thần - Xuất Phát! 09/12/2013
83 Chương 83 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tay nải. 09/12/2013
84 Chương 84 Hỗn Loạn Chiến Thần - Ma pháp quái dị. 09/12/2013
85 Chương 85 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tiên tri vĩ đại. 09/12/2013
86 Chương 86 Hỗn Loạn Chiến Thần - Gây chuyện. 09/12/2013
87 Chương 87 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tử thù. 09/12/2013
88 Chương 88 Hỗn Loạn Chiến Thần - Mộ địa xoắn ốc 09/12/2013
89 Chương 89 Hỗn Loạn Chiến Thần - Tây thành. 09/12/2013
90 Chương 90 Hỗn Loạn Chiến Thần - Cô độc. 09/12/2013
91 Chương 91 Hỗn Loạn Chiến Thần - Thị phi. 09/12/2013
92 Chương 92 Hỗn Loạn Chiến Thần - Phong vân tái khởi. 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hon-loan-chien-than-524.html