Truyện CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN
Bạn đang đọc truyện Chúng Thần Chi Nguyên của tác giả Tiêu Diêu Cùng Thần trên trang đọc truyện online. Lạnh giá, lạnh giá dị thường.Vùng cực bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa.

Từng cơn cuồng phong lạnh giá điên cuồng gầm thét, kèm theo vô số hoa tuyết, bay đầy trong không gian, phảng phất như lưỡi phủ đoạt mạng của tử thần.

Một nơi không có khả năng sinh sống.

Oanh Long! Oanh Long! từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ.

Tiếp sau đó là đạo đạo những vầng ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời.

Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới.

Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu và lớn.

Oanh! Mặt băng bắt đầu tách ra.

Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước.

Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ.

Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải sợ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Nghịch Long Cung Đấu 18/11/2013
2 Chương 2 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tụ Trân Anh Nhi 18/11/2013
3 Chương 3 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phân thân vi kiếm 18/11/2013
4 Chương 4 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Quy Long Kiếm Sao ( Vỏ kiếm Quy Long) 18/11/2013
5 Chương 5 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kỳ Đặc Ngự Kiếm 18/11/2013
6 Chương 6 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kiếm Thần Sơn Trang 18/11/2013
7 Chương 7 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Động Phòng Chi Dạ 18/11/2013
8 Chương 8 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Quảng Hàn Tiên Nữ 18/11/2013
9 Chương 9 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Bích Hải Triều Thanh Tiêu 18/11/2013
10 Chương 10 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phật Quốc Kim Lý 18/11/2013
11 Chương 11 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Huề Mỹ Thượng Kinh 18/11/2013
12 Chương 12 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Dục Hỏa Tu Công 18/11/2013
13 Chương 13 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kích Đẩu Ác Quỷ 18/11/2013
14 Chương 14 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Động Phòng Giáo Điều 18/11/2013
15 Chương 15 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hương Phong Phục Kích 18/11/2013
16 Chương 16 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hiểm Tượng Hoàn Sinh 18/11/2013
17 Chương 17 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thanh Dao Chi Tử 18/11/2013
18 Chương 18 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tham Thần Cấm Cung 18/11/2013
19 Chương 19 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tử Vân Đế Phi 18/11/2013
20 Chương 20 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Mộng Lý Hồ Đồ 18/11/2013
21 Chương 21 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thâu Khuy Minh Phi 18/11/2013
22 Chương 22 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Mỹ Nữ Diệu Nhiên 18/11/2013
23 Chương 23 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Huyền Âm Độc Xà 18/11/2013
24 Chương 24 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thần Tiếu Đại Trận 18/11/2013
25 Chương 25 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Yêu Tà Mỹ Nữ 18/11/2013
26 Chương 26 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tửu Hầu Vi Bạn 18/11/2013
27 Chương 27 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phong Thần Tuyển Tú 18/11/2013
28 Chương 28 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tuyết Chi Thần Thủy 18/11/2013
29 Chương 29 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Cửu Dương Tề Phi 18/11/2013
30 Chương 30 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Ngũ Hành Thiên Lôi 18/11/2013
31 Chương 31 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiên Địa Vô Cực 18/11/2013
32 Chương 32 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Vô Kiên Bất Tồi 18/11/2013
33 Chương 33 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thâu Vật Vị Thành 18/11/2013
34 Chương 34 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Chiến Giáp Sơ Hiện 18/11/2013
35 Chương 35 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tố Thủy Lan Y 18/11/2013
36 Chương 36 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Liên Hoa Chi Yêu 18/11/2013
37 Chương 37 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Đại Viên Mãn Pháp 18/11/2013
38 Chương 38 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thất Phái Tụ Hội 18/11/2013
39 Chương 39 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Chuyển Nguy Vi An 18/11/2013
40 Chương 40 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kình Đấu Tình Thiên 18/11/2013
41 Chương 41 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Nhất Thạch Thiên Lãng 18/11/2013
42 Chương 42 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Băng Đống Tam Xích 18/11/2013
43 Chương 43 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Lạc Sinh Chi Chiến 18/11/2013
44 Chương 44 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Địa Nguyên Tố Chi Kiếm 18/11/2013
45 Chương 45 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Liên Chiến Liên Bại 18/11/2013
46 Chương 46 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phong Hàn Tranh Đấu 18/11/2013
47 Chương 47 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Quần Anh Dũng Hiện 18/11/2013
48 Chương 48 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Chiến Giáp Tái Hiện 18/11/2013
49 Chương 49 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Loan Sinh Tứ Mỹ 18/11/2013
50 Chương 50 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Lan Y Hiện Hình 18/11/2013
51 Chương 51 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thần Công Thăng Cấp 18/11/2013
52 Chương 52 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kỳ Cổ Tương Đương 18/11/2013
53 Chương 53 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thần Binh Tương Chàng 18/11/2013
54 Chương 54 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thần Giáp Nhận Chủ 18/11/2013
55 Chương 55 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiên Triều Thần Kiếm 18/11/2013
56 Chương 56 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - THỦY TÍCH CHI NỘ 18/11/2013
57 Chương 57 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kim Cương Lực Lượng 18/11/2013
58 Chương 58 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thập Nhị Thiên Lãng 18/11/2013
59 Chương 59 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tứ Cường Sản Sinh 18/11/2013
60 Chương 60 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phật Thú Đại Chiến (Thượng) 18/11/2013
61 Chương 61 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phật Thú Đại Chiến (Trung) 18/11/2013
62 Chương 62 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phật Thú Đại Chiến (Hạ) 18/11/2013
63 Chương 63 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Quyết Tái Tiền Tịch 18/11/2013
64 Chương 64 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tình Thâm Nhất Kiếm 18/11/2013
65 Chương 65 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tử Vong Hỏa Diễm 18/11/2013
66 Chương 66 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Vong Linh Oán Hỏa 18/11/2013
67 Chương 67 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Vạn Thương Sâm Nghiêm 18/11/2013
68 Chương 68 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Nhất Chân Hỏa Giới 18/11/2013
69 Chương 69 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiểm Điện Quang Tàm 18/11/2013
70 Chương 70 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kinh Động Thiên Giới 18/11/2013
71 Chương 71 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Cừu Hận Khiên Dẫn 18/11/2013
72 Chương 72 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Miêu Hý Lão Thử (Thượng) 18/11/2013
73 Chương 73 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Miêu Hý Lão Thử (Trung) 18/11/2013
74 Chương 74 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Miêu Hý Lão Thử (Hạ) 18/11/2013
75 Chương 75 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Lưỡng Nữ Tranh Phong 18/11/2013
76 Chương 76 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Khủng Bố Vực Yêu 18/11/2013
77 Chương 77 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Xà Tý Quái Yêu 18/11/2013
78 Chương 78 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Nguyệt Đao Phong Ấn 18/11/2013
79 Chương 79 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiên Sát Đại Trận 18/11/2013
80 Chương 80 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Yêu Hoàng Hiện Thân 18/11/2013
81 Chương 81 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Bất Tử Bí Tàng 18/11/2013
82 Chương 82 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Lăng Phong Thiên Cung 18/11/2013
83 Chương 83 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Cửu Đại Tán Ma 18/11/2013
84 Chương 84 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Lăng Phong Thiên Quân 18/11/2013
85 Chương 85 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thanh Long Cố Hương 18/11/2013
86 Chương 86 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Cuồng Mãnh Thú Đấu 18/11/2013
87 Chương 87 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thánh Thú Chu Tước 18/11/2013
88 Chương 88 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phệ Hồn Cự Thú 18/11/2013
89 Chương 89 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hắc Ám Không Gian 18/11/2013
90 Chương 90 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kim Tiên Quang Tháp 18/11/2013
91 Chương 91 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thanh Mỵ Bại Bắc 18/11/2013
92 Chương 92 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiên Giới Long Môn 18/11/2013
93 Chương 93 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Kim Lý Thăng Thiên 18/11/2013
94 Chương 94 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Dạ Nguyệt Phục Hoạt 18/11/2013
95 Chương 95 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phong Thần Kết Giới 18/11/2013
96 Chương 96 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tiểu Ngũ Hành Kết Giới 18/11/2013
97 Chương 97 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thù Tử Bác Đấu 18/11/2013
98 Chương 98 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Phong Thần Thiên Kiếm 18/11/2013
99 Chương 99 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thương Vong Thảm Trọng 18/11/2013
100 Chương 100 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt Trận 18/11/2013
101 Chương 101 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tá Thi Hoàn Hồn 18/11/2013
102 Chương 102 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thân Thế Chi Mê 18/11/2013
103 Chương 103 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thánh Tà Bí Văn 18/11/2013
104 Chương 104 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Doanh Cứu Diệu Nhiên 18/11/2013
105 Chương 105 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Đơn Đả Độc Đấu 18/11/2013
106 Chương 106 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hỏa Diễm Chiến Giáp 18/11/2013
107 Chương 107 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thiên Thực Chi Hoàn 18/11/2013
108 Chương 108 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Dạ Nguyệt Âm Mưu 18/11/2013
109 Chương 109 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Tái Ngộ Minh Phi 18/11/2013
110 Chương 110 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Ái Hận Giao Gia 18/11/2013
111 Chương 111 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Mộng Thần Đốn Ngộ 18/11/2013
112 Chương 112 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Huyết Chiến Liên Hoa 18/11/2013
113 Chương 113 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Ái Đích Thừa Thụ 18/11/2013
114 Chương 114 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Du Du Tuế Nguyệt 18/11/2013
115 Chương 115 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hải Để Ngộ Kỳ * 18/11/2013
116 Chương 116 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Thủy Tinh Tiên Cung 18/11/2013
117 Chương 117 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Nhị Mỹ Tương Ngộ 18/11/2013
118 Chương 118 CHÚNG THẦN CHI NGUYÊN - Hữu Tình Quyến Trúc 18/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chung-than-chi-nguyen-9.html