Truyện Một Cộng Một Bằng Ba - Ngôn tình

  • Tên truyện: Một Cộng Một Bằng Ba
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Một Cộng Một Bằng Ba
Bạn đang đọc truyện Một Cộng Một Bằng Ba của tác giả Tang Lô trên trang đọc truyện online. Nữ chính của chúng ta, là một model, vào một ngày đẹp giời nào đó, cô bị lão boss khốn nạn bỏ thuốc mê vào trong rượu với ý đồ “cực kỳ chong sáng”. may thay, cô vẫn còn tỉnh tảo chạy thoát khỏi ma trảo của lão boss ấy…

Nhưng mà thuốc mê tì vẫn còn, mà chị nữ chính trong lúc mê man lại đi nhầm phòng, lên nhầm giường.

ấy ấy…thế nà pạn nam chính của chúng ta, vừa mới bị người yêu bù lu bù loa một hồi xong, định vào phòng dỗ người yêu…cơ mà tắt đèn…thế là…tèn tèn ten… một cộng một bằng ba!!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Một Cộng Một Bằng Ba - Chương 10 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mot-cong-mot-bang-ba-272.html