Truyện Băng Hỏa Ma Trù - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Băng Hỏa Ma Trù
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Băng Hỏa Ma Trù
Bạn đang đọc truyện Băng Hỏa Ma Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online.Trù nghệ Trung Hoa vốn bát đại tinh thâm, nổi tiếng từ mấy ngàn năm trước, nay lại được tái hiện trong tiểu thuyết kỳ ảo của Đường Gia Tam Thiếu : Băng Hỏa Ma Trù.

Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai :

ma trù ma pháp.

Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua, một cực phẩm chuyển ngữ của Tàng Thư viện.

Mời các bạn cùng thưởng thức và du ngoạn trong thế giới của Băng Hỏa Ma Trù với Dung Niệm Băng.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Băng Hỏa Ma Trù - Băng tuyết tế tự đích truy sát 09/12/2013
2 Chương 2 Băng Hỏa Ma Trù - Quỷ Trù Tra Cực 09/12/2013
3 Chương 3 Băng Hỏa Ma Trù - Trù sư tu luyện 09/12/2013
4 Chương 4 Băng Hỏa Ma Trù - Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn ( Thượng ) 09/12/2013
5 Chương 5 Băng Hỏa Ma Trù - Lam điền nhật noãn ngọc thăng yên 09/12/2013
6 Chương 6 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Tuyết nữ thần đích thán tức 09/12/2013
7 Chương 7 Băng Hỏa Ma Trù - Băng hỏa đồng nguyên ( Thượng ) 09/12/2013
8 Chương 8 Băng Hỏa Ma Trù - Chính Dương đao ( Thượng ) 09/12/2013
9 Chương 9 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng Nữ - Ly Thiên kiếm ( Thượng ) 09/12/2013
10 Chương 10 Băng Hỏa Ma Trù - Thanh Phong Trai ( Thượng ) 09/12/2013
11 Chương 11 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Tuyết Phong Bạo biến dị ( Thượng ) 09/12/2013
12 Chương 12 Băng Hỏa Ma Trù - Ma Sát Sứ ( Thượng ) 09/12/2013
13 Chương 13 Băng Hỏa Ma Trù - Chế tác Kim Hương Khuyên ( Thượng ) 09/12/2013
14 Chương 14 Băng Hỏa Ma Trù - Uy hiếp nữ thần tế tự ( Thượng ) 09/12/2013
15 Chương 15 Băng Hỏa Ma Trù - Gia nhập ma pháp sư công hội ( Thượng ) 09/12/2013
16 Chương 16 Băng Hỏa Ma Trù - Nam hữu mạo sung kế hoạch ( Kế hoạch bạn trai giả mạo ) ( Thượng ) 09/12/2013
17 Chương 17 Băng Hỏa Ma Trù - Thử thách của ma pháp sư công hội ( Thượng ) 09/12/2013
18 Chương 18 Băng Hỏa Ma Trù - Sinh nhật yến hội ( Thượng ) 09/12/2013
19 Chương 19 Băng Hỏa Ma Trù - Trí nữ Lạc Nhu ( Thượng ) 09/12/2013
20 Chương 20 Băng Hỏa Ma Trù - Đặc thù của Yến Phong là tốt ( Thượng ) 09/12/2013
21 Chương 21 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa Thần Đích Tả Thủ 09/12/2013
22 Chương 22 Băng Hỏa Ma Trù - Quyển trục dữ ma pháp trận 09/12/2013
23 Chương 23 Băng Hỏa Ma Trù - Dung hợp ma pháp đích quyển trục 09/12/2013
24 Chương 24 Băng Hỏa Ma Trù - Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn ( Thượng ) 09/12/2013
25 Chương 25 Băng Hỏa Ma Trù - Nghệ chấn Thanh Phong Trai ( Thượng ) 09/12/2013
26 Chương 26 Băng Hỏa Ma Trù - Tự Do Chi Phong Đích Khinh Ngâm 09/12/2013
27 Chương 27 Băng Hỏa Ma Trù - Xúc Phát Ma Pháp Trận. 09/12/2013
28 Chương 28 Băng Hỏa Ma Trù - Hào đổ Quang Minh Thánh Diệu thạch 09/12/2013
29 Chương 29 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên 09/12/2013
30 Chương 30 Băng Hỏa Ma Trù - Xảo chiến Ma đạo sư. 09/12/2013
31 Chương 31 Băng Hỏa Ma Trù - Đệ nhị vị sư phó 09/12/2013
32 Chương 32 Băng Hỏa Ma Trù - Lạc Nhu đích khẩn cầu 09/12/2013
33 Chương 33 Băng Hỏa Ma Trù - Triệu hoán pháp sư Miêu Miêu 09/12/2013
34 Chương 34 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao 09/12/2013
35 Chương 35 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa khảo hương chương 09/12/2013
36 Chương 36 Băng Hỏa Ma Trù - Kim Bối Địa Long Vương 09/12/2013
37 Chương 37 Băng Hỏa Ma Trù - Long Thần đích cố sự 09/12/2013
38 Chương 38 Băng Hỏa Ma Trù - Dong binh công hội 09/12/2013
39 Chương 39 Băng Hỏa Ma Trù - Giao dịch ma pháp quyển trục 09/12/2013
40 Chương 40 Băng Hỏa Ma Trù - Nhất phẩm diện thực (Thượng) 09/12/2013
41 Chương 41 Băng Hỏa Ma Trù - Chấn diện pháp 09/12/2013
42 Chương 42 Băng Hỏa Ma Trù - Thất đại cấm thủ dữ ngũ đại thần đao (Thượng) 09/12/2013
43 Chương 43 Băng Hỏa Ma Trù - Kỹ nữ đích bí mật 09/12/2013
44 Chương 44 Băng Hỏa Ma Trù - Ma Sát sứ tái hiện 09/12/2013
45 Chương 45 Băng Hỏa Ma Trù - Đối bất khởi, Tuyết Tĩnh (Thượng) 09/12/2013
46 Chương 46 Băng Hỏa Ma Trù - Chiến tranh đích khai đoạn (thượng) 09/12/2013
47 Chương 47 Băng Hỏa Ma Trù - Lan Mộng học viện (thượng) 09/12/2013
48 Chương 48 Băng Hỏa Ma Trù - Trù Thần Tử Tu (thượng) 09/12/2013
49 Chương 49 Băng Hỏa Ma Trù - Đao chấn khóa đường chi Cẩm Tự Hư Dũ (Thượng) 09/12/2013
50 Chương 50 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa Thổ song hệ ma pháp sư (thượng) 09/12/2013
51 Chương 51 Băng Hỏa Ma Trù - Vũ Thánh chi gian đích chiến đấu (Thượng) 09/12/2013
52 Chương 52 Băng Hỏa Ma Trù - Tiếp cận Vũ thánh đích Phượng Nữ (Thượng) 09/12/2013
53 Chương 53 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Hỏa Ma Trù VS Đà Trù Thần (Thượng) 09/12/2013
54 Chương 54 Băng Hỏa Ma Trù - Băng hỏa cửu trọng thiên chi cửu long chí tôn đỉnh (Thượng) 09/12/2013
55 Chương 55 Băng Hỏa Ma Trù - Thần bí bảo tàng (Thượng) 09/12/2013
56 Chương 56 Băng Hỏa Ma Trù - Mã bối thượng đích hương diễm chi lữ (Thượng) 09/12/2013
57 Chương 57 Băng Hỏa Ma Trù - Tái kiến Long Linh (Thượng) 09/12/2013
58 Chương 58 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên Đãng sơn mạch (Thượng) 09/12/2013
59 Chương 59 Băng Hỏa Ma Trù - Thần bí đích địch nhân (Thượng) 09/12/2013
60 Chương 60 Băng Hỏa Ma Trù - Giảo sát địa long quân đoàn (Thượng) 09/12/2013
61 Chương 61 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa long nhân tộc (Thượng) 09/12/2013
62 Chương 62 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa phượng hoàng chi dực (Thượng) 09/12/2013
63 Chương 63 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng tộc đích bí mật (Thượng) 09/12/2013
64 Chương 64 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa long vương Gia Lạp Mạn Địch Tư (Thượng) 09/12/2013
65 Chương 65 Băng Hỏa Ma Trù - Long vương đích nhược điểm (Thượng) 09/12/2013
66 Chương 66 Băng Hỏa Ma Trù - Long vương đích chuyên thự trù sư (Thượng) 09/12/2013
67 Chương 67 Băng Hỏa Ma Trù - Quán Xuyên Thiên Địa Đích Thự Quang (Thượng) 09/12/2013
68 Chương 68 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Hỏa đồng nguyên tiến hóa (Thượng) 09/12/2013
69 Chương 69 Băng Hỏa Ma Trù - Dung hợp Thánh Diệu đao (thượng) 09/12/2013
70 Chương 70 Băng Hỏa Ma Trù - Tiếp cận Vũ Thánh đích Quang minh kỵ sĩ. (Thượng) 09/12/2013
71 Chương 71 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên Hoa bài đích tác dụng (Thượng) 09/12/2013
72 Chương 72 Băng Hỏa Ma Trù - Tái kiến Ngọc Như Yên (Thượng) 09/12/2013
73 Chương 73 Băng Hỏa Ma Trù - Lam Tầm - Như Ý đích ái nhân (Thượng) 09/12/2013
74 Chương 74 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng tộc tứ đại cao thủ (Thượng) 09/12/2013
75 Chương 75 Băng Hỏa Ma Trù - Lôi long chi thể cùng phượng hoàng đệ ngũ biến (thượng) 09/12/2013
76 Chương 76 Băng Hỏa Ma Trù - Tái hiện Cửu Thanh Thần Long. 09/12/2013
77 Chương 77 Băng Hỏa Ma Trù - Tương Quỷ Vương và Dấm Hồng Hổn 09/12/2013
78 Chương 78 Băng Hỏa Ma Trù - Ngọc Như Yên – Niềm kiêu hãnh một thời của Phượng Tộc thượng 09/12/2013
79 Chương 79 Băng Hỏa Ma Trù - Thực lực ma đạo sĩ của Niệm Băng (Thượng) 09/12/2013
80 Chương 80 Băng Hỏa Ma Trù - Thân thế của Phượng Nữ (thượng) 09/12/2013
81 Chương 81 Băng Hỏa Ma Trù - Thân thế của Phượng nữ 09/12/2013
82 Chương 82 Băng Hỏa Ma Trù - Thần cơ bách biến lục mang — Tuyền Ki đao ( thượng) 09/12/2013
83 Chương 83 Băng Hỏa Ma Trù - Linh Trù Thần Na Nghiêm 09/12/2013
84 Chương 84 Băng Hỏa Ma Trù - Nữ vu U U ( Thượng ) 09/12/2013
85 Chương 85 Băng Hỏa Ma Trù - Lục ti bàn toàn tiêu (thượng) 09/12/2013
86 Chương 86 Băng Hỏa Ma Trù - Ngũ đại long vương (Thượng) 09/12/2013
87 Chương 87 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa Long Vương đã từng yêu (Thượng) 09/12/2013
88 Chương 88 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng hoàng huyết dịch trấp ( Thượng ) 09/12/2013
89 Chương 89 Băng Hỏa Ma Trù - Âm dương điều hòa thái cực thủ ( Thượng ) 09/12/2013
90 Chương 90 Băng Hỏa Ma Trù - Long triệu hoán sư đích sát ky ( Thượng ) 09/12/2013
91 Chương 91 Băng Hỏa Ma Trù - Cổ ma pháp trận Vĩnh Hằng Đích Thụy Miên ( Thượng ) 09/12/2013
92 Chương 92 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên niên Minh Vu dữ thánh sư ( Thượng ) 09/12/2013
93 Chương 93 Băng Hỏa Ma Trù - Vĩnh Thế Địa Ngục Đích Trớ Chú ( Thượng ) 09/12/2013
94 Chương 94 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng nữ từ tuyệt vọng đến kinh hỉ ( Thượng ) 09/12/2013
95 Chương 95 Băng Hỏa Ma Trù - Trở lại Đô Thiên thành ( Thượng ) 09/12/2013
96 Chương 96 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên niên Vu yêu (thượng) 09/12/2013
97 Chương 97 Băng Hỏa Ma Trù - Huynh trưởng dung mạo tương tự ( Thượng ) 09/12/2013
98 Chương 98 Băng Hỏa Ma Trù - Niệm Băng cùng Dung thân vương đối quyết (thượng) 09/12/2013
99 Chương 99 Băng Hỏa Ma Trù - Huyết nùng vu thủy (Thượng) 09/12/2013
100 Chương 100 Băng Hỏa Ma Trù - Cực Tiên tửu điếm 09/12/2013
101 Chương 101 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng Nữ, Niệm Băng cùng trải lòng ( Thượng ) 09/12/2013
102 Chương 102 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng tộc truy bắt ( Thượng ) 09/12/2013
103 Chương 103 Băng Hỏa Ma Trù - Tự nhiên ma pháp sư ( Thượng ) 09/12/2013
103 Chương 103 Băng Hỏa Ma Trù - Nhị thập tam thứ xí sở (Thượng) 09/12/2013
104 Chương 104 Băng Hỏa Ma Trù - Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật ( Thượng ) 09/12/2013
105 Chương 105 Băng Hỏa Ma Trù - Lạt thủ diệt địch ( Thượng ) 09/12/2013
106 Chương 106 Băng Hỏa Ma Trù - Ma pháp cường đại - Thiên Huyễn Lĩnh Vực (Thượng) 09/12/2013
108 Chương 108 Băng Hỏa Ma Trù - Đại địa nữ thần lĩnh vực (thượng) 09/12/2013
109 Chương 109 Băng Hỏa Ma Trù - Ý nghĩa của Tiên thiên lĩnh vực.(Thượng) 09/12/2013
110 Chương 110 Băng Hỏa Ma Trù - Niệm Băng cùng Băng Vân giao đàm .(Thượng) 09/12/2013
111 Chương 111 Băng Hỏa Ma Trù - Lại một người có tiên thiên lĩnh vực 09/12/2013
112 Chương 112 Băng Hỏa Ma Trù - Giấc Ngủ Vĩnh Hằng (Thượng) 09/12/2013
113 Chương 113 Băng Hỏa Ma Trù - băng hỏa đồng nguyên chi thất đao dung hợp đích tiến hóa 09/12/2013
114 Chương 114 Băng Hỏa Ma Trù - Tham cật quái dị đích Bàn Tử 09/12/2013
115 Chương 115 Băng Hỏa Ma Trù - Khai thông Thiên nhãn huyệt 09/12/2013
116 Chương 116 Băng Hỏa Ma Trù - Long phượng hợp minh 09/12/2013
117 Chương 117 Băng Hỏa Ma Trù - Hỏa diễm ma long 09/12/2013
118 Chương 118 Băng Hỏa Ma Trù - Tiên thiên lĩnh vực 09/12/2013
119 Chương 119 Băng Hỏa Ma Trù - Thất Long vương tụ hợp 09/12/2013
120 Chương 120 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng Nữ tích huyết nhận thân 09/12/2013
121 Chương 121 Băng Hỏa Ma Trù - con bò 09/12/2013
122 Chương 122 Băng Hỏa Ma Trù - Nhiệt huyết ngã thế nhĩ môn nghênh chiến 09/12/2013
123 Chương 123 Băng Hỏa Ma Trù - Hấp huyết quỷ nữ vương 09/12/2013
124 Chương 124 Băng Hỏa Ma Trù - Sanh mệnh trớ chú 09/12/2013
125 Chương 125 Băng Hỏa Ma Trù - Lấy sinh mệnh mà ngăn chặn 09/12/2013
126 Chương 126 Băng Hỏa Ma Trù - Kêu gọi đến Long thần nơi phương xa. 09/12/2013
127 Chương 127 Băng Hỏa Ma Trù - Lựa chọn của Hắc ám Long vương 09/12/2013
128 Chương 128 Băng Hỏa Ma Trù - Tiến hóa của Tiểu long vương 09/12/2013
129 Chương 129 Băng Hỏa Ma Trù - Thức tỉnh linh hồn Niệm Băng 09/12/2013
130 Chương 130 Băng Hỏa Ma Trù - Bí mật của Mặc Áo Đạt Tư phong ấn chi bình 09/12/2013
131 Chương 131 Băng Hỏa Ma Trù - HỎA LONG VƯƠNG YÊU AI ? 09/12/2013
132 Chương 132 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Nguyệt đế quốc ngũ hoàng tử 09/12/2013
133 Chương 133 Băng Hỏa Ma Trù - Trù Thần đại tái đích danh ngạch 09/12/2013
134 Chương 134 Băng Hỏa Ma Trù - Vì Linh nhi 09/12/2013
135 Chương 135 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên Nhãn phá Phong Thần 09/12/2013
136 Chương 136 Băng Hỏa Ma Trù - Huyết Sư giáo 09/12/2013
137 Chương 137 Băng Hỏa Ma Trù - Long vương thu đồ 09/12/2013
138 Chương 138 Băng Hỏa Ma Trù - Ám ảnh khôi lỗi dữ ám ma thử 09/12/2013
139 Chương 139 Băng Hỏa Ma Trù - Phệ Huyết Diệt Hồn 09/12/2013
140 Chương 140 Băng Hỏa Ma Trù - Đầu bếp của Nguyên Soái phủ 09/12/2013
141 Chương 141 Băng Hỏa Ma Trù - Huyết sư thất lão 09/12/2013
142 Chương 142 Băng Hỏa Ma Trù - Ám ảnh khôi lỗi cường hãn 09/12/2013
143 Chương 143 Băng Hỏa Ma Trù - Di hồn Áo Tư Tạp xuất kích 09/12/2013
144 Chương 144 Băng Hỏa Ma Trù - Huyết Sư Đường dự bị trưởng lão 09/12/2013
145 Chương 145 Băng Hỏa Ma Trù - Yến Phong đích bi ai 09/12/2013
146 Chương 146 Băng Hỏa Ma Trù - Nhị hoàng tử chi tử 09/12/2013
147 Chương 147 Băng Hỏa Ma Trù - Quốc vương đích kế hoa 09/12/2013
148 Chương 148 Băng Hỏa Ma Trù - Mâu thuẫn của Thiên Huyễn Băng Vân 09/12/2013
149 Chương 149 Băng Hỏa Ma Trù - Lĩnh ngộ tinh nguyệt tinh hoa 09/12/2013
150 Chương 150 Băng Hỏa Ma Trù - Thất đại khiếu huyệt chi nhị 09/12/2013
151 Chương 151 Băng Hỏa Ma Trù - Mật mưu 09/12/2013
152 Chương 152 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Tuyết nữ thần tế tự lai lâm 09/12/2013
153 Chương 153 Băng Hỏa Ma Trù - Thần Hàng Thuật- Tuyết Bộc (Thác Tuyết rơi) 09/12/2013
154 Chương 154 Băng Hỏa Ma Trù - Hoàng cung địa hạ đích Ám Ma Thử 09/12/2013
155 Chương 155 Băng Hỏa Ma Trù - Công thành - Biến Thiên hành động 09/12/2013
156 Chương 156 Băng Hỏa Ma Trù - Ép hỏi, cưỡng gian- Đều không thành 09/12/2013
157 Chương 157 Băng Hỏa Ma Trù - Phụ mẫu đích tình huống 09/12/2013
158 Chương 158 Băng Hỏa Ma Trù - Dược vật khiến tâm linh cùng dục vọng hợp nhất 09/12/2013
159 Chương 159 Băng Hỏa Ma Trù - Thần Hàng Thuật – Thiên Sư chi lệ (Giọt nước mắt của Thiên sứ) 09/12/2013
160 Chương 160 Băng Hỏa Ma Trù - Đào bào đích Băng Tuyết nữ thần tế tự 09/12/2013
161 Chương 161 Băng Hỏa Ma Trù - Trở về Hàn Lĩnh 09/12/2013
162 Chương 162 Băng Hỏa Ma Trù - Biện pháp của Long Thần 09/12/2013
163 Chương 163 Băng Hỏa Ma Trù - Phục sinh Cương thi Vương Niệm Băng 09/12/2013
164 Chương 164 Băng Hỏa Ma Trù - Phong cuồn ma pháp truyện tống trận trung đích tu luyện 09/12/2013
165 Chương 165 Băng Hỏa Ma Trù - Thần chi đại lục 09/12/2013
166 Chương 166 Băng Hỏa Ma Trù - Sinh Mệnh chi thần Tạp Áo 09/12/2013
167 Chương 167 Băng Hỏa Ma Trù - Bánh ngọt trong truyền thuyết 09/12/2013
168 Chương 168 Băng Hỏa Ma Trù - Di lưu đích ải nhân tộc anh hùng chi hậu 09/12/2013
169 Chương 169 Băng Hỏa Ma Trù - Tứ đại ma thú Triết Biệt 09/12/2013
170 Chương 170 Băng Hỏa Ma Trù - Tứ đại ma thú - chi Bích mục thương cầu 09/12/2013
171 Chương 171 Băng Hỏa Ma Trù - Lĩnh vực của tử thần 09/12/2013
172 Chương 172 Băng Hỏa Ma Trù - Phi Thiên Thần Trư 09/12/2013
173 Chương 173 Băng Hỏa Ma Trù - Hắc Ám Thiên Hương 09/12/2013
174 Chương 174 Băng Hỏa Ma Trù - Bí mật của Chân thần 09/12/2013
175 Chương 175 Băng Hỏa Ma Trù - Hứa hẹn trước thác nước Tử Thần 09/12/2013
176 Chương 176 Băng Hỏa Ma Trù - Tử vong trung đích trọng sinh 09/12/2013
177 Chương 177 Băng Hỏa Ma Trù - Thánh Sư 09/12/2013
178 Chương 178 Băng Hỏa Ma Trù - Thần nhân đích tự tư 09/12/2013
179 Chương 179 Băng Hỏa Ma Trù - Lục đại siêu thần khí đích sản sinh 09/12/2013
180 Chương 180 Băng Hỏa Ma Trù - Trật Tự chi thần 09/12/2013
181 Chương 181 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Hỏa lưu ly châu ki 09/12/2013
182 Chương 182 Băng Hỏa Ma Trù - Siêu cấp tiến hoá Thiên Nhãn huyệt 09/12/2013
183 Chương 183 Băng Hỏa Ma Trù - Sinh Mệnh Chi Thần kết hợp (full) 09/12/2013
184 Chương 184 Băng Hỏa Ma Trù - Ma Trù quy lai 09/12/2013
185 Chương 185 Băng Hỏa Ma Trù - Quán quân của Trù Thần đại tái. 09/12/2013
186 Chương 186 Băng Hỏa Ma Trù - Áo Lan tể tướng quả nhiên là nàng? 09/12/2013
187 Chương 187 Băng Hỏa Ma Trù - Ngã hữu tọa hạ đích tư cách (Ta có tư cách ngồi xuống) 09/12/2013
188 Chương 188 Băng Hỏa Ma Trù - Hoàng Cực huyệt của Niệm Băng 09/12/2013
189 Chương 189 Băng Hỏa Ma Trù - Phân loạn đích cục thế 09/12/2013
190 Chương 190 Băng Hỏa Ma Trù - Chúc điếm đích ám chiến 09/12/2013
191 Chương 191 Băng Hỏa Ma Trù - Trí nữ giao tâm dữ thập tam giai đích uy hiếp 09/12/2013
192 Chương 192 Băng Hỏa Ma Trù - Lĩnh vực 09/12/2013
193 Chương 193 Băng Hỏa Ma Trù - Thuyết phục 09/12/2013
194 Chương 194 Băng Hỏa Ma Trù - Đại bị đồng miên đích khai thủy 09/12/2013
195 Chương 195 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng Hoàng Đại Điển đích huyền bí (Thượng) 09/12/2013
196 Chương 196 Băng Hỏa Ma Trù - Tứ quốc công luận đại hội 09/12/2013
197 Chương 197 Băng Hỏa Ma Trù - Thất đại khiếu huyệt đích tác dụng 09/12/2013
198 Chương 198 Băng Hỏa Ma Trù - Thiêu động đích dục hỏa 09/12/2013
199 Chương 199 Băng Hỏa Ma Trù - Long Ma Pháp Sư 09/12/2013
200 Chương 200 Băng Hỏa Ma Trù - Khiếu huyệt hủy diệt đích cường hãn 09/12/2013
201 Chương 201 Băng Hỏa Ma Trù - Thần Nhân Chi Tử 09/12/2013
202 Chương 202 Băng Hỏa Ma Trù - Tao ngộ Hỏa Mộc Lâm 09/12/2013
203 Chương 203 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng hoàng triển dực đại trận 09/12/2013
204 Chương 204 Băng Hỏa Ma Trù - Thất cấm thất tuyệt chú 09/12/2013
205 Chương 205 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng hoàng niết bàn đại điển 09/12/2013
206 Chương 206 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng hoàng đệ bát biến 09/12/2013
207 Chương 207 Băng Hỏa Ma Trù - Trước trận chiến Băng Thần tháp 09/12/2013
208 Chương 208 Băng Hỏa Ma Trù - Băng Hỏa đồng nguyên 09/12/2013
209 Chương 209 Băng Hỏa Ma Trù - Phụ mẫu trở về 09/12/2013
210 Chương 210 Băng Hỏa Ma Trù - Bí mật của Băng Tuyết nữ thần tế tự 09/12/2013
211 Chương 211 Băng Hỏa Ma Trù - Quyết định của Niệm Băng 09/12/2013
212 Chương 212 Băng Hỏa Ma Trù - Bạch nhân tộc bị diệt 09/12/2013
213 Chương 213 Băng Hỏa Ma Trù - Diệt sơn hành động 09/12/2013
214 Chương 214 Băng Hỏa Ma Trù - Nỗi thống khổ của U U 09/12/2013
215 Chương 215 Băng Hỏa Ma Trù - Bổ dược cay đắng 09/12/2013
216 Chương 216 Băng Hỏa Ma Trù - Tru thần nỗ 09/12/2013
217 Chương 217 Băng Hỏa Ma Trù - Đạp Thượng Tranh Trình 09/12/2013
218 Chương 218 Băng Hỏa Ma Trù - Chí Tà Chi Địa 09/12/2013
219 Chương 219 Băng Hỏa Ma Trù - Chính thức phong ấn khai khải giả 09/12/2013
220 Chương 220 Băng Hỏa Ma Trù - Tru Thần Tiễn trở kích 09/12/2013
221 Chương 221 Băng Hỏa Ma Trù - Hồ ly • sủng vật trung chân chánh đích vương giả (Thượng Hạ) 09/12/2013
222 Chương 222 Băng Hỏa Ma Trù - Niệm Băng kiên thật đích hậu thuẫn 09/12/2013
223 Chương 223 Băng Hỏa Ma Trù - Miểu Sát chủ thần bi ai 09/12/2013
224 Chương 224 Băng Hỏa Ma Trù - Sự giác ngộ của Tà Chủ 09/12/2013
225 Chương 225 Băng Hỏa Ma Trù - Cứu tỉnh Nữ vương 09/12/2013
226 Chương 226 Băng Hỏa Ma Trù - Thỉnh cầu của U U 09/12/2013
227 Chương 227 Băng Hỏa Ma Trù - Biến hóa trung di thất đại lục 09/12/2013
228 Chương 228 Băng Hỏa Ma Trù - Di Thất đại lục di dân 09/12/2013
229 Chương 229 Băng Hỏa Ma Trù - Tối hậu di tích 09/12/2013
230 Chương 230 Băng Hỏa Ma Trù - Sự chuẩn bị của Tứ đại Đế quốc. 09/12/2013
231 Chương 231 Băng Hỏa Ma Trù - thì gian chi thần đích dự cảm 09/12/2013
232 Chương 232 Băng Hỏa Ma Trù - Bế quan ba ngày 09/12/2013
233 Chương 233 Băng Hỏa Ma Trù - Thiên Nhãn Đoán Đao Hồn 09/12/2013
234 Chương 234 Băng Hỏa Ma Trù - Quỷ Trù tái hiện 09/12/2013
235 Chương 235 Băng Hỏa Ma Trù - Dung Thiên qui đội 09/12/2013
236 Chương 236 Băng Hỏa Ma Trù - Khô mộc phùng xuân 09/12/2013
237 Chương 237 Băng Hỏa Ma Trù - Liên quân bốn nước 09/12/2013
238 Chương 238 Băng Hỏa Ma Trù - Ngưỡng Thần đại chiến bắt đầu 09/12/2013
239 Chương 239 Băng Hỏa Ma Trù - Tối cường đích chủ thần 09/12/2013
240 Chương 240 Băng Hỏa Ma Trù - Công kích của long tộc 09/12/2013
241 Chương 241 Băng Hỏa Ma Trù - Lưỡng bại câu thương 09/12/2013
242 Chương 242 Băng Hỏa Ma Trù - Long thần chi tử 09/12/2013
243 Chương 243 Băng Hỏa Ma Trù - Suy tính của các chủ thần 09/12/2013
244 Chương 244 Băng Hỏa Ma Trù - Chủ thần tập kích 09/12/2013
245 Chương 245 Băng Hỏa Ma Trù - Phượng hoàng cửu biến 09/12/2013
246 Chương 246 Băng Hỏa Ma Trù - Lần đầu tiên của Long Linh 09/12/2013
247 Chương 247 Băng Hỏa Ma Trù - Uy áp của nhạc phụ 09/12/2013
248 Chương 248 Băng Hỏa Ma Trù - Huyết Trớ thần thạch 09/12/2013
249 Chương 249 Băng Hỏa Ma Trù - Thất Diệu giác tỉnh 09/12/2013
250 Chương 250 Băng Hỏa Ma Trù - Chân thần đã đến 09/12/2013
251 Chương 251 Băng Hỏa Ma Trù - Thất Diệu giác tỉnh 09/12/2013
252 Chương 252 Băng Hỏa Ma Trù - Tâm tình chi thần hoàn mỹ 09/12/2013
253 Chương 253 Băng Hỏa Ma Trù - Đỉnh cao của tình yêu là gì? 09/12/2013
254 Chương 254 Băng Hỏa Ma Trù - Thần Tuyệt Đối 09/12/2013
255 Chương 255 Băng Hỏa Ma Trù - Trù Thần Đại Tái 09/12/2013
256 Chương 256 Băng Hỏa Ma Trù - Đỉnh Phong Của Trù Nghệ 09/12/2013
257 Chương 257 Băng Hỏa Ma Trù - Phần Kết 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bang-hoa-ma-tru-527.html