Truyện Giang Sơn - Lịch sử

  • Tên truyện: Giang Sơn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Giang Sơn
Truyện Giang Sơn là một trong những tác phẩm truyện nổi tiếng thuộc thể loại quân sự có mang chút yếu tố lịch sử và võng du của tác giả Sa Mạc.

Nội dung truyện xoay quanh nhân vật chính Tiết Phá Dạ, sau một lần không may chàng bị lạc vào một thời không lịch sử, số phận đưa đẩy trở thành ông chủ tửu lâu.

Vốn hắn không có mộng chỉ điểm giang sơn, thực sự hắn chỉ thích làm một ông chủ, một thương nhân, một manager cần gái có gái, cần tiền có tiền, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng.

Nhưng nào biết đâu giang sơn cũng là một vụ mua bán lớn, hắn làm ông chủ tửu lâu biết đâu cũng có thể làm ông chủ giang sơn thì sao?

Truyện có âm mưu, có thơ văn, có hài hước, có tranh đấu hoàng triều, có làm ăn buôn bán, có thủ đoạn trùng trùng, có hương diễm dào dạt.

Mời đọc giả đón xem chương mới nhất của truyện Giang Sơn tại adz.

vn .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Giang Sơn - Ven hồ Tây tử 29/11/2013
2 Chương 2 Giang Sơn - Đàm lão tiên sinh 29/11/2013
3 Chương 3 Giang Sơn - Bách Thiện phường 29/11/2013
4 Chương 4 Giang Sơn - Thi ngân 29/11/2013
5 Chương 5 Giang Sơn - Nói chuyện 29/11/2013
6 Chương 6 Giang Sơn - Mềm nắn rắn buông 29/11/2013
7 Chương 7 Giang Sơn - Bán lầu 29/11/2013
8 Chương 8 Giang Sơn - Trả nợ 29/11/2013
9 Chương 9 Giang Sơn - Lấy lợi kéo dài nợ 29/11/2013
10 Chương 10 Giang Sơn - Giấy quảng cáo ra lò 29/11/2013
11 Chương 11 Giang Sơn - Nội gian 29/11/2013
12 Chương 12 Giang Sơn - Chết mà sống lại 29/11/2013
13 Chương 13 Giang Sơn - Giấu xác 29/11/2013
14 Chương 14 Giang Sơn - Vô lại kì trung 29/11/2013
15 Chương 15 Giang Sơn - Mật thư 29/11/2013
16 Chương 16 Giang Sơn - Đổi danh sách món ăn 29/11/2013
17 Chương 17 Giang Sơn - Món ngon 29/11/2013
18 Chương 18 Giang Sơn - Tiêu tài nữ 29/11/2013
19 Chương 19 Giang Sơn - Tuyệt đại phương hoa 29/11/2013
20 Chương 20 Giang Sơn - Vì cha minh oan 29/11/2013
21 Chương 21 Giang Sơn - Tả Đô Ngự Sử 29/11/2013
22 Chương 22 Giang Sơn - Mâu thuẫn 29/11/2013
23 Chương 23 Giang Sơn - Thiên tự ngôn 29/11/2013
24 Chương 24 Giang Sơn - Ám nghị 29/11/2013
25 Chương 25 Giang Sơn - Thủy điều ca đầu 29/11/2013
26 Chương 26 Giang Sơn - Ác đấu 29/11/2013
27 Chương 27 Giang Sơn - Luận tài 29/11/2013
28 Chương 28 Giang Sơn - Mới gặp Tiêu phủ 29/11/2013
29 Chương 29 Giang Sơn - Phách Không Quyền 29/11/2013
30 Chương 30 Giang Sơn - Giai nhân khổ hậu 29/11/2013
31 Chương 31 Giang Sơn - Kinh mộng 29/11/2013
32 Chương 32 Giang Sơn - Mua vị trí 29/11/2013
33 Chương 33 Giang Sơn - Lục nương tử 29/11/2013
34 Chương 34 Giang Sơn - Đàm phán ca hát 29/11/2013
35 Chương 35 Giang Sơn - Hợp tác hai bên cùng có lợi 29/11/2013
36 Chương 36 Giang Sơn - Phương phu nhân 29/11/2013
37 Chương 37 Giang Sơn - Nhị thiếu gia thiếu nợ 29/11/2013
38 Chương 38 Giang Sơn - Vây điếm 29/11/2013
39 Chương 39 Giang Sơn - Kỵ quân 29/11/2013
40 Chương 40 Giang Sơn - Đối lập 29/11/2013
41 Chương 41 Giang Sơn - Giang Nam thủ phú 29/11/2013
42 Chương 42 Giang Sơn - Công danh thượng thư 29/11/2013
43 Chương 43 Giang Sơn - Làm khó dễ 29/11/2013
44 Chương 44 Giang Sơn - Lực biện 29/11/2013
45 Chương 45 Giang Sơn - Làm ăn rất tốt 29/11/2013
46 Chương 46 Giang Sơn - Mất tích 29/11/2013
47 Chương 47 Giang Sơn - Bái sư 29/11/2013
48 Chương 48 Giang Sơn - Ngươi phải đọc sách 29/11/2013
49 Chương 49 Giang Sơn - Đánh cờ 29/11/2013
50 Chương 50 Giang Sơn - Dưới đèn ngắm mỹ nhân 29/11/2013
51 Chương 51 Giang Sơn - Bắc Hồ Ngột Lạp Xích 29/11/2013
52 Chương 52 Giang Sơn - Luận tiễn 29/11/2013
53 Chương 53 Giang Sơn - Bằng hữu Bắc Hồ 29/11/2013
54 Chương 54 Giang Sơn - Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít 29/11/2013
55 Chương 55 Giang Sơn - Học thuật cưỡi ngựa 29/11/2013
56 Chương 56 Giang Sơn - Tiên sinh cốt khí 29/11/2013
57 Chương 57 Giang Sơn - Hoàng kim sư 29/11/2013
58 Chương 58 Giang Sơn - Thu phục bảo câu 29/11/2013
59 Chương 59 Giang Sơn - Đe dọa cùng uy hiếp 29/11/2013
60 Chương 60 Giang Sơn - Đóng cửa đánh chó 29/11/2013
61 Chương 61 Giang Sơn - Mông trần cút đi 29/11/2013
62 Chương 62 Giang Sơn - Lô phủ 29/11/2013
63 Chương 63 Giang Sơn - Lần đầu tiên giao phong 29/11/2013
64 Chương 64 Giang Sơn - Dụ hoặc 29/11/2013
65 Chương 65 Giang Sơn - Quân tử thủ tắc 29/11/2013
66 Chương 66 Giang Sơn - Hoa Điệp Luyến 29/11/2013
67 Chương 67 Giang Sơn - Luyện chế xuân dược 29/11/2013
68 Chương 68 Giang Sơn - Tin tức 29/11/2013
69 Chương 69 Giang Sơn - Viên Bố Y 29/11/2013
70 Chương 70 Giang Sơn - Trà 29/11/2013
71 Chương 71 Giang Sơn - Huyết lộ 29/11/2013
72 Chương 72 Giang Sơn - Thành giao 29/11/2013
73 Chương 73 Giang Sơn - Một nụ hôn nhu tình 29/11/2013
74 Chương 74 Giang Sơn - Gặp phục kích 29/11/2013
75 Chương 75 Giang Sơn - Ác chiến 29/11/2013
76 Chương 76 Giang Sơn - Phong lâm độ đại vận 29/11/2013
77 Chương 77 Giang Sơn - Vận chuyển quỷ dị 29/11/2013
78 Chương 78 Giang Sơn - Tinh linh đêm tới 29/11/2013
79 Chương 79 Giang Sơn - Hương dụ Tiểu Linh Tiên 29/11/2013
80 Chương 80 Giang Sơn - Lưu luyến 29/11/2013
81 Chương 81 Giang Sơn - Một đạo thiệp mời 29/11/2013
82 Chương 82 Giang Sơn - Tiện thương 29/11/2013
83 Chương 83 Giang Sơn - Liễu Thác dâng tặng lễ vật 29/11/2013
84 Chương 84 Giang Sơn - Kinh ra một thân mồ hôi lạnh 29/11/2013
85 Chương 85 Giang Sơn - Người ngọc trên Tây hồ 29/11/2013
86 Chương 86 Giang Sơn - Khiếp sợ 29/11/2013
87 Chương 87 Giang Sơn - Manh mối 29/11/2013
88 Chương 88 Giang Sơn - Phương trượng 29/11/2013
89 Chương 89 Giang Sơn - Ác tăng 29/11/2013
90 Chương 90 Giang Sơn - Tĩnh tâm thiền viện 29/11/2013
91 Chương 91 Giang Sơn - Đứng đầu phân đà 29/11/2013
92 Chương 92 Giang Sơn - Nói dối 29/11/2013
93 Chương 93 Giang Sơn - Hà Hoa Đồng 29/11/2013
94 Chương 94 Giang Sơn - Nhà cũ 29/11/2013
95 Chương 95 Giang Sơn - Đăng đồ tử 29/11/2013
96 Chương 96 Giang Sơn - Gặp mặt làm cho người ta giật mình 29/11/2013
97 Chương 97 Giang Sơn - Điều kiện 29/11/2013
98 Chương 98 Giang Sơn - Phục hổ 29/11/2013
99 Chương 99 Giang Sơn - phật đạo tranh chấp 29/11/2013
100 Chương 100 Giang Sơn - không đường có thể lựa chọn 29/11/2013
101 Chương 101 Giang Sơn - ngẫu nhiên gặp 29/11/2013
102 Chương 102 Giang Sơn - tâm đàm 29/11/2013
103 Chương 103 Giang Sơn - Xã hội đen 29/11/2013
104 Chương 104 Giang Sơn - cảnh cáo 29/11/2013
105 Chương 105 Giang Sơn - nghèo túng 29/11/2013
106 Chương 106 Giang Sơn - ra tay 29/11/2013
107 Chương 107 Giang Sơn - lấy được thanh danh tốt 29/11/2013
108 Chương 108 Giang Sơn - chuyện trò bên ao 29/11/2013
109 Chương 109 Giang Sơn - hàng châu ra một đại anh hùng 29/11/2013
110 Chương 110 Giang Sơn - phiền não hạnh phúc 29/11/2013
111 Chương 111 Giang Sơn - hòa giải dối trá 29/11/2013
112 Chương 112 Giang Sơn - hòa giải dối trá 29/11/2013
113 Chương 113 Giang Sơn - ban đêm mở tiệc 29/11/2013
114 Chương 114 Giang Sơn - phần thưởng 29/11/2013
115 Chương 115 Giang Sơn - đấu văn 29/11/2013
116 Chương 116 Giang Sơn - tác phẩm xuất sắc tuyệt thế 29/11/2013
117 Chương 117 Giang Sơn - cúc hoa công tử 29/11/2013
118 Chương 118 Giang Sơn - món bảo vật thứ 2 29/11/2013
119 Chương 119 Giang Sơn - Thế thổi quét 29/11/2013
120 Chương 120 Giang Sơn - Không thể tưởng tượng 29/11/2013
121 Chương 121 Giang Sơn - So tiễn 29/11/2013
122 Chương 122 Giang Sơn - Văn võ song toàn 29/11/2013
123 Chương 123 Giang Sơn - Muốn tập binh thư 29/11/2013
124 Chương 124 Giang Sơn - Giai nhân có bệnh 29/11/2013
125 Chương 125 Giang Sơn - Ngạnh hán nhu hình 29/11/2013
126 Chương 126 Giang Sơn - Bí văn kinh người 29/11/2013
127 Chương 127 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (1) 29/11/2013
128 Chương 128 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (2) 29/11/2013
129 Chương 129 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (3) 29/11/2013
130 Chương 130 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (4) 29/11/2013
131 Chương 131 Giang Sơn - Dã Nhân Lĩnh (5) 29/11/2013
135 Chương 135 Giang Sơn - Hỏa thiêu hồ Thiển Thủy 29/11/2013
136 Chương 136 Giang Sơn - Chạy thoát 29/11/2013
137 Chương 137 Giang Sơn - Người đốt lửa 29/11/2013
138 Chương 138 Giang Sơn - Hòa thượng đã trở lại 29/11/2013
139 Chương 139 Giang Sơn - Sát cơ đã khỏi 29/11/2013
140 Chương 140 Giang Sơn - Đấu 29/11/2013
141 Chương 141 Giang Sơn - Cảnh tỉnh (1 2) 29/11/2013
142 Chương 142 Giang Sơn - Liên hoa tọa hóa 29/11/2013
143 Chương 143 Giang Sơn - Trần Phú khó dò 29/11/2013
144 Chương 144 Giang Sơn - Hai con đường 29/11/2013
145 Chương 145 Giang Sơn - Thục bá thần bí 29/11/2013
146 Chương 146 Giang Sơn - Thục đường tức vị 29/11/2013
147 Chương 147 Giang Sơn - Bách phế đãi hưng (1 2) 29/11/2013
148 Chương 148 Giang Sơn - Đà chủ tân nhậm 29/11/2013
149 Chương 149 Giang Sơn - Hàn phu tử 29/11/2013
150 Chương 150 Giang Sơn - Trăng lên đầu cành liễu 29/11/2013
151 Chương 151 Giang Sơn - Ước hẹn sau hoàng hôn 29/11/2013
152 Chương 152 Giang Sơn - Người đa tình 29/11/2013
153 Chương 153 Giang Sơn - Phủ doãn tân nhậm 29/11/2013
154 Chương 154 Giang Sơn - Nghiên cứu binh thư 29/11/2013
155 Chương 155 Giang Sơn - Y đồng 29/11/2013
156 Chương 156 Giang Sơn - Danh y 29/11/2013
157 Chương 157 Giang Sơn - Tới cửa 29/11/2013
158 Chương 158 Giang Sơn - Liễu Thác thử 29/11/2013
159 Chương 159 Giang Sơn - Khuê phòng xem bệnh 29/11/2013
160 Chương 160 Giang Sơn - Dụng tâm kì quỷ 29/11/2013
161 Chương 161 Giang Sơn - Hay cho một Minh Hư hòa thượng 29/11/2013
162 Chương 162 Giang Sơn - Hàn Nhận cùng Thiết đầu công 29/11/2013
163 Chương 163 Giang Sơn - Ma Vân trại 29/11/2013
164 Chương 164 Giang Sơn - Diệp Thiên Tường 29/11/2013
165 Chương 165 Giang Sơn - Ân nhân 29/11/2013
166 Chương 166 Giang Sơn - Đến kì thư viện 29/11/2013
167 Chương 167 Giang Sơn - Học Chính đại nhân 29/11/2013
168 Chương 168 Giang Sơn - Ích lợi qua lại 29/11/2013
169 Chương 169 Giang Sơn - Lâm Khả Nhi 29/11/2013
170 Chương 170 Giang Sơn - Thêm nửa thành 29/11/2013
171 Chương 171 Giang Sơn - Tri ân báo đáp 29/11/2013
172 Chương 172 Giang Sơn - Muội nguyện ý gả cho ta không? 29/11/2013
173 Chương 173 Giang Sơn - Trường thi phong ba 29/11/2013
174 Chương 174 Giang Sơn - Dự thi thoải mái 29/11/2013
175 Chương 175 Giang Sơn - Tin tức đến từ kinh đô 29/11/2013
176 Chương 176 Giang Sơn - Tin tức kỳ quái 29/11/2013
177 Chương 177 Giang Sơn - Xảo thủ Trương 29/11/2013
178 Chương 178 Giang Sơn - Tây hồ phong quang lâu nội xuân 29/11/2013
179 Chương 179 Giang Sơn - Trong thiên hạ đâu không phải là vương 29/11/2013
180 Chương 180 Giang Sơn - Ánh mắt dưới lớp sa đen 29/11/2013
181 Chương 181 Giang Sơn - Ảnh tử 29/11/2013
182 Chương 182 Giang Sơn - Tú tài lão gia 29/11/2013
183 Chương 183 Giang Sơn - Trung thu 29/11/2013
184 Chương 184 Giang Sơn - Khai trương không may mắn 29/11/2013
185 Chương 185 Giang Sơn - Phong ba không tĩnh 29/11/2013
186 Chương 186 Giang Sơn - Hán Viên lập tín 29/11/2013
187 Chương 187 Giang Sơn - Hán Viên lập tín 29/11/2013
188 Chương 188 Giang Sơn - Gặp mặt ngoài ý muốn 29/11/2013
189 Chương 189 Giang Sơn - Tranh cãi 29/11/2013
190 Chương 190 Giang Sơn - Ba tiêu tĩnh khuy song nội sầu 29/11/2013
191 Chương 191 Giang Sơn - Nội tặc 29/11/2013
192 Chương 192 Giang Sơn - Sự kiện dọa quỷ 29/11/2013
193 Chương 193 Giang Sơn - Làm ăn lớn 29/11/2013
194 Chương 194 Giang Sơn - Trèo tường tìm người đẹp 29/11/2013
195 Chương 195 Giang Sơn - Tài nữ tắm 29/11/2013
196 Chương 196 Giang Sơn - Nhìn trộm 29/11/2013
197 Chương 197 Giang Sơn - Độc thoại ngoài cửa sổ 29/11/2013
198 Chương 198 Giang Sơn - Ngu mỹ nhân 29/11/2013
199 Chương 199 Giang Sơn - Q.2 - Chương 96 29/11/2013
200 Chương 200 Giang Sơn - Triền miên 29/11/2013
201 Chương 201 Giang Sơn - Nắm lấy nó 29/11/2013
202 Chương 202 Giang Sơn - Bệnh công tử 29/11/2013
203 Chương 203 Giang Sơn - Nhập Tô Châu 29/11/2013
204 Chương 204 Giang Sơn - Bế môn canh 29/11/2013
205 Chương 205 Giang Sơn - Đến một Hổ gia 29/11/2013
206 Chương 206 Giang Sơn - Thiết Ngưu phát uy 29/11/2013
207 Chương 207 Giang Sơn - Ngẫu nhiên gặp mặt 29/11/2013
208 Chương 208 Giang Sơn - Tha hương cố nhân 29/11/2013
209 Chương 209 Giang Sơn - Ám hỏa 29/11/2013
210 Chương 210 Giang Sơn - Hữu kinh vô hiểm 29/11/2013
211 Chương 211 Giang Sơn - Chuyện không tầm thường 29/11/2013
212 Chương 212 Giang Sơn - Phục hổ 29/11/2013
213 Chương 213 Giang Sơn - Bạch sắc khủng bố 29/11/2013
214 Chương 214 Giang Sơn - Hung phạm 29/11/2013
215 Chương 215 Giang Sơn - Kiều Thái gia 29/11/2013
216 Chương 216 Giang Sơn - Uyển chuyển cự tuyệt 29/11/2013
217 Chương 217 Giang Sơn - Trò chơi 29/11/2013
218 Chương 218 Giang Sơn - Hoa đạo sĩ 29/11/2013
219 Chương 219 Giang Sơn - Đánh đánh người, luyện luyện tay, ra ra giận 29/11/2013
220 Chương 220 Giang Sơn - Thái gia vui mừng 29/11/2013
221 Chương 221 Giang Sơn - Thái gia vui mừng 29/11/2013
222 Chương 222 Giang Sơn - Sơn cùng thủy tận lại có một thôn 29/11/2013
223 Chương 223 Giang Sơn - Đồng minh 29/11/2013
224 Chương 224 Giang Sơn - Quái thú trong hồ 29/11/2013
225 Chương 225 Giang Sơn - Thích khách 29/11/2013
226 Chương 226 Giang Sơn - Thanh thanh bích hồ nhất oanh phần 29/11/2013
227 Chương 227 Giang Sơn - Tấn 29/11/2013
228 Chương 228 Giang Sơn - Nam Hoài Vô 29/11/2013
229 Chương 229 Giang Sơn - Hà Hoa truyền tin 29/11/2013
230 Chương 230 Giang Sơn - Câm miệng 29/11/2013
231 Chương 231 Giang Sơn - Ta muốn giết người 29/11/2013
232 Chương 232 Giang Sơn - Tàn khốc từ trong xương cốt 29/11/2013
233 Chương 233 Giang Sơn - Mưu sát trong thiền viện 29/11/2013
234 Chương 234 Giang Sơn - Đi daoọ trong rừng trúc 29/11/2013
235 Chương 235 Giang Sơn - Nhà xưởng Tiết thị 29/11/2013
236 Chương 236 Giang Sơn - Chứng nhân 29/11/2013
237 Chương 237 Giang Sơn - Miền nam đúnglà phong cảnh tốt 29/11/2013
238 Chương 238 Giang Sơn - Hùng phong ngày xưa 29/11/2013
239 Chương 239 Giang Sơn - Gió mây biến chuyển 29/11/2013
240 Chương 240 Giang Sơn - Kim bài đại chưởng quỹ 29/11/2013
241 Chương 241 Giang Sơn - Tài nữ đối từ 29/11/2013
242 Chương 242 Giang Sơn - Câu chuyện dưới tàng chuối 29/11/2013
243 Chương 243 Giang Sơn - Kinh uyên ương 29/11/2013
244 Chương 244 Giang Sơn - Thế thổi quét 29/11/2013
245 Chương 245 Giang Sơn - Không thể tưởng tượng 29/11/2013
246 Chương 246 Giang Sơn - Muốn tới kinh đô 29/11/2013
247 Chương 247 Giang Sơn - Tỷ đệ 29/11/2013
248 Chương 248 Giang Sơn - Quận chúa 29/11/2013
249 Chương 249 Giang Sơn - Tiễn xuyên khăn 29/11/2013
250 Chương 250 Giang Sơn - Quý nhân 29/11/2013
251 Chương 251 Giang Sơn - Khẩu dụ 29/11/2013
252 Chương 252 Giang Sơn - Diễm phúc bay tới 29/11/2013
253 Chương 253 Giang Sơn - Hồi kinh 29/11/2013
254 Chương 254 Giang Sơn - Nam Ngọc môn đối trì 29/11/2013
255 Chương 255 Giang Sơn - Quyết đấu không tiếng động ( 1 2 3) 29/11/2013
256 Chương 256 Giang Sơn - Mật lệnh đêm mưa (1 2) 29/11/2013
257 Chương 257 Giang Sơn - Tiểu quý nhân (1 2 3) 29/11/2013
258 Chương 258 Giang Sơn - Tiêu Hồn sách (1 2) 29/11/2013
259 Chương 259 Giang Sơn - Điên cuồng sau núi giả (1 2 3) 29/11/2013
260 Chương 260 Giang Sơn - Nộ gian cùng thích khách (1 2) 29/11/2013
261 Chương 261 Giang Sơn - Cung đăng (1 2 3) 29/11/2013
262 Chương 262 Giang Sơn - Con mồi (1 2 3) 29/11/2013
263 Chương 263 Giang Sơn - Kẻ sát nhân (1) 29/11/2013
264 Chương 264 Giang Sơn - Võ giả bát đạo (1 2 3) 29/11/2013
265 Chương 265 Giang Sơn - Sát chiêu hiển (1 2 3) 29/11/2013
266 Chương 266 Giang Sơn - Người thắng (1 2) 29/11/2013
267 Chương 267 Giang Sơn - Ban thưởng (1 2 3) 29/11/2013
268 Chương 268 Giang Sơn - Càn Vương gia (1 2 3) 29/11/2013
269 Chương 269 Giang Sơn - Phò mã gia đánh đàn (1 2 3) 29/11/2013
270 Chương 270 Giang Sơn - Đều vì danh mà đến, đều vì lợi mà đi (1 2 3) 29/11/2013
271 Chương 271 Giang Sơn - Tạng ngao cùng hùng sư (1 2 3) 29/11/2013
272 Chương 272 Giang Sơn - Ba con chuột bạch (1 2) 29/11/2013
273 Chương 273 Giang Sơn - Bên bờ sinh tử (1 2 3) 29/11/2013
274 Chương 274 Giang Sơn - Tri sát (1 2 3) 29/11/2013
275 Chương 275 Giang Sơn - Người máu dưới ánh mặt trời (1 2) 29/11/2013
276 Chương 276 Giang Sơn - Thư nặc danh (1 2 3) 29/11/2013
277 Chương 277 Giang Sơn - Lời đồn Linh Oa (1 2 3) 29/11/2013
278 Chương 278 Giang Sơn - Chuyện trò ban đêm trong cung (1 2 3) 29/11/2013
279 Chương 279 Giang Sơn - Sự kiện Hòa tịch chiểu quỷ dị (1 2 3) 29/11/2013
280 Chương 280 Giang Sơn - Nam nhân cung Võ Viêm (1 2) 29/11/2013
281 Chương 281 Giang Sơn - Không cần gấp (1 2 3) 29/11/2013
282 Chương 282 Giang Sơn - Ân môn tam khỏa tùng (1 2 3) 29/11/2013
283 Chương 283 Giang Sơn - Bắt cóc (1 2 3) 29/11/2013
284 Chương 284 Giang Sơn - Ám ốc ẩn thoại (1 2 3) 29/11/2013
285 Chương 285 Giang Sơn - Ma ha da la na (1 2 3) 29/11/2013
286 Chương 286 Giang Sơn - Hai kẻ dở hơi (1 2) 29/11/2013
287 Chương 287 Giang Sơn - Bảo bối cấp đại sư (1 2 3) 29/11/2013
288 Chương 288 Giang Sơn - Hai trăm lượng độc quyền (1 2) 29/11/2013
289 Chương 289 Giang Sơn - Phó Tổng vệ Vũ Lâm doanh (1 2) 29/11/2013
290 Chương 290 Giang Sơn - Đi không mang theo một chút bụi bậm (1 2 3) 29/11/2013
291 Chương 291 Giang Sơn - Bí mật tặng nhà (1 2 3) 29/11/2013
292 Chương 292 Giang Sơn - Một chén huyết tửu (1 2) 29/11/2013
293 Chương 293 Giang Sơn - Ta là lão đại nơi đây này (1 2 3) 29/11/2013
294 Chương 294 Giang Sơn - Sự kiện đông giáp (1 2) 29/11/2013
295 Chương 295 Giang Sơn - Đến, nhằm mông trần mà đánh (1 2) 29/11/2013
296 Chương 296 Giang Sơn - Chân hoàng trường, gió lạnh thổi (1 2 3) 29/11/2013
297 Chương 297 Giang Sơn - Quân sư Hoa Nhàn (1 3) 29/11/2013
298 Chương 298 Giang Sơn - Khống chế phẫn nộ (1 2) 29/11/2013
299 Chương 299 Giang Sơn - Đại sự kiện (1 2 3) 29/11/2013
300 Chương 300 Giang Sơn - Tam bộ hội thẩm (1 2 3) 29/11/2013
301 Chương 301 Giang Sơn - Thiếu niên kiếm khách thích rượu (1 2 3) 29/11/2013
302 Chương 302 Giang Sơn - Trước Kinh Đô phủ kiếm sĩ vong (1 2 3) 29/11/2013
303 Chương 303 Giang Sơn - Long tranh hổ đấu gió không tĩnh 29/11/2013
304 Chương 304 Giang Sơn - Một tòa cung điện lạnh lùng (1 2 3) 29/11/2013
305 Chương 305 Giang Sơn - Cô gái, anh hùng cùng chuyện xưa (1 2) 29/11/2013
306 Chương 306 Giang Sơn - Ta không tin Thượng Đế của các ngươi (1 2 3) 29/11/2013
307 Chương 307 Giang Sơn - Hộ bộ kinh tấn (1 2 3) 29/11/2013
308 Chương 308 Giang Sơn - Kho rỗng (1 2) 29/11/2013
309 Chương 309 Giang Sơn - Hòa thượng biểu ca (1 2 3) 29/11/2013
310 Chương 310 Giang Sơn - Cơ quan thuật Công Tôn gia (1 2 3) 29/11/2013
311 Chương 311 Giang Sơn - Đêm tuyết kinh người (1 2 3) 29/11/2013
312 Chương 312 Giang Sơn - Máu nhiễm tuyết (1 3) 29/11/2013
313 Chương 313 Giang Sơn - triều nghị ? Gặp gỡ (1) 29/11/2013
314 Chương 314 Giang Sơn - Đại Sở Tử tước (1 2) 29/11/2013
315 Chương 315 Giang Sơn - Biên quan binh nguy (1 2 3) 29/11/2013
316 Chương 316 Giang Sơn - Cái gì gọi là hoàng ân (1 2 3) 29/11/2013
317 Chương 317 Giang Sơn - phó thác 29/11/2013
318 Chương 318 Giang Sơn - Người dưới cửa sổ (1 2 3) 29/11/2013
319 Chương 319 Giang Sơn - Ân vong (1 2) 29/11/2013
320 Chương 320 Giang Sơn - Tái kiến Giang Nam (1 2 3) 29/11/2013
321 Chương 321 Giang Sơn - Nguyệt thượng tây lâu trúc đái tu (1 2 3) 29/11/2013
322 Chương 322 Giang Sơn - Tử Yên phường (1 2) 29/11/2013
323 Chương 323 Giang Sơn - Ngươi phạm sai lầm rồi (1 2 3 4) 29/11/2013
324 Chương 324 Giang Sơn - Hiểu lầm (1 2 3) 29/11/2013
325 Chương 325 Giang Sơn - Thần Ẩn tìm đồ đệ (1 2) 29/11/2013
326 Chương 326 Giang Sơn - Bạch Lê thư viện (1 2 3) 29/11/2013
327 Chương 327 Giang Sơn - Câu hỏi phòng không (1 2) 29/11/2013
328 Chương 328 Giang Sơn - Địch đến (1 2 3) 29/11/2013
329 Chương 329 Giang Sơn - Lời Thục Bá (1 2 3) 29/11/2013
330 Chương 330 Giang Sơn - Chiến đi ! 29/11/2013
331 Chương 331 Giang Sơn - Hỏa thiêu tháp Hồng Nhạn (1 2) 29/11/2013
332 Chương 332 Giang Sơn - Trần Phú đến (1 2) 29/11/2013
333 Chương 333 Giang Sơn - Hủ Thi Đồng 29/11/2013
334 Chương 334 Giang Sơn - Nghiệt nhân đều có nghiệt quả (1 2) 29/11/2013
335 Chương 335 Giang Sơn - Chum lớn (1 2) 29/11/2013
336 Chương 336 Giang Sơn - Lấy trâm sắt (1 2) 29/11/2013
337 Chương 337 Giang Sơn - Xảo thủ 29/11/2013
338 Chương 338 Giang Sơn - Cha vợ (1 2) 29/11/2013
339 Chương 339 Giang Sơn - Hàm đông yến (1 2 3) 29/11/2013
340 Chương 340 Giang Sơn - Mộ quyên tổn hại (1 2) 29/11/2013
341 Chương 341 Giang Sơn - Nhã thính giao phong (1 2 3) 29/11/2013
342 Chương 342 Giang Sơn - Song phượng lâm môn (1 2 3) 29/11/2013
343 Chương 343 Giang Sơn - Đêm động phòng hoa chúc (1 2) 29/11/2013
344 Chương 344 Giang Sơn - Biên quan lộ (1 2 3) 29/11/2013
345 Chương 345 Giang Sơn - Thì ra mông là trắng (1 2) 29/11/2013
346 Chương 346 Giang Sơn - Nhạn Môn lạch (1 2 3) 29/11/2013
347 Chương 347 Giang Sơn - Thám tử mất tích (1 2 3) 29/11/2013
348 Chương 348 Giang Sơn - Thỉnh anh (1 2) 29/11/2013
349 Chương 349 Giang Sơn - Oan gia ngõ hẹp (1 2 3) 29/11/2013
350 Chương 350 Giang Sơn - Đầm lầy quyết đấu (1 2 3) 29/11/2013
351 Chương 351 Giang Sơn - Tiểu Thạch Đầu uy phong (1 2) 29/11/2013
352 Chương 352 Giang Sơn - Ra đầm lầy (1 2 3) 29/11/2013
353 Chương 353 Giang Sơn - Kỳ Lân đại sơn cốc (1 2 3) 29/11/2013
354 Chương 354 Giang Sơn - Thanh âm trong gió truyền đến (1 2 3) 29/11/2013
355 Chương 355 Giang Sơn - Kim Sí Hãn Đãi (1 2 3) 29/11/2013
356 Chương 356 Giang Sơn - Đột kích trong đêm (1 2 3) 29/11/2013
357 Chương 357 Giang Sơn - Dung huyết (1 2 3) 29/11/2013
358 Chương 358 Giang Sơn - đại thương nhân mặt nạ 29/11/2013
359 Chương 359 Giang Sơn - Hàng hóa kinh người 29/11/2013
360 Chương 360 Giang Sơn - Hội lửa trại say lòng người 29/11/2013
361 Chương 361 Giang Sơn - hai phán đoán 29/11/2013
362 Chương 362 Giang Sơn - ẩm bất tẫn đại trung tửu, tự bất hoàn cố nhân tình 29/11/2013
363 Chương 363 Giang Sơn - ưng thảo nguyên 29/11/2013
364 Chương 364 Giang Sơn - quỷ tiên sinh 29/11/2013
365 Chương 365 Giang Sơn - phóng ngựa thiên hạ 29/11/2013
366 Chương 366 Giang Sơn - Loạn thạch sơn tù địa 29/11/2013
367 Chương 367 Giang Sơn - Ba ô đồ âm hầu 29/11/2013
368 Chương 368 Giang Sơn - huyết thứ 29/11/2013
369 Chương 369 Giang Sơn - tình ý 29/11/2013
370 Chương 370 Giang Sơn - kinh đô cấp báo 29/11/2013
371 Chương 371 Giang Sơn - trời u ám 29/11/2013
372 Chương 372 Giang Sơn - Một hồi ám sát ngu xuẩn ở kinh đô 29/11/2013
373 Chương 373 Giang Sơn - vương tộc loạn 29/11/2013
374 Chương 374 Giang Sơn - Nguy cấp 29/11/2013
375 Chương 375 Giang Sơn - Một người, một ngựa, một bầu máu 29/11/2013
376 Chương 376 Giang Sơn - Bình Vũ Lâm 29/11/2013
377 Chương 377 Giang Sơn - Kinh đô chiến 29/11/2013
378 Chương 378 Giang Sơn - Phá thành 29/11/2013
379 Chương 379 Giang Sơn - Q.4 - Chương 37 29/11/2013
380 Chương 380 Giang Sơn - Bọ ngựa bắt ve 29/11/2013
381 Chương 381 Giang Sơn - hoàng tước tự ở sau 29/11/2013
382 Chương 382 Giang Sơn - hắc bào kết thúc 29/11/2013
383 Chương 383 Giang Sơn - Dưới Thiên Tử kiếm, mây nhạt gió nhẹ! 29/11/2013
384 Chương 384 Giang Sơn - Kinh trung vong nhân đạm như vânn 29/11/2013
385 Chương 385 Giang Sơn - khi đường làm quan rộng mở 29/11/2013
386 Chương 386 Giang Sơn - đoạn sau của chuyện xưa 29/11/2013
387 Chương 387 Giang Sơn - đứa con trai thứ sáu 29/11/2013
388 Chương 388 Giang Sơn - canh đoạt mệnh 29/11/2013
389 Chương 389 Giang Sơn - ủy thác 29/11/2013
390 Chương 390 Giang Sơn - thương tổn 29/11/2013
391 Chương 391 Giang Sơn - ung châu thăng minh nguyệt 29/11/2013
392 Chương 392 Giang Sơn - Đám cưới 29/11/2013
393 Chương 393 Giang Sơn - Khách đêm 29/11/2013
394 Chương 394 Giang Sơn - Độc sách 29/11/2013
395 Chương 395 Giang Sơn - Lễ vật 29/11/2013
396 Chương 396 Giang Sơn - Chém giết bên ngoài tiệm đậu phụ 29/11/2013
397 Chương 397 Giang Sơn - Rình coi 29/11/2013
398 Chương 398 Giang Sơn - Minh Nguyệt nhập kinh 29/11/2013
399 Chương 399 Giang Sơn - sát khí chi yến 29/11/2013
400 Chương 400 Giang Sơn - lưu kinh chỉ 29/11/2013
401 Chương 401 Giang Sơn - Hận miên miên, ái thiết thiết 29/11/2013
402 Chương 402 Giang Sơn - Nhà tù Hình bộ 29/11/2013
403 Chương 403 Giang Sơn - Sao cấm tương tư khổ 29/11/2013
404 Chương 404 Giang Sơn - Đối sách của triều đình 29/11/2013
405 Chương 405 Giang Sơn - Q.4 - Chương 63 29/11/2013
406 Chương 406 Giang Sơn - Rồng hãm nước cạn bị lưới vây 29/11/2013
407 Chương 407 Giang Sơn - Nương tử đa tình 29/11/2013
408 Chương 408 Giang Sơn - Nghi vấn về kho bạc 29/11/2013
409 Chương 409 Giang Sơn - Mượn binh 29/11/2013
410 Chương 410 Giang Sơn - Cơ quan nguy hiểm 29/11/2013
411 Chương 411 Giang Sơn - Công trình dưới lòng đất 29/11/2013
412 Chương 412 Giang Sơn - Ngụy tự địch chúng đạo tự ma 29/11/2013
413 Chương 413 Giang Sơn - Đạo bất đạo 29/11/2013
414 Chương 414 Giang Sơn - Vũ giả trên xà nhà 29/11/2013
415 Chương 415 Giang Sơn - Ngư ông thủ lợi 29/11/2013
416 Chương 416 Giang Sơn - Con tin 29/11/2013
417 Chương 417 Giang Sơn - Giai nhân tắm 29/11/2013
418 Chương 418 Giang Sơn - Nguyệt vô hình 29/11/2013
419 Chương 419 Giang Sơn - Dương Diệu trong ngục 29/11/2013
420 Chương 420 Giang Sơn - Tâm chiến 29/11/2013
421 Chương 421 Giang Sơn - Tuyển thống soái 29/11/2013
422 Chương 422 Giang Sơn - Tướng soái không hài hòa 29/11/2013
423 Chương 423 Giang Sơn - Bái tướng xuất chinh 29/11/2013
424 Chương 424 Giang Sơn - Tư đấu trong doanh 29/11/2013
425 Chương 425 Giang Sơn - DĨ thân túc quy 29/11/2013
426 Chương 426 Giang Sơn - Nam bắc phân doanh 29/11/2013
427 Chương 427 Giang Sơn - Mất Nghi Châu 29/11/2013
428 Chương 428 Giang Sơn - Khúc xương khó gặm 29/11/2013
429 Chương 429 Giang Sơn - Công kích chẳng phân biệt hư thật 29/11/2013
430 Chương 430 Giang Sơn - Huyết chiến Nghi Châu 29/11/2013
431 Chương 431 Giang Sơn - Tiệp chiến 29/11/2013
432 Chương 432 Giang Sơn - Ám sát ở ngự hoa viên 29/11/2013
433 Chương 433 Giang Sơn - Kiếp sau không sinh thân công chúa 29/11/2013
434 Chương 434 Giang Sơn - Chiến dịch gò Hồ Điệp 29/11/2013
435 Chương 435 Giang Sơn - Xích Bị đột kỵ 29/11/2013
436 Chương 436 Giang Sơn - Lao ra gò Hồ Điệp 29/11/2013
437 Chương 437 Giang Sơn - Đội hộ lương 29/11/2013
438 Chương 438 Giang Sơn - Lựa chọn của Thanh Liên Chiếu 29/11/2013
439 Chương 439 Giang Sơn - Thân thế Tiểu Linh Tiên (1) 29/11/2013
440 Chương 440 Giang Sơn - Trừng phạt ( 1) 29/11/2013
441 Chương 441 Giang Sơn - Nguy cấp 29/11/2013
442 Chương 442 Giang Sơn - Thành không thể phá 29/11/2013
443 Chương 443 Giang Sơn - Thống khổ giằng co 29/11/2013
444 Chương 444 Giang Sơn - Hiến kế 29/11/2013
445 Chương 445 Giang Sơn - Mạch nước ngầm 29/11/2013
446 Chương 446 Giang Sơn - Thần khí 29/11/2013
447 Chương 447 Giang Sơn - Pháo nổ thành Ung Châu 29/11/2013
448 Chương 448 Giang Sơn - Phá thành 29/11/2013
449 Chương 449 Giang Sơn - Kèn hiệu bãi binh 29/11/2013
450 Chương 450 Giang Sơn - Minh Nguyệt lưu hương 29/11/2013
451 Chương 451 Giang Sơn - Quân Tây Bắc kiên nghị 29/11/2013
452 Chương 452 Giang Sơn - Dã tâm chinh phục 29/11/2013
453 Chương 453 Giang Sơn - Trúng kế 29/11/2013
454 Chương 454 Giang Sơn - Huyết nhiễm y giáp 29/11/2013
455 Chương 455 Giang Sơn - Sát hổ 29/11/2013
456 Chương 456 Giang Sơn - Người Hồ run rấy 29/11/2013
457 Chương 457 Giang Sơn - Khí phách ngập trời 29/11/2013
458 Chương 458 Giang Sơn - Hẹn ước mười năm 29/11/2013
459 Chương 459 Giang Sơn - Thân Hồ Sở 29/11/2013
460 Chương 460 Giang Sơn - Đêm đông về kinh 29/11/2013
461 Chương 461 Giang Sơn - Tướng ngữ 29/11/2013
462 Chương 462 Giang Sơn - Thấy trò minh ngữ 29/11/2013
463 Chương 463 Giang Sơn - Phố dài đẫm máu 29/11/2013
464 Chương 464 Giang Sơn - Một đời được sủng ái 29/11/2013
465 Chương 465 Giang Sơn - Đại kết cục 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-giang-son-227.html