Truyện Quan Cư Nhất Phẩm - Lịch sử

  • Tên truyện: Quan Cư Nhất Phẩm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 29/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Quan Cư Nhất Phẩm
Bạn đang đọc truyện Quan Cư Nhất Phẩm của tác giả Tam Giới Đại Sư trên trang đọc truyện online.Những năm Gia Tĩnh thời Minh, đương kim thánh thượng bỏ bê chính sử, theo đuổi tu tiên, suốt ngày luyện đan hưởng lạc. Giao hết quyền hành cho phụ tử Nghiêm Tung khiến cho triều cương thối nát, hạng a dua xu nịnh, bất tài vô tướng nắm quyền cao chức trọng. Khiến trí sĩ trong thiên hạ nản lỏng.

Nhân vật chính Thẩm Mặc, con trai độc nhất của một tú tài nghèo kiết xác xuất hiện.

Tối hôm đó hai cha con Thẩm Hạ Thẩm Mặc ăn cơm xong, phà trà trò chuyện, câu chuyện tự nhiên nói tới tương lai của Thẩm Mặc.

Chẳng ai lạ gì nữa, Thẩm Mặc là tên tiểu tử thối tự tin tới mức tự phụ, ngày hôm đó y nói với cha mình:

- Ba trăm sáu mươi nghề, nghề mà chẳng thành đạt được.

Thẩm Triều Sinh con làm gì cũng đều giỏi, đều có thể làm tổ tiên vinh diệu.

Đánh giá của Thẩm Hạ với lời này của con trai chỉ có một chữ "Khắm!", sau đó mượn hơi rượu chỉ bảo con:

- Thiên hạ tuy có ba trăm sáu mươi nghề, nhưng ở Đại Minh không muốn bị người khác ức hiếp, muốn ngẩng mặt với đời, muốn tạo dựng sự nghiệp thì chỉ có làm quan, còn phải làm quan văn, phải là quan văn xuất thân tiến sĩ.

Thẩm Mặc há là kẻ dễ chịu phục, khi ấy cãi lại:

- Con đi làm lính, hiện giờ triều đình nam bắc đều không thái bình, nói không chừng con lập được đại công, làm tới tổng binh, được phong công hầu, chẳng phải là thành đạt sao?

- Làm lính?

Hừ, chưa nói thân phận con không phải quân hộ thì có thể làm lính hay không.

Thẩm Hạ cười nhạt:

- Cho dù con có thể làm lính, lập công, phong hầu thì sao nào?

Một tên quan ngự sử đã có thể quản lý con không nhúc nhích được.

Nếu con là quan võ trên tam phẩm, phạm sai lầm thì nhiều lắm là bị quát mắng, nếu dưới tam phẩm thì bị đè thẳng ra đánh đòn.

Người ta nói "sắt tốt không rèn đinh, hảo hán không đi lính", con nói xem làm lính thì còn có tiền đồ gì nữa?

- Giang Nam giàu có trùm thiên hạ, thương mại phát triển, con đi kinh doanh, thành thiên hạ đệ nhất phú ông.

Thẩm Mặc hoàn toàn tranh cãi chẳng màng thực tế.

- Con có thể giàu hơn Thẩm Vạn Tam không?

Thẩm Hạ cười nhạo:

- Khi đó ông ấy không thẹn là người giàu nhất thiên hạ.

Kết quả thế nào?

Còn chẳng phải vì quá nhiều tiền mà khiến thái tổ gia ghi hận, tịch thu sạch tài sản, đi đày tới Vân Nam sao?

Thế nên chỉ có một con đường là làm quan, hơn nữa nhất định phải là quan văn.

Đây là một trong số ít tác phẩm lịch sử lại không đi đôi với quân sự mà lại là là đấu tranh chính trị trên quan trường, và cuộc sống sinh hoạt cũng là một mảng lớn của nó.

Giữa thời buổi nhiễu loạn đó giữa trốn quan trường gian trá và lòng người suy vi đó vẫn nổi bật lên chữ “tình”, tình thầy trò, tình cha con, tình phu thê, tình bằng hữu.

Tác phẩm có bố cục chỉnh thế rộng lớn, phần chi tiết được miêu tả tỉ mỉ sinh động thú vị hấp dẫn, tràn đẩy không khí lịch sử, cùng trải nghiệm sinh hoạt làm người ta như sống cùng nhân vật.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Quan Cư Nhất Phẩm - Giấc mộng 500 năm (1) 29/11/2013
2 Chương 2 Quan Cư Nhất Phẩm - Giấc mộng 500 năm (2) 29/11/2013
3 Chương 3 Quan Cư Nhất Phẩm - Giấc mộng 500 năm (3) 29/11/2013
4 Chương 4 Quan Cư Nhất Phẩm - Tú tài mưu sinh (1) 29/11/2013
5 Chương 5 Quan Cư Nhất Phẩm - Tú tài mưu sinh (2) 29/11/2013
6 Chương 6 Quan Cư Nhất Phẩm - Tú tài mưu sinh (3) 29/11/2013
7 Chương 7 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm gia đại viện - 1. 29/11/2013
8 Chương 8 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm gia đại viện - 2. 29/11/2013
9 Chương 9 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm gia đại viện - 3. 29/11/2013
10 Chương 10 Quan Cư Nhất Phẩm - Vạn bàn giai hạ phẩm - 1. 29/11/2013
11 Chương 11 Quan Cư Nhất Phẩm - Vạn bàn giai hạ phẩm - 2. 29/11/2013
12 Chương 12 Quan Cư Nhất Phẩm - Vạn bàn giai hạ phẩm - 3. 29/11/2013
13 Chương 13 Quan Cư Nhất Phẩm - Miếu thành hoàng. 29/11/2013
14 Chương 14 Quan Cư Nhất Phẩm - Miếu thành hoàng - 2. 29/11/2013
15 Chương 15 Quan Cư Nhất Phẩm - Miếu thành hoàng - 3. 29/11/2013
16 Chương 16 Quan Cư Nhất Phẩm - Tế Nhân Đường. 29/11/2013
17 Chương 17 Quan Cư Nhất Phẩm - Tế Nhân Đường - 2. 29/11/2013
18 Chương 18 Quan Cư Nhất Phẩm - Tế Nhân Đường - 3. 29/11/2013
19 Chương 19 Quan Cư Nhất Phẩm - Chơi xỏ - 1. 29/11/2013
20 Chương 20 Quan Cư Nhất Phẩm - Chơi xỏ - 2. 29/11/2013
21 Chương 21 Quan Cư Nhất Phẩm - Chơi xỏ - 3. 29/11/2013
22 Chương 22 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm lớn chuyện -1. 29/11/2013
23 Chương 23 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm lớn chuyện -2. 29/11/2013
24 Chương 24 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm lớn chuyện -3. 29/11/2013
25 Chương 25 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong nha huyện Hội Kê. 29/11/2013
26 Chương 26 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong nha huyện Hội Kê - 2. 29/11/2013
27 Chương 27 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong nha huyện Hội Kê - 3. 29/11/2013
28 Chương 28 Quan Cư Nhất Phẩm - Đối câu đối - 1. 29/11/2013
29 Chương 29 Quan Cư Nhất Phẩm - Đối câu đối - 2. 29/11/2013
30 Chương 30 Quan Cư Nhất Phẩm - Đối câu đối 3. 29/11/2013
31 Chương 31 Quan Cư Nhất Phẩm - Ủng hộ Triều Sinh - 1. 29/11/2013
32 Chương 32 Quan Cư Nhất Phẩm - Ủng hộ Triều Sinh - 2. 29/11/2013
33 Chương 33 Quan Cư Nhất Phẩm - Ủng hộ Triều Sinh - 3. 29/11/2013
34 Chương 34 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhìn người không thể nhìn tướng mạo - 1. 29/11/2013
35 Chương 35 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhìn người không thể nhìn tướng mạo - 2. 29/11/2013
36 Chương 36 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhìn người không thể nhìn tướng mạo(3) 29/11/2013
37 Chương 37 Quan Cư Nhất Phẩm - Nước biển không thể đong được bằng đấu(1) 29/11/2013
38 Chương 38 Quan Cư Nhất Phẩm - Nước biển không thể đong được bằng đấu (2) 29/11/2013
39 Chương 39 Quan Cư Nhất Phẩm - Nước biển không thể đong được bằng đấu (3) 29/11/2013
40 Chương 40 Quan Cư Nhất Phẩm - Người thợ khéo léo(1) 29/11/2013
41 Chương 41 Quan Cư Nhất Phẩm - Người thợ khéo léo(2) 29/11/2013
42 Chương 42 Quan Cư Nhất Phẩm - Người thợ khéo léo(3) 29/11/2013
43 Chương 43 Quan Cư Nhất Phẩm - Đề thi thứ hai (1) 29/11/2013
44 Chương 44 Quan Cư Nhất Phẩm - Đề thi thứ hai (2) 29/11/2013
45 Chương 45 Quan Cư Nhất Phẩm - Đề thi thứ hai (3) 29/11/2013
46 Chương 46 Quan Cư Nhất Phẩm - Chặt cây giữa sông (1) 29/11/2013
47 Chương 47 Quan Cư Nhất Phẩm - Chặt cây giữa sông (2) 29/11/2013
48 Chương 48 Quan Cư Nhất Phẩm - Chặt cây giữa sông (3) 29/11/2013
49 Chương 49 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu Lữ (1) 29/11/2013
50 Chương 50 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu Lữ (2) 29/11/2013
51 Chương 51 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu Lữ (3) 29/11/2013
52 Chương 52 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm -1. 29/11/2013
53 Chương 53 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm -2. 29/11/2013
54 Chương 54 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm -3. 29/11/2013
55 Chương 55 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàn hương - 1. 29/11/2013
56 Chương 56 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàn hương - 2. 29/11/2013
57 Chương 57 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàn hương - 3. 29/11/2013
58 Chương 58 Quan Cư Nhất Phẩm - Thu hoạch - 1. 29/11/2013
59 Chương 59 Quan Cư Nhất Phẩm - Thu hoạch - 2. 29/11/2013
60 Chương 60 Quan Cư Nhất Phẩm - Thu hoạch - 3. 29/11/2013
61 Chương 61 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm trong truyền thuyết - 1. 29/11/2013
62 Chương 62 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm trong truyền thuyết - 2. 29/11/2013
63 Chương 63 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường học họ Thẩm trong truyền thuyết - 3. 29/11/2013
64 Chương 64 Quan Cư Nhất Phẩm - Đọ gan. 29/11/2013
65 Chương 65 Quan Cư Nhất Phẩm - Đọ gan - 2. 29/11/2013
66 Chương 66 Quan Cư Nhất Phẩm - Đọ gan - 3. 29/11/2013
67 Chương 67 Quan Cư Nhất Phẩm - Cực hạn - 1. 29/11/2013
68 Chương 68 Quan Cư Nhất Phẩm - Cực hạn - 2. 29/11/2013
69 Chương 69 Quan Cư Nhất Phẩm - Cực hạn - 3. 29/11/2013
70 Chương 70 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyển nhà, mở hiệu -1. 29/11/2013
71 Chương 71 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyển nhà, mở hiệu -2. 29/11/2013
72 Chương 72 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyển nhà, mở hiệu -3. 29/11/2013
73 Chương 73 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm ăn chỉ lãi không lỗ - 1. 29/11/2013
74 Chương 74 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm ăn chỉ lãi không lỗ - 2. 29/11/2013
75 Chương 75 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm ăn chỉ lãi không lỗ - 3. 29/11/2013
76 Chương 76 Quan Cư Nhất Phẩm - Mại và lập. 29/11/2013
77 Chương 77 Quan Cư Nhất Phẩm - Mại và lập - 2. 29/11/2013
78 Chương 78 Quan Cư Nhất Phẩm - Mại và lập - 3. 29/11/2013
79 Chương 79 Quan Cư Nhất Phẩm - Chúc phúc - 1. 29/11/2013
80 Chương 80 Quan Cư Nhất Phẩm - Chúc phúc - 2. 29/11/2013
81 Chương 81 Quan Cư Nhất Phẩm - Chúc phúc - 3. 29/11/2013
82 Chương 82 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới - 1. 29/11/2013
83 Chương 83 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới - 2. 29/11/2013
84 Chương 84 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới - 3. 29/11/2013
85 Chương 85 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhà cũ -1. 29/11/2013
86 Chương 86 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhà cũ -2. 29/11/2013
87 Chương 87 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhà cũ -3. 29/11/2013
88 Chương 88 Quan Cư Nhất Phẩm - Tú Xuân Đao - 1. 29/11/2013
89 Chương 89 Quan Cư Nhất Phẩm - Tú Xuân Đao - 2. 29/11/2013
90 Chương 90 Quan Cư Nhất Phẩm - Bài học cuối cùng - 1. 29/11/2013
91 Chương 91 Quan Cư Nhất Phẩm - Bài học cuối cùng - 2. 29/11/2013
92 Chương 92 Quan Cư Nhất Phẩm - Bài học cuối cùng - 3. 29/11/2013
93 Chương 93 Quan Cư Nhất Phẩm - Bài học cuối cùng - 4. 29/11/2013
94 Chương 94 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi huyện - 1. 29/11/2013
95 Chương 95 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi huyện - 2. 29/11/2013
96 Chương 96 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi huyện - 3. 29/11/2013
97 Chương 97 Quan Cư Nhất Phẩm - Đào Ngu Thần. 29/11/2013
98 Chương 98 Quan Cư Nhất Phẩm - Đào Ngu Thần -2. 29/11/2013
99 Chương 99 Quan Cư Nhất Phẩm - Đào Ngu Thần -3. 29/11/2013
100 Chương 100 Quan Cư Nhất Phẩm - Đỗ đầu thi huyện - 1. 29/11/2013
101 Chương 101 Quan Cư Nhất Phẩm - Đỗ đầu thi huyện - 2. 29/11/2013
102 Chương 102 Quan Cư Nhất Phẩm - Đỗ đầu thi huyện - 3. 29/11/2013
103 Chương 103 Quan Cư Nhất Phẩm - Họa Bình. 29/11/2013
104 Chương 104 Quan Cư Nhất Phẩm - Họa Bình - 2. 29/11/2013
105 Chương 105 Quan Cư Nhất Phẩm - Họa Bình - 3. 29/11/2013
106 Chương 106 Quan Cư Nhất Phẩm - Từ Vị - 1. 29/11/2013
107 Chương 107 Quan Cư Nhất Phẩm - Từ Vị - 2. 29/11/2013
108 Chương 108 Quan Cư Nhất Phẩm - Từ Vị - 3. 29/11/2013
109 Chương 109 Quan Cư Nhất Phẩm - Thuận Chi Tâm Ẩn_ 1. 29/11/2013
110 Chương 110 Quan Cư Nhất Phẩm - Thuận Chi Tâm Ẩn - 2. 29/11/2013
111 Chương 111 Quan Cư Nhất Phẩm - Thuận Chi Tâm Ẩn - 3. 29/11/2013
112 Chương 112 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi phủ - 1. 29/11/2013
113 Chương 113 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi phủ - 2. 29/11/2013
114 Chương 114 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi phủ - 3. 29/11/2013
115 Chương 115 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân tri phủ. 29/11/2013
116 Chương 116 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân tri phủ - 2. 29/11/2013
118 Chương 118 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu tam nguyên - 1. 29/11/2013
119 Chương 119 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu tam nguyên - 2. 29/11/2013
120 Chương 120 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu tam nguyên - 3. 29/11/2013
121 Chương 121 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạt khôi (1) 29/11/2013
122 Chương 122 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạt khôi (2) 29/11/2013
123 Chương 123 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạt khôi (3) 29/11/2013
124 Chương 124 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạt khôi(4) 29/11/2013
125 Chương 125 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại nhân vật và tiểu nhân vật 29/11/2013
126 Chương 126 Quan Cư Nhất Phẩm - Toàn cục Đông Nam 29/11/2013
127 Chương 127 Quan Cư Nhất Phẩm - Mừng tân gia 29/11/2013
128 Chương 128 Quan Cư Nhất Phẩm - Xoá bỏ hay không, đó là một vấn đề(1) 29/11/2013
129 Chương 129 Quan Cư Nhất Phẩm - Xoá bỏ hay không, đó là một vấn đề(2) 29/11/2013
130 Chương 130 Quan Cư Nhất Phẩm - Đặc lập độc hành 29/11/2013
131 Chương 131 Quan Cư Nhất Phẩm - Đi tỉnh thành 29/11/2013
132 Chương 132 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam nguyên chi thi viện án thủ 29/11/2013
133 Chương 133 Quan Cư Nhất Phẩm - Đỗ tú tài khó ư? 29/11/2013
134 Chương 134 Quan Cư Nhất Phẩm - Trâm Hoa Yến 29/11/2013
135 Chương 135 Quan Cư Nhất Phẩm - Độc Cô Cầu Bại 29/11/2013
136 Chương 136 Quan Cư Nhất Phẩm - Đêm xuống. 29/11/2013
137 Chương 137 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống và chết. 29/11/2013
138 Chương 138 Quan Cư Nhất Phẩm - Diêu Trường Tử. 29/11/2013
139 Chương 139 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiết Giang Tuần Diễn. 29/11/2013
140 Chương 140 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngô Thành Khí. 29/11/2013
141 Chương 141 Quan Cư Nhất Phẩm - Thư sinh hữu dụng. 29/11/2013
142 Chương 142 Quan Cư Nhất Phẩm - Hóa Nhân Than. 29/11/2013
143 Chương 143 Quan Cư Nhất Phẩm - Qua cầu rút ván 29/11/2013
144 Chương 144 Quan Cư Nhất Phẩm - Học ếch. 29/11/2013
145 Chương 145 Quan Cư Nhất Phẩm - Phong tỏa. 29/11/2013
146 Chương 146 Quan Cư Nhất Phẩm - Du tướng quân. 29/11/2013
147 Chương 147 Quan Cư Nhất Phẩm - Ân tiểu thư không dám về nhà. 29/11/2013
148 Chương 148 Quan Cư Nhất Phẩm - Hùng tướng cẩu binh. 29/11/2013
149 Chương 149 Quan Cư Nhất Phẩm - Quy y. 29/11/2013
150 Chương 150 Quan Cư Nhất Phẩm - Đôi mắt viễn thị. 29/11/2013
151 Chương 151 Quan Cư Nhất Phẩm - Gia Tĩnh hoàng đế. 29/11/2013
152 Chương 152 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiết Giang tuần sát. 29/11/2013
153 Chương 153 Quan Cư Nhất Phẩm - Từ Vị lo tang. 29/11/2013
154 Chương 154 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu Thích. 29/11/2013
155 Chương 155 Quan Cư Nhất Phẩm - Gặp đã khó chia tay càng khó. 29/11/2013
156 Chương 156 Quan Cư Nhất Phẩm - Học phủ. 29/11/2013
157 Chương 157 Quan Cư Nhất Phẩm - Tả Hữu Văn Võ Nho Đạo. 29/11/2013
158 Chương 158 Quan Cư Nhất Phẩm - Thánh chỉ sắp tới. 29/11/2013
159 Chương 159 Quan Cư Nhất Phẩm - Khâm sai tới. 29/11/2013
160 Chương 160 Quan Cư Nhất Phẩm - Luận công ban thưởng. 29/11/2013
161 Chương 161 Quan Cư Nhất Phẩm - Hộ vệ. 29/11/2013
162 Chương 162 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường Tử đi lính. 29/11/2013
163 Chương 163 Quan Cư Nhất Phẩm - Đội trưởng Thiết Trụ. 29/11/2013
164 Chương 164 Quan Cư Nhất Phẩm - Xuất phát. 29/11/2013
165 Chương 165 Quan Cư Nhất Phẩm - Hành trình gian khổ 29/11/2013
166 Chương 166 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong nguy nan nam nhi xuất hiện. 29/11/2013
167 Chương 167 Quan Cư Nhất Phẩm - Khách không mời. 29/11/2013
168 Chương 168 Quan Cư Nhất Phẩm - Long Sơn Vệ. 29/11/2013
169 Chương 169 Quan Cư Nhất Phẩm - Bắn cung rất quan trọng. 29/11/2013
170 Chương 170 Quan Cư Nhất Phẩm - Tổ hợp hai người vô địch. 29/11/2013
171 Chương 171 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoài bão của Thẩm Mặc. 29/11/2013
172 Chương 172 Quan Cư Nhất Phẩm - Lộc cô nương. 29/11/2013
173 Chương 173 Quan Cư Nhất Phẩm - Tráng tộc. 29/11/2013
174 Chương 174 Quan Cư Nhất Phẩm - Trọng thần đương triều. 29/11/2013
175 Chương 175 Quan Cư Nhất Phẩm - Mọi người đều rất phiền. 29/11/2013
176 Chương 176 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên địch. 29/11/2013
177 Chương 177 Quan Cư Nhất Phẩm - Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. 29/11/2013
178 Chương 178 Quan Cư Nhất Phẩm - Phong ba nổi lên. 29/11/2013
179 Chương 179 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuộc sống hủ bại. 29/11/2013
180 Chương 180 Quan Cư Nhất Phẩm - Bách Hoa Tiên Tửu. 29/11/2013
181 Chương 181 Quan Cư Nhất Phẩm - Vương Thúy Kiều. 29/11/2013
182 Chương 182 Quan Cư Nhất Phẩm - A Man. 29/11/2013
183 Chương 183 Quan Cư Nhất Phẩm - Lời mời từ Hồ Tôn Hiến. 29/11/2013
184 Chương 184 Quan Cư Nhất Phẩm - Tuyết trên Đoạn Kiều. 29/11/2013
185 Chương 185 Quan Cư Nhất Phẩm - Khư khư ý mình. 29/11/2013
186 Chương 186 Quan Cư Nhất Phẩm - Đêm dài khó ngủ. 29/11/2013
187 Chương 187 Quan Cư Nhất Phẩm - Bắt chim. 29/11/2013
188 Chương 188 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai nói nữ tử không bằng nam? 29/11/2013
189 Chương 189 Quan Cư Nhất Phẩm - Tên đã lên giây. 29/11/2013
190 Chương 190 Quan Cư Nhất Phẩm - Hai trận đại thắng. 29/11/2013
191 Chương 191 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại thắng Vương Giang Kinh. 29/11/2013
192 Chương 192 Quan Cư Nhất Phẩm - Sau đại thắng. 29/11/2013
193 Chương 193 Quan Cư Nhất Phẩm - Nghiêm Đông Lâu. 29/11/2013
194 Chương 194 Quan Cư Nhất Phẩm - Giả thành thật thì thật cũng là giả. 29/11/2013
195 Chương 195 Quan Cư Nhất Phẩm - Đô đốc và kinh lịch. 29/11/2013
196 Chương 196 Quan Cư Nhất Phẩm - Cao thủ chân chính. 29/11/2013
197 Chương 197 Quan Cư Nhất Phẩm - Lần kích động thứ ba. 29/11/2013
198 Chương 198 Quan Cư Nhất Phẩm - Hạ thủ lưu tình. 29/11/2013
199 Chương 199 Quan Cư Nhất Phẩm - Gửi gắm của tổng đốc. 29/11/2013
200 Chương 200 Quan Cư Nhất Phẩm - Giải thoát. 29/11/2013
201 Chương 201 Quan Cư Nhất Phẩm - Cảnh còn người mất. 29/11/2013
202 Chương 202 Quan Cư Nhất Phẩm - Không được. 29/11/2013
203 Chương 203 Quan Cư Nhất Phẩm - Tim ta an định ở chốn này. 29/11/2013
204 Chương 204 Quan Cư Nhất Phẩm - Hôn nhân phong kiến hại chết người. 29/11/2013
205 Chương 205 Quan Cư Nhất Phẩm - Bất an. 29/11/2013
206 Chương 206 Quan Cư Nhất Phẩm - Mong chàng gặp người có tình. 29/11/2013
207 Chương 207 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm Luyện dâng thư. 29/11/2013
208 Chương 208 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong mưa gió. 29/11/2013
209 Chương 209 Quan Cư Nhất Phẩm - Tổ chức. 29/11/2013
210 Chương 210 Quan Cư Nhất Phẩm - Ta phải trở nên quan trọng hơn. 29/11/2013
211 Chương 211 Quan Cư Nhất Phẩm - Định đại cục. 29/11/2013
212 Chương 212 Quan Cư Nhất Phẩm - Mưu trước mới hành động. 29/11/2013
213 Chương 213 Quan Cư Nhất Phẩm - Xuân lên đôi bướm lại xum vầy. 29/11/2013
214 Chương 214 Quan Cư Nhất Phẩm - Mấu chốt là đây. 29/11/2013
215 Chương 215 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên nhân và hiện trạng. 29/11/2013
216 Chương 216 Quan Cư Nhất Phẩm - Vô Gian đạo. 29/11/2013
217 Chương 217 Quan Cư Nhất Phẩm - Lão thái thái bắt cóc Triệu Văn Hoa. 29/11/2013
218 Chương 218 Quan Cư Nhất Phẩm - Cứ giao cho Chuyết Ngôn. 29/11/2013
219 Chương 219 Quan Cư Nhất Phẩm - Một vụ đánh cược. 29/11/2013
220 Chương 220 Quan Cư Nhất Phẩm - A tất ba tư a tạp. 29/11/2013
221 Chương 221 Quan Cư Nhất Phẩm - Uống trà xong xách đồ đi đánh nhau. 29/11/2013
222 Chương 222 Quan Cư Nhất Phẩm - Cứu giá. 29/11/2013
223 Chương 223 Quan Cư Nhất Phẩm - Thần Nông thử thuốc. 29/11/2013
224 Chương 224 Quan Cư Nhất Phẩm - Lý Mặc. 29/11/2013
225 Chương 225 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu thư đồng dùng mỹ nam kế. 29/11/2013
226 Chương 226 Quan Cư Nhất Phẩm - Tìm nàng dưới ánh trăng. 29/11/2013
227 Chương 227 Quan Cư Nhất Phẩm - Lão trượng nhân. 29/11/2013
228 Chương 228 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa xuân tới. 29/11/2013
229 Chương 229 Quan Cư Nhất Phẩm - Ôm nàng tới muôn kiếp. 29/11/2013
230 Chương 230 Quan Cư Nhất Phẩm - Nụ hôn đầu. 29/11/2013
231 Chương 231 Quan Cư Nhất Phẩm - Nàng cứ giao hết cho ta. 29/11/2013
232 Chương 232 Quan Cư Nhất Phẩm - Im lặng là vàng. 29/11/2013
233 Chương 233 Quan Cư Nhất Phẩm - Gừng càng già càng cay. 29/11/2013
234 Chương 234 Quan Cư Nhất Phẩm - Hồng môn yến. 29/11/2013
235 Chương 235 Quan Cư Nhất Phẩm - Xòe bài. 29/11/2013
236 Chương 236 Quan Cư Nhất Phẩm - May mắn sánh đôi cùng nàng. 29/11/2013
237 Chương 237 Quan Cư Nhất Phẩm - Nắm tay nàng mãi tới khi đầu bạc. 29/11/2013
238 Chương 238 Quan Cư Nhất Phẩm - Chí hướng của nam nhân 29/11/2013
239 Chương 239 Quan Cư Nhất Phẩm - Tham vọng của Thẩm Kinh. 29/11/2013
240 Chương 240 Quan Cư Nhất Phẩm - Tội nhân quốc gia. 29/11/2013
241 Chương 241 Quan Cư Nhất Phẩm - Khoa khảo. 29/11/2013
242 Chương 242 Quan Cư Nhất Phẩm - Thất Tử. 29/11/2013
243 Chương 243 Quan Cư Nhất Phẩm - Nữ nhi cũng có chí khí. 29/11/2013
244 Chương 244 Quan Cư Nhất Phẩm - Thất Tử tới Hàng Châu. 29/11/2013
245 Chương 245 Quan Cư Nhất Phẩm - Sắp tới ngày thi .... 29/11/2013
246 Chương 246 Quan Cư Nhất Phẩm - Được tri kỷ tiễn lên chiến trường ... 29/11/2013
247 Chương 247 Quan Cư Nhất Phẩm - Hiền thê chu đáo. 29/11/2013
248 Chương 248 Quan Cư Nhất Phẩm - Đi thi. 29/11/2013
249 Chương 249 Quan Cư Nhất Phẩm - Ta không đi thi, ta đi khảo nghiệm bản thân. 29/11/2013
250 Chương 250 Quan Cư Nhất Phẩm - Bảo kiếm nhờ mài mà sắc. 29/11/2013
251 Chương 251 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoa mai có lạnh mới thơm. 29/11/2013
252 Chương 252 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngày công bố bảng. 29/11/2013
253 Chương 253 Quan Cư Nhất Phẩm - Bao trọn tam khôi. 29/11/2013
254 Chương 254 Quan Cư Nhất Phẩm - Vui quên đêm ngày. 29/11/2013
255 Chương 255 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm đại gia ư? Ai chả biết 29/11/2013
256 Chương 256 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhạc phụ anh minh. 29/11/2013
257 Chương 257 Quan Cư Nhất Phẩm - Huynh đệ. 29/11/2013
258 Chương 258 Quan Cư Nhất Phẩm - Quách Lý đồng chu. 29/11/2013
259 Chương 259 Quan Cư Nhất Phẩm - Sau Lộc Minh. 29/11/2013
260 Chương 260 Quan Cư Nhất Phẩm - Giải Nguyên về nhà. 29/11/2013
261 Chương 261 Quan Cư Nhất Phẩm - Vấn đề người nối nghiệp. 29/11/2013
262 Chương 262 Quan Cư Nhất Phẩm - Sính lễ. 29/11/2013
263 Chương 263 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm khó Giải Nguyên lang. 29/11/2013
264 Chương 264 Quan Cư Nhất Phẩm - Giải Nguyên lang đấu rượu phá bách liên. 29/11/2013
265 Chương 265 Quan Cư Nhất Phẩm - Nửa tỉnh nửa say đi đính hôn. 29/11/2013
266 Chương 266 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngân chúc thu quang lãnh họa bình. 29/11/2013
267 Chương 267 Quan Cư Nhất Phẩm - Trung thừa gửi thư tới. 29/11/2013
268 Chương 268 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyện lạ. 29/11/2013
269 Chương 269 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàng đế không hồ đồ. 29/11/2013
272 Chương 272 Quan Cư Nhất Phẩm - Đề biên. 29/11/2013
273 Chương 273 Quan Cư Nhất Phẩm - Cố chấp. 29/11/2013
274 Chương 274 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu sĩ quật cường. 29/11/2013
275 Chương 275 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu tranh chính diện. 29/11/2013
276 Chương 276 Quan Cư Nhất Phẩm - Long Hổ đấu. 29/11/2013
277 Chương 277 Quan Cư Nhất Phẩm - Bọ ngựa bắt ve, se sẻ đằng sau. 29/11/2013
278 Chương 278 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiện thắng nhân gian vô số. 29/11/2013
279 Chương 279 Quan Cư Nhất Phẩm - Miên man xuân sắc ... 29/11/2013
280 Chương 280 Quan Cư Nhất Phẩm - Giải Nguyên mời cơm. 29/11/2013
281 Chương 281 Quan Cư Nhất Phẩm - Gà Đông Dương. 29/11/2013
282 Chương 282 Quan Cư Nhất Phẩm - Phối hợp hoàn hảo. 29/11/2013
283 Chương 283 Quan Cư Nhất Phẩm - Giết người bịt miệng. 29/11/2013
284 Chương 284 Quan Cư Nhất Phẩm - Rối rắm. 29/11/2013
285 Chương 285 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân khâm sai. 29/11/2013
286 Chương 286 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình và pháp 29/11/2013
286 Chương 286 Quan Cư Nhất Phẩm - Lửa cháy ngang mày. 29/11/2013
287 Chương 287 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm Chuyết Ngôn. 29/11/2013
288 Chương 288 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhân tâm. 29/11/2013
289 Chương 289 Quan Cư Nhất Phẩm - Bị giam lỏng. 29/11/2013
290 Chương 290 Quan Cư Nhất Phẩm - Chấp pháp văn minh. 29/11/2013
291 Chương 291 Quan Cư Nhất Phẩm - Không phải oan gia không chạm mặt 29/11/2013
292 Chương 292 Quan Cư Nhất Phẩm - Báo thù. 29/11/2013
293 Chương 293 Quan Cư Nhất Phẩm - Phông phám phông phám. 29/11/2013
294 Chương 294 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiễn chân giải nguyên. 29/11/2013
295 Chương 295 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiễn ôn thần. 29/11/2013
296 Chương 296 Quan Cư Nhất Phẩm - Uông Luân tửu. 29/11/2013
297 Chương 297 Quan Cư Nhất Phẩm - Đội hộ vệ. 29/11/2013
298 Chương 298 Quan Cư Nhất Phẩm - Tô Nương. 29/11/2013
299 Chương 299 Quan Cư Nhất Phẩm - Trừ chàng ra, không ai làm thiếp cảm thấy một tia tình ý... 29/11/2013
300 Chương 300 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngôi chùa hoang. 29/11/2013
301 Chương 301 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàng đế rời bệ thờ. 29/11/2013
302 Chương 302 Quan Cư Nhất Phẩm - Động đất. 29/11/2013
303 Chương 303 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn phương chấn động. 29/11/2013
304 Chương 304 Quan Cư Nhất Phẩm - Quốc khố khó khăn. 29/11/2013
305 Chương 305 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngoài cửa Chính Dương. 29/11/2013
306 Chương 306 Quan Cư Nhất Phẩm - Giấc mộng kinh thành. 29/11/2013
307 Chương 307 Quan Cư Nhất Phẩm - Không biết ở đâu. 29/11/2013
308 Chương 308 Quan Cư Nhất Phẩm - Ác mộng. 29/11/2013
309 Chương 309 Quan Cư Nhất Phẩm - Quả báo nhãn tiền. 29/11/2013
310 Chương 310 Quan Cư Nhất Phẩm - Vô Lượng Thiên Tôn. 29/11/2013
311 Chương 311 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng cuộn ầm ầm. 29/11/2013
312 Chương 312 Quan Cư Nhất Phẩm - Thừa nước đục thả câu. 29/11/2013
313 Chương 313 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyện kín của Đào công tử. 29/11/2013
314 Chương 314 Quan Cư Nhất Phẩm - Lam Đạo Hành. 29/11/2013
315 Chương 315 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhập thần. 29/11/2013
316 Chương 316 Quan Cư Nhất Phẩm - Trời cao an bài. 29/11/2013
317 Chương 317 Quan Cư Nhất Phẩm - Uy lực của Bách Hoa Tiên Tửu. 29/11/2013
318 Chương 318 Quan Cư Nhất Phẩm - Có cơ xoay chuyển. 29/11/2013
319 Chương 319 Quan Cư Nhất Phẩm - Đào Thiên Sư. 29/11/2013
320 Chương 320 Quan Cư Nhất Phẩm - Diện thánh. 29/11/2013
321 Chương 321 Quan Cư Nhất Phẩm - Hai cuốn sổ. 29/11/2013
322 Chương 322 Quan Cư Nhất Phẩm - Thánh tâm độc đoán. 29/11/2013
323 Chương 323 Quan Cư Nhất Phẩm - Quyết đấu đỉnh cấp. 29/11/2013
324 Chương 324 Quan Cư Nhất Phẩm - Có vay có trả. 29/11/2013
325 Chương 325 Quan Cư Nhất Phẩm - Mèo vờn chuột. 29/11/2013
326 Chương 326 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngự thiện của Gia Tĩnh. 29/11/2013
327 Chương 327 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàng đế ban thưởng. 29/11/2013
328 Chương 328 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi Hội. 29/11/2013
329 Chương 329 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu Trương đại nhân. 29/11/2013
330 Chương 330 Quan Cư Nhất Phẩm - Đạo kiếm tiền. 29/11/2013
331 Chương 331 Quan Cư Nhất Phẩm - Cùng tắc biến. 29/11/2013
332 Chương 332 Quan Cư Nhất Phẩm - Tin vui, tin vui, lại tin vui. 29/11/2013
333 Chương 333 Quan Cư Nhất Phẩm - Toàn bộ tình yêu thiếp trao cho chàng. 29/11/2013
334 Chương 334 Quan Cư Nhất Phẩm - Tầm y. 29/11/2013
335 Chương 335 Quan Cư Nhất Phẩm - Lang băm! Lang băm hại người. 29/11/2013
336 Chương 336 Quan Cư Nhất Phẩm - Đi tìm Lý Thời Trân. 29/11/2013
337 Chương 337 Quan Cư Nhất Phẩm - Thần y diệu thủ. 29/11/2013
338 Chương 338 Quan Cư Nhất Phẩm - Người cần phải cứu là y. 29/11/2013
339 Chương 339 Quan Cư Nhất Phẩm - Thanh niên nhiệt huyết. 29/11/2013
340 Chương 340 Quan Cư Nhất Phẩm - Thi điện. 29/11/2013
341 Chương 341 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm sao để trúng trạng nguyên? 29/11/2013
342 Chương 342 Quan Cư Nhất Phẩm - Vòng hai đầy phong cách Gia Tĩnh. 29/11/2013
343 Chương 343 Quan Cư Nhất Phẩm - Chấm bài. 29/11/2013
344 Chương 344 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân khoa Trạng Nguyên. 29/11/2013
345 Chương 345 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam Nguyên thiên hạ có, Lục Thủ thế gian không. 29/11/2013
346 Chương 346 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên nhân phía sau. 29/11/2013
347 Chương 347 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhược Hạm, ta yêu nàng. 29/11/2013
348 Chương 348 Quan Cư Nhất Phẩm - Phân phối. 29/11/2013
349 Chương 349 Quan Cư Nhất Phẩm - Quan trên giáo huấn. 29/11/2013
350 Chương 350 Quan Cư Nhất Phẩm - Tu sử. 29/11/2013
351 Chương 351 Quan Cư Nhất Phẩm - Vương Thế Trinh. 29/11/2013
352 Chương 352 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiễn chân. 29/11/2013
353 Chương 353 Quan Cư Nhất Phẩm - Trách nhiệm. 29/11/2013
354 Chương 354 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn con sói. 29/11/2013
355 Chương 355 Quan Cư Nhất Phẩm - Hai cuộc sống. 29/11/2013
356 Chương 356 Quan Cư Nhất Phẩm - Nghị triều. 29/11/2013
357 Chương 357 Quan Cư Nhất Phẩm - Cãi nhau trên kim điện 29/11/2013
358 Chương 358 Quan Cư Nhất Phẩm - Hưu mộc 29/11/2013
359 Chương 359 Quan Cư Nhất Phẩm - Đấu tranh chính trị thời Gia Tĩnh 29/11/2013
360 Chương 360 Quan Cư Nhất Phẩm - Ẩn chứa sát chiêu 29/11/2013
361 Chương 361 Quan Cư Nhất Phẩm - Cha con gian đảng. 29/11/2013
362 Chương 362 Quan Cư Nhất Phẩm - Sinh nhật và hoa cúc. 29/11/2013
363 Chương 363 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ yếu nhưng dũng là kẻ mạnh, kẻ mạnh nhưng hèn là kẻ yếu 29/11/2013
364 Chương 364 Quan Cư Nhất Phẩm - Cái chết của Lý Mặc 29/11/2013
365 Chương 365 Quan Cư Nhất Phẩm - Chuyển biến bất ngờ 29/11/2013
366 Chương 366 Quan Cư Nhất Phẩm - Báo ứng 29/11/2013
367 Chương 367 Quan Cư Nhất Phẩm - Xét nhà 29/11/2013
368 Chương 368 Quan Cư Nhất Phẩm - Hủy diệt và bắt đầu 29/11/2013
369 Chương 369 Quan Cư Nhất Phẩm - Xương sắt lòng son 29/11/2013
370 Chương 370 Quan Cư Nhất Phẩm - Bái biệt trở vể 29/11/2013
371 Chương 371 Quan Cư Nhất Phẩm - Kết hôn. 29/11/2013
372 Chương 372 Quan Cư Nhất Phẩm - Động phòng 29/11/2013
373 Chương 373 Quan Cư Nhất Phẩm - Một kẻ thú vị, một kẻ vô vị 29/11/2013
374 Chương 374 Quan Cư Nhất Phẩm - Thích khách 29/11/2013
375 Chương 375 Quan Cư Nhất Phẩm - Giao phong 29/11/2013
376 Chương 376 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngươi gian ta trá, ai đúng ai sai? 29/11/2013
377 Chương 377 Quan Cư Nhất Phẩm - Vợ của Thẩm kinh 29/11/2013
378 Chương 378 Quan Cư Nhất Phẩm - Phôi thai chủ nghĩa tư bản 29/11/2013
379 Chương 379 Quan Cư Nhất Phẩm - Hải bút giá 29/11/2013
380 Chương 380 Quan Cư Nhất Phẩm - Khoán 29/11/2013
381 Chương 381 Quan Cư Nhất Phẩm - Phó quan 29/11/2013
382 Chương 382 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân quan thượng nhiệm 29/11/2013
383 Chương 383 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngày đầu làm phủ tôn 29/11/2013
384 Chương 384 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguy cơ tài chính (1) (2). 29/11/2013
385 Chương 385 Quan Cư Nhất Phẩm - Tơ lụa bị cướp. 29/11/2013
387 Chương 387 Quan Cư Nhất Phẩm - Xử án 29/11/2013
388 Chương 388 Quan Cư Nhất Phẩm - Ánh mắt giết người 29/11/2013
389 Chương 389 Quan Cư Nhất Phẩm - Thương Lãng Đình 29/11/2013
390 Chương 390 Quan Cư Nhất Phẩm - Bảo bối hay cục cợ 29/11/2013
391 Chương 391 Quan Cư Nhất Phẩm - Thị sát sông Ngô Tùng . 29/11/2013
392 Chương 392 Quan Cư Nhất Phẩm - Ẩn họa. 29/11/2013
393 Chương 393 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguy cơ lương thực . 29/11/2013
394 Chương 394 Quan Cư Nhất Phẩm - Rượu mời 29/11/2013
395 Chương 395 Quan Cư Nhất Phẩm - Phong ba nổi lên 29/11/2013
396 Chương 396 Quan Cư Nhất Phẩm - Cứng chọi cứng . 29/11/2013
397 Chương 397 Quan Cư Nhất Phẩm - Tên ẻo lả gặp kẻ ấm đầu 29/11/2013
398 Chương 398 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ địch thực sự 29/11/2013
399 Chương 399 Quan Cư Nhất Phẩm - Tô Châu nguy cấp 29/11/2013
400 Chương 400 Quan Cư Nhất Phẩm - Lục Tích phản kích 29/11/2013
401 Chương 401 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại bang phái và đại địa chủ 29/11/2013
402 Chương 402 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai nói nữ tử không bằng nam(1) 29/11/2013
403 Chương 403 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai nói nữ tử không bằng nam (2) 29/11/2013
404 Chương 404 Quan Cư Nhất Phẩm - Hòa hợp 29/11/2013
405 Chương 405 Quan Cư Nhất Phẩm - Phú khả địch quốc 29/11/2013
407 Chương 407 Quan Cư Nhất Phẩm - Coi tiền như rác 29/11/2013
408 Chương 408 Quan Cư Nhất Phẩm - Người canh gác cạnh bến tàu 29/11/2013
409 Chương 409 Quan Cư Nhất Phẩm - Không thành kế? 29/11/2013
410 Chương 410 Quan Cư Nhất Phẩm - Hai phía 29/11/2013
411 Chương 411 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuối bản đồ thấy chủy thủ. 29/11/2013
412 Chương 412 Quan Cư Nhất Phẩm - Bán phá giá, tức hộc máu 29/11/2013
413 Chương 413 Quan Cư Nhất Phẩm - Chủ nhân của Tô Châu. 29/11/2013
414 Chương 414 Quan Cư Nhất Phẩm - Quỳ xuống đi 29/11/2013
415 Chương 415 Quan Cư Nhất Phẩm - Sở giao dịch chứng khoán 29/11/2013
416 Chương 416 Quan Cư Nhất Phẩm - Mở rương báu 29/11/2013
417 Chương 417 Quan Cư Nhất Phẩm - Tranh thủ được nửa ngày nhàn. 29/11/2013
418 Chương 418 Quan Cư Nhất Phẩm - hà làm Ngụy quân tử, không làm Chân tiểu nhân . 29/11/2013
419 Chương 419 Quan Cư Nhất Phẩm - Hiếu tử thanh quan 29/11/2013
420 Chương 420 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiết tướng quân 29/11/2013
421 Chương 421 Quan Cư Nhất Phẩm - Thê tử và phiền não 29/11/2013
422 Chương 422 Quan Cư Nhất Phẩm - Mọi chuyện đủ cả, chỉ thiếu gió đông 29/11/2013
422 Chương 422 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại sự kiện 29/11/2013
423 Chương 423 Quan Cư Nhất Phẩm - Liễu ám hoa minh 29/11/2013
424 Chương 424 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai là kẻ nói dối 29/11/2013
425 Chương 425 Quan Cư Nhất Phẩm - Lòng dạ khó lường 29/11/2013
426 Chương 426 Quan Cư Nhất Phẩm - Là gian hay trung 29/11/2013
427 Chương 427 Quan Cư Nhất Phẩm - Quan huyện và trạng sư 29/11/2013
428 Chương 428 Quan Cư Nhất Phẩm - Hải Thụy phản kích 29/11/2013
429 Chương 429 Quan Cư Nhất Phẩm - Câu trả lời 29/11/2013
430 Chương 430 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm khó 29/11/2013
431 Chương 431 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam anh chiến Lữ Bố, vẫn đánh không lại 29/11/2013
432 Chương 432 Quan Cư Nhất Phẩm - Máy dệt cùng tiếng đàn 29/11/2013
433 Chương 433 Quan Cư Nhất Phẩm - Khách nhân phương xa, xin người ở lại 29/11/2013
434 Chương 434 Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng Lan 29/11/2013
435 Chương 435 Quan Cư Nhất Phẩm - Không mời tự đến 29/11/2013
436 Chương 436 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn giả thành thật, diễn thật thành giả 29/11/2013
437 Chương 437 Quan Cư Nhất Phẩm - Phu nhân, chính là một đại nhân 29/11/2013
438 Chương 438 Quan Cư Nhất Phẩm - Đàm phán 29/11/2013
439 Chương 439 Quan Cư Nhất Phẩm - Sở đấu giá bình chuẩn 29/11/2013
440 Chương 440 Quan Cư Nhất Phẩm - Trung thu Tô Châu 29/11/2013
441 Chương 441 Quan Cư Nhất Phẩm - Tô Tuyết 29/11/2013
442 Chương 442 Quan Cư Nhất Phẩm - Lương thần mỹ cảnh 29/11/2013
443 Chương 443 Quan Cư Nhất Phẩm - Lựa chọn của Tô Tuyết 29/11/2013
444 Chương 444 Quan Cư Nhất Phẩm - Hồng bào 29/11/2013
445 Chương 445 Quan Cư Nhất Phẩm - Điềm lành 29/11/2013
446 Chương 446 Quan Cư Nhất Phẩm - Xuất phát 29/11/2013
447 Chương 447 Quan Cư Nhất Phẩm - Hồ công tử, thúc thúc ngươi gọi ngươi về ăn cơm 29/11/2013
448 Chương 448 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai cũng là cao nhân 29/11/2013
449 Chương 449 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại hội triển lãm 29/11/2013
450 Chương 450 Quan Cư Nhất Phẩm - Mua bán và mặc cả 29/11/2013
451 Chương 451 Quan Cư Nhất Phẩm - Gian thương 29/11/2013
452 Chương 452 Quan Cư Nhất Phẩm - Nước chát và giá đỗ 29/11/2013
453 Chương 453 Quan Cư Nhất Phẩm - Bí chiến pháp 29/11/2013
454 Chương 454 Quan Cư Nhất Phẩm - Một năm nữa lại tới 29/11/2013
455 Chương 455 Quan Cư Nhất Phẩm - Tết nhất mà như thế đấy 29/11/2013
456 Chương 456 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến tranh nam nữ 29/11/2013
457 Chương 457 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông phong khởi 29/11/2013
458 Chương 458 Quan Cư Nhất Phẩm - Phong ba loạn 29/11/2013
459 Chương 459 Quan Cư Nhất Phẩm - Lữ Đậu Ấn 29/11/2013
460 Chương 460 Quan Cư Nhất Phẩm - Nửa bầu trời 29/11/2013
461 Chương 461 Quan Cư Nhất Phẩm - Hồ Điệp trận 29/11/2013
462 Chương 462 Quan Cư Nhất Phẩm - Kim khắc mộc, Uyên Ương đấu Hồ Điệp 29/11/2013
463 Chương 463 Quan Cư Nhất Phẩm - Gặp lại cố nhân 29/11/2013
464 Chương 464 Quan Cư Nhất Phẩm - Thúy Kiều và Từ Hải 29/11/2013
465 Chương 465 Quan Cư Nhất Phẩm - Sắp đặt cạm bẫy 29/11/2013
466 Chương 466 Quan Cư Nhất Phẩm - Kế liên hoàn - không thành 29/11/2013
467 Chương 467 Quan Cư Nhất Phẩm - Kế liên hoàn - dương đông kích tây 29/11/2013
468 Chương 468 Quan Cư Nhất Phẩm - Chí hướng 29/11/2013
469 Chương 469 Quan Cư Nhất Phẩm - Thích Kế Quang nhận tội 29/11/2013
470 Chương 470 Quan Cư Nhất Phẩm - Một chiêu thần kỳ 29/11/2013
471 Chương 471 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai lên thuyền ai 29/11/2013
472 Chương 472 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhất Phẩm Hoành Đồ 29/11/2013
473 Chương 473 Quan Cư Nhất Phẩm - Rút quân 29/11/2013
474 Chương 474 Quan Cư Nhất Phẩm - Diệu kế 29/11/2013
475 Chương 475 Quan Cư Nhất Phẩm - Gặp phải ma rồi 29/11/2013
476 Chương 476 Quan Cư Nhất Phẩm - Kế liên hoàn - dục cầm cố túng 29/11/2013
477 Chương 477 Quan Cư Nhất Phẩm - Lập công ra mắt 29/11/2013
478 Chương 478 Quan Cư Nhất Phẩm - Kế liên hoàn - từ không hóa có 29/11/2013
479 Chương 479 Quan Cư Nhất Phẩm - Bị lừa rồi 29/11/2013
480 Chương 480 Quan Cư Nhất Phẩm - Hàng 29/11/2013
481 Chương 481 Quan Cư Nhất Phẩm - Lần đọ sức cuối cùng 29/11/2013
482 Chương 482 Quan Cư Nhất Phẩm - Lần đọ sức cuối cùng (2) 29/11/2013
483 Chương 483 Quan Cư Nhất Phẩm - Cho một cơ hội 29/11/2013
484 Chương 484 Quan Cư Nhất Phẩm - Tính cho tương lai 29/11/2013
485 Chương 485 Quan Cư Nhất Phẩm - Cắt máu ăn thề 29/11/2013
486 Chương 486 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó có lời giải 29/11/2013
487 Chương 487 Quan Cư Nhất Phẩm - Chi bằng trở về 29/11/2013
488 Chương 488 Quan Cư Nhất Phẩm - Mưu tính sâu xa 29/11/2013
489 Chương 489 Quan Cư Nhất Phẩm - Lão thuyền chủ rời thuyền 29/11/2013
490 Chương 490 Quan Cư Nhất Phẩm - Không cần nhịn nữa 29/11/2013
491 Chương 491 Quan Cư Nhất Phẩm - Dương Minh công từ 29/11/2013
492 Chương 492 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoa nở hoa rụng 29/11/2013
493 Chương 493 Quan Cư Nhất Phẩm - Triều khởi triều lạc 29/11/2013
494 Chương 494 Quan Cư Nhất Phẩm - Thanh quan vô địch 29/11/2013
495 Chương 495 Quan Cư Nhất Phẩm - Giao nhận 29/11/2013
496 Chương 496 Quan Cư Nhất Phẩm - Phú khả địch quốc 29/11/2013
497 Chương 497 Quan Cư Nhất Phẩm - Âm mưu cuối cùng(1) 29/11/2013
498 Chương 498 Quan Cư Nhất Phẩm - Phản kinh 29/11/2013
499 Chương 499 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhi tử 29/11/2013
500 Chương 500 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường ca đương khốc 29/11/2013
501 Chương 501 Quan Cư Nhất Phẩm - Cảm vi thiên hạ tiên 29/11/2013
502 Chương 502 Quan Cư Nhất Phẩm - Thích lam bào không thích hồng bào 29/11/2013
503 Chương 503 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc vỡ 29/11/2013
504 Chương 504 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngói lành 29/11/2013
505 Chương 505 Quan Cư Nhất Phẩm - Người thừa kế đế quốc 29/11/2013
506 Chương 506 Quan Cư Nhất Phẩm - Tố thủ điều canh 29/11/2013
507 Chương 507 Quan Cư Nhất Phẩm - Bỏ bê công việc 29/11/2013
508 Chương 508 Quan Cư Nhất Phẩm - Nạp viện 29/11/2013
509 Chương 509 Quan Cư Nhất Phẩm - Đầu hồ 29/11/2013
510 Chương 510 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên đường và địa ngục 29/11/2013
511 Chương 511 Quan Cư Nhất Phẩm - Dạ đàm 29/11/2013
512 Chương 512 Quan Cư Nhất Phẩm - Lý Chí, Lục Quang Tổ 29/11/2013
513 Chương 513 Quan Cư Nhất Phẩm - Dĩ thực vi thiên 29/11/2013
514 Chương 514 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ này không tầm thường 29/11/2013
515 Chương 515 Quan Cư Nhất Phẩm - Dưỡng đức 29/11/2013
516 Chương 516 Quan Cư Nhất Phẩm - Cây hòe 29/11/2013
517 Chương 517 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa 29/11/2013
518 Chương 518 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiêu sư 29/11/2013
519 Chương 519 Quan Cư Nhất Phẩm - Đình thôi 29/11/2013
520 Chương 520 Quan Cư Nhất Phẩm - Lòng vua khó đoán. 29/11/2013
521 Chương 521 Quan Cư Nhất Phẩm - Thầy tướng 29/11/2013
522 Chương 522 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai cũng yêu Khổng Tử 29/11/2013
523 Chương 523 Quan Cư Nhất Phẩm - Vua chẳng yêu Mạnh Tử 29/11/2013
524 Chương 524 Quan Cư Nhất Phẩm - Luyện Đan . 29/11/2013
525 Chương 525 Quan Cư Nhất Phẩm - Như Ý gần Dụ vương được chăng ? 29/11/2013
526 Chương 526 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiềm long 29/11/2013
527 Chương 527 Quan Cư Nhất Phẩm - Hợp nhau 29/11/2013
528 Chương 528 Quan Cư Nhất Phẩm - Dạy học . 29/11/2013
529 Chương 529 Quan Cư Nhất Phẩm - Lại thi hương . 29/11/2013
530 Chương 530 Quan Cư Nhất Phẩm - Trùng hợp hay là... 29/11/2013
531 Chương 531 Quan Cư Nhất Phẩm - Quyết định sóng gió 29/11/2013
532 Chương 532 Quan Cư Nhất Phẩm - Hóa giải ? 29/11/2013
533 Chương 533 Quan Cư Nhất Phẩm - Già mà không chết. 29/11/2013
534 Chương 534 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ đệ nhất nha nội 29/11/2013
535 Chương 535 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó xử. 29/11/2013
536 Chương 536 Quan Cư Nhất Phẩm - Thần y vào kinh 29/11/2013
537 Chương 537 Quan Cư Nhất Phẩm - Lý nương nương 29/11/2013
538 Chương 538 Quan Cư Nhất Phẩm - Gió lớn nổi lên rồi!. 29/11/2013
539 Chương 539 Quan Cư Nhất Phẩm - Thế tiến công 29/11/2013
540 Chương 540 Quan Cư Nhất Phẩm - Thuyết phục 29/11/2013
541 Chương 541 Quan Cư Nhất Phẩm - Thỉnh tội 29/11/2013
542 Chương 542 Quan Cư Nhất Phẩm - Nghiêm Thế Phiên phản kích 29/11/2013
543 Chương 543 Quan Cư Nhất Phẩm - Ai có thể cười đến cuối cùng? 29/11/2013
544 Chương 544 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên tâm 29/11/2013
545 Chương 545 Quan Cư Nhất Phẩm - Cục diện bế tắc 29/11/2013
546 Chương 546 Quan Cư Nhất Phẩm - Phù kê 29/11/2013
547 Chương 547 Quan Cư Nhất Phẩm - Mưa vẫn rơi 29/11/2013
548 Chương 548 Quan Cư Nhất Phẩm - Bầu không khí không hòa hợp 29/11/2013
549 Chương 549 Quan Cư Nhất Phẩm - Ở dưới cùng một mái hiên 29/11/2013
550 Chương 550 Quan Cư Nhất Phẩm - Quả nhân có tật 29/11/2013
551 Chương 551 Quan Cư Nhất Phẩm - Chương 0551 29/11/2013
552 Chương 552 Quan Cư Nhất Phẩm - Hãn vệ 29/11/2013
553 Chương 553 Quan Cư Nhất Phẩm - Mời khách 29/11/2013
554 Chương 554 Quan Cư Nhất Phẩm - Thắng bại 29/11/2013
555 Chương 555 Quan Cư Nhất Phẩm - Thuộc về ai? 29/11/2013
556 Chương 556 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhân tuyển 29/11/2013
557 Chương 557 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam nặc! 29/11/2013
558 Chương 558 Quan Cư Nhất Phẩm - Mỹ nhân nói đỡ 29/11/2013
559 Chương 559 Quan Cư Nhất Phẩm - Trạng nguyên và trạng nguyên 29/11/2013
560 Chương 560 Quan Cư Nhất Phẩm - Chân tướng và huyết thư 29/11/2013
561 Chương 561 Quan Cư Nhất Phẩm - Lấy đức phục người 29/11/2013
562 Chương 562 Quan Cư Nhất Phẩm - Khoa học gia 29/11/2013
563 Chương 563 Quan Cư Nhất Phẩm - Trâu gỗ ngựa máy 29/11/2013
564 Chương 564 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại phát minh 29/11/2013
565 Chương 565 Quan Cư Nhất Phẩm - Trước giông tố 29/11/2013
566 Chương 566 Quan Cư Nhất Phẩm - Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma 29/11/2013
567 Chương 567 Quan Cư Nhất Phẩm - Nữ nhân đáng phục. 29/11/2013
568 Chương 568 Quan Cư Nhất Phẩm - Tá đao 29/11/2013
569 Chương 569 Quan Cư Nhất Phẩm - Sát nhân 29/11/2013
570 Chương 570 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhật Ký Tử Vong 29/11/2013
571 Chương 571 Quan Cư Nhất Phẩm - Chỉ còn đường chết ? 29/11/2013
572 Chương 572 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiếu ngục Đông Xưởng. 29/11/2013
573 Chương 573 Quan Cư Nhất Phẩm - Sự lựa chọn ... 29/11/2013
574 Chương 574 Quan Cư Nhất Phẩm - Vượt ải 29/11/2013
575 Chương 575 Quan Cư Nhất Phẩm - Chữa bệnh 29/11/2013
576 Chương 576 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm bạn với vua như chơi với hổ. 29/11/2013
577 Chương 577 Quan Cư Nhất Phẩm - Ân điển. 29/11/2013
578 Chương 578 Quan Cư Nhất Phẩm - Giải cứu 29/11/2013
579 Chương 579 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm lão thúc 29/11/2013
580 Chương 580 Quan Cư Nhất Phẩm - Phản ứng của mỗi bên 29/11/2013
581 Chương 581 Quan Cư Nhất Phẩm - Hỏi trường sinh 29/11/2013
582 Chương 582 Quan Cư Nhất Phẩm - Hung thủ ... 29/11/2013
583 Chương 583 Quan Cư Nhất Phẩm - Nữ nhân mất tích 29/11/2013
584 Chương 584 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ tang của đại lão 29/11/2013
585 Chương 585 Quan Cư Nhất Phẩm - Hiển linh 29/11/2013
586 Chương 586 Quan Cư Nhất Phẩm - Hung phạm 29/11/2013
587 Chương 587 Quan Cư Nhất Phẩm - Thánh tâm 29/11/2013
588 Chương 588 Quan Cư Nhất Phẩm - Khóc đi không phải là tội 29/11/2013
589 Chương 589 Quan Cư Nhất Phẩm - Dị khúc đồng công 29/11/2013
590 Chương 590 Quan Cư Nhất Phẩm - Mắng 29/11/2013
592 Chương 592 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngựa gầy lông dài móng to 29/11/2013
593 Chương 593 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại nhĩ tặc 29/11/2013
594 Chương 594 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạn đầu phạn 29/11/2013
595 Chương 595 Quan Cư Nhất Phẩm - Trên pháp trường! 29/11/2013
596 Chương 596 Quan Cư Nhất Phẩm - Sinh tử chi gian 29/11/2013
597 Chương 597 Quan Cư Nhất Phẩm - Dạ yến 29/11/2013
598 Chương 598 Quan Cư Nhất Phẩm - Phản khách vi chủ 29/11/2013
599 Chương 599 Quan Cư Nhất Phẩm - Quyết liệt 29/11/2013
600 Chương 600 Quan Cư Nhất Phẩm - Welcome Tuyên Phủ 29/11/2013
601 Chương 601 Quan Cư Nhất Phẩm - Người tiều tụy gặp người tiều tụy 29/11/2013
602 Chương 602 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn tên Thai Cát 29/11/2013
603 Chương 603 Quan Cư Nhất Phẩm - Để ta 29/11/2013
604 Chương 604 Quan Cư Nhất Phẩm - Bạch Liên mật ngữ 29/11/2013
605 Chương 605 Quan Cư Nhất Phẩm - Bận rộn uổng phí 29/11/2013
606 Chương 606 Quan Cư Nhất Phẩm - Uy hiếp 29/11/2013
607 Chương 607 Quan Cư Nhất Phẩm - Can đảm đôi khi cũng bùng phát 29/11/2013
608 Chương 608 Quan Cư Nhất Phẩm - 400 thì 400 29/11/2013
609 Chương 609 Quan Cư Nhất Phẩm - Lão Tây Nhi 29/11/2013
610 Chương 610 Quan Cư Nhất Phẩm - Lời tạm biệt 29/11/2013
611 Chương 611 Quan Cư Nhất Phẩm - Khải hoàn. 29/11/2013
612 Chương 612 Quan Cư Nhất Phẩm - Người vui kẻ buồn 29/11/2013
613 Chương 613 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhâm Tuất tam tử 29/11/2013
614 Chương 614 Quan Cư Nhất Phẩm - Đêm giao thừa 29/11/2013
615 Chương 615 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên Đán 29/11/2013
616 Chương 616 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại điển 29/11/2013
617 Chương 617 Quan Cư Nhất Phẩm - Thoát hiểm 29/11/2013
618 Chương 618 Quan Cư Nhất Phẩm - Muốn dừng cũng chẳng được 29/11/2013
619 Chương 619 Quan Cư Nhất Phẩm - Thượng Thiện Nhược Thủy 29/11/2013
620 Chương 620 Quan Cư Nhất Phẩm - Không thấu hiểu được nữa 29/11/2013
621 Chương 621 Quan Cư Nhất Phẩm - Quỳnh Lâm tửu điếm 29/11/2013
623 Chương 623 Quan Cư Nhất Phẩm - Sư đồ 29/11/2013
624 Chương 624 Quan Cư Nhất Phẩm - Yêu 29/11/2013
625 Chương 625 Quan Cư Nhất Phẩm - Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm 29/11/2013
626 Chương 626 Quan Cư Nhất Phẩm - Vua dự đoán 29/11/2013
627 Chương 627 Quan Cư Nhất Phẩm - Kết quả 29/11/2013
628 Chương 628 Quan Cư Nhất Phẩm - Thắng lớn 29/11/2013
629 Chương 629 Quan Cư Nhất Phẩm - Đường nào đây? 29/11/2013
630 Chương 630 Quan Cư Nhất Phẩm - Bộc nghị chi tranh 29/11/2013
632 Chương 632 Quan Cư Nhất Phẩm - Đối thủ trời sinh? 29/11/2013
633 Chương 633 Quan Cư Nhất Phẩm - Cháy rồi 29/11/2013
634 Chương 634 Quan Cư Nhất Phẩm - Bồi dưỡng mầm non 29/11/2013
635 Chương 635 Quan Cư Nhất Phẩm - Chim én trở về 29/11/2013
636 Chương 636 Quan Cư Nhất Phẩm - Người có tình rồi cũng sẽ sum họp 29/11/2013
637 Chương 637 Quan Cư Nhất Phẩm - Vô đề 29/11/2013
638 Chương 638 Quan Cư Nhất Phẩm - Mị lực vô hạn 29/11/2013
639 Chương 639 Quan Cư Nhất Phẩm - Bản tấu cuối cùng 29/11/2013
640 Chương 640 Quan Cư Nhất Phẩm - Bão nhất 29/11/2013
641 Chương 641 Quan Cư Nhất Phẩm - Trình độ của diễn viên 29/11/2013
642 Chương 642 Quan Cư Nhất Phẩm - Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau 29/11/2013
643 Chương 643 Quan Cư Nhất Phẩm - Thật thật giả giả 29/11/2013
644 Chương 644 Quan Cư Nhất Phẩm - Đế vương tâm 29/11/2013
645 Chương 645 Quan Cư Nhất Phẩm - Đế vương thuật 29/11/2013
646 Chương 646 Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh của kẻ tù tội 29/11/2013
647 Chương 647 Quan Cư Nhất Phẩm - 800 lượng 29/11/2013
648 Chương 648 Quan Cư Nhất Phẩm - Chung thẩm 29/11/2013
649 Chương 649 Quan Cư Nhất Phẩm - Hạ ngục xét nhà 29/11/2013
650 Chương 650 Quan Cư Nhất Phẩm - Lời dạy bảo đến từ thủ phụ 29/11/2013
651 Chương 651 Quan Cư Nhất Phẩm - Bạch vân thương cẩu 29/11/2013
652 Chương 652 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân tướng 29/11/2013
653 Chương 653 Quan Cư Nhất Phẩm - Hòa hợp êm thấm 29/11/2013
654 Chương 654 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành viên tổ chức 29/11/2013
655 Chương 655 Quan Cư Nhất Phẩm - Lại thấy điềm lành 29/11/2013
656 Chương 656 Quan Cư Nhất Phẩm - Điềm lành đối điềm lành 29/11/2013
657 Chương 657 Quan Cư Nhất Phẩm - Kỳ lân 29/11/2013
658 Chương 658 Quan Cư Nhất Phẩm - Thịnh thế 29/11/2013
659 Chương 659 Quan Cư Nhất Phẩm - Ảnh hưởng 29/11/2013
660 Chương 660 Quan Cư Nhất Phẩm - Khởi đầu của sự khôi phục 29/11/2013
661 Chương 661 Quan Cư Nhất Phẩm - Đế khốc 29/11/2013
662 Chương 662 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàng đế muốn nam tuần 29/11/2013
663 Chương 663 Quan Cư Nhất Phẩm - Ý ta đã quyết 29/11/2013
664 Chương 664 Quan Cư Nhất Phẩm - Tri phủ Hoải An 29/11/2013
665 Chương 665 Quan Cư Nhất Phẩm - To gan, to gan, to gan hết mức 29/11/2013
666 Chương 666 Quan Cư Nhất Phẩm - Thánh nhân chưa chết 29/11/2013
667 Chương 667 Quan Cư Nhất Phẩm - Dương Châu mạn 29/11/2013
668 Chương 668 Quan Cư Nhất Phẩm - Y Vương 29/11/2013
669 Chương 669 Quan Cư Nhất Phẩm - Thượng Hải 29/11/2013
670 Chương 670 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm huyện lệnh 29/11/2013
671 Chương 671 Quan Cư Nhất Phẩm - Sa Vật Lược 29/11/2013
672 Chương 672 Quan Cư Nhất Phẩm - Gốc và ngọn 29/11/2013
673 Chương 673 Quan Cư Nhất Phẩm - Biển 29/11/2013
674 Chương 674 Quan Cư Nhất Phẩm - Đừng coi thường 29/11/2013
675 Chương 675 Quan Cư Nhất Phẩm - Kế hoạch của Thẩm Mặc 29/11/2013
676 Chương 676 Quan Cư Nhất Phẩm - Về quê 29/11/2013
677 Chương 677 Quan Cư Nhất Phẩm - Phụ thân 29/11/2013
678 Chương 678 Quan Cư Nhất Phẩm - Ký sự của Sa Vật Lược 29/11/2013
679 Chương 679 Quan Cư Nhất Phẩm - Chết cũng giữ sĩ diện nên chịu tội sống 29/11/2013
680 Chương 680 Quan Cư Nhất Phẩm - Định Giang vương 29/11/2013
681 Chương 681 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên tai nhân họa 29/11/2013
682 Chương 682 Quan Cư Nhất Phẩm - Phủ Thừa Thiên 29/11/2013
683 Chương 683 Quan Cư Nhất Phẩm - Phải làm sao 29/11/2013
684 Chương 684 Quan Cư Nhất Phẩm - Thôi thái y 29/11/2013
685 Chương 685 Quan Cư Nhất Phẩm - Toan tính của mỗi người 29/11/2013
686 Chương 686 Quan Cư Nhất Phẩm - Làm thái giám như thế nào? 29/11/2013
687 Chương 687 Quan Cư Nhất Phẩm - Cơ hội 29/11/2013
688 Chương 688 Quan Cư Nhất Phẩm - Thử thuốc 29/11/2013
689 Chương 689 Quan Cư Nhất Phẩm - Mưu phản 29/11/2013
690 Chương 690 Quan Cư Nhất Phẩm - Lửa và nước 29/11/2013
691 Chương 691 Quan Cư Nhất Phẩm - Bắc cầu 29/11/2013
692 Chương 692 Quan Cư Nhất Phẩm - Đoạt đế 29/11/2013
693 Chương 693 Quan Cư Nhất Phẩm - Trả giá 29/11/2013
694 Chương 694 Quan Cư Nhất Phẩm - Liên tâm 29/11/2013
695 Chương 695 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhược Vũ 29/11/2013
696 Chương 696 Quan Cư Nhất Phẩm - Các anh đã bị bắt 29/11/2013
697 Chương 697 Quan Cư Nhất Phẩm - Liên hoàn Uyên ương trận! 29/11/2013
698 Chương 698 Quan Cư Nhất Phẩm - Viện quân trời giáng 29/11/2013
699 Chương 699 Quan Cư Nhất Phẩm - Thị phi 29/11/2013
700 Chương 700 Quan Cư Nhất Phẩm - Quý tử 29/11/2013
701 Chương 701 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiểu ma tinh 29/11/2013
702 Chương 702 Quan Cư Nhất Phẩm - Thùy chi quá 29/11/2013
703 Chương 703 Quan Cư Nhất Phẩm - Phụ chi quá 29/11/2013
704 Chương 704 Quan Cư Nhất Phẩm - Thưởng phạt 29/11/2013
705 Chương 705 Quan Cư Nhất Phẩm - Trăm tuổi 29/11/2013
706 Chương 706 Quan Cư Nhất Phẩm - Mỗi người một hoàn cảnh 29/11/2013
707 Chương 707 Quan Cư Nhất Phẩm - Trọc lệ hai hàng 29/11/2013
708 Chương 708 Quan Cư Nhất Phẩm - Hồng Sai 29/11/2013
709 Chương 709 Quan Cư Nhất Phẩm - Trả thù 29/11/2013
710 Chương 710 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ bộ 29/11/2013
711 Chương 711 Quan Cư Nhất Phẩm - Tông phiên 29/11/2013
712 Chương 712 Quan Cư Nhất Phẩm - Hâm mộ và ghen tị 29/11/2013
713 Chương 713 Quan Cư Nhất Phẩm - Lo xa lo gần 29/11/2013
714 Chương 714 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẩn tai 29/11/2013
715 Chương 715 Quan Cư Nhất Phẩm - Tông phiên điều lệ 29/11/2013
716 Chương 716 Quan Cư Nhất Phẩm - Dẹp loạn 29/11/2013
717 Chương 717 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm sự bên bếp lửa 29/11/2013
719 Chương 719 Quan Cư Nhất Phẩm - Trang viên 29/11/2013
720 Chương 720 Quan Cư Nhất Phẩm - Chính khí vĩnh tồn 29/11/2013
721 Chương 721 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (1) 29/11/2013
721 Chương 721 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (2) 29/11/2013
721 Chương 721 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (3) 29/11/2013
721 Chương 721 Quan Cư Nhất Phẩm - Trong miếu Ngũ Lộ Tài Thần (4) 29/11/2013
722 Chương 722 Quan Cư Nhất Phẩm - Lá thư tuyệt mệnh 29/11/2013
722 Chương 722 Quan Cư Nhất Phẩm - Lá thư tuyệt mệnh (2) 29/11/2013
722 Chương 722 Quan Cư Nhất Phẩm - Lá thư tuyệt mệnh (3) 29/11/2013
723 Chương 723 Quan Cư Nhất Phẩm - Tháng giêng (1) 29/11/2013
723 Chương 723 Quan Cư Nhất Phẩm - Tháng giêng (2) 29/11/2013
723 Chương 723 Quan Cư Nhất Phẩm - Tháng giêng (3) 29/11/2013
724 Chương 724 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên hanh lợi trinh (1) 29/11/2013
724 Chương 724 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên hanh lợi trinh (2) 29/11/2013
724 Chương 724 Quan Cư Nhất Phẩm - Nguyên hanh lợi trinh (3) 29/11/2013
725 Chương 725 Quan Cư Nhất Phẩm - Đêm đã khuya 29/11/2013
726 Chương 726 Quan Cư Nhất Phẩm - Kháng long hữu hối (1) 29/11/2013
726 Chương 726 Quan Cư Nhất Phẩm - Kháng long hữu hối (2) 29/11/2013
726 Chương 726 Quan Cư Nhất Phẩm - Kháng long hữu hối (3) 29/11/2013
726 Chương 726 Quan Cư Nhất Phẩm - Kháng long hữu hối (4) 29/11/2013
727 Chương 727 Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (1) 29/11/2013
727 Chương 727 Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (2) 29/11/2013
727 Chương 727 Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (3) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (1) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (2) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (3) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (4) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (5) 29/11/2013
728 Chương 728 Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (6) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (1) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (2) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (3) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (4) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (5) 29/11/2013
729 Chương 729 Quan Cư Nhất Phẩm - Thành bại (6) 29/11/2013
730 Chương 730 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa xuân Giang Nam (1) 29/11/2013
730 Chương 730 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa xuân Giang Nam (2) 29/11/2013
730 Chương 730 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa xuân Giang Nam (3) 29/11/2013
731 Chương 731 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông Kinh Nam Lược (1) 29/11/2013
731 Chương 731 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông Kinh Nam Lược (2) 29/11/2013
731 Chương 731 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông Kinh Nam Lược (3) 29/11/2013
731 Chương 731 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông Kinh Nam Lược (4) 29/11/2013
731 Chương 731 Quan Cư Nhất Phẩm - Đông Kinh Nam Lược (5) 29/11/2013
732 Chương 732 Quan Cư Nhất Phẩm - Định phong ba (1) 29/11/2013
732 Chương 732 Quan Cư Nhất Phẩm - Định phong ba (2) 29/11/2013
732 Chương 732 Quan Cư Nhất Phẩm - Định phong ba (3) 29/11/2013
732 Chương 732 Quan Cư Nhất Phẩm - Định phong ba (4) 29/11/2013
733 Chương 733 Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (1) 29/11/2013
733 Chương 733 Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (2) 29/11/2013
733 Chương 733 Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (3) 29/11/2013
733 Chương 733 Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (4) 29/11/2013
734 Chương 734 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đứng sau (1) 29/11/2013
734 Chương 734 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (2) 29/11/2013
734 Chương 734 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (3) 29/11/2013
734 Chương 734 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (4) 29/11/2013
734 Chương 734 Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (5) 29/11/2013
735 Chương 735 Quan Cư Nhất Phẩm - Dương (1) 29/11/2013
735 Chương 735 Quan Cư Nhất Phẩm - Dương (2) 29/11/2013
735 Chương 735 Quan Cư Nhất Phẩm - Dương (3) 29/11/2013
736 Chương 736 Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (1) 29/11/2013
736 Chương 736 Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (2) 29/11/2013
736 Chương 736 Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (3) 29/11/2013
736 Chương 736 Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (4) 29/11/2013
737 Chương 737 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ vật (1) 29/11/2013
737 Chương 737 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ vật (2) 29/11/2013
737 Chương 737 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ vật (3) 29/11/2013
737 Chương 737 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ vật (4) 29/11/2013
738 Chương 738 Quan Cư Nhất Phẩm - Bày mưu tính kế 29/11/2013
739 Chương 739 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn vị mưu sĩ (1) 29/11/2013
739 Chương 739 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn vị mưu sĩ (2) 29/11/2013
739 Chương 739 Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn vị mưu sĩ (3) 29/11/2013
740 Chương 740 Quan Cư Nhất Phẩm - Huyện Long Nam (1) 29/11/2013
740 Chương 740 Quan Cư Nhất Phẩm - Huyện Long Nam (2) 29/11/2013
740 Chương 740 Quan Cư Nhất Phẩm - Huyện Long Nam (3) 29/11/2013
740 Chương 740 Quan Cư Nhất Phẩm - Huyện Long Nam (4) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (1) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (2) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (3) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (4) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (5) 29/11/2013
741 Chương 741 Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (6) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(1) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(2) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(3) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(4) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(5) 29/11/2013
742 Chương 742 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư của kinh lược đại nhân(6) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo(1) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo(2) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo(3) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo (4) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo(5) 29/11/2013
743 Chương 743 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến thắng chi đạo(6) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(1) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(2) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(3) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(4) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(5) 29/11/2013
744 Chương 744 Quan Cư Nhất Phẩm - Tình thế nghịch chuyển(6) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(1) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(2) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(3) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(4) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(5) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(6) 29/11/2013
745 Chương 745 Quan Cư Nhất Phẩm - Sống mái với nhau(7) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(1) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(2) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(3) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(4) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(5) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ(6) 29/11/2013
746 Chương 746 Quan Cư Nhất Phẩm - Tan vỡ (7) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(1) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(2) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(3) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(4) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(5) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(6) 29/11/2013
747 Chương 747 Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(7) 29/11/2013
748 Chương 748 Quan Cư Nhất Phẩm - Tịch Dương (1) 29/11/2013
748 Chương 748 Quan Cư Nhất Phẩm - Tịch Dương (2) 29/11/2013
748 Chương 748 Quan Cư Nhất Phẩm - Tịch Dương (3) 29/11/2013
748 Chương 748 Quan Cư Nhất Phẩm - Tịch Dương (4) 29/11/2013
749 Chương 749 Quan Cư Nhất Phẩm - Về quê (1) 29/11/2013
749 Chương 749 Quan Cư Nhất Phẩm - Về quê (2) 29/11/2013
749 Chương 749 Quan Cư Nhất Phẩm - Về quê (3) 29/11/2013
749 Chương 749 Quan Cư Nhất Phẩm - Về quê (4) 29/11/2013
750 Chương 750 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (1) 29/11/2013
750 Chương 750 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (2) 29/11/2013
750 Chương 750 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (3) 29/11/2013
750 Chương 750 Quan Cư Nhất Phẩm - Thiên hạ náo nhiệt (4) 29/11/2013
751 Chương 751 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng gió ngày trở về (1) 29/11/2013
751 Chương 751 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng gió ngày trở về (2) 29/11/2013
751 Chương 751 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng gió ngày trở về (3) 29/11/2013
751 Chương 751 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng gió ngày trở về (4) 29/11/2013
751 Chương 751 Quan Cư Nhất Phẩm - Sóng gió ngày trở về (5) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (1) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (2) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (3) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (4) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (5) 29/11/2013
752 Chương 752 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngọc Đàn (6) 29/11/2013
753 Chương 753 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẳng được an nhàn (1) 29/11/2013
753 Chương 753 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẳng được an nhàn (2) 29/11/2013
753 Chương 753 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẳng được an nhàn (3) 29/11/2013
753 Chương 753 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẳng được an nhàn (4) 29/11/2013
755 Chương 755 Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (1) 29/11/2013
755 Chương 755 Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (2) 29/11/2013
755 Chương 755 Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (3) 29/11/2013
755 Chương 755 Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (4) 29/11/2013
755 Chương 755 Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (5) 29/11/2013
756 Chương 756 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuối năm rối ren (1) 29/11/2013
756 Chương 756 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuối năm rối ren (2) 29/11/2013
756 Chương 756 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuối năm rối ren (3) 29/11/2013
757 Chương 757 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (1) 29/11/2013
757 Chương 757 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (2) 29/11/2013
757 Chương 757 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (3) 29/11/2013
757 Chương 757 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (4) 29/11/2013
758 Chương 758 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (1) 29/11/2013
758 Chương 758 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (2) 29/11/2013
758 Chương 758 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (3) 29/11/2013
758 Chương 758 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (4) 29/11/2013
759 Chương 759 Quan Cư Nhất Phẩm - Tránh không thoát (1) 29/11/2013
759 Chương 759 Quan Cư Nhất Phẩm - Tránh không thoát (2) 29/11/2013
759 Chương 759 Quan Cư Nhất Phẩm - Tránh không thoát (3) 29/11/2013
759 Chương 759 Quan Cư Nhất Phẩm - Tránh không thoát (4) 29/11/2013
760 Chương 760 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (1) 29/11/2013
760 Chương 760 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (2) 29/11/2013
760 Chương 760 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (3) 29/11/2013
760 Chương 760 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (4) 29/11/2013
760 Chương 760 Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (5) 29/11/2013
761 Chương 761 Quan Cư Nhất Phẩm - Cầu người chẳng bằng cầu mình (1) 29/11/2013
761 Chương 761 Quan Cư Nhất Phẩm - Cầu người chẳng bằng cầu mình! (2) 29/11/2013
761 Chương 761 Quan Cư Nhất Phẩm - Cầu người chẳng bằng cầu mình! (3) 29/11/2013
762 Chương 762 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm phán (2 3) 29/11/2013
763 Chương 763 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam công hòe (3 4) 29/11/2013
763 Chương 763 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam công hòe (1) 29/11/2013
764 Chương 764 Quan Cư Nhất Phẩm - Quân thần phụ tử (1) 29/11/2013
765 Chương 765 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại hạn (2 3) 29/11/2013
766 Chương 766 Quan Cư Nhất Phẩm - Hoàng đế băng hà (3 4 5) 29/11/2013
767 Chương 767 Quan Cư Nhất Phẩm - Di chiếu và chiếu đăng cơ (1 2) 29/11/2013
768 Chương 768 Quan Cư Nhất Phẩm - Khoảng lặng nhỏ (4 5) 29/11/2013
769 Chương 769 Quan Cư Nhất Phẩm - Tảo triều (1) 29/11/2013
770 Chương 770 Quan Cư Nhất Phẩm - Chẳng nổi ba ngày (2 3) 29/11/2013
771 Chương 771 Quan Cư Nhất Phẩm - Gửi thư (1 2 3) 29/11/2013
772 Chương 772 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngôn quan (1 2 3 4) 29/11/2013
773 Chương 773 Quan Cư Nhất Phẩm - Tề gia (1 2 3) 29/11/2013
773 Chương 773 Quan Cư Nhất Phẩm - Tề gia (4 5) 29/11/2013
774 Chương 774 Quan Cư Nhất Phẩm - Tân quan thượng nhiệm (1 2) 29/11/2013
775 Chương 775 Quan Cư Nhất Phẩm - Thời buổi rối ren (1 2 3 4 5 6) 29/11/2013
776 Chương 776 Quan Cư Nhất Phẩm - Thập nguyệt vi thành (1 2 3) 29/11/2013
777 Chương 777 Quan Cư Nhất Phẩm - Tây phong kính(1 2) 29/11/2013
778 Chương 778 Quan Cư Nhất Phẩm - Xạ Thiên Lang 29/11/2013
779 Chương 779 Quan Cư Nhất Phẩm - Quyển bình cương (1 2 3) 29/11/2013
780 Chương 780 Quan Cư Nhất Phẩm - Chiến chính hàm 29/11/2013
781 Chương 781 Quan Cư Nhất Phẩm - Tây phong phá 29/11/2013
782 Chương 782 Quan Cư Nhất Phẩm - Khải hoàn 29/11/2013
784 Chương 784 Quan Cư Nhất Phẩm - Khải hoàn (3 4) 29/11/2013
786 Chương 786 Quan Cư Nhất Phẩm - Tranh chấp(1 2 3) 29/11/2013
787 Chương 787 Quan Cư Nhất Phẩm - Sứ giả tới (1) 29/11/2013
788 Chương 788 Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới (1 2) 29/11/2013
789 Chương 789 Quan Cư Nhất Phẩm - Linh Tế cung 29/11/2013
790 Chương 790 Quan Cư Nhất Phẩm - Kinh sát (1) 29/11/2013
791 Chương 791 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa xuân lạnh lẽo (1 2) 29/11/2013
792 Chương 792 Quan Cư Nhất Phẩm - Hổ đấu sói (1-4) 29/11/2013
793 Chương 793 Quan Cư Nhất Phẩm - Vị đại lão duy nhất (1-4) 29/11/2013
794 Chương 794 Quan Cư Nhất Phẩm - Bữa ăn cuối cùng (1-5) 29/11/2013
795 Chương 795 Quan Cư Nhất Phẩm - Chi bằng trở về (1 2) 29/11/2013
796 Chương 796 Quan Cư Nhất Phẩm - Thượng thư bị tập kích 29/11/2013
797 Chương 797 Quan Cư Nhất Phẩm - Gió đông nổi, trống trận rung (1 2) 29/11/2013
798 Chương 798 Quan Cư Nhất Phẩm - Trên đời này, ai sợ ai 29/11/2013
799 Chương 799 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhân nhân tự nguy (1 2) 29/11/2013
800 Chương 800 Quan Cư Nhất Phẩm - Thời buổi loạn lạc 29/11/2013
801 Chương 801 Quan Cư Nhất Phẩm - Loạn Trung Thu (1 2 3 4 5 6) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (1) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (2) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (3) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (4) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (5) 29/11/2013
802 Chương 802 Quan Cư Nhất Phẩm - Quế bảng phiêu hương (6) 29/11/2013
803 Chương 803 Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (1) 29/11/2013
803 Chương 803 Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (2) 29/11/2013
803 Chương 803 Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (3) 29/11/2013
803 Chương 803 Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (4) 29/11/2013
803 Chương 803 Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (5) 29/11/2013
804 Chương 804 Quan Cư Nhất Phẩm - Thúc thị ly tinh 29/11/2013
805 Chương 805 Quan Cư Nhất Phẩm - Hy vọng 29/11/2013
806 Chương 806 Quan Cư Nhất Phẩm - Kinh biến 29/11/2013
806 Chương 806 Quan Cư Nhất Phẩm - Kinh biến 29/11/2013
807 Chương 807 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm vấn 29/11/2013
808 Chương 808 Quan Cư Nhất Phẩm - Ngoài ý muốn 29/11/2013
809 Chương 809 Quan Cư Nhất Phẩm - Nhiệm vụ bất khả thi 29/11/2013
810 Chương 810 Quan Cư Nhất Phẩm - Trường ca đương khốc 29/11/2013
811 Chương 811 Quan Cư Nhất Phẩm - Thẩm 29/11/2013
812 Chương 812 Quan Cư Nhất Phẩm - Bức cung 29/11/2013
813 Chương 813 Quan Cư Nhất Phẩm - Thần kiếm xuất vỏ 29/11/2013
814 Chương 814 Quan Cư Nhất Phẩm - Chân tướng 29/11/2013
815 Chương 815 Quan Cư Nhất Phẩm - Các thần tiên 29/11/2013
816 Chương 816 Quan Cư Nhất Phẩm - Tể tướng phẫn nộ 29/11/2013
817 Chương 817 Quan Cư Nhất Phẩm - Hại cha 29/11/2013
818 Chương 818 Quan Cư Nhất Phẩm - Bại lộ cơ mưu 29/11/2013
819 Chương 819 Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ tang và chuông báo tang 29/11/2013
820 Chương 820 Quan Cư Nhất Phẩm - Truy điệu 29/11/2013
821 Chương 821 Quan Cư Nhất Phẩm - Không tha 29/11/2013
822 Chương 822 Quan Cư Nhất Phẩm - Tuyệt sát 29/11/2013
823 Chương 823 Quan Cư Nhất Phẩm - Tiễn năm cũ 29/11/2013
824 Chương 824 Quan Cư Nhất Phẩm - Chỉ còn một cách 29/11/2013
825 Chương 825 Quan Cư Nhất Phẩm - Nói và không nói 29/11/2013
826 Chương 826 Quan Cư Nhất Phẩm - Hội diện 29/11/2013
827 Chương 827 Quan Cư Nhất Phẩm - Đường ở đâu 29/11/2013
828 Chương 828 Quan Cư Nhất Phẩm - Ở dưới chân 29/11/2013
829 Chương 829 Quan Cư Nhất Phẩm - Cao lão tam sắp về rồi 29/11/2013
830 Chương 830 Quan Cư Nhất Phẩm - Danh sư cao đồ 29/11/2013
831 Chương 831 Quan Cư Nhất Phẩm - Khởi đầu mới 29/11/2013
832 Chương 832 Quan Cư Nhất Phẩm - Bằng hữu 29/11/2013
833 Chương 833 Quan Cư Nhất Phẩm - Quan trường như cái chợ 29/11/2013
834 Chương 834 Quan Cư Nhất Phẩm - Thời gian không đợi ta 29/11/2013
835 Chương 835 Quan Cư Nhất Phẩm - Thần cản giết thần 29/11/2013
836 Chương 836 Quan Cư Nhất Phẩm - Cuộc loạn đấu cuối cùng 29/11/2013
837 Chương 837 Quan Cư Nhất Phẩm - Tam kê báo hiểu 29/11/2013
838 Chương 838 Quan Cư Nhất Phẩm - Long Khánh tân chính 29/11/2013
839 Chương 839 Quan Cư Nhất Phẩm - Đại duyệt binh 29/11/2013
840 Chương 840 Quan Cư Nhất Phẩm - Sa trường điểm binh 29/11/2013
841 Chương 841 Quan Cư Nhất Phẩm - Tây bắc vọng 29/11/2013
842 Chương 842 Quan Cư Nhất Phẩm - Kỵ quyển bình cương 29/11/2013
843 Chương 843 Quan Cư Nhất Phẩm - Sạ thiên lang 29/11/2013
844 Chương 844 Quan Cư Nhất Phẩm - Phục Đông Thắng 29/11/2013
845 Chương 845 Quan Cư Nhất Phẩm - Mùa đông dài nhất 29/11/2013
846 Chương 846 Quan Cư Nhất Phẩm - Hy vọng 29/11/2013
847 Chương 847 Quan Cư Nhất Phẩm - Lai khách 29/11/2013
848 Chương 848 Quan Cư Nhất Phẩm - Sách Nam Gia Thố 29/11/2013
849 Chương 849 Quan Cư Nhất Phẩm - Phong dữ đình 29/11/2013
850 Chương 850 Quan Cư Nhất Phẩm - Ỷ Thiên 29/11/2013
851 Chương 851 Quan Cư Nhất Phẩm - Đối quyết (1 - 3) 29/11/2013
852 Chương 852 Quan Cư Nhất Phẩm - Hương nguyện 29/11/2013
853 Chương 853 Quan Cư Nhất Phẩm - Ta không đồng ý 29/11/2013
854 Chương 854 Quan Cư Nhất Phẩm - Chung Kim (1 - 4) 29/11/2013
855 Chương 855 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư công chúa 29/11/2013
856 Chương 856 Quan Cư Nhất Phẩm - Tâm tư các lão 29/11/2013
857 Chương 857 Quan Cư Nhất Phẩm - Kiêu hùng một thủa 29/11/2013
858 Chương 858 Quan Cư Nhất Phẩm - Ba món quà 29/11/2013
859 Chương 859 Quan Cư Nhất Phẩm - Nàng là minh châu của thảo nguyên 29/11/2013
860 Chương 860 Quan Cư Nhất Phẩm - Biến cố trong hôn lễ 29/11/2013
861 Chương 861 Quan Cư Nhất Phẩm - Truyền thuyết về tam nương tử 29/11/2013
862 Chương 862 Quan Cư Nhất Phẩm - Nam Trung Quốc Hải 29/11/2013
863 Chương 863 Quan Cư Nhất Phẩm - Phiên ly 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-quan-cu-nhat-pham-221.html