Truyện Vân Cơ - Ngôn tình

  • Tên truyện: Vân Cơ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vân Cơ
Bạn đang đọc truyện Vân Cơ của tác giả Lăng Hi trên trang đọc truyện online.Cuộc đời này chưa từng thấy qua kẻ háo sắc nào tà mị lại thối tha dai dẳng như vậy!Lần đầu tiên có người đi kỹ viện không tìm cô nương lại đùa giỡn tú bà.Nhưng nàng là lá ngọc cành vàng.

Vì có mục đích riêng mới trở thành tú bà của kinh thành – Bạch Vân phu nhân.

Hắn biết rõ cũng không buông!Giận đến nỗi nàng sai người lột sạch quần áo, quăng hắn vào chuồng heo để cảnh cáo.

Trời ạ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nàng khôi phục diện mạo chân thật, vui đùa trong nước…Không những bị hắn đùa cợtCòn đoạt lấy nụ hôn đầu của nàng, khiến nàng bừng bừng giận dữ…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vân Cơ - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Vân Cơ - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Vân Cơ - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Vân Cơ - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Vân Cơ - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Vân Cơ - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Vân Cơ - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Vân Cơ - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Vân Cơ - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Vân Cơ - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Vân Cơ - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Vân Cơ - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Vân Cơ - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Vân Cơ - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Vân Cơ - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Vân Cơ - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Vân Cơ - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Vân Cơ - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Vân Cơ - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Vân Cơ - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Vân Cơ - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Vân Cơ - Chương 22 30/11/2013
23 Chương 23 Vân Cơ - Chương 23 30/11/2013
24 Chương 24 Vân Cơ - Chương 24 30/11/2013
25 Chương 25 Vân Cơ - Chương 25 30/11/2013
26 Chương 26 Vân Cơ - Chương 26 30/11/2013
27 Chương 27 Vân Cơ - Chương 27 30/11/2013
28 Chương 28 Vân Cơ - Chương 28 30/11/2013
29 Chương 29 Vân Cơ - Chương 29 30/11/2013
30 Chương 30 Vân Cơ - Chương 30 30/11/2013
31 Chương 31 Vân Cơ - Chương 31 30/11/2013
32 Chương 32 Vân Cơ - Chương 32 30/11/2013
33 Chương 33 Vân Cơ - Chương 33 30/11/2013
34 Chương 34 Vân Cơ - Chương 34 30/11/2013
35 Chương 35 Vân Cơ - Chương 35 30/11/2013
36 Chương 36 Vân Cơ - Chương 36 30/11/2013
37 Chương 37 Vân Cơ - Chương 37 30/11/2013
38 Chương 38 Vân Cơ - Chương 38 30/11/2013
39 Chương 39 Vân Cơ - Chương 39 30/11/2013
40 Chương 40 Vân Cơ - Chương 40 30/11/2013
41 Chương 41 Vân Cơ - Chương 41 30/11/2013
42 Chương 42 Vân Cơ - Chương 42 30/11/2013
43 Chương 43 Vân Cơ - Chương 43 30/11/2013
44 Chương 44 Vân Cơ - Chương 44 30/11/2013
45 Chương 45 Vân Cơ - Chương 45 30/11/2013
46 Chương 46 Vân Cơ - Chương 46 30/11/2013
47 Chương 47 Vân Cơ - Chương 47 30/11/2013
48 Chương 48 Vân Cơ - Chương 48-End 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-van-co-273.html