Tài liệu y khoa

Phương pháp Giảng dạy trong các Điều kiện Lâm sàng

  • Mã tin: 11537
  • Ngày đăng: 31/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục

Cẩm nang Chăm sóc Hô hấp Sơ sinh, ấn bản thứ 4

Bệnh tiểu đường type 2: các biến chứng tim mạch và liên quan và phương pháp điều trị bổ trợ dựa trên bằng chứng

Cẩm nang tiêm tinh trùng trực tiếp vào noãn (ICSI) trong hỗ trợ sinh sản, ấn bản 2022

Liệu pháp xạ trị ung thư cục bộ – Các khía cạnh lâm sàng và khoa học, 2021

Các rối loạn khí sắc (Hình ảnh não và Ý nghĩa điều trị), ấn bản 2021

Phương pháp giảng dạy trong các điều kiện lâm sàng là một hướng dẫn thực tế để hỗ trợ cho tất cả các bác sĩ muốn phát triển các kỹ năng của họ trong việc giảng lâm sàng và giám sát học viên.

Sách cung cấp các chiến lược tức thời để nhấn mạnh các vấn đề thường gặp như đưa ra các phản hồi biện chứng một cách có hiệu quả và giảng cho một nhóm các đối tượng thuộc nhiều trình độ đào tạo khác nhau. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về các thử thách đặc biệt trong việc giảng dạy trong môi trường lâm sàng bao gồm nhu cầu quản lý việc giảng dạy với giám sát dịch vụ, để khích lệ bệnh nhân, các sinh viên giàu nghị lực, và đánh giá sự cân bằng của việc hỗ trợ và tính độc lập thích hợp cho mỗi học viên.
Phương pháp giảng dạy trong hoàn cảnh lâm sàng là một tham khảo vô giá cho tất cả các bác sĩ kiêm nhiệm giảng viên có liên quan đến việc giảng dạy và đào tạo ở bất cứ giai đoạn sự nghiệp nào. Nó cũng hữu ích và dễ tiếp cận cho các bạn sinh viên Y khoa, những người ngày càng cần phải được quan tâm và phát triển các kỹ năng giảng dạy của riêng họ như một phần của sự tiến triển nghề nghiệp.

THÔNG TIN
How to Teach in Clinical Settings
Mary Seabrook
List Price: $39.95
Paperback: 136 pages
Publisher: Wiley; 1 edition (February 3, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1118620933
ISBN-13: 978-1118620939
Product Dimensions: 8.3 x 5.4 x 0.3 inches
Shipping Weight: 5.6 ounces

Định dạng Ebook: PDF – 136 TRANG – 2 MB – mangyte.vn

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/phuong-phap-giang-day-trong-cac-dieu-kien-lam-sang/
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY