Tài liệu y khoa

Roger Smith, Giáo trình-Atlas Sản phụ khoa Netter 2e

  • Mã tin: 11178
  • Ngày đăng: 29/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục

Atlas Các kỹ thuật mổ ngoại khoa Thần kinh: Cột sống và dây TK ngoại biên

Thieme Atlas Giải phẫu học người 2e

David Perkin, Atlas Thần kinh học lâm sàng 3e

Sobotta Atlas Giải phẫu Người 3D 2018 (Phần mềm Android)

Zollinger Atlas phẫu thuật ngoại khoa Phiên bản 10

Truy cập dễ dàng thông tin về các điều kiện và vấn đề thường gặp nhất trong thực hành lâm sàng Sản phụ khoa. Tham khảo này ghép cặp hơn 250 hình ảnh của nhà họa sĩ Netter với các mô tả súc tích những tư duy y học đương đại về việc chẩn đoán, điều trị và các giao thức cho các bệnh lý/điều kiện phổ biến trong thực hành sản phụ khoa trong một phong cách dễ sử dụng và thân thiện.
Ấn bản thứ 2 bao gồm một phần mới về các quy trình lâm sàng sản phụ khoa, tổng quan về chăm sóc dự phòng sức khỏe phụ nữ, thai nghén khỏe mạnh, và hướng dẫn các kiến thức cần thiết trong tư vấn cho các tình huống thường gặp ở phòng khám, danh sách liệt kê ngắn gọn các bằng chứng nghiên cứu có sẵn để nghiên cứu sâu hơn.
Đây là một tham khảo nhanh lâm sàng lý tưởng cho bác sĩ sản phụ khoa cũng như bệnh nhân và nhân viên tư vấn.

+ Cung cấp văn bản ngắn gọn với tiêu đề được chuẩn hóa để truy cập nhanh đến các quan điểm của các chuyên gia
+ Giới thiệu hơn 250 hình ảnh tuyệt đẹp của tác giả Netter và hình ảnh đồ họa theo phong cách của Netter, cung cấp một tổng quan nhanh chóng và dễ nhớ của mỗi loại bệnh
+ Giới thiệu các chủ đề quan trọng trong thực hành lâm sàng sản phụ khoa, bao gồm các quy trình phổ biến, các kế hoạch duy trì sức khỏe, kiểm tra thai nghén khỏe mạnh, thụ thai, tư vấn và các chăm sóc dự phòng khác
+ Bao gồm một danh sách tham khảo dựa trên chứng cớ ở mỗi chương, cho phép bạn tra cứu sâu hơn đến các nghiên cứu lâm sàng với các cấp độ chứng cớ khác nhau
+ Bao quát sinh lý bệnh học, khi quan trọng, để quản lý lâm sàng.

TÓM TẮT
Netter’s Obstetrics and Gynecology, 2e
Roger P. Smith MD
Price: $85.39
Hardcover: 664 pages
Publisher: Saunders; 2nd edition
Language: English
ISBN-10: 1416056823
ISBN-13: 978-1416056829
Product Dimensions: 8.5 x 1.4 x 10.9 inches
Shipping Weight: 5 pounds

Định dạng Ebook: PDF – 125 MB – 664 TRANG- mangyte.vn

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/roger-smith-giao-trinh-atlas-san-phu-khoa-netter-2e/
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY