Truyện Bá Y Thiên Hạ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bá Y Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 09/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bá Y Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Bá Y Thiên Hạ của tác giả Độc Cô Lãnh Giả trên trang đọc truyện online.Đoạn Vân là một anh chàng sinh viên trường thuốc theo kiểu trung-tây y kết hợp. Anh chàng này bị đưa đến một thế giới khác, nơi có vô số những quốc gia cổ xưa với ma pháp, thú nhân, linh tinh, thiên sứ v.v..

Ở đây hắn tỏ ra là một người có năng lực vượt trội nhờ những hiểu biết về y dược ở trái đất, cộng với những thủ đoạn mua bán của gian thương, kết hợp với những mớ kiến thức tạp nhạp về chính trị ở Trung Quốc, trở thành đệ nhất cường giả của toàn đại lục.

Hắn xây dựng một quân chủng hỗn hợp gồm bộ binh (xem đoạn trích dưới đây), kỵ binh + không quân (ở đây là cưỡi rồng đó), pháo binh (hic, hắn dã man tới mức giết kẻ thù lấy tinh hạch chế tạo đạn pháo) .

đánh đâu thắng đó.

Do đây là một tác phẩm giải trí thuần túy, nên lời văn khá hài hước, nội dung đơn giản, tâm lý nhân vật được xây dựng rất sơ sài.

Loại tác phẩm này chắc chắn không thể so được với các tác phẩm lớn của Kim-Cổ, hoặc những tác phẩm sau này của Tiêu Đỉnh, Phượng Ca .

, nhưng do dễ đọc, dễ quên nên cũng thu hút được một lớp độc giả nhất định.

!!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bá Y Thiên Hạ - Bạo vũ cuồng bôn chiêu lôi phách 09/12/2013
2 Chương 2 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng giới tương cách sầu đoạn trường 09/12/2013
3 Chương 3 Bá Y Thiên Hạ - Thần Tiên Hoa Viên Bả Dược Thải 09/12/2013
4 Chương 4 Bá Y Thiên Hạ - Nhân tích sơ hiện lưỡng câu thương 09/12/2013
5 Chương 5 Bá Y Thiên Hạ - Cứu tử phù thương y sanh chức 09/12/2013
6 Chương 6 Bá Y Thiên Hạ - Niết tạo thân phân dục bái sư 09/12/2013
7 Chương 7 Bá Y Thiên Hạ - Hồi Quy Thiên Long Bả Gia An 09/12/2013
8 Chương 8 Bá Y Thiên Hạ - Tẩy Cân Phiệt Tủy Thần Kì Đan 09/12/2013
10 Chương 10 Bá Y Thiên Hạ - Thiên Long Công Chúa Khải Sắt Lâm 09/12/2013
11 Chương 11 Bá Y Thiên Hạ - Lánh loại thần kỳ tẩy tủy hoàn 09/12/2013
12 Chương 12 Bá Y Thiên Hạ - Sơ thiệp vũ đạo giác khí cảm 09/12/2013
13 Chương 13 Bá Y Thiên Hạ - Hạnh đắc chân khí danh thái cực 09/12/2013
14 Chương 14 Bá Y Thiên Hạ - Sơ chí Học Viện ngộ mỹ nữ 09/12/2013
15 Chương 15 Bá Y Thiên Hạ - Tiểu thâu mĩ nữ giao tương hỗ 09/12/2013
16 Chương 16 Bá Y Thiên Hạ - Vị nham trì liệu thần kì thuật 09/12/2013
17 Chương 17 Bá Y Thiên Hạ - Nhất bất lưu thần hí công chủ 09/12/2013
18 Chương 18 Bá Y Thiên Hạ - Tiếu thoại lưỡng cá chúng nữ tiếu 09/12/2013
19 Chương 19 Bá Y Thiên Hạ - Khai lô thủ thuật y Tra Lí 09/12/2013
20 Chương 20 Bá Y Thiên Hạ - Thiên Long phong thưởng thành bá tước 09/12/2013
21 Chương 21 Bá Y Thiên Hạ - Thất cấp ma thú nhục giới mãi (P.1) 09/12/2013
22 Chương 22 Bá Y Thiên Hạ - Thích nô chi danh hoán trung tâm 09/12/2013
23 Chương 23 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc ma sủng Ngưu Ma Vương (Phần 1) 09/12/2013
24 Chương 24 Bá Y Thiên Hạ - Liên tiến lưỡng giai thánh cấp thú (P.1) 09/12/2013
25 Chương 25 Bá Y Thiên Hạ - Mại dược thập lạp thành cự phú 09/12/2013
26 Chương 26 Bá Y Thiên Hạ - Mại dược tế tự trung hoa khởi 09/12/2013
27 Chương 27 Bá Y Thiên Hạ - Thần kì dược hoàn nhạ nhân đố 09/12/2013
28 Chương 28 Bá Y Thiên Hạ - Tiểu ngoạn tâm kế đấu Tra Lí 09/12/2013
29 Chương 29 Bá Y Thiên Hạ - Kiều tiểu thị nữ tao chủ hí 09/12/2013
30 Chương 30 Bá Y Thiên Hạ - Ngã giáo ải nhân lai luyện cương 09/12/2013
31 Chương 31 Bá Y Thiên Hạ - Lão đầu hữu cá lão tình nhân 09/12/2013
32 Chương 32 Bá Y Thiên Hạ - Kim thương bất khuất lão tương hảo 09/12/2013
33 Chương 33 Bá Y Thiên Hạ - Hoàng bì tộc nhân Cuồng chiến sĩ 09/12/2013
34 Chương 34 Bá Y Thiên Hạ - Thiên Long tửu lâu Kim Diệp Hiên 09/12/2013
35 Chương 35 Bá Y Thiên Hạ - Khiếu nhĩ hiêu trương khiếu nhĩ cuồng 09/12/2013
36 Chương 36 Bá Y Thiên Hạ - Ngã tựu giá nhĩ tố lão bà 09/12/2013
37 Chương 37 Bá Y Thiên Hạ - Ẩn tật trì liệu phẩu hầu lung 09/12/2013
38 Chương 38 Bá Y Thiên Hạ - Vô tri ác thiểu ước quyết đấu 09/12/2013
39 Chương 39 Bá Y Thiên Hạ - Ma sủng tiểu hùng khiếu phì tử 09/12/2013
40 Chương 40 Bá Y Thiên Hạ - Y trì cuồng chiến giai nhân phóng 09/12/2013
41 Chương 41 Bá Y Thiên Hạ - Sủng vật tiểu bạch nghi cự long 09/12/2013
42 Chương 42 Bá Y Thiên Hạ - Quyết đấu đổ cục cao ngạch chú 09/12/2013
43 Chương 43 Bá Y Thiên Hạ - Quyết đấu tiến hành kích liệt thì 09/12/2013
44 Chương 44 Bá Y Thiên Hạ - Bất nhạ tế tự vạn sự hưu 09/12/2013
45 Chương 45 Bá Y Thiên Hạ - Ma quỷ huấn luyện luyện thiết đảm 09/12/2013
46 Chương 46 Bá Y Thiên Hạ - Gia để phong hậu thật lực cường 09/12/2013
47 Chương 47 Bá Y Thiên Hạ - Thần điện lai nhân phong ngã chức 09/12/2013
48 Chương 48 Bá Y Thiên Hạ - Hồng nhan tri kỷ bất lưu lệ 09/12/2013
49 Chương 49 Bá Y Thiên Hạ - Biệt dạng thứ kích bả thương đàm 09/12/2013
50 Chương 50 Bá Y Thiên Hạ - La bốc đại bổng phục chúng tương 09/12/2013
51 Chương 51 Bá Y Thiên Hạ - Thâu nhập hoàng cung kiến tình nhân 09/12/2013
52 Chương 52 Bá Y Thiên Hạ - Đặc chủng lang nha luyện binh đạo 09/12/2013
53 Chương 53 Bá Y Thiên Hạ - Quá khí pháp thần lai tương đầu 09/12/2013
54 Chương 54 Bá Y Thiên Hạ - Tình thiêu công chủ khải sắt lâm 09/12/2013
55 Chương 55 Bá Y Thiên Hạ - A Nhĩ Ti Tư Cuồng Chiến Hành 09/12/2013
56 Chương 56 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng chiến mĩ nữ âu dã ny 09/12/2013
57 Chương 57 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng chiến nhất tộc lai hiệu trung 09/12/2013
58 Chương 58 Bá Y Thiên Hạ - Bán lộ song long lai đả kiếp 09/12/2013
59 Chương 59 Bá Y Thiên Hạ - Vũ Lực Bức Cung Tiến Hành Khúc 09/12/2013
60 Chương 60 Bá Y Thiên Hạ - Cung Môn Huyết Án Chiến Đấu Thì 09/12/2013
61 Chương 61 Bá Y Thiên Hạ - Cung Môn Huyết Án Chi Vĩ Chương 09/12/2013
62 Chương 62 Bá Y Thiên Hạ - Đàm Phán Cuồng Tưởng Tiến Hành Khúc 09/12/2013
63 Chương 63 Bá Y Thiên Hạ - Đàm Phán Cuồng Tưởng Thu Tàn Cục 09/12/2013
64 Chương 64 Bá Y Thiên Hạ - Giảng Giải Đồ Long Chiêu Cự Long 09/12/2013
65 Chương 65 Bá Y Thiên Hạ - Đả Kiếp Ngã Lai Đả Kiếp Nhĩ 09/12/2013
66 Chương 66 Bá Y Thiên Hạ - Cấp Nhĩ Liệu Thương Nã Thác Dược 09/12/2013
67 Chương 67 Bá Y Thiên Hạ - Hảo Bảo Long Tộc Đặc Thù Phích 09/12/2013
68 Chương 68 Bá Y Thiên Hạ - Thiên Lí Tiêu Diêu Danh Lợi Thu 09/12/2013
69 Chương 69 Bá Y Thiên Hạ - Đặc Chủng Kì Tập Sơn Tặc Oa 09/12/2013
70 Chương 70 Bá Y Thiên Hạ - Nạp Lan Công Chủ Tri Quốc Hận 09/12/2013
71 Chương 71 Bá Y Thiên Hạ - Ngã Thu Nữ Nô Lão Bà Thưởng 09/12/2013
72 Chương 72 Bá Y Thiên Hạ - A Nhĩ Ti Tư Chi Tái Lâm 09/12/2013
73 Chương 73 Bá Y Thiên Hạ - Huyết Tinh Thẩm Vấn Bất Tử Y 09/12/2013
74 Chương 74 Bá Y Thiên Hạ - Gia Tộc Hội Nghị Mưu Phát Triển 09/12/2013
75 Chương 75 Bá Y Thiên Hạ - Luyện Công Tiệp Kính Song Tu Pháp 09/12/2013
76 Chương 76 Bá Y Thiên Hạ - Á Cương Kiến Thành Chi Cấu Tưởng 09/12/2013
77 Chương 77 Bá Y Thiên Hạ - THỦ HẠ ĐẠI LỰC THU THỦ HẠ 09/12/2013
78 Chương 78 Bá Y Thiên Hạ - Tiên thu Miêu tộc, hậu hàng Ngưu 09/12/2013
79 Chương 79 Bá Y Thiên Hạ - CỐ DONG KẾ HOA MƯU CÁC TỘC 09/12/2013
80 Chương 80 Bá Y Thiên Hạ - CUỒNG NGƯU TRUYỀN THUYẾT HÓA HÌNH NGƯU 09/12/2013
81 Chương 81 Bá Y Thiên Hạ - Hương diễm dụ hoặc nữ nô hành 09/12/2013
82 Chương 82 Bá Y Thiên Hạ - Dẫn Dụ Thành Công Sắc Lang Toại 09/12/2013
83 Chương 83 Bá Y Thiên Hạ - Lão bà hiềm ngã nữ nhân thiểu. 09/12/2013
84 Chương 84 Bá Y Thiên Hạ - Ngưu Tộc Thánh Thú Ngã Cấp Nhĩ 09/12/2013
85 Chương 85 Bá Y Thiên Hạ - Á Cương Tân Thành Tân Khí Tượng 09/12/2013
86 Chương 86 Bá Y Thiên Hạ - Đường Cổ Lạp Sơn Long Tộc Hành 09/12/2013
87 Chương 87 Bá Y Thiên Hạ - Quỵ Bái Cẩu Thí Long Hoàng Vực 09/12/2013
88 Chương 88 Bá Y Thiên Hạ - Đại Lục Chí Tôn Nãi Bất Dục 09/12/2013
89 Chương 89 Bá Y Thiên Hạ - Đảo Cổ Long Hoàng Tiểu Đệ Đệ 09/12/2013
90 Chương 90 Bá Y Thiên Hạ - Long Tính Bổn Dâm Nhu Xuân Dược 09/12/2013
91 Chương 91 Bá Y Thiên Hạ - Long khẩu đào kim ngã cảm vi 09/12/2013
92 Chương 92 Bá Y Thiên Hạ - Linh khí bức nhân bích hồ bạn 09/12/2013
93 Chương 93 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng mãng kinh hồn chiến xà kí 09/12/2013
94 Chương 94 Bá Y Thiên Hạ - Quỷ dị khế ước dĩ ngô danh 09/12/2013
95 Chương 95 Bá Y Thiên Hạ - Chung Cực Tiến Hóa Thành Thần Long 09/12/2013
96 Chương 96 Bá Y Thiên Hạ - A nhĩ ti tư tân khí tượng 09/12/2013
97 Chương 97 Bá Y Thiên Hạ - Thập thiên bế quan đại luyện dược 09/12/2013
98 Chương 98 Bá Y Thiên Hạ - Biến thái thủ hạ phê lượng tạo 09/12/2013
99 Chương 99 Bá Y Thiên Hạ - Nữ nô biến thân Nạp Lan Vương 09/12/2013
100 Chương 100 Bá Y Thiên Hạ - Lực lượng cường đại bất úy long 09/12/2013
101 Chương 101 Bá Y Thiên Hạ - Cường thế hoành tảo Á Long Cốc 09/12/2013
102 Chương 102 Bá Y Thiên Hạ - Á long tọa kỵ nhất đại quần 09/12/2013
103 Chương 103 Bá Y Thiên Hạ - Lang đầu Tộc trưởng Ba Ba Nội 09/12/2013
104 Chương 104 Bá Y Thiên Hạ - Nạp Lan chiến huống Ngân Long phóng 09/12/2013
105 Chương 105 Bá Y Thiên Hạ - Ma pháp chi thủy nhưỡng tửu sinh 09/12/2013
106 Chương 106 Bá Y Thiên Hạ - Thiên Sinh Hoàng Giả Thị Dữ Phủ 09/12/2013
107 Chương 107 Bá Y Thiên Hạ - Nguyên Tố Tinh Linh Tiểu Phương Phương 09/12/2013
108 Chương 108 Bá Y Thiên Hạ - Sinh Mệnh Chi Thụ Chi Thùy Nguy 09/12/2013
109 Chương 109 Bá Y Thiên Hạ - Sinh mệnh chi thụ chi cứu thục 09/12/2013
110 Chương 110 Bá Y Thiên Hạ - Tinh Linh nhất tộc thị nhược trí 09/12/2013
111 Chương 111 Bá Y Thiên Hạ - Vũ lực cường công Tinh Linh tộc 09/12/2013
112 Chương 112 Bá Y Thiên Hạ - Tinh Linh nhất tộc chi hàng phục 09/12/2013
113 Chương 113 Bá Y Thiên Hạ - Hảo tửu Ải Nhân tửu tương bính 09/12/2013
114 Chương 114 Bá Y Thiên Hạ - Ải Nhân ma phiền hoàn chân đa 09/12/2013
115 Chương 115 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc Hội nghị chi tiểu nghị 09/12/2013
116 Chương 116 Bá Y Thiên Hạ - Hoa Hạ Thần Long mãn thiên phi 09/12/2013
117 Chương 117 Bá Y Thiên Hạ - Ý dục Hải giới Hải Long Vương 09/12/2013
118 Chương 118 Bá Y Thiên Hạ - Tẩu hỏa nhập ma loạn chân khí 09/12/2013
119 Chương 119 Bá Y Thiên Hạ - Dâm ma loạn vũ hoang đường dạ 09/12/2013
120 Chương 120 Bá Y Thiên Hạ - Nhất dạ tứ phượng Thánh ma đạo 09/12/2013
121 Chương 121 Bá Y Thiên Hạ - Thiên hàng hoành họa ôn dịch khởi 09/12/2013
122 Chương 122 Bá Y Thiên Hạ - Ôn dịch trọng khu tham dịch tình 09/12/2013
123 Chương 123 Bá Y Thiên Hạ - Tiểu Tiểu Ôn Dịch Tiêu Tiêu Độc 09/12/2013
124 Chương 124 Bá Y Thiên Hạ - Thi Vũ Thần Long Thần Tích Hiện 09/12/2013
125 Chương 125 Bá Y Thiên Hạ - Thần Long Thần tích hữu dư ba 09/12/2013
126 Chương 126 Bá Y Thiên Hạ - CÔ NAM QUẢ NỮ Ở CHUNG PHÓNG 09/12/2013
127 Chương 127 Bá Y Thiên Hạ - TIÊU DIÊU NHẬN CHỨNG TÂN NỮ HỮU 09/12/2013
128 Chương 128 Bá Y Thiên Hạ - THIÊN LONG CỰ BIẾN TRA LÝ VẪN 09/12/2013
129 Chương 129 Bá Y Thiên Hạ - THIÊN LONG THÀNH NỘI MA TUNG HIỆN 09/12/2013
130 Chương 130 Bá Y Thiên Hạ - TIỀM NHẬP HOÀNG CUNG MÊ DỤC GIAN 09/12/2013
131 Chương 131 Bá Y Thiên Hạ - XUÂN DƯỢC DÂM ĐỘC NGÃ LẠI GIẢI 09/12/2013
132 Chương 132 Bá Y Thiên Hạ - NHĨ MÔN YẾU ĐỐI NGÃ PHỤ TRÁCH 09/12/2013
133 Chương 133 Bá Y Thiên Hạ - ĐẠI LỤC BÁ CHỦ HOÀNG ĐẾ TỐ DỮ PHỦ 09/12/2013
134 Chương 134 Bá Y Thiên Hạ - CỬU BIỆT TRỌNG PHÙNG TẠP SẮT PHU 09/12/2013
135 Chương 135 Bá Y Thiên Hạ - THIÊN HỮU THIÊN LONG THẦN TÍCH 09/12/2013
136 Chương 136 Bá Y Thiên Hạ - MA TỘC THẬT LỰC SƠ BỘ CỔ 09/12/2013
137 Chương 137 Bá Y Thiên Hạ - NHĨ THÔI THA NHƯỢNG ĐỊNH NỮ HOÀNG 09/12/2013
138 Chương 138 Bá Y Thiên Hạ - THIÊN LONG PHÁT TRIỂN ĐỊNH MƯU LƯỢC 09/12/2013
139 Chương 139 Bá Y Thiên Hạ - THIÊN LONG LIÊU LÍ TỤC VỤ ĐA 09/12/2013
140 Chương 140 Bá Y Thiên Hạ - Sơ đáo Nạp Lan nữ nô gia 09/12/2013
141 Chương 141 Bá Y Thiên Hạ - Ma quỷ huấn luyện huấn toàn quân 09/12/2013
142 Chương 142 Bá Y Thiên Hạ - Ma tinh đoản lộ hội bạo tạc 09/12/2013
143 Chương 143 Bá Y Thiên Hạ - Siêu cấp súc điện Ma tinh năng 09/12/2013
144 Chương 144 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng dã Ma thú dục thành quân 09/12/2013
145 Chương 145 Bá Y Thiên Hạ - Khuynh tình nhất vẫn miêu nữ tình 09/12/2013
146 Chương 146 Bá Y Thiên Hạ - Thủ hạ nhất quần chiến tranh cuồng 09/12/2013
147 Chương 147 Bá Y Thiên Hạ - Thập giai Cự long luân phiên tấu 09/12/2013
148 Chương 148 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc Thần thú chi khoách kiến 09/12/2013
149 Chương 149 Bá Y Thiên Hạ - Siêu việt Thần cấp đích lực lượng 09/12/2013
150 Chương 150 Bá Y Thiên Hạ - Địa Tinh quật khởi phong vân lộ 09/12/2013
151 Chương 151 Bá Y Thiên Hạ - tích dịch một tộc tại khai hội 09/12/2013
152 Chương 152 Bá Y Thiên Hạ - Ma tinh đại pháo oanh Cự long 09/12/2013
153 Chương 153 Bá Y Thiên Hạ - Long Tộc bí tân Tiểu Bạch mê 09/12/2013
154 Chương 154 Bá Y Thiên Hạ - Thánh long Công chủ bất tái Long 09/12/2013
155 Chương 155 Bá Y Thiên Hạ - Tích Dịch nhất tộc nội loạn khởi 09/12/2013
156 Chương 156 Bá Y Thiên Hạ - Ma Long yếu lai bị chiến trung 09/12/2013
157 Chương 157 Bá Y Thiên Hạ - Thị chiến đấu hoàn thị đề thăng 09/12/2013
158 Chương 158 Bá Y Thiên Hạ - Kích chiến Ma Long luân phiên thượng 09/12/2013
159 Chương 159 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng ẩu Ma Long chi thống ngược 09/12/2013
160 Chương 160 Bá Y Thiên Hạ - Ma Long Tạp Ba dã vĩ đại 09/12/2013
161 Chương 161 Bá Y Thiên Hạ - Tiền tuyến chiến huống nhất diện đảo 09/12/2013
162 Chương 162 Bá Y Thiên Hạ - Lôi Ngạo Đế quốc lưỡng tỷ muội 09/12/2013
163 Chương 163 Bá Y Thiên Hạ - Thâu khuy vô tội ngã thâu khuy 09/12/2013
164 Chương 164 Bá Y Thiên Hạ - Biến thái gia chủ tạo biến thái 09/12/2013
165 Chương 165 Bá Y Thiên Hạ - Long Tộc chân đích hoạt nị liễu 09/12/2013
166 Chương 166 Bá Y Thiên Hạ - Nhất kiếm khảm điệu nhĩ đích đầu 09/12/2013
167 Chương 167 Bá Y Thiên Hạ - Trớ chú oán linh quỷ thượng thân 09/12/2013
168 Chương 168 Bá Y Thiên Hạ - Long Hoàng chức vị khán bất thượng 09/12/2013
169 Chương 169 Bá Y Thiên Hạ - Ma pháp quyển trục điêu bản chế 09/12/2013
170 Chương 170 Bá Y Thiên Hạ - Long Tộc phong vân phong tái khởi 09/12/2013
171 Chương 171 Bá Y Thiên Hạ - Xuất chinh Long Tộc thệ sư hội 09/12/2013
172 Chương 172 Bá Y Thiên Hạ - Huyết tẩy Long Tộc thùy cảm trở 09/12/2013
173 Chương 173 Bá Y Thiên Hạ - Long Tộc tiễn tài ngã cảm thưởng 09/12/2013
174 Chương 174 Bá Y Thiên Hạ - Nô đãi khế ước khống Tân Hoàng 09/12/2013
175 Chương 175 Bá Y Thiên Hạ - Muốn chết muốn sống tự mình chọn 09/12/2013
176 Chương 176 Bá Y Thiên Hạ - Đặc chủng Lang Nha Long kỵ sư 09/12/2013
177 Chương 177 Bá Y Thiên Hạ - Long Tộc gia để ngận hậu thật 09/12/2013
178 Chương 178 Bá Y Thiên Hạ - Địa Tinh vương quốc chi quật khởi 09/12/2013
179 Chương 179 Bá Y Thiên Hạ - Giải phóng nô lệ toàn đại lục 09/12/2013
180 Chương 180 Bá Y Thiên Hạ - Hạ lợi ngõa hải hải tộc thế 09/12/2013
181 Chương 181 Bá Y Thiên Hạ - Tác Bất Đồ Đảo đích quỷ dị 09/12/2013
182 Chương 182 Bá Y Thiên Hạ - Cấm ma không gian sơ bộ tham 09/12/2013
183 Chương 183 Bá Y Thiên Hạ - Thần giới điển ngục đích bút ký 09/12/2013
184 Chương 184 Bá Y Thiên Hạ - Trảo bộ Điểu nhân Thiên sử tà 09/12/2013
185 Chương 185 Bá Y Thiên Hạ - Tây phương Thần giới thật lực cường 09/12/2013
186 Chương 186 Bá Y Thiên Hạ - Điểu nhân một hữu tiểu kê kê 09/12/2013
187 Chương 187 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc cơ địa bất tác 09/12/2013
188 Chương 188 Bá Y Thiên Hạ - Ách Bỉ Đa mẫu giới chi mê 09/12/2013
189 Chương 189 Bá Y Thiên Hạ - Cứu trì tử nhân thiên niên thi 09/12/2013
190 Chương 190 Bá Y Thiên Hạ - Không gian pháp sư thiên niên mê 09/12/2013
191 Chương 191 Bá Y Thiên Hạ - Không gian truyện tống phong cuồng hành 09/12/2013
192 Chương 192 Bá Y Thiên Hạ - Chủ giáo tố đại Thần Điện khủng 09/12/2013
193 Chương 193 Bá Y Thiên Hạ - Ma thú hội nghị thế dục trương 09/12/2013
194 Chương 194 Bá Y Thiên Hạ - THẦN THÚ KHOÁCH KIẾN TÁI TỨ BÁCH 09/12/2013
195 Chương 195 Bá Y Thiên Hạ - LÔI NGẠO ĐẾ QUỐC YẾU THẦN PHỤC 09/12/2013
196 Chương 196 Bá Y Thiên Hạ - THỰC LỰC KINH NGƯỜI CỦA TA 09/12/2013
197 Chương 197 Bá Y Thiên Hạ - ĐỊA TINH XUẤT CHINH TRUNG HOA HỒN 09/12/2013
198 Chương 198 Bá Y Thiên Hạ - BIÊN QUAN ĐẠI CHIẾN THIẾU CHIẾN TIỆP 09/12/2013
199 Chương 199 Bá Y Thiên Hạ - Duyên lộ đả kiếp kỳ công lược 09/12/2013
200 Chương 200 Bá Y Thiên Hạ - Huyết tinh đại chiến ngận nghệ thuật 09/12/2013
201 Chương 201 Bá Y Thiên Hạ - Chân khí dịch hóa thập nhất cấp 09/12/2013
202 Chương 202 Bá Y Thiên Hạ - Đại cảo giáo dục mưu phát triển 09/12/2013
203 Chương 203 Bá Y Thiên Hạ - Đại quá giáo hoàng đại giáo hoàng 09/12/2013
204 Chương 204 Bá Y Thiên Hạ - Tiết độc nữ thần trang thần côn 09/12/2013
205 Chương 205 Bá Y Thiên Hạ - TÁN NGẪU VỚI GIÁO HOÀNG 09/12/2013
206 Chương 206 Bá Y Thiên Hạ - THÁNH NỮ TẨY TÁO SẮC LANG KHUY 09/12/2013
207 Chương 207 Bá Y Thiên Hạ - THÁNH NỮ CHINH PHỤC GIÁO HOÀNG PHÓ 09/12/2013
208 Chương 208 Bá Y Thiên Hạ - Như hà xử lý Tạp Tu Tư 09/12/2013
209 Chương 209 Bá Y Thiên Hạ - Điên đảo thị phi chích nhân cường 09/12/2013
210 Chương 210 Bá Y Thiên Hạ - Đế quốc cải tổ cường quốc lộ 09/12/2013
211 Chương 211 Bá Y Thiên Hạ - Thật lực đề thăng bất thái nan 09/12/2013
212 Chương 212 Bá Y Thiên Hạ - Hải dương sản vật ngận phong phú 09/12/2013
213 Chương 213 Bá Y Thiên Hạ - ĐẠI LỤC NHÂN TỘC ĐẠI NHẤT THỐNG 09/12/2013
214 Chương 214 Bá Y Thiên Hạ - ĐẠI LỤC HỘI NGHỊ QUẦN QUÂN TỤ 09/12/2013
215 Chương 215 Bá Y Thiên Hạ - Nguyệt lượng chi thượng hữu đông tây 09/12/2013
216 Chương 216 Bá Y Thiên Hạ - Đường Cổ Lạp Sơn Long Thần hiện 09/12/2013
217 Chương 217 Bá Y Thiên Hạ - Bắc Hải trợ quyền nhạ nhân ưu 09/12/2013
218 Chương 218 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng quân trận tiền lai khiếu trận 09/12/2013
219 Chương 219 Bá Y Thiên Hạ - Thần Long chiến Long quần ẩu chiến 09/12/2013
220 Chương 220 Bá Y Thiên Hạ - Ma thú công lược ẩu Long Thần 09/12/2013
221 Chương 221 Bá Y Thiên Hạ - Tích Dịch thân tử Long hồn diệt 09/12/2013
222 Chương 222 Bá Y Thiên Hạ - Nhất đốn hải đả tấu Hải Vương 09/12/2013
223 Chương 223 Bá Y Thiên Hạ - Họa thủy đông di tù Hải Vương 09/12/2013
224 Chương 224 Bá Y Thiên Hạ - Tích Dịch Thần tử hảo xử đa 09/12/2013
225 Chương 225 Bá Y Thiên Hạ - Long Thần vẫn diệt lâm Long sơn 09/12/2013
226 Chương 226 Bá Y Thiên Hạ - Đường Cổ Lạp Sơn yếu tính đoạn 09/12/2013
227 Chương 227 Bá Y Thiên Hạ - Thích quán Hải Tộc ngận hiêu trương 09/12/2013
228 Chương 228 Bá Y Thiên Hạ - Hiêu trương một hữu hảo hạ tràng 09/12/2013
229 Chương 229 Bá Y Thiên Hạ - Bức Ngư vi thiếp sắc lang hành 09/12/2013
230 Chương 230 Bá Y Thiên Hạ - Đại lục hùng sư Trung Hoa uy 09/12/2013
231 Chương 231 Bá Y Thiên Hạ - Mạch nhiên hồi thủ gia phong để 09/12/2013
232 Chương 232 Bá Y Thiên Hạ - Cản thần siêu hải đại luyện dược 09/12/2013
233 Chương 233 Bá Y Thiên Hạ - Thật lực biến thái tái đề thăng 09/12/2013
234 Chương 234 Bá Y Thiên Hạ - Phiên thiên phúc hải Thần Long đằng 09/12/2013
235 Chương 235 Bá Y Thiên Hạ - Thần bí Nam Hải ngận khủng phố 09/12/2013
236 Chương 236 Bá Y Thiên Hạ - Hải Tộc chung đoan tề tương tụ 09/12/2013
237 Chương 237 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng quân đối trận kiếm nỗ trương 09/12/2013
238 Chương 238 Bá Y Thiên Hạ - Song phương đối trì thần thiệt chiến 09/12/2013
239 Chương 239 Bá Y Thiên Hạ - Đổ chú vi lỗ quyết đấu hành 09/12/2013
240 Chương 240 Bá Y Thiên Hạ - Kiền tịnh lợi lạc sơ chiến tiệp 09/12/2013
241 Chương 241 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc Ma thú chiến Cự sa. 09/12/2013
242 Chương 242 Bá Y Thiên Hạ - Cuồng dã thú chiến phách vương thùy. 09/12/2013
243 Chương 243 Bá Y Thiên Hạ - Hải Tộc tâm khiếp diệc phạp thuật 09/12/2013
244 Chương 244 Bá Y Thiên Hạ - THỨ SÁT VỊ TOẠI BỊ LUÂN ẨU. 09/12/2013
245 Chương 245 Bá Y Thiên Hạ - chua update 09/12/2013
246 Chương 246 Bá Y Thiên Hạ - HẢI DƯƠNG MỊ HOẶC SIÊU CƯỜNG HÃN. 09/12/2013
247 Chương 247 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng cụ linh hồn tụ nhất thể 09/12/2013
248 Chương 248 Bá Y Thiên Hạ - Đảo môi hài tử thượng thác thân 09/12/2013
249 Chương 249 Bá Y Thiên Hạ - Hoàn nhĩ thanh xuân nhân ngư mĩ 09/12/2013
250 Chương 250 Bá Y Thiên Hạ - Khuyến hàng cuồng tưởng nhân ngư khủng 09/12/2013
251 Chương 251 Bá Y Thiên Hạ - Tái thứ khuyến hàng sa ngư hoàng 09/12/2013
252 Chương 252 Bá Y Thiên Hạ - Kế mưu Hải giới cổ hình thế 09/12/2013
253 Chương 253 Bá Y Thiên Hạ - Ma Thú Sâm Lâm hữu quái thú 09/12/2013
254 Chương 254 Bá Y Thiên Hạ - Đả bất tử nhĩ khổn liễu nhĩ 09/12/2013
255 Chương 255 Bá Y Thiên Hạ - Quái thú thể nội hữu mĩ nữ 09/12/2013
256 Chương 256 Bá Y Thiên Hạ - Sinh Mệnh nữ thần đích muội muội 09/12/2013
257 Chương 257 Bá Y Thiên Hạ - Ma thú thế giới cao tằng nghị 09/12/2013
258 Chương 258 Bá Y Thiên Hạ - Tổ kiến thú quân tráng gia để 09/12/2013
259 Chương 259 Bá Y Thiên Hạ - Phân tích cách cục nghiên tứ hải 09/12/2013
260 Chương 260 Bá Y Thiên Hạ - Đồ thần diệt ma gia để phong 09/12/2013
261 Chương 261 Bá Y Thiên Hạ - Gia tộc Tinh Linh chích tính đoạn 09/12/2013
262 Chương 262 Bá Y Thiên Hạ - Tinh Linh nữ thần hoa ma phiền 09/12/2013
263 Chương 263 Bá Y Thiên Hạ - Ngôn ngữ giao phong hà vi thần 09/12/2013
264 Chương 264 Bá Y Thiên Hạ - Ý dục đại chiến chiến nữ thần 09/12/2013
265 Chương 265 Bá Y Thiên Hạ - Quỷ dị triệu hoán cự thạch tượng 09/12/2013
266 Chương 266 Bá Y Thiên Hạ - Chiến hậu tái chiến định đổ cục 09/12/2013
267 Chương 267 Bá Y Thiên Hạ - Không cần cản ta, ta muốn lên! 09/12/2013
268 Chương 268 Bá Y Thiên Hạ - Đương không nhất đao trực phách hạ! 09/12/2013
269 Chương 269 Bá Y Thiên Hạ - Ba vấn đề về thần, ma. 09/12/2013
270 Chương 270 Bá Y Thiên Hạ - Thần điện hội nghị bất tín thần. 09/12/2013
271 Chương 271 Bá Y Thiên Hạ - Mông Đa Lợi Á kháng ma nhiệt 09/12/2013
272 Chương 272 Bá Y Thiên Hạ - Ngã yếu đột phá biến cường giả 09/12/2013
273 Chương 273 Bá Y Thiên Hạ - Thần long nhất tộc tao hội bại 09/12/2013
274 Chương 274 Bá Y Thiên Hạ - Cường thế hải tộc yếu hòa đàm 09/12/2013
275 Chương 275 Bá Y Thiên Hạ - Bất tử y thần chi phục hoạt 09/12/2013
276 Chương 276 Bá Y Thiên Hạ - Như thử giao dịch hữu nhân vi 09/12/2013
277 Chương 277 Bá Y Thiên Hạ - Hào hoa trận dung cường đối lũy 09/12/2013
278 Chương 278 Bá Y Thiên Hạ - Bất công giao hoán tiến hành thì 09/12/2013
279 Chương 279 Bá Y Thiên Hạ - Yếu ngã cứu ngư ngã bất cứu 09/12/2013
280 Chương 280 Bá Y Thiên Hạ - Sách lược biến canh thần long lộ 09/12/2013
281 Chương 281 Bá Y Thiên Hạ - Tân hình tu luyện cường chung đoan 09/12/2013
282 Chương 282 Bá Y Thiên Hạ - Bất yếu bức ngã biến biến thái 09/12/2013
283 Chương 283 Bá Y Thiên Hạ - Hải giới kiếp nan tái hòa đàm 09/12/2013
284 Chương 284 Bá Y Thiên Hạ - Ngôn ngữ bất hòa khai đả ba 09/12/2013
285 Chương 285 Bá Y Thiên Hạ - Thủy mẫu đại tả hảo lệ hại 09/12/2013
286 Chương 286 Bá Y Thiên Hạ - Ma huyễn nghệ thuật thủy thế giới 09/12/2013
287 Chương 287 Bá Y Thiên Hạ - Hải để ngư cung cừu nhân đa 09/12/2013
288 Chương 288 Bá Y Thiên Hạ - Bi thảm hải tộc chi thống ngược 09/12/2013
289 Chương 289 Bá Y Thiên Hạ - Yếu sát yếu xá lưỡng vi nan 09/12/2013
290 Chương 290 Bá Y Thiên Hạ - Giá tiểu đông tây thị thập yêu 09/12/2013
291 Chương 291 Bá Y Thiên Hạ - Tàn cục thái lạn nan thu thập 09/12/2013
292 Chương 292 Bá Y Thiên Hạ - Nam chinh chi lộ thủ địch thùy 09/12/2013
293 Chương 293 Bá Y Thiên Hạ - Chiến hậu thu biên cảo khí phân 09/12/2013
294 Chương 294 Bá Y Thiên Hạ - Đĩnh tiến thâm cốc 09/12/2013
295 Chương 295 Bá Y Thiên Hạ - Ngũ lý viễn đích tử vong cự ly 09/12/2013
296 Chương 296 Bá Y Thiên Hạ - Bất hàng giả tử 09/12/2013
297 Chương 297 Bá Y Thiên Hạ - Thâm cốc đại đồ sát 09/12/2013
298 Chương 298 Bá Y Thiên Hạ - Đồ thành chi chiến 09/12/2013
299 Chương 299 Bá Y Thiên Hạ - Đồ thành tục chương 09/12/2013
300 Chương 300 Bá Y Thiên Hạ - Đại chiến tái khởi 09/12/2013
301 Chương 301 Bá Y Thiên Hạ - Song hoàng chi chiến 09/12/2013
302 Chương 302 Bá Y Thiên Hạ - Tái độ diệt sát 09/12/2013
303 Chương 303 Bá Y Thiên Hạ - Nhân tử xuất sinh liễu, cơ bổn chính thường 09/12/2013
304 Chương 304 Bá Y Thiên Hạ - Mạo xuất lai liễu lưỡng hỏa biến thái 09/12/2013
305 Chương 305 Bá Y Thiên Hạ - Thuyết đối liễu,tựu thị hí sái nhĩ môn 09/12/2013
306 Chương 306 Bá Y Thiên Hạ - Thí thần 09/12/2013
307 Chương 307 Bá Y Thiên Hạ - Sự xuất hữu nhân 09/12/2013
308 Chương 308 Bá Y Thiên Hạ - Chích thị tưởng thiêu chiến nhĩ môn 09/12/2013
309 Chương 309 Bá Y Thiên Hạ - Chung cực khiêu chiến 09/12/2013
310 Chương 310 Bá Y Thiên Hạ - Gian kế diệt sát 09/12/2013
311 Chương 311 Bá Y Thiên Hạ - Đại quân hỗn chiến 09/12/2013
312 Chương 312 Bá Y Thiên Hạ - Kiếm minh kinh tâm 09/12/2013
313 Chương 313 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng đại thần giới đích chân chính thật lực 09/12/2013
314 Chương 314 Bá Y Thiên Hạ - Kiếm chỉ nhị tộc 09/12/2013
315 Chương 315 Bá Y Thiên Hạ - Tinh Linh nữ thần đích chân chính thật lực 09/12/2013
316 Chương 316 Bá Y Thiên Hạ - Nữ thần,cấp nhĩ giới thiệu nam bằng hữu hảo bất hảo 09/12/2013
317 Chương 317 Bá Y Thiên Hạ - Tân hình khốc trang bị 09/12/2013
318 Chương 318 Bá Y Thiên Hạ - Thiết huyết nhu tình 09/12/2013
319 Chương 319 Bá Y Thiên Hạ - Tinh linh tố nông dân, thú nhân tố nông dân công 09/12/2013
320 Chương 320 Bá Y Thiên Hạ - Bạch hùng thị sát đích bí mật 09/12/2013
321 Chương 321 Bá Y Thiên Hạ - Bạch hùng hoàng đích khuất phục 09/12/2013
322 Chương 322 Bá Y Thiên Hạ - Thủ chiến - Bát trảo cự quái 09/12/2013
323 Chương 323 Bá Y Thiên Hạ - Trùng động đích trừng phạt 09/12/2013
324 Chương 324 Bá Y Thiên Hạ - Ác thú động huyệt 09/12/2013
325 Chương 325 Bá Y Thiên Hạ - Tựu giá dạng địa phá khai liễu nhĩ 09/12/2013
326 Chương 326 Bá Y Thiên Hạ - Bức cá nữ thần tố thị nữ 09/12/2013
327 Chương 327 Bá Y Thiên Hạ - Bắc cực hùng kế hoa 09/12/2013
328 Chương 328 Bá Y Thiên Hạ - Đương tiểu nữ hài thuyết yếu giá cấp nhĩ 09/12/2013
329 Chương 329 Bá Y Thiên Hạ - Tam điều ngư 09/12/2013
330 Chương 330 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng cá nô đãi?Nhất cá nô đãi? 09/12/2013
331 Chương 331 Bá Y Thiên Hạ - Phong cuồng đích nô đãi chủ(thượng) 09/12/2013
332 Chương 332 Bá Y Thiên Hạ - Phong cuồng đích nô đãi chủ(hạ) 09/12/2013
333 Chương 333 Bá Y Thiên Hạ - Phách giả đích tự tín 09/12/2013
334 Chương 334 Bá Y Thiên Hạ - Thủ hạ bị thứ kích,đô phong liễu. 09/12/2013
335 Chương 335 Bá Y Thiên Hạ - Đoạn Vân đích y học nghiên cứu 09/12/2013
336 Chương 336 Bá Y Thiên Hạ - Biến thái tuyệt đối 09/12/2013
337 Chương 337 Bá Y Thiên Hạ - Nha đích nô đãi thái phế liễu 09/12/2013
338 Chương 338 Bá Y Thiên Hạ - Giá cá gia hỏa hữu điểm ngoan 09/12/2013
339 Chương 339 Bá Y Thiên Hạ - Thế giới tẫn đầu 09/12/2013
340 Chương 340 Bá Y Thiên Hạ - Chuẩn bị xâm nhập 09/12/2013
341 Chương 341 Bá Y Thiên Hạ - Tây đại lục chinh đồ 09/12/2013
342 Chương 342 Bá Y Thiên Hạ - Tây đại lục thượng không đích quỷ dị 09/12/2013
343 Chương 343 Bá Y Thiên Hạ - Lai ba lai ba lai tống tử ba 09/12/2013
344 Chương 344 Bá Y Thiên Hạ - Nhân điểu đại chiến 09/12/2013
345 Chương 345 Bá Y Thiên Hạ - Cường hãn chấn hám bàn đích cường hãn 09/12/2013
346 Chương 346 Bá Y Thiên Hạ - Ân nhân hoàn thị cừu nhân 09/12/2013
347 Chương 347 Bá Y Thiên Hạ - Tứ giới mô hình 09/12/2013
348 Chương 348 Bá Y Thiên Hạ - Khu đèn đỏ 09/12/2013
349 Chương 349 Bá Y Thiên Hạ - Hỏa hệ cường giả 09/12/2013
350 Chương 350 Bá Y Thiên Hạ - Viêm ma hòa tuyết tộc 09/12/2013
351 Chương 351 Bá Y Thiên Hạ - Tằng kinh thị cự thú đích nữ nhân 09/12/2013
352 Chương 352 Bá Y Thiên Hạ - Mã nghĩ dã phong cuồng 09/12/2013
353 Chương 353 Bá Y Thiên Hạ - Khiếu nhĩ trưởng trứ mĩ nhân đầu 09/12/2013
354 Chương 354 Bá Y Thiên Hạ - Trùng tộc 09/12/2013
355 Chương 355 Bá Y Thiên Hạ - Chủng tộc tiến hóa luận 09/12/2013
356 Chương 356 Bá Y Thiên Hạ - Tử linh pháp sư tạp ni nhĩ 09/12/2013
357 Chương 357 Bá Y Thiên Hạ - Thiên niên tiền đích nhân ma thần đại chiến 09/12/2013
358 Chương 358 Bá Y Thiên Hạ - Giá gia hỏa cú sảng khoái 09/12/2013
359 Chương 359 Bá Y Thiên Hạ - Vong linh hạp cốc đích khởi thủy do lai 09/12/2013
360 Chương 360 Bá Y Thiên Hạ - Lệnh nhân động dung đích vong linh đại chiến 09/12/2013
361 Chương 361 Bá Y Thiên Hạ - Như quả khả dĩ phục hoạt 09/12/2013
362 Chương 362 Bá Y Thiên Hạ - Mạch địch văn đích phục hoạt 09/12/2013
363 Chương 363 Bá Y Thiên Hạ - Tầm cầu phục hoạt chi đạo 09/12/2013
364 Chương 364 Bá Y Thiên Hạ - Huyết tế phục hoạt 09/12/2013
365 Chương 365 Bá Y Thiên Hạ - Toái đan thành anh 09/12/2013
366 Chương 366 Bá Y Thiên Hạ - Tín ngưỡng chi lực thị cao lợi thải 09/12/2013
367 Chương 367 Bá Y Thiên Hạ - Chủ nhân, ta bắt được Tina rồi 09/12/2013
368 Chương 368 Bá Y Thiên Hạ - Ngã nhất trực đô tại chú ý trứ nhĩ 09/12/2013
369 Chương 369 Bá Y Thiên Hạ - Bất tố thị nữ,na tựu tố nữ nô ba 09/12/2013
370 Chương 370 Bá Y Thiên Hạ - Ai,chẩm yêu giá yêu nhược ni? 09/12/2013
371 Chương 371 Bá Y Thiên Hạ - Cản khẩn bả đầu tiếp thượng ba 09/12/2013
372 Chương 372 Bá Y Thiên Hạ - Nhĩ thị ngã kiến quá tối ti bỉ vô sỉ đích nam nhân 09/12/2013
373 Chương 373 Bá Y Thiên Hạ - Diệp Cô Thành chiến Tự Nhiên nữ thần 09/12/2013
374 Chương 374 Bá Y Thiên Hạ - Giá cá ngã ái thượng đích nam nhân 09/12/2013
375 Chương 375 Bá Y Thiên Hạ - Đẳng đãi nhập xâm thị nhất cá gian khổ đích quá trình 09/12/2013
376 Chương 376 Bá Y Thiên Hạ - Liệt phùng khai khải hữu quy luật khả tuần 09/12/2013
377 Chương 377 Bá Y Thiên Hạ - Tận tình đồ sát 09/12/2013
378 Chương 378 Bá Y Thiên Hạ - Đại chiến kế tục 09/12/2013
379 Chương 379 Bá Y Thiên Hạ - Nguyên lai diệt sát đích đô thị pháo hôi 09/12/2013
380 Chương 380 Bá Y Thiên Hạ - Tướng lực lượng phát triển chuyển nhập để tằng 09/12/2013
381 Chương 381 Bá Y Thiên Hạ - Cư thuyết lưỡng đại thần giới yếu liên hợp 09/12/2013
382 Chương 382 Bá Y Thiên Hạ - Thần giới chi môn khai khải nghi thức 09/12/2013
383 Chương 383 Bá Y Thiên Hạ - Thần giới phát sinh đích dị biến 09/12/2013
384 Chương 384 Bá Y Thiên Hạ - Đại chiến sắp xảy ra 09/12/2013
385 Chương 385 Bá Y Thiên Hạ - Kinh khủng 09/12/2013
386 Chương 386 Bá Y Thiên Hạ - Em gái ,em vào nhà ta rồi 09/12/2013
387 Chương 387 Bá Y Thiên Hạ - Lão đại, tha thị tại khi phụ cha môn nhân thiểu 09/12/2013
388 Chương 388 Bá Y Thiên Hạ - Thiên sử chân thảm 09/12/2013
389 Chương 389 Bá Y Thiên Hạ - Tiểu mỹ nhân nhĩ tựu nhận mệnh liễu ba 09/12/2013
390 Chương 390 Bá Y Thiên Hạ - Nhĩ môn ngoan kháp khứ ba 09/12/2013
391 Chương 391 Bá Y Thiên Hạ - Nha đích khai hội khứ 09/12/2013
392 Chương 392 Bá Y Thiên Hạ - Đông phương thần minh ngận bất trưởng nhãn 09/12/2013
393 Chương 393 Bá Y Thiên Hạ - Mật đàm 09/12/2013
394 Chương 394 Bá Y Thiên Hạ - Sinh mệnh nữ thần sấm nhập nhân giới liễu 09/12/2013
395 Chương 395 Bá Y Thiên Hạ - Như quả nhĩ đầu hàng ngã hội ngận thất vọng 09/12/2013
396 Chương 396 Bá Y Thiên Hạ - Ngũ ma sủng đại chiến Sinh Mệnh Nữ Thần 09/12/2013
397 Chương 397 Bá Y Thiên Hạ - Hoán nhân tái chiến 09/12/2013
398 Chương 398 Bá Y Thiên Hạ - Tha phiêu lượng mạ?Bất giác đắc. 09/12/2013
399 Chương 399 Bá Y Thiên Hạ - Bị thiêu khởi đích thần giới đại chiến. 09/12/2013
400 Chương 400 Bá Y Thiên Hạ - Nha đích,điểu nhân chân phế. 09/12/2013
401 Chương 401 Bá Y Thiên Hạ - Tá tửu tham thần hoàng 09/12/2013
402 Chương 402 Bá Y Thiên Hạ - Bất thuyết trực tiếp nhượng nhĩ sảng thượng thiên 09/12/2013
403 Chương 403 Bá Y Thiên Hạ - Sinh mệnh nữ thần đích chung cực chúc phúc 09/12/2013
404 Chương 404 Bá Y Thiên Hạ - Dữ điểu nhân kết minh đích chung kết. 09/12/2013
405 Chương 405 Bá Y Thiên Hạ - Độc chiến quang minh vệ. 09/12/2013
406 Chương 406 Bá Y Thiên Hạ - Chích thân tiền vãng sinh mệnh thánh thành 09/12/2013
407 Chương 407 Bá Y Thiên Hạ - Thủ hạ ngận cường nữ nhân dã bất nhược 09/12/2013
408 Chương 408 Bá Y Thiên Hạ - Tai nạn Thiên sứ bộ tộc 09/12/2013
409 Chương 409 Bá Y Thiên Hạ - Minh hữu địch nhân 09/12/2013
410 Chương 410 Bá Y Thiên Hạ - Hỗn chiến. 09/12/2013
411 Chương 411 Bá Y Thiên Hạ - Trang,ngã khiếu nhĩ trang. 09/12/2013
412 Chương 412 Bá Y Thiên Hạ - Luân đáo bổn thiểu gia thượng tràng liễu. 09/12/2013
413 Chương 413 Bá Y Thiên Hạ - Diệt hoàn thị bất diệt giá thị cá vấn đề. 09/12/2013
414 Chương 414 Bá Y Thiên Hạ - Đông nguyệt cầu nhất tộc hòa tây nguyệt cầu nhất tộc. 09/12/2013
415 Chương 415 Bá Y Thiên Hạ - oạt oạt thần đích lão để. 09/12/2013
416 Chương 416 Bá Y Thiên Hạ - Đại lục thị phủ việt cường việt hảo. 09/12/2013
417 Chương 417 Bá Y Thiên Hạ - Ma giới chi tham cứu. 09/12/2013
418 Chương 418 Bá Y Thiên Hạ - Đột hiện ma thần vệ 09/12/2013
419 Chương 419 Bá Y Thiên Hạ - Kiếm bạt nỗ trương đích giao thiệp 09/12/2013
420 Chương 420 Bá Y Thiên Hạ - Chiến ba 09/12/2013
421 Chương 421 Bá Y Thiên Hạ - Cơ bổn chiến tử 09/12/2013
422 Chương 422 Bá Y Thiên Hạ - Giá cá gia hỏa tuyệt đối thị biệt khuất tử đích 09/12/2013
423 Chương 423 Bá Y Thiên Hạ - Vô địch tổ hợp 09/12/2013
424 Chương 424 Bá Y Thiên Hạ - Xúc bất cập phòng đích dị biến. 09/12/2013
425 Chương 425 Bá Y Thiên Hạ - Thụ tử ba. 09/12/2013
426 Chương 426 Bá Y Thiên Hạ - Kinh điển nhất chiến. 09/12/2013
427 Chương 427 Bá Y Thiên Hạ - Tinh thần thôi miên. 09/12/2013
428 Chương 428 Bá Y Thiên Hạ - Kinh hiện địa ngục sinh vật 09/12/2013
429 Chương 429 Bá Y Thiên Hạ - Hựu lai liễu nhất cá gia hỏa 09/12/2013
430 Chương 430 Bá Y Thiên Hạ - Tử Thần thị cá đại soái ca 09/12/2013
431 Chương 431 Bá Y Thiên Hạ - Linh hồn thọ mệnh 09/12/2013
432 Chương 432 Bá Y Thiên Hạ - Nha đích địa ngục dã yếu nhập xâm 09/12/2013
433 Chương 433 Bá Y Thiên Hạ - Đại chiến Tử Thần. 09/12/2013
434 Chương 434 Bá Y Thiên Hạ - Tuyệt đối tử vong. 09/12/2013
435 Chương 435 Bá Y Thiên Hạ - Lang nha tuyệt sát 09/12/2013
436 Chương 436 Bá Y Thiên Hạ - Hảo đa khô lâu a. 09/12/2013
437 Chương 437 Bá Y Thiên Hạ - Bách vạn đại quân chi gian đích đại chiến 09/12/2013
438 Chương 438 Bá Y Thiên Hạ - Biệt hiêu trương,thuyết thoại yếu khoái,biệt giảng điều kiện 09/12/2013
439 Chương 439 Bá Y Thiên Hạ - Trực tiếp bị hách bào 09/12/2013
440 Chương 440 Bá Y Thiên Hạ - Lưỡng niên vô sự 09/12/2013
441 Chương 441 Bá Y Thiên Hạ - Huy quân địa ngục 09/12/2013
442 Chương 442 Bá Y Thiên Hạ - Ca môn tiên khán khán thân hạ 09/12/2013
443 Chương 443 Bá Y Thiên Hạ - Địa ngục tân trật tự. 09/12/2013
444 Chương 444 Bá Y Thiên Hạ - Bất tử điểu khác phượng hoàng 09/12/2013
445 Chương 445 Bá Y Thiên Hạ - Địa ngục biến thiên 09/12/2013
446 Chương 446 Bá Y Thiên Hạ - Xâm nhập ma giới 09/12/2013
447 Chương 447 Bá Y Thiên Hạ - Tử vong chi hải đích quỷ dị 09/12/2013
448 Chương 448 Bá Y Thiên Hạ - Ma giới đích bệnh căn 09/12/2013
449 Chương 449 Bá Y Thiên Hạ - Vựng lưỡng cá đô thị nhạc phụ 09/12/2013
450 Chương 450 Bá Y Thiên Hạ - Khinh tùng cảo định 09/12/2013
451 Chương 451 Bá Y Thiên Hạ - Dưỡng binh thiên nhật 09/12/2013
452 Chương 452 Bá Y Thiên Hạ - Chiến 09/12/2013
453 Chương 453 Bá Y Thiên Hạ - Đại chiến thiên ma. 09/12/2013
454 Chương 454 Bá Y Thiên Hạ - Chân chính quyết chiến. 09/12/2013
455 Chương 455 Bá Y Thiên Hạ - Đại cục dĩ định. 09/12/2013
456 Chương 456 Bá Y Thiên Hạ - Bách niên đại kế 09/12/2013
457 Chương 457 Bá Y Thiên Hạ - Đả tạo phi thăng giới. 09/12/2013
458 Chương 458 Bá Y Thiên Hạ - ĐẠI KẾT CỤC 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ba-y-thien-ha-528.html