Truyện Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Truyện teen

  • Tên truyện: Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!
Bạn đang đọc truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em! của tác giả su trên website đọc truyện online. Chắc các bạn đã quá quen thuộc với motip vợ chồng rồi , nhưng mình mong cốt truyện này của mình sẽ tạo ra được sự khác biệt. Chân thành mong các bạn ủng hộ nhé
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Ép buộc 27/12/2013
2 Chương 2 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Gặp mặt 27/12/2013
3 Chương 3 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Tư vị 27/12/2013
4 Chương 4 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Shopping 27/12/2013
5 Chương 5 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - ‘Mua’ giúp đỡ 27/12/2013
6 Chương 6 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Vì con là con gái cha 27/12/2013
7 Chương 7 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Vị lạ 27/12/2013
8 Chương 8 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Chọn nhẫn 27/12/2013
9 Chương 9 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Thăm bệnh 27/12/2013
10 Chương 10 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Áo cưới 27/12/2013
11 Chương 11 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Lễ cưới 27/12/2013
12 Chương 12 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Mất tích 27/12/2013
13 Chương 13 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Face to face 27/12/2013
14 Chương 14 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Lời tiên đoán 27/12/2013
15 Chương 15 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Bà xã! 27/12/2013
16 Chương 16 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Kẹo ngọt 27/12/2013
17 Chương 17 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Người thứ hai 27/12/2013
18 Chương 18 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Người thứ 2 27/12/2013
19 Chương 19 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Đánh dấu lãnh thổ 27/12/2013
20 Chương 20 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Em chỉ là vợ của tôi 27/12/2013
21 Chương 21 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Họa do thân mà ra 27/12/2013
22 Chương 22 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Sét đánh ngang tai 27/12/2013
23 Chương 23 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Tôi cho em hai lựa chọn 27/12/2013
24 Chương 24 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Lương tâm ‘tội phạm’ 27/12/2013
25 Chương 25 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Hai vị khách 27/12/2013
26 Chương 26 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Quả tang trên trời 27/12/2013
27 Chương 27 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Tôi phải ‘sờ’ vợ tôi 27/12/2013
28 Chương 28 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Chung số phận 27/12/2013
29 Chương 29 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Chung số phận 27/12/2013
30 Chương 30 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - quên tên rùi 27/12/2013
31 Chương 31 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Bàn tay đen 27/12/2013
32 Chương 32 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - ADN 27/12/2013
33 Chương 33 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - ‘Bể show’ 27/12/2013
34 Chương 34 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Bước ngoặt 27/12/2013
35 Chương 35 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Lựa chọn 27/12/2013
36 Chương 36 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Dụng quyền 27/12/2013
37 Chương 37 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Nhiệm vụ của Thánh Thê 27/12/2013
38 Chương 38 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Từ bỏ một Thánh thê 27/12/2013
39 Chương 39 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - yêu hay không yêu 27/12/2013
40 Chương 40 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Xác nhận 27/12/2013
41 Chương 41 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Hẹn hò 27/12/2013
42 Chương 42 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Chương 42 27/12/2013
43 Chương 43 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Ra đi 27/12/2013
44 Chương 44 Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em! - Lửa 27/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-do-ngoc-toi-la-chong-cua-em-1490.html