Truyện Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Lịch sử

  • Tên truyện: Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Lịch sử
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện
Bạn đang đọc truyện Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện của tác giả Nhất Độ Quân Hoa trên website đọc truyện online. Hái hoa? Tin tưởng chuyên nghiệp, tin cậy Lưu Ly đạo tặc… Dạ Lưu Ly —— Chuyện xưa kể lại lúc một nữ hái hoa tặc hái nhầm phải Trấn quốc đại tướng quân kiêu ngạo, cùng danh bộ chính trực được phái tới truy bắt, Ma giáo giáo chủ Nhâm Thương Long đi tới Trung Nguyên làm việc, cùng với Bắc Thần đệ nhất gian thương Lăng Đằng Vân trong lúc đợi người, ặcc…. (xung quanh, ta có thể nói JQ sao?)

Bên trong có sấm… Đi vào cẩn thận, người gia nhập mạnh mẽ, xin mang theo trang bị phòng sấm… Bán kèm cột thu lôi, giá cả cao thấp không giống, nhìn tuổi tác bề ngoài người mua mà định.

Nếu có cần, xin mời nhanh chóng liên hệ Lưu Ly đạo …

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Báo cáo công tác của cường đạo Lưu Ly 29/11/2013
2 Chương 2 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Khu rừng nhỏ yên tĩnh. 29/11/2013
3 Chương 3 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Ma đầu Nhâm Thương Long 29/11/2013
4 Chương 4 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Thần bộ Lãnh Lạc 29/11/2013
5 Chương 5 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Sắc từ trời giáng 29/11/2013
6 Chương 6 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Họa trời giáng 29/11/2013
7 Chương 7 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Bức gian 29/11/2013
8 Chương 8 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Muốn cường ta??? !! 29/11/2013
9 Chương 9 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Tuyệt thế tiểu công Lăng Đằng Vân. 29/11/2013
10 Chương 10 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Nam nhân kiếm tiền giỏi nhất trên đời. 29/11/2013
11 Chương 11 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Quân đoàn nam sủng 29/11/2013
12 Chương 12 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - A phi phi phi. 29/11/2013
13 Chương 13 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Huấn luyện ma quỷ đáng sợ 29/11/2013
14 Chương 14 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Thanh công tử 29/11/2013
15 Chương 15 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Kỹ thuật của Trần Thanh 29/11/2013
16 Chương 16 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Bão Đao 29/11/2013
17 Chương 17 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Tiền không phải là vấn đề 29/11/2013
18 Chương 18 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Tình mẹ tràn lan. 29/11/2013
19 Chương 19 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Gặp chuyện bất bình 29/11/2013
20 Chương 20 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Áp giải vào kinh 29/11/2013
21 Chương 21 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Giúp “giò heo thủy tinh”* báo thù 29/11/2013
22 Chương 22 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Giết chết cả đám các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão tử. 29/11/2013
23 Chương 23 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Nhìn cái gì vậy. 29/11/2013
24 Chương 24 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Bắt cả quan viên cùng đạo tặc! 29/11/2013
25 Chương 25 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Ba người đi tất có bóng đèn 29/11/2013
26 Chương 26 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Tình yêu cùng…… 29/11/2013
27 Chương 27 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Gặp lại Nhiếp Kiềm 29/11/2013
28 Chương 28 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Binh Phù 29/11/2013
29 Chương 29 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Thái tử điện hạ. 29/11/2013
30 Chương 30 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Sau cùng Hoa Mạt Ly. 29/11/2013
31 Chương 31 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Băng hồ nhất mộng 29/11/2013
32 Chương 32 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Lăng Đằng Vân. 29/11/2013
33 Chương 33 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Lãnh Lạc 29/11/2013
34 Chương 34 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Bắc Thần đệ nhất thương 29/11/2013
35 Chương 35 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Ách… 29/11/2013
36 Chương 36 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Chương 36 29/11/2013
37 Chương 37 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Tất cả chúng ta điên rồi 29/11/2013
38 Chương 38 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Như vậy ta gả cho ngươi đi 29/11/2013
39 Chương 39 Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện - Bắc cực quang 29/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nu-hai-hoa-tac-ngoai-truyen-230.html