Truyện THÁNH TIÊN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: THÁNH TIÊN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : THÁNH TIÊN
Bạn đang đọc truyện Thánh Tiên của tác giả Vong Sinh Vong Tử trên trang đọc truyện online. Kế thừa Trấn Nguyên đại tiên, muốn tu nhục thể thành thánh...Hãy xem thiếu niên ngây thơ thành tựu tiên chi thánh giả như thế nào...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 THÁNH TIÊN - Tranh đoạt công pháp 19/11/2013
2 Chương 2 THÁNH TIÊN - Thiếu niên mất trí nhớ 19/11/2013
3 Chương 3 THÁNH TIÊN - Người tu tiên 19/11/2013
4 Chương 4 THÁNH TIÊN - Trấn Nguyên Tiên Quyết 19/11/2013
5 Chương 5 THÁNH TIÊN - Ma Kiếm Xuất Thế 19/11/2013
6 Chương 6 THÁNH TIÊN - Gặp Chuyện Bất Bình 19/11/2013
7 Chương 7 THÁNH TIÊN - Trấn Vạn Sơn 19/11/2013
8 Chương 8 THÁNH TIÊN - Luận Bàn Chỉ Dạy 19/11/2013
9 Chương 9 THÁNH TIÊN - Nhà Tư Đồ Khiêu Chiến 19/11/2013
10 Chương 10 THÁNH TIÊN - Muốn Diệt Lục Hoa Trại 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thanh-tien-11.html