Truyện CẦM ĐẾ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: CẦM ĐẾ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : CẦM ĐẾ
Bạn đang đọc truyện Cầm Đế của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. khai sang âm nhạc ma pháp đích tiên hà, điên phúc dĩ vãng đích thiết định, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thải hồng đẳng cấp tương thành vi sở hữu vũ kĩ hòa ma pháp hành lượng đích tiêu chuẩn. long, bất tái thị vô địch đích sinh vật, giá tương thị nhất bổn cao long tiểu thuyết.thần âm sư, tinh thần hệ ma pháp sư đích phân chi, long khi nỗ tư đại lục thượng tối cao quý dã thị tối kê lặc đích chức nghiệp. đãn thị, tha chân đích thị na yêu nhất vô thị xử yêu khoáng cổ tuyệt kim đích xích tử cầm tâm, nhất đại cầm ma pháp sư, tại bích không hải chi trung tiễu nhiên đản sinh. giá tương thị nhất cá đan thuần đích thiểu niên, trục tiệm thành vi cầm trung đế vương đích cố sự. đãn thị, tha chân đích chích thị cầm trung đế vương yêu
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 CẦM ĐẾ - Thiên sanh bát chỉ 18/11/2013
2 Chương 2 CẦM ĐẾ - Cầm Trúc Hợp Bích - Phần một) 18/11/2013
2 Chương 2 CẦM ĐẾ - Cầm Trúc Hợp Bích (phần hai) 18/11/2013
2 Chương 2 CẦM ĐẾ - Cầm Trúc Hợp Bích ( phần ba ) 18/11/2013
2 Chương 2 CẦM ĐẾ - Cầm Trúc Hợp Bích ( phần bốn ) 18/11/2013
3 Chương 3 CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 1 ) 18/11/2013
3 Chương 3 CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 2 ) 18/11/2013
3 Chương 3 CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 3) 18/11/2013
3 Chương 3 CẦM ĐẾ - Âm nhận ( phần 4 ) 18/11/2013
4 Chương 4 CẦM ĐẾ - Tử đích lực lượng ( phần 1 ) 18/11/2013
4 Chương 4 CẦM ĐẾ - Tử đích lực lượng ( phần 2 ) 18/11/2013
4 Chương 4 CẦM ĐẾ - Tử đích lực lượng ( phần 3 ) 18/11/2013
4 Chương 4 CẦM ĐẾ - Tử đích lực lượng ( phần 4 ) 18/11/2013
5 Chương 5 CẦM ĐẾ - Thiện lương đích đại giới ( phần 1 ) 18/11/2013
5 Chương 5 CẦM ĐẾ - Thiện lương đích đại giới ( phần 2 ) 18/11/2013
5 Chương 5 CẦM ĐẾ - Thiện lương đích đại giới ( phần 3 ) 18/11/2013
5 Chương 5 CẦM ĐẾ - Thiện lương đích đại giới ( phần 4 ) 18/11/2013
6 Chương 6 CẦM ĐẾ - Long kỵ binh ( phần 1 ) 18/11/2013
6 Chương 6 CẦM ĐẾ - Long kỵ binh ( phần 2 ) 18/11/2013
6 Chương 6 CẦM ĐẾ - Long kỵ binh ( phần 3 ) 18/11/2013
6 Chương 6 CẦM ĐẾ - Long kỵ binh ( phần 4 ) 18/11/2013
7 Chương 7 CẦM ĐẾ - Mễ lan ma vũ học viện ( phần 1 ) 18/11/2013
7 Chương 7 CẦM ĐẾ - Mễ lan ma vũ học viện ( phần 2 ) 18/11/2013
7 Chương 7 CẦM ĐẾ - Mễ lan ma vũ học viện ( phần 3 ) 18/11/2013
7 Chương 7 CẦM ĐẾ - Mễ lan ma vũ học viện ( phần 4 ) 18/11/2013
8 Chương 8 CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 1 ) 18/11/2013
8 Chương 8 CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 2 ) 18/11/2013
8 Chương 8 CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 3 ) 18/11/2013
8 Chương 8 CẦM ĐẾ - Báo danh phong ba ( phần 4 ) 18/11/2013
9 Chương 9 CẦM ĐẾ - Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 1 ) 18/11/2013
9 Chương 9 CẦM ĐẾ - Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 2 ) 18/11/2013
9 Chương 9 CẦM ĐẾ - Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 3 ) 18/11/2013
9 Chương 9 CẦM ĐẾ - Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 4 ) 18/11/2013
10 Chương 10 CẦM ĐẾ - Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 1 ) 18/11/2013
10 Chương 10 CẦM ĐẾ - Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 2 ) 18/11/2013
10 Chương 10 CẦM ĐẾ - Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 4 ) 18/11/2013
10 Chương 10 CẦM ĐẾ - Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 3 ) 18/11/2013
11 Chương 11 CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước 18/11/2013
11 Chương 11 CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( Phần 2 ) 18/11/2013
11 Chương 11 CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( Phần 3 ) 18/11/2013
11 Chương 11 CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( phần 4 ) 18/11/2013
12 Chương 12 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (P1) 18/11/2013
12 Chương 12 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (P2) 18/11/2013
12 Chương 12 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (P3) 18/11/2013
12 Chương 12 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (P4) 18/11/2013
13 Chương 13 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông Cự Thú (P1) 18/11/2013
13 Chương 13 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông Cự Thú (P2) 18/11/2013
13 Chương 13 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông Cự Thú (P3) 18/11/2013
13 Chương 13 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông Cự Thú (P4) 18/11/2013
14 Chương 14 CẦM ĐẾ - Ước định chi chiến ( phần 1 ) 18/11/2013
14 Chương 14 CẦM ĐẾ - Ước định chi chiến ( phần 2 ) 18/11/2013
14 Chương 14 CẦM ĐẾ - Ước định chi chiến ( phần 3 ) 18/11/2013
14 Chương 14 CẦM ĐẾ - Ước định chi chiến ( phần 4 ) 18/11/2013
15 Chương 15 CẦM ĐẾ - Tấn cấp quyết tái ( phần 1 ) 18/11/2013
15 Chương 15 CẦM ĐẾ - Tấn cấp quyết tái ( phần 2 ) 18/11/2013
15 Chương 15 CẦM ĐẾ - Tấn cấp quyết tái ( phần 3 ) 18/11/2013
15 Chương 15 CẦM ĐẾ - Tấn cấp quyết tái ( phần 4 ) 18/11/2013
16 Chương 16 CẦM ĐẾ - Phiêu lan hiên ( phần 1 ) 18/11/2013
16 Chương 16 CẦM ĐẾ - Phiêu lan hiên ( phần 2 ) 18/11/2013
16 Chương 16 CẦM ĐẾ - Phiêu lan hiên ( phần 3 ) 18/11/2013
16 Chương 16 CẦM ĐẾ - Phiêu lan hiên ( phần 4 ) 18/11/2013
17 Chương 17 CẦM ĐẾ - Tử trúc thần châm ( phần 1 ) 18/11/2013
17 Chương 17 CẦM ĐẾ - Tử trúc thần châm ( phần 2 ) 18/11/2013
17 Chương 17 CẦM ĐẾ - Tử trúc thần châm ( phần 3 ) 18/11/2013
17 Chương 17 CẦM ĐẾ - Tử trúc thần châm ( phần 4 ) 18/11/2013
18 Chương 18 CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 1 ) 18/11/2013
18 Chương 18 CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 2 ) 18/11/2013
18 Chương 18 CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 3 ) 18/11/2013
18 Chương 18 CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 4 ) 18/11/2013
19 Chương 19 CẦM ĐẾ - Lực hãn trọng kỵ binh ( phần 1 ) 18/11/2013
19 Chương 19 CẦM ĐẾ - Lực hãn trọng kỵ binh ( phần 2 ) 18/11/2013
19 Chương 19 CẦM ĐẾ - Lực hãn trọng kỵ binh ( phần 3 ) 18/11/2013
19 Chương 19 CẦM ĐẾ - Lực hãn trọng kỵ binh ( phần 4 ) 18/11/2013
20 Chương 20 CẦM ĐẾ - Triệu hoán Tử ( phần 1 ) 18/11/2013
20 Chương 20 CẦM ĐẾ - Triệu hoán Tử ( phần 2 ) 18/11/2013
20 Chương 20 CẦM ĐẾ - Triệu hoán Tử ( phần 3 ) 18/11/2013
20 Chương 20 CẦM ĐẾ - Triệu hoán Tử ( phần 4 ) 18/11/2013
21 Chương 21 CẦM ĐẾ - Đông Long chi họa tông ( phần 2 ) 18/11/2013
21 Chương 21 CẦM ĐẾ - Đông Long chi họa tông ( phần 3 ) 18/11/2013
21 Chương 21 CẦM ĐẾ - Đông Long chi họa tông ( phần 4 ) 18/11/2013
22 Chương 22 CẦM ĐẾ - Cầm , họa chi chiến ( phần 1 ) 18/11/2013
22 Chương 22 CẦM ĐẾ - Cầm , họa chi chiến ( phần 2 ) 18/11/2013
22 Chương 22 CẦM ĐẾ - Cầm , họa chi chiến ( phần 3 ) 18/11/2013
22 Chương 22 CẦM ĐẾ - Cầm , họa chi chiến ( phần 4 ) 18/11/2013
23 Chương 23 CẦM ĐẾ - Thần khí , vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ( phần 1 ) 18/11/2013
23 Chương 23 CẦM ĐẾ - Thần khí , vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ( phần 2 ) 18/11/2013
23 Chương 23 CẦM ĐẾ - Thần khí , vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ( phần 3 ) 18/11/2013
23 Chương 23 CẦM ĐẾ - Thần khí , vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ( phần 4 ) 18/11/2013
24 Chương 24 CẦM ĐẾ - Cầm trung thần khí ( phần 1 ) 18/11/2013
24 Chương 24 CẦM ĐẾ - Cầm trung thần khí ( phần 2 ) 18/11/2013
24 Chương 24 CẦM ĐẾ - Cầm trung thần khí ( phần 3 ) 18/11/2013
24 Chương 24 CẦM ĐẾ - Cầm trung thần khí ( phần 4 ) 18/11/2013
25 Chương 25 CẦM ĐẾ - Bát giai đích mỹ nữ ( Phần 1 ) 18/11/2013
25 Chương 25 CẦM ĐẾ - Bát giai đích mỹ nữ ( Phần 2 ) 18/11/2013
25 Chương 25 CẦM ĐẾ - Bát giai đích mỹ nữ ( Phần 3 ) 18/11/2013
25 Chương 25 CẦM ĐẾ - Bát giai đích mỹ nữ ( Phần 4 ) 18/11/2013
26 Chương 26 CẦM ĐẾ - Phi bộc lưu tuyền cầm đích uy lực ( Phần 1 ) 18/11/2013
26 Chương 26 CẦM ĐẾ - Phi bộc lưu tuyền cầm đích uy lực ( Phần 2 ) 18/11/2013
26 Chương 26 CẦM ĐẾ - Phi bộc lưu tuyền cầm đích uy lực ( Phần 3 ) 18/11/2013
26 Chương 26 CẦM ĐẾ - A tạp địch á chi chiến ( Phần 3 ) 18/11/2013
26 Chương 26 CẦM ĐẾ - Phi bộc lưu tuyền cầm đích uy lực ( Phần 4 ) 18/11/2013
27 Chương 27 CẦM ĐẾ - Ngân long thích khách đích đản sanh ( Phần 1 ) 18/11/2013
27 Chương 27 CẦM ĐẾ - Ngân long thích khách đích đản sanh ( Phần 2 ) 18/11/2013
27 Chương 27 CẦM ĐẾ - Ngân long thích khách đích đản sanh ( Phần 3 ) 18/11/2013
27 Chương 27 CẦM ĐẾ - Ngân long thích khách đích đản sanh ( Phần 4 ) 18/11/2013
28 Chương 28 CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 1 ) 18/11/2013
28 Chương 28 CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 2 ) 18/11/2013
28 Chương 28 CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 3 ) 18/11/2013
28 Chương 28 CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 4 ) 18/11/2013
29 Chương 29 CẦM ĐẾ - Thú liệp kinh kiến ( Phần 1 ) 18/11/2013
29 Chương 29 CẦM ĐẾ - Thú liệp kinh kiến ( Phần 2 ) 18/11/2013
29 Chương 29 CẦM ĐẾ - Thú liệp kinh kiến ( Phần 3 ) 18/11/2013
29 Chương 29 CẦM ĐẾ - Thú liệp kinh kiến ( Phần 4 ) 18/11/2013
30 Chương 30 CẦM ĐẾ - Sát lục âm nhận ( Phần 1 ) 18/11/2013
30 Chương 30 CẦM ĐẾ - Sát lục âm nhận ( Phần 2 ) 18/11/2013
30 Chương 30 CẦM ĐẾ - Sát lục âm nhận ( Phần 3 ) 18/11/2013
30 Chương 30 CẦM ĐẾ - Sát lục âm nhận ( Phần 4 ) 18/11/2013
31 Chương 31 CẦM ĐẾ - Hoàng kim bỉ mông ( Phần 1 ) 18/11/2013
31 Chương 31 CẦM ĐẾ - Hoàng kim bỉ mông ( Phần 2 ) 18/11/2013
31 Chương 31 CẦM ĐẾ - Hoàng kim bỉ mông ( Phần 3 ) 18/11/2013
32 Chương 32 CẦM ĐẾ - Ngũ cầm quy lai ( Phần 1 ) 18/11/2013
32 Chương 32 CẦM ĐẾ - Ngũ cầm quy lai ( Phần 2 ) 18/11/2013
32 Chương 32 CẦM ĐẾ - Ngũ cầm quy lai ( Phần 3 ) 18/11/2013
33 Chương 33 CẦM ĐẾ - Khô mộc long ngâm ( Phần 1 ) 18/11/2013
33 Chương 33 CẦM ĐẾ - Khô mộc long ngâm ( Phần 2 ) 18/11/2013
33 Chương 33 CẦM ĐẾ - Khô mộc long ngâm ( Phần 3 ) 18/11/2013
34 Chương 34 CẦM ĐẾ - Anh hùng hoàn thị tội nhân ? ( Phần 1 ) 18/11/2013
34 Chương 34 CẦM ĐẾ - Anh hùng hoàn thị tội nhân ? ( Phần 2 ) 18/11/2013
34 Chương 34 CẦM ĐẾ - Anh hùng hoàn thị tội nhân ? ( Phần 3 ) 18/11/2013
35 Chương 35 CẦM ĐẾ - Tô Lạp đích cố sự ( Phần 1 ) 18/11/2013
35 Chương 35 CẦM ĐẾ - Tô Lạp đích cố sự ( phần 2 ) 18/11/2013
35 Chương 35 CẦM ĐẾ - Tô Lạp đích cố sự ( phần 3 ) 18/11/2013
36 Chương 36 CẦM ĐẾ - A tạp địch á chi chiến ( Phần 1 ) 18/11/2013
36 Chương 36 CẦM ĐẾ - A tạp địch á chi chiến ( Phần 2 ) 18/11/2013
37 Chương 37 CẦM ĐẾ - Cầm liệu bỉ mông ( Phần 1 ) 18/11/2013
37 Chương 37 CẦM ĐẾ - Cầm liệu bỉ mông ( Phần 2 ) 18/11/2013
37 Chương 37 CẦM ĐẾ - Cầm liệu bỉ mông ( Phần 3 ) 18/11/2013
38 Chương 38 CẦM ĐẾ - Ổi tiết công chúa 18/11/2013
39 Chương 39 CẦM ĐẾ - Ngân Long thành triệu hoán 18/11/2013
40 Chương 40 CẦM ĐẾ - Ngân Long công chúa 18/11/2013
41 Chương 41 CẦM ĐẾ - Linh hồn y phụ của Ngân Long 18/11/2013
42 Chương 42 CẦM ĐẾ - Quang minh cùng hắc ám cấm chú 18/11/2013
43 Chương 43 CẦM ĐẾ - Cửu châm phong thần ( Phần 1 ) 18/11/2013
43 Chương 43 CẦM ĐẾ - Cửu châm phong thần ( Phần 2 ) 18/11/2013
43 Chương 43 CẦM ĐẾ - Cửu châm phong thần ( phần 3 ) 18/11/2013
44 Chương 44 CẦM ĐẾ - Giáo sư Diệp Âm Trúc. ( Phần 1 ) 18/11/2013
44 Chương 44 CẦM ĐẾ - Giáo sư Diệp Âm Trúc (phần 2) 18/11/2013
44 Chương 44 CẦM ĐẾ - Giáo sư Diệp Âm Trúc (phần 3) 18/11/2013
45 Chương 45 CẦM ĐẾ - Khỏa thân trị liệu (phần 1) 18/11/2013
45 Chương 45 CẦM ĐẾ - Khỏa thân trị liệu (phần 2) 18/11/2013
45 Chương 45 CẦM ĐẾ - Khỏa thân trị liệu (phần 3) 18/11/2013
46 Chương 46 CẦM ĐẾ - “Đạm thanh” đại danh khúc (phần 1) 18/11/2013
46 Chương 46 CẦM ĐẾ - Đạm thanh” đại danh khúc (phần 2) 18/11/2013
47 Chương 47 CẦM ĐẾ - Ngân long thành (phần 1) 18/11/2013
47 Chương 47 CẦM ĐẾ - Ngân long thành (phần 2) 18/11/2013
47 Chương 47 CẦM ĐẾ - Ngân long thành (phần 3) 18/11/2013
48 Chương 48 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Long tộc (phần 1) 18/11/2013
48 Chương 48 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Long tộc (phần 2) 18/11/2013
48 Chương 48 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Long tộc (phần 3) 18/11/2013
49 Chương 49 CẦM ĐẾ - Long vực (phần 1) 18/11/2013
49 Chương 49 CẦM ĐẾ - Long vực (phần 2) 18/11/2013
49 Chương 49 CẦM ĐẾ - Long vực (phần 3) 18/11/2013
50 Chương 50 CẦM ĐẾ - Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi (phần 1) 18/11/2013
50 Chương 50 CẦM ĐẾ - Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi (phần 2) 18/11/2013
50 Chương 50 CẦM ĐẾ - Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi (phần 3) 18/11/2013
51 Chương 51 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Ngân long Diệp Âm Trúc (phần 1) 18/11/2013
51 Chương 51 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Ngân long Diệp Âm Trúc (phần 2) 18/11/2013
51 Chương 51 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Ngân long Diệp Âm Trúc (phần 3) 18/11/2013
52 Chương 52 CẦM ĐẾ - Thần khí Khô Mộc Long Ngâm (phần 1) 18/11/2013
52 Chương 52 CẦM ĐẾ - Thần khí Khô Mộc Long Ngâm (phần 2) 18/11/2013
52 Chương 52 CẦM ĐẾ - Thần khí Khô Mộc Long Ngâm (phần 3) 18/11/2013
53 Chương 53 CẦM ĐẾ - Thần khí tiến hóa Siêu thần khí (phần 1) 18/11/2013
53 Chương 53 CẦM ĐẾ - Thần khí tiến hóa Siêu thần khí (phần 2) 18/11/2013
53 Chương 53 CẦM ĐẾ - Thần khí tiến hóa Siêu thần khí (phần 3) 18/11/2013
54 Chương 54 CẦM ĐẾ - Trở về Mễ Lan (phần 1) 18/11/2013
54 Chương 54 CẦM ĐẾ - Trở về Mễ Lan (phần 2) 18/11/2013
54 Chương 54 CẦM ĐẾ - Trở về Mễ Lan (phần 3) 18/11/2013
55 Chương 55 CẦM ĐẾ - Kim sắc sanh hoạt (phần 1) 18/11/2013
55 Chương 55 CẦM ĐẾ - Kim sắc sanh hoạt (phần 2) 18/11/2013
55 Chương 55 CẦM ĐẾ - Kim sắc sanh hoạt (phần 3) 18/11/2013
56 Chương 56 CẦM ĐẾ - Dung nhan của ta thuộc về ngươi (phần 1) 18/11/2013
56 Chương 56 CẦM ĐẾ - Dung nhan của ta thuộc về ngươi (phần 2) 18/11/2013
56 Chương 56 CẦM ĐẾ - Dung nhan của ta thuộc về ngươi (phần 3) 18/11/2013
57 Chương 57 CẦM ĐẾ - Tử tinh vãng sự dữ tam đại thần thú (phần 1) 18/11/2013
57 Chương 57 CẦM ĐẾ - Tử tinh vãng sự dữ tam đại thần thú (phần 2) 18/11/2013
57 Chương 57 CẦM ĐẾ - Tử tinh vãng sự dữ tam đại thần thú (phần 3) 18/11/2013
58 Chương 58 CẦM ĐẾ - Hợp tấu (phần 1) 18/11/2013
58 Chương 58 CẦM ĐẾ - Hợp tấu (phần 2) 18/11/2013
58 Chương 58 CẦM ĐẾ - Hợp tấu (phần 3) 18/11/2013
59 Chương 59 CẦM ĐẾ - Tương ước ôn tuyền (phần 1) 18/11/2013
59 Chương 59 CẦM ĐẾ - Tương ước ôn tuyền (phần 2) 18/11/2013
59 Chương 59 CẦM ĐẾ - Tương ước ôn tuyền (phần 3) 18/11/2013
60 Chương 60 CẦM ĐẾ - Phụ tử chi chiến (phần 1) 18/11/2013
60 Chương 60 CẦM ĐẾ - Phụ tử chi chiến (phần 2) 18/11/2013
60 Chương 60 CẦM ĐẾ - Phụ tử chi chiến (phần 3) 18/11/2013
61 Chương 61 CẦM ĐẾ - Hỏa Sơn đích nhãn lệ (phần 1) 18/11/2013
61 Chương 61 CẦM ĐẾ - Hỏa Sơn đích nhãn lệ (phần 2) 18/11/2013
61 Chương 61 CẦM ĐẾ - Hỏa Sơn đích nhãn lệ(phần 3) 18/11/2013
62 Chương 62 CẦM ĐẾ - Nhất cường hãn đích tâm tạng (phần 1) 18/11/2013
62 Chương 62 CẦM ĐẾ - Nhất cường hãn đích tâm tạng (phần 2) 18/11/2013
62 Chương 62 CẦM ĐẾ - Nhất cường hãn đích tâm tạng (phần 3) 18/11/2013
63 Chương 63 CẦM ĐẾ - Thất ức đích Tinh linh nữ vương (phần 1) 18/11/2013
63 Chương 63 CẦM ĐẾ - Thất ức đích Tinh linh nữ vương (phần 2) 18/11/2013
63 Chương 63 CẦM ĐẾ - Thất ức đích Tinh linh nữ vương (phần 3) 18/11/2013
64 Chương 64 CẦM ĐẾ - Xích Tinh Hồng Linh (phần 1) 18/11/2013
64 Chương 64 CẦM ĐẾ - Xích Tinh Hồng Linh (phần 2) 18/11/2013
64 Chương 64 CẦM ĐẾ - Xích Tinh Hồng Linh (phần 3) 18/11/2013
65 Chương 65 CẦM ĐẾ - Kim cấm giáp trùng (phần 1) 18/11/2013
65 Chương 65 CẦM ĐẾ - Kim cấm giáp trùng (phần 2) 18/11/2013
65 Chương 65 CẦM ĐẾ - Kim cấm giáp trùng (phần 3) 18/11/2013
66 Chương 66 CẦM ĐẾ - Thiểm, Lôi huyết khế (phần 1) 18/11/2013
66 Chương 66 CẦM ĐẾ - Thiểm, Lôi huyết khế (phần 2) 18/11/2013
66 Chương 66 CẦM ĐẾ - Thiểm, Lôi huyết khế (phần 3) 18/11/2013
67 Chương 67 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (phần 1) 18/11/2013
67 Chương 67 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (phần 2) 18/11/2013
67 Chương 67 CẦM ĐẾ - U Minh Tuyết Phách (phần 3) 18/11/2013
68 Chương 68 CẦM ĐẾ - Đệ cửu ma thú với đệ bát ma thú (phần 1) 18/11/2013
68 Chương 68 CẦM ĐẾ - Đệ cửu ma thú với đệ bát ma thú (phần 2) 18/11/2013
68 Chương 68 CẦM ĐẾ - Đệ cửu ma thú dữ đệ bát ma thú (phần 3) 18/11/2013
69 Chương 69 CẦM ĐẾ - Tuyết long báo chi noãn (phần 1) 18/11/2013
69 Chương 69 CẦM ĐẾ - Tuyết long báo chi noãn (phần 2) 18/11/2013
69 Chương 69 CẦM ĐẾ - Tuyết long báo chi noãn (phần 3) 18/11/2013
70 Chương 70 CẦM ĐẾ - Song tử tuyết long báo đích nhận chủ (phần 1) 18/11/2013
70 Chương 70 CẦM ĐẾ - Song tử tuyết long báo đích nhận chủ (phần 2) 18/11/2013
70 Chương 70 CẦM ĐẾ - Song tử tuyết long báo đích nhận chủ (phần 3) 18/11/2013
71 Chương 71 CẦM ĐẾ - Thần Long huyết thệ (phần 1) 18/11/2013
71 Chương 71 CẦM ĐẾ - Thần Long huyết thệ (phần 2) 18/11/2013
71 Chương 71 CẦM ĐẾ - Thần Long huyết thệ (phần 3) 18/11/2013
72 Chương 72 CẦM ĐẾ - Thần âm quang hoàn (phần 1) 18/11/2013
72 Chương 72 CẦM ĐẾ - Thần âm quang hoàn (phần 2) 18/11/2013
72 Chương 72 CẦM ĐẾ - Thần âm quang hoàn (phần 3) 18/11/2013
73 Chương 73 CẦM ĐẾ - Ám hắc cấm chú chi Sát Thần Mâu(phần 1) 18/11/2013
73 Chương 73 CẦM ĐẾ - Ám hắc cấm chú chi Sát Thần Mâu(phần 2) 18/11/2013
73 Chương 73 CẦM ĐẾ - Ám hắc cấm chú chi Sát Thần Mâu(phần 3) 18/11/2013
74 Chương 74 CẦM ĐẾ - Thi triển công kích bằng ánh sáng chói lòa (phần 1) 18/11/2013
74 Chương 74 CẦM ĐẾ - Thi triển công kích bằng ánh sáng chói lòa (phần 2) 18/11/2013
74 Chương 74 CẦM ĐẾ - Thi triển công kích bằng ánh sáng chói lòa (phần 3) 18/11/2013
75 Chương 75 CẦM ĐẾ - Cầm, Tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện (phần 1) 18/11/2013
75 Chương 75 CẦM ĐẾ - Cầm, Tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện (phần 2) 18/11/2013
75 Chương 75 CẦM ĐẾ - Cầm, Tử nhị đế dung hợp, siêu thần khí hiện (phần 3) 18/11/2013
76 Chương 76 CẦM ĐẾ - Chiến tranh cự thú Kê Lặc (phần 1) 18/11/2013
76 Chương 76 CẦM ĐẾ - Chiến tranh cự thú Kê Lặc (phần 2) 18/11/2013
76 Chương 76 CẦM ĐẾ - Chiến tranh cự thú Kê Lặc (phần 3) 18/11/2013
77 Chương 77 CẦM ĐẾ - Hợp tấu,Hải Dương tiến hóa (phần 1) 18/11/2013
77 Chương 77 CẦM ĐẾ - Hợp tấu,Hải Dương tiến hóa (phần 2) 18/11/2013
77 Chương 77 CẦM ĐẾ - Hợp tấu,Hải Dương tiến hóa (phần 3) 18/11/2013
78 Chương 78 CẦM ĐẾ - Pháo đài Lôi Thần Chùy (phần 1) 18/11/2013
78 Chương 78 CẦM ĐẾ - Pháo đài Lôi Thần Chùy (phần 2) 18/11/2013
78 Chương 78 CẦM ĐẾ - Pháo đài Lôi Thần Chùy (phần 3) 18/11/2013
79 Chương 79 CẦM ĐẾ - Lôi Thần thương hội (phần 1) 18/11/2013
79 Chương 79 CẦM ĐẾ - Lôi Thần thương hội (phần 2) 18/11/2013
79 Chương 79 CẦM ĐẾ - Lôi Thần thương hội (phần 3) 18/11/2013
80 Chương 80 CẦM ĐẾ - Lam Tinh mĩ nữ (thượng) 18/11/2013
80 Chương 80 CẦM ĐẾ - Lam Tinh mĩ nữ (trung) 18/11/2013
80 Chương 80 CẦM ĐẾ - Lam Tinh mĩ nữ (hạ) 18/11/2013
81 Chương 81 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ (thượng) 18/11/2013
81 Chương 81 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ (trung) 18/11/2013
81 Chương 81 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông đệ nhất dũng sĩ (hạ) 18/11/2013
82 Chương 82 CẦM ĐẾ - Đối chiến Lôi Thần Chùy (thượng) 18/11/2013
82 Chương 82 CẦM ĐẾ - Đối chiến Lôi Thần Chùy (trung) 18/11/2013
82 Chương 82 CẦM ĐẾ - Đối chiến Lôi Thần Chùy (hạ) 18/11/2013
83 Chương 83 CẦM ĐẾ - Biến thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (thượng) 18/11/2013
83 Chương 83 CẦM ĐẾ - Biến thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (trung) 18/11/2013
83 Chương 83 CẦM ĐẾ - Biến thân Phượng Hoàng Hắc Bách Hợp (hạ) 18/11/2013
84 Chương 84 CẦM ĐẾ - Bảo thạch trung đích lam tinh linh (thượng) 18/11/2013
84 Chương 84 CẦM ĐẾ - Bảo thạch trung đích lam tinh linh (trung) 18/11/2013
84 Chương 84 CẦM ĐẾ - Bảo thạch trung đích lam tinh linh (hạ) 18/11/2013
85 Chương 85 CẦM ĐẾ - Tinh thần phân tầng hai tay đồng tẩu(thượng) 18/11/2013
85 Chương 85 CẦM ĐẾ - Tinh thần phân tầng hai tay đồng tẩu (trung) 18/11/2013
85 Chương 85 CẦM ĐẾ - Tinh thần phân tầng hai tay đồng tẩu (hạ) 18/11/2013
86 Chương 86 CẦM ĐẾ - Cầm thành, An Nhã (phần 1) 18/11/2013
86 Chương 86 CẦM ĐẾ - Cầm thành An Nhã (phần 2) 18/11/2013
86 Chương 86 CẦM ĐẾ - Cầm thành An Nhã (phần 3) 18/11/2013
87 Chương 87 CẦM ĐẾ - Hợp tác kiến thành (phần 1) 18/11/2013
87 Chương 87 CẦM ĐẾ - Hợp tác kiến thành (phần 2 18/11/2013
87 Chương 87 CẦM ĐẾ - Hợp tác kiến thành (phần 3) 18/11/2013
88 Chương 88 CẦM ĐẾ - Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (phần 1) 18/11/2013
88 Chương 88 CẦM ĐẾ - Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (phần 2) 18/11/2013
88 Chương 88 CẦM ĐẾ - Địa Tinh Thí Nghiệm Thất (phần 3) 18/11/2013
89 Chương 89 CẦM ĐẾ - Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (phần 1) 18/11/2013
89 Chương 89 CẦM ĐẾ - Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (phần 2) 18/11/2013
89 Chương 89 CẦM ĐẾ - Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo (phần 3) 18/11/2013
90 Chương 90 CẦM ĐẾ - Ải Nhân đệ nhất dũng sĩ (p1) 18/11/2013
90 Chương 90 CẦM ĐẾ - Ải Nhân đệ nhất dũng sĩ (p2) 18/11/2013
90 Chương 90 CẦM ĐẾ - Ải Nhân đệ nhất dũng sĩ (p3) 18/11/2013
91 Chương 91 CẦM ĐẾ - Sơn Lĩnh cự nhân (p1) 18/11/2013
91 Chương 91 CẦM ĐẾ - Sơn Lĩnh cự nhân (p2) 18/11/2013
91 Chương 91 CẦM ĐẾ - Sơn Lĩnh cự nhân (p3) 18/11/2013
92 Chương 92 CẦM ĐẾ - Cầm Đế và Ải Nhân Vương (p1) 18/11/2013
92 Chương 92 CẦM ĐẾ - Cầm Đế và Ải Nhân Vương (p2) 18/11/2013
92 Chương 92 CẦM ĐẾ - Cầm đế VS Ải nhân vương – P3 18/11/2013
93 Chương 93 CẦM ĐẾ - Uy chấn Ải Nhân Vương (p1) 18/11/2013
93 Chương 93 CẦM ĐẾ - Uy chấn Ải Nhân Vương (p2) 18/11/2013
93 Chương 93 CẦM ĐẾ - Uy chấn Ải Nhân Vương (p3) 18/11/2013
94 Chương 94 CẦM ĐẾ - Thần khí đấu bảo vật (p1) 18/11/2013
94 Chương 94 CẦM ĐẾ - Thần khí đấu bảo vật (p2) 18/11/2013
94 Chương 94 CẦM ĐẾ - Thần khí đấu bảo vật (p3) 18/11/2013
95 Chương 95 CẦM ĐẾ - Bí mật của Lôi Thần Chùy (p1) 18/11/2013
95 Chương 95 CẦM ĐẾ - Bí mật của Lôi Thần Chùy (p2) 18/11/2013
95 Chương 95 CẦM ĐẾ - Bí mật của Lôi Thần Chùy (p3) 18/11/2013
96 Chương 96 CẦM ĐẾ - Khai chú Ma Đạo Pháo (p1) 18/11/2013
96 Chương 96 CẦM ĐẾ - Khai chú Ma Đạo Pháo (p2) 18/11/2013
96 Chương 96 CẦM ĐẾ - Khai chú Ma Đạo Pháo (p3) 18/11/2013
97 Chương 97 CẦM ĐẾ - Sự báo thù của Hương Loan (p1) 18/11/2013
97 Chương 97 CẦM ĐẾ - Sự báo thù của Hương Loan (p2) 18/11/2013
97 Chương 97 CẦM ĐẾ - Sự báo thù của Hương Loan (p3) 18/11/2013
98 Chương 98 CẦM ĐẾ - Ta là khảo quan (p1) 18/11/2013
98 Chương 98 CẦM ĐẾ - Ta là khảo quan (p2) 18/11/2013
98 Chương 98 CẦM ĐẾ - Ta là khảo quan (p3) 18/11/2013
99 Chương 99 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long bài vị chiến (p1) 18/11/2013
99 Chương 99 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long bài vị chiến (p2) 18/11/2013
99 Chương 99 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long bài vị chiến (p3) 18/11/2013
100 Chương 100 CẦM ĐẾ - Kiến thiết lãnh địa cần nhiều tiền(p1) 18/11/2013
100 Chương 100 CẦM ĐẾ - Kiến thiết lãnh địa cần nhiều tiền(p2) 18/11/2013
100 Chương 100 CẦM ĐẾ - Kiến thiết lãnh địa cần nhiều tiền(p3) 18/11/2013
101 Chương 101 CẦM ĐẾ - Tử La Lan gia tộc thật có tiền (p1) 18/11/2013
101 Chương 101 CẦM ĐẾ - Tử La Lan gia tộc thật có tiền (p2) 18/11/2013
101 Chương 101 CẦM ĐẾ - Tử La Lan gia tộc thật có tiền (p3) 18/11/2013
102 Chương 102 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma thú triệu hoán không mời mà tới (p1) 18/11/2013
102 Chương 102 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma thú triệu hoán không mời mà tới (p2) 18/11/2013
102 Chương 102 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma thú triệu hoán không mời mà tới (p3) 18/11/2013
103 Chương 103 CẦM ĐẾ - Tổng hợp thực lực bại Ngân Long (p1) 18/11/2013
103 Chương 103 CẦM ĐẾ - Tổng hợp thực lực bại Ngân Long (p2) 18/11/2013
103 Chương 103 CẦM ĐẾ - Tổng hợp thực lực bại Ngân Long (p3) 18/11/2013
104 Chương 104 CẦM ĐẾ - Khảo nghiệm của Tây Đa Phu (Thượng) 18/11/2013
104 Chương 104 CẦM ĐẾ - Khảo nghiệm của Tây Đa Phu (Trung) 18/11/2013
104 Chương 104 CẦM ĐẾ - Khảo nghiệm của Tây Đa Phu (hạ) 18/11/2013
105 Chương 105 CẦM ĐẾ - Đông Long hộ pháp , Mai Hoa trưởng lão (thượng ) 18/11/2013
105 Chương 105 CẦM ĐẾ - Đông Long hộ pháp, Mai Hoa trưởng lão (trung ) 18/11/2013
105 Chương 105 CẦM ĐẾ - Đông Long hộ pháp, Mai Hoa trưởng lão (hạ) 18/11/2013
106 Chương 106 CẦM ĐẾ - Đông Long bí pháp thể hồ quán đính (phần 1) 18/11/2013
106 Chương 106 CẦM ĐẾ - Đông Long bí pháp thể hồ quán đính (phần 2) 18/11/2013
106 Chương 106 CẦM ĐẾ - Đông Long bí pháp thể hồ quán đính (phần 3) 18/11/2013
107 Chương 107 CẦM ĐẾ - Hồi môn của Hải Dương (phần 1) 18/11/2013
107 Chương 107 CẦM ĐẾ - Hồi môn của Hải Dương (phần 2) 18/11/2013
107 Chương 107 CẦM ĐẾ - Hồi môn của Hải Dương – 300 tử thần (hạ) 18/11/2013
108 Chương 108 CẦM ĐẾ - Nhiệm vụ bất khả thi (phần 1) 18/11/2013
108 Chương 108 CẦM ĐẾ - Nhiệm vụ bất khả thi (phần 2) 18/11/2013
108 Chương 108 CẦM ĐẾ - Nhiệm vụ bất khả thi (phần 3) 18/11/2013
109 Chương 109 CẦM ĐẾ - Chiến đấu là cách rèn luyện tốt nhất (thượng) 18/11/2013
109 Chương 109 CẦM ĐẾ - Chiến đấu là cách rèn luyện tốt nhất (trung) 18/11/2013
109 Chương 109 CẦM ĐẾ - Chiến đấu là cách rèn luyện tốt nhất (hạ) 18/11/2013
110 Chương 110 CẦM ĐẾ - 500 vs 5000 (phần 1 18/11/2013
110 Chương 110 CẦM ĐẾ - 500 vs 5000 (phần 2) 18/11/2013
110 Chương 110 CẦM ĐẾ - 500 vs 5000 (phần 3) 18/11/2013
111 Chương 111 CẦM ĐẾ - Trận đánh quyết liệt ở hoang nguyên (phần 1) 18/11/2013
111 Chương 111 CẦM ĐẾ - Trận đánh quyết liệt ở hoang nguyên (phần 2) 18/11/2013
111 Chương 111 CẦM ĐẾ - Trận đánh quyết liệt ở hoang nguyên (phần 3) 18/11/2013
112 Chương 112 CẦM ĐẾ - Diệt Thần Nỗ (phần 1) 18/11/2013
112 Chương 112 CẦM ĐẾ - Diệt Thần Nỗ (phần 2) 18/11/2013
112 Chương 112 CẦM ĐẾ - Diệt Thần Nỗ (phần 3) 18/11/2013
113 Chương 113 CẦM ĐẾ - Cực hạn truyền tống (Thượng) 18/11/2013
113 Chương 113 CẦM ĐẾ - Cực hạn truyền tống (Trung) 18/11/2013
113 Chương 113 CẦM ĐẾ - Cực hạn truyền tống (hạ) 18/11/2013
114 Chương 114 CẦM ĐẾ - Ma Pháp Bào Thần Nguyên (thượng) 18/11/2013
114 Chương 114 CẦM ĐẾ - Ma Pháp Bào Thần Nguyên (trung) 18/11/2013
114 Chương 114 CẦM ĐẾ - Ma Pháp Bào Thần Nguyên (hạ) 18/11/2013
115 Chương 115 CẦM ĐẾ - Nguyệt Minh trở về (thượng) 18/11/2013
115 Chương 115 CẦM ĐẾ - Nguyệt Minh trở về (trung) 18/11/2013
115 Chương 115 CẦM ĐẾ - Nguyệt Minh trở về (hạ) 18/11/2013
116 Chương 116 CẦM ĐẾ - Tiền Vãng Pháp Lam (thượng) 18/11/2013
116 Chương 116 CẦM ĐẾ - Tiền Vãng Pháp Lam (trung) 18/11/2013
116 Chương 116 CẦM ĐẾ - Tiền Vãng Pháp Lam (hạ) 18/11/2013
117 Chương 117 CẦM ĐẾ - Thiên nhân hợp nhất (thượng) 18/11/2013
117 Chương 117 CẦM ĐẾ - Thiên nhân hợp nhất (trung) 18/11/2013
117 Chương 117 CẦM ĐẾ - Thiên nhân hợp nhất ( hạ ) 18/11/2013
118 Chương 118 CẦM ĐẾ - Kỵ sĩ phi mã (Thượng) 18/11/2013
118 Chương 118 CẦM ĐẾ - Kỵ sĩ phi mã (Trung) 18/11/2013
118 Chương 118 CẦM ĐẾ - Kỵ sĩ phi mã ( Hạ) 18/11/2013
119 Chương 119 CẦM ĐẾ - Gặp Hắc Phượng Hoàng ( Thượng) 18/11/2013
119 Chương 119 CẦM ĐẾ - Gặp Hắc Phượng Hoàng. ( trung) 18/11/2013
119 Chương 119 CẦM ĐẾ - Gặp Hắc Phượng Hoàng ( hạ) 18/11/2013
120 Chương 120 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong Hộp đen ( thượng) 18/11/2013
120 Chương 120 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong Hộp đen ( trung) 18/11/2013
120 Chương 120 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong Hộp đen (hạ) 18/11/2013
121 Chương 121 CẦM ĐẾ - Cầm,Tử nhị đế cùng tiến hóa(thượng) 18/11/2013
121 Chương 121 CẦM ĐẾ - Cầm,Tử nhị đế cùng tiến hóa(trung) 18/11/2013
121 Chương 121 CẦM ĐẾ - Cầm,Tử nhị đế cùng tiến hóa(hạ) 18/11/2013
122 Chương 122 CẦM ĐẾ - Bảy thánh ma đạo sư (Thượng) 18/11/2013
122 Chương 122 CẦM ĐẾ - Bảy thánh ma đạo sư(trung) 18/11/2013
122 Chương 122 CẦM ĐẾ - Bảy thánh ma đạo sư (hạ) 18/11/2013
123 Chương 123 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến:thủy,tự khúc(thượng) 18/11/2013
123 Chương 123 CẦM ĐẾ - thất quốc thất long chiến:thủy,tự khúc(trung) 18/11/2013
123 Chương 123 CẦM ĐẾ - thất quốc thất long chiến:thủy,tự khúc(hạ) 18/11/2013
124 Chương 124 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến - cắt núi làm lôi đài (phần 1) 18/11/2013
124 Chương 124 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến -cắt núi làm lôi đài (phần 2) 18/11/2013
124 Chương 124 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến -cắt núi làm lôi đài (phần 3) 18/11/2013
125 Chương 125 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến , Ba Lợi bại vong (phần 1) 18/11/2013
125 Chương 125 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến , Ba Lợi bại vong (phần 2) 18/11/2013
125 Chương 125 CẦM ĐẾ - Thất quốc thất long chiến , Ba Lợi bại vong (phần 3) 18/11/2013
126 Chương 126 CẦM ĐẾ - Lam Địch Á Tư trong sa mạc (phần 1) 18/11/2013
126 Chương 126 CẦM ĐẾ - Lam Địch Á Tư trong sa mạc (phần 2) 18/11/2013
126 Chương 126 CẦM ĐẾ - Lam Địch Á Tư trong sa mạc (phần 3) 18/11/2013
127 Chương 127 CẦM ĐẾ - Long quyển phong vi dẫn (phần 1) 18/11/2013
127 Chương 127 CẦM ĐẾ - Long quyển phong vi dẫn (phần 2) 18/11/2013
127 Chương 127 CẦM ĐẾ - Long quyển phong vi dẫn (p3) 18/11/2013
128 Chương 128 CẦM ĐẾ - Thập diện mai phục phá Băng Hùng (phần 1) 18/11/2013
128 Chương 128 CẦM ĐẾ - Thập diện mai phục phá Băng Hùng (phần 2) 18/11/2013
128 Chương 128 CẦM ĐẾ - Thập diện mai phục phá Băng Hùng (phần 3) 18/11/2013
129 Chương 129 CẦM ĐẾ - Tử Vi Cầm Tâm (phần 1) 18/11/2013
129 Chương 129 CẦM ĐẾ - Tử Vi Cầm Tâm (phần 2) 18/11/2013
129 Chương 129 CẦM ĐẾ - Tử Vi Cầm Tâm (phần 3) 18/11/2013
130 Chương 130 CẦM ĐẾ - Huyết Sắc vệ đội mang lại tai ương (phần 1) 18/11/2013
130 Chương 130 CẦM ĐẾ - Huyết Sắc vệ đội mang lại tai ương (phần 2) 18/11/2013
130 Chương 130 CẦM ĐẾ - Huyết Sắc vệ đội mang lại tai ương (phần 3) 18/11/2013
131 Chương 131 CẦM ĐẾ - Hoàn cảnh tối hậu,cự mộc lĩnh vực (phần 1) 18/11/2013
131 Chương 131 CẦM ĐẾ - Hoàn cảnh tối hậu,cự mộc lĩnh vực (phần 2) 18/11/2013
131 Chương 131 CẦM ĐẾ - Hoàn cảnh tối hậu,cự mộc lĩnh vực (phần 3) 18/11/2013
132 Chương 132 CẦM ĐẾ - Cự mộc ma thú 18/11/2013
133 Chương 133 CẦM ĐẾ - Phượng Hoàng đồ (phần 1) 18/11/2013
133 Chương 133 CẦM ĐẾ - Phượng Hoàng đồ (phần 2) 18/11/2013
133 Chương 133 CẦM ĐẾ - Phượng Hoàng đồ (phần 3) 18/11/2013
134 Chương 134 CẦM ĐẾ - Chung cực bài vị chiến (phần 1) 18/11/2013
134 Chương 134 CẦM ĐẾ - Chung cực bài vị chiến (phần 2) 18/11/2013
134 Chương 134 CẦM ĐẾ - Chung cực bài vị chiến (phần 3) 18/11/2013
135 Chương 135 CẦM ĐẾ - Giải thưởng thần khí (phần 1) 18/11/2013
135 Chương 135 CẦM ĐẾ - Giải thưởng thần khí (phần 2) 18/11/2013
135 Chương 135 CẦM ĐẾ - Giải thưởng thần khí (phần 3) 18/11/2013
136 Chương 136 CẦM ĐẾ - Lấy thịt đè người sao? (phần 1) 18/11/2013
136 Chương 136 CẦM ĐẾ - Lấy thịt đè người sao? (phần 2) 18/11/2013
136 Chương 136 CẦM ĐẾ - Lấy thịt đè người sao? (phần 3) 18/11/2013
137 Chương 137 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông biết võ thuật,không ai có thể ngăn cản được! (phần 1) 18/11/2013
137 Chương 137 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông biết võ thuật,không ai có thể ngăn cản được! (phần 2) 18/11/2013
137 Chương 137 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông biết võ thuật,không ai có thể ngăn cản được! (phần 3) 18/11/2013
138 Chương 138 CẦM ĐẾ - Nửa đường giết Trình Giảo Kim (phần 1) 18/11/2013
138 Chương 138 CẦM ĐẾ - Nửa đường giết Trình Giảo Kim (phần 2) 18/11/2013
138 Chương 138 CẦM ĐẾ - Nửa đường giết Trình Giảo Kim (phần 3) 18/11/2013
139 Chương 139 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong hộp đen (phần 2) 18/11/2013
139 Chương 139 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong hộp đen (phần 3) 18/11/2013
140 Chương 140 CẦM ĐẾ - Hắc Bạch vu hồn (phần 1) 18/11/2013
140 Chương 140 CẦM ĐẾ - Linh hồn trong hộp đen (phần 2) 18/11/2013
140 Chương 140 CẦM ĐẾ - Hắc Bạch vu hồn (phần 3) 18/11/2013
140 Chương 140 CẦM ĐẾ - Hắc Bạch vu hồn (phần 4) 18/11/2013
141 Chương 141 CẦM ĐẾ - Nỗi bi thương của Hắc Phượng Hoàng (phần 1) 18/11/2013
141 Chương 141 CẦM ĐẾ - Nỗi bi thương của Hắc Phượng Hoàng (phần 2) 18/11/2013
141 Chương 141 CẦM ĐẾ - Nỗi bi thương của Hắc Phượng Hoàng (phần 3) 18/11/2013
142 Chương 142 CẦM ĐẾ - Pháp Lam mật lệnh (phần1) 18/11/2013
142 Chương 142 CẦM ĐẾ - Pháp Lam mật lệnh (phần2) 18/11/2013
142 Chương 142 CẦM ĐẾ - Pháp Lam mật lệnh (phần3) 18/11/2013
143 Chương 143 CẦM ĐẾ - Đông Long lập quốc (phần1) 18/11/2013
143 Chương 143 CẦM ĐẾ - Đông Long lập quốc (phần2) 18/11/2013
143 Chương 143 CẦM ĐẾ - Đông Long lập quốc (phần3) 18/11/2013
144 Chương 144 CẦM ĐẾ - Thân kiêm nhị tông (phần 1) 18/11/2013
144 Chương 144 CẦM ĐẾ - Thân kiêm nhị tông (phần 2) 18/11/2013
144 Chương 144 CẦM ĐẾ - Thân kiêm nhị tông (phần 3) 18/11/2013
145 Chương 145 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma đạo pháo tối hậu chú tạo(phần 1) 18/11/2013
145 Chương 145 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma đạo pháo tối hậu chú tạo (phần 2) 18/11/2013
145 Chương 145 CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma đạo pháo tối hậu chú tạo(phần 3) 18/11/2013
146 Chương 146 CẦM ĐẾ - Tịch diệt chi pháo (phần1) 18/11/2013
146 Chương 146 CẦM ĐẾ - Tịch diệt chi pháo (phần2) 18/11/2013
146 Chương 146 CẦM ĐẾ - Tịch diệt chi pháo (phần3) 19/11/2013
147 Chương 147 CẦM ĐẾ - 10 trận quyết thắng (phần 1) 19/11/2013
147 Chương 147 CẦM ĐẾ - 10 trận quyết thắng (phần 2) 19/11/2013
147 Chương 147 CẦM ĐẾ - 10 trận quyết thắng (phần 3) 19/11/2013
148 Chương 148 CẦM ĐẾ - Vạn Mai triều tông – Nhất tiễn Hàn Mai (phần 1) 19/11/2013
148 Chương 148 CẦM ĐẾ - Vạn mai triêu tông - Nhất tiễn hàn mai (phần2) 19/11/2013
148 Chương 148 CẦM ĐẾ - Vạn mai triêu tông - Nhất tiễn hàn mai (phần3) 19/11/2013
149 Chương 149 CẦM ĐẾ - Hai đại thần thú xuất chiến (phần1) 19/11/2013
149 Chương 149 CẦM ĐẾ - Hai đại thần thú xuất chiến (phần2) 19/11/2013
149 Chương 149 CẦM ĐẾ - Hai đại thần thú xuất chiến (phần3) 19/11/2013
150 Chương 150 CẦM ĐẾ - Đột biến , Mễ Lan đại quân đến (phần 1) 19/11/2013
150 Chương 150 CẦM ĐẾ - Đột biến , Mễ Lan đại quân đến (phần 2) 19/11/2013
150 Chương 150 CẦM ĐẾ - Đột biến , Mễ Lan đại quân đến (phần 3) 19/11/2013
151 Chương 151 CẦM ĐẾ - Khuynh thành chi chiến-Lục đạo chi quyết(phần 1) 19/11/2013
151 Chương 151 CẦM ĐẾ - Khuynh thành chi chiến-Lục đạo chi quyết(phần 2) 19/11/2013
151 Chương 151 CẦM ĐẾ - Khuynh thành chi chiến-Lục đạo chi quyết(phần 3) 19/11/2013
152 Chương 152 CẦM ĐẾ - Lục đạo lục chiến (phần 1) 19/11/2013
152 Chương 152 CẦM ĐẾ - Lục đạo lục chiến (phần 2) 19/11/2013
152 Chương 152 CẦM ĐẾ - Lục đạo lục chiến (phần 3) 19/11/2013
153 Chương 153 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhất chiến 19/11/2013
153 Chương 153 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhất chiến 19/11/2013
153 Chương 153 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhất chiến 19/11/2013
154 Chương 154 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhị chiến 19/11/2013
154 Chương 154 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhị chiến 19/11/2013
154 Chương 154 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhị chiến 19/11/2013
155 Chương 155 CẦM ĐẾ - Đoàn chiến chi thực lực các hiện (phần1) 19/11/2013
155 Chương 155 CẦM ĐẾ - Đoàn chiến chi thực lực các hiện (phần2) 19/11/2013
155 Chương 155 CẦM ĐẾ - Đoàn chiến chi thực lực các hiện (phần3) 19/11/2013
156 Chương 156 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ tam chiến 19/11/2013
156 Chương 156 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ tam chiến 19/11/2013
156 Chương 156 CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ tam chiến 19/11/2013
157 Chương 157 CẦM ĐẾ - Bỉ mông biết võ thuật, ai có thể chống nổi (phần1) 19/11/2013
157 Chương 157 CẦM ĐẾ - Bỉ mông biết võ thuật, ai có thể chống nổi (phần2) 19/11/2013
157 Chương 157 CẦM ĐẾ - Bỉ Mông biết võ thuật , ai có thể chống nổi (phần 3) 19/11/2013
158 Chương 158 CẦM ĐẾ - Đối thủ tổng hợp chiến là bà? (phần 1) 19/11/2013
158 Chương 158 CẦM ĐẾ - Tổng hợp chiến,đối thủ là bà ? (phần 2) 19/11/2013
158 Chương 158 CẦM ĐẾ - Tổng hợp chiến,đối thủ là bà ? (phần 3) 19/11/2013
159 Chương 159 CẦM ĐẾ - Tự oanh Lôi Thần Chi Chuy (phần1) 19/11/2013
159 Chương 159 CẦM ĐẾ - Tự oanh Lôi Thần Chi Chuy (phần2) 19/11/2013
159 Chương 159 CẦM ĐẾ - Tự oanh Lôi Thần Chi Chuy (phần3) 19/11/2013
160 Chương 160 CẦM ĐẾ - Cấm chú chân chính dung hợp bảy loại thuộc tính, ta không phải doạ ngươi (phần1) 19/11/2013
160 Chương 160 CẦM ĐẾ - Cấm chú chân chính dung hợp bảy loại thuộc tính, ta không phải doạ ngươi (phần2) 19/11/2013
160 Chương 160 CẦM ĐẾ - Cấm chú chân chính dung hợp bảy loại thuộc tính, ta không phải doạ ngươi (phần3) 19/11/2013
161 Chương 161 CẦM ĐẾ - Ta đã chờ đợi thời gian quá dài. (phần1) 19/11/2013
161 Chương 161 CẦM ĐẾ - Ta đã chờ đợi thời gian quá dài. (phần2) 19/11/2013
161 Chương 161 CẦM ĐẾ - Ta đã chờ đợi thời gian quá dài. (phần3) 19/11/2013
162 Chương 162 CẦM ĐẾ - Sáu điều kiện (Phần 1) 19/11/2013
162 Chương 162 CẦM ĐẾ - Sáu điều kiện (Phần 2) 19/11/2013
162 Chương 162 CẦM ĐẾ - Sáu điều kiện (phần 3) 19/11/2013
163 Chương 163 CẦM ĐẾ - Pháp Lam giám sát quan (phần1) 19/11/2013
163 Chương 163 CẦM ĐẾ - Pháp Lam giám sát quan (phần2) 19/11/2013
163 Chương 163 CẦM ĐẾ - Pháp Lam giám sát quan (phần3) 19/11/2013
164 Chương 164 CẦM ĐẾ - Cầm Thành hội nghị (phần1) 19/11/2013
164 Chương 164 CẦM ĐẾ - Cầm Thành hội nghị (phần2) 19/11/2013
164 Chương 164 CẦM ĐẾ - Cầm Thành hội nghị (phần 3) 19/11/2013
165 Chương 165 CẦM ĐẾ - Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù (phần1) 19/11/2013
165 Chương 165 CẦM ĐẾ - Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù (phần2) 19/11/2013
165 Chương 165 CẦM ĐẾ - Đức Lỗ Y cường đại mà đặc thù (phần3) 19/11/2013
166 Chương 166 CẦM ĐẾ - Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé (phần1) 19/11/2013
166 Chương 166 CẦM ĐẾ - Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé (phần2) 19/11/2013
166 Chương 166 CẦM ĐẾ - Tô Lạp, làm mối cho ta và sư tỷ ngươi nhé (phần3) 19/11/2013
167 Chương 167 CẦM ĐẾ - Cầm Thương (phần1) 19/11/2013
167 Chương 167 CẦM ĐẾ - Cầm Thương (phần2) 19/11/2013
167 Chương 167 CẦM ĐẾ - Cầm Thương (phần3) 19/11/2013
168 Chương 168 CẦM ĐẾ - Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (phần1) 19/11/2013
168 Chương 168 CẦM ĐẾ - Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (phần2) 19/11/2013
168 Chương 168 CẦM ĐẾ - Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (phần3) 19/11/2013
169 Chương 169 CẦM ĐẾ - Lễ vật cho tử thần (phần1) 19/11/2013
169 Chương 169 CẦM ĐẾ - Lễ vật cho tử thần (phần2) 19/11/2013
169 Chương 169 CẦM ĐẾ - Lễ vật cho tử thần (phần3) 19/11/2013
170 Chương 170 CẦM ĐẾ - Tử thần long lang kị binh (phần1) 19/11/2013
170 Chương 170 CẦM ĐẾ - Tử thần long lang kị binh (phần2) 19/11/2013
170 Chương 170 CẦM ĐẾ - Tử thần long lang kị binh (phần3) 19/11/2013
171 Chương 171 CẦM ĐẾ - Cầm Thành, chiến tranh đích vị trí sổ (phần1) 19/11/2013
171 Chương 171 CẦM ĐẾ - Cầm Thành, chiến tranh đích vị trí sổ (phần2) 19/11/2013
171 Chương 171 CẦM ĐẾ - Cầm Thành, chiến tranh đích vị trí sổ (phần3) 19/11/2013
172 Chương 172 CẦM ĐẾ - Chiến tranh bắt đầu từ ăn (phần1) 19/11/2013
172 Chương 172 CẦM ĐẾ - Chiến tranh bắt đầu từ ăn (phần2) 19/11/2013
172 Chương 172 CẦM ĐẾ - Chiến tranh bắt đầu từ ăn (phần3) 19/11/2013
173 Chương 173 CẦM ĐẾ - Vô thành bất phá, chiến tranh cự thú (phần1) 19/11/2013
173 Chương 173 CẦM ĐẾ - Vô thành bất phá, chiến tranh cự thú (phần2) 19/11/2013
173 Chương 173 CẦM ĐẾ - Vô thành bất phá, chiến tranh cự thú (phần3) 19/11/2013
174 Chương 174 CẦM ĐẾ - Không Trung Tình Báo Phong Tỏa Tuyến (Phần 1) 19/11/2013
174 Chương 174 CẦM ĐẾ - Không Trung Tình Báo Phong Tỏa Tuyến (Phần 2) 19/11/2013
175 Chương 175 CẦM ĐẾ - Tiếp Chưởng Tư-phúc-nhĩ-đặc (Phần 1) 19/11/2013
175 Chương 175 CẦM ĐẾ - Tiếp Chưởng Tư-phúc-nhĩ-đặc (Phần 2) 19/11/2013
176 Chương 176 CẦM ĐẾ - Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đội (Phần 1) 19/11/2013
176 Chương 176 CẦM ĐẾ - Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đội (Phần 2) 19/11/2013
177 Chương 177 CẦM ĐẾ - Xuy Phong Gia Tiễn Đạp (Phần 1) 19/11/2013
177 Chương 177 CẦM ĐẾ - Xuy Phong Gia Tiễn Đạp (Phần 2) 19/11/2013
178 Chương 178 CẦM ĐẾ - Sơn Lĩnh Cự Nhân Phiên Thiên Thúc Địa (Phần 1) 19/11/2013
178 Chương 178 CẦM ĐẾ - Sơn Lĩnh Cự Nhân Phiên Thiên Thúc Địa (Phần 2) 19/11/2013
179 Chương 179 CẦM ĐẾ - Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 1) 19/11/2013
179 Chương 179 CẦM ĐẾ - Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 2) 19/11/2013
180 Chương 180 CẦM ĐẾ - Tử Tinh Áo Nghĩa (Phần 1) 19/11/2013
180 Chương 180 CẦM ĐẾ - Tử Tinh Áo Nghĩa (Phần 2) 19/11/2013
181 Chương 181 CẦM ĐẾ - Bích Ngọc chi độc (Phần 1) 19/11/2013
181 Chương 181 CẦM ĐẾ - Bích ngọc chi độc (Phần 2) 19/11/2013
181 Chương 181 CẦM ĐẾ - Bích ngọc chi độc (Phần 3) 19/11/2013
182 Chương 182 CẦM ĐẾ - Hư vô chi nhận (Phần 1) 19/11/2013
182 Chương 182 CẦM ĐẾ - Hư vô chi nhận (Phần 2) 19/11/2013
182 Chương 182 CẦM ĐẾ - Hư vô chi nhận (Phần 3) 19/11/2013
183 Chương 183 CẦM ĐẾ - Tô Lạp biến thành Hắc Phượng Hoàng (phần1) 19/11/2013
183 Chương 183 CẦM ĐẾ - Tô Lạp biến thành Hắc Phượng Hoàng (phần2) 19/11/2013
183 Chương 183 CẦM ĐẾ - Tô Lạp biến thành Hắc Phượng Hoàng (phần3) 19/11/2013
184 Chương 184 CẦM ĐẾ - Hắc Phượng Hoàng hồng hoàn (phần 1) 19/11/2013
184 Chương 184 CẦM ĐẾ - Hắc Phượng Hoàng hồng hoàn (phần 2) 19/11/2013
184 Chương 184 CẦM ĐẾ - Hắc Phượng Hoàng hồng hoàn (phần 3) 19/11/2013
185 Chương 185 CẦM ĐẾ - Phong bạo chi chùy (phần 1) 19/11/2013
185 Chương 185 CẦM ĐẾ - Phong bạo chi chùy (phần 2) 19/11/2013
185 Chương 185 CẦM ĐẾ - Phong bạo chi chùy (phần 3) 19/11/2013
186 Chương 186 CẦM ĐẾ - Xin hãy quên ta, tình nhân hỡi (phần 1) 19/11/2013
186 Chương 186 CẦM ĐẾ - Xin hãy quên ta, tình nhân hỡi (phần 2) 19/11/2013
186 Chương 186 CẦM ĐẾ - Xin hãy quên ta, tình nhân hỡi (phần 3) 19/11/2013
187 Chương 187 CẦM ĐẾ - Hội sư (Phần 1) 19/11/2013
187 Chương 187 CẦM ĐẾ - Hội sư (Phần 2) 19/11/2013
187 Chương 187 CẦM ĐẾ - Hội sư (Phần 3) 19/11/2013
188 Chương 188 CẦM ĐẾ - Đối Phật La đích kế hoạch (Phần 1) 19/11/2013
188 Chương 188 CẦM ĐẾ - Đối Phật La đích kế hoạch (Phần 2) 19/11/2013
188 Chương 188 CẦM ĐẾ - Đối Phật La đích kế hoạch (Phần 3) 19/11/2013
189 Chương 189 CẦM ĐẾ - Thoát quang y phục đích - xử nữ Tây Phi (Phần 1) 19/11/2013
189 Chương 189 CẦM ĐẾ - Thoát quang y phục đích - xử nữ Tây Phi (Phần 2) 19/11/2013
189 Chương 189 CẦM ĐẾ - Thoát quang y phục đích - Xử nữ Tây Phi (Phần 3) 19/11/2013
190 Chương 190 CẦM ĐẾ - Ngươi không có quyền thương lượng (phần1) 19/11/2013
190 Chương 190 CẦM ĐẾ - Ngươi không có quyền thương lượng (phần2) 19/11/2013
190 Chương 190 CẦM ĐẾ - Ngươi không có quyền thương lượng (phần3) 19/11/2013
191 Chương 191 CẦM ĐẾ - Phật La trương khai đích vô hình chi võng (phần1) 19/11/2013
191 Chương 191 CẦM ĐẾ - Phật La trương khai đích vô hình chi võng (phần2) 19/11/2013
191 Chương 191 CẦM ĐẾ - Phật La trương khai đích vô hình chi võng (phần3) 19/11/2013
192 Chương 192 CẦM ĐẾ - Thu liễm tài phú (phần 1) 19/11/2013
192 Chương 192 CẦM ĐẾ - Thu liễm tài phú (phần 2) 19/11/2013
192 Chương 192 CẦM ĐẾ - Thu liễm tài phú (phần 3) 19/11/2013
193 Chương 193 CẦM ĐẾ - Chui đầu vào lưới (phần 1) 19/11/2013
193 Chương 193 CẦM ĐẾ - Chui đầu vào lưới (phần 2) 19/11/2013
193 Chương 193 CẦM ĐẾ - Chui đầu vào lưới (phần 3) 19/11/2013
194 Chương 194 CẦM ĐẾ - Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (phần 1) 19/11/2013
194 Chương 194 CẦM ĐẾ - Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (phần 2) 19/11/2013
194 Chương 194 CẦM ĐẾ - Thiên Thao Bạo Diệt Sát, Thương Hải Lão Long Ngâm (phần 3) 19/11/2013
195 Chương 195 CẦM ĐẾ - Tối chung áo nghĩa của chiến tranh cự thú (phần1) 19/11/2013
195 Chương 195 CẦM ĐẾ - Tối chung áo nghĩa của chiến tranh cự thú (phần2) 19/11/2013
195 Chương 195 CẦM ĐẾ - Tối chung áo nghĩa của chiến tranh cự thú (phần3) 19/11/2013
196 Chương 196 CẦM ĐẾ - Cơn giận dữ của Cầm Đế (thượng) 19/11/2013
196 Chương 196 CẦM ĐẾ - Cơn thịnh nộ của Cầm Đế (trung) 19/11/2013
196 Chương 196 CẦM ĐẾ - Cơn thịnh nộ của Cầm Đế (hạ) 19/11/2013
197 Chương 197 CẦM ĐẾ - Quần thể trị liệu (Phần 1) 19/11/2013
197 Chương 197 CẦM ĐẾ - Quần thể trị liệu (Phần 2) 19/11/2013
197 Chương 197 CẦM ĐẾ - Quần thể trị liệu (Phần 3) 19/11/2013
198 Chương 198 CẦM ĐẾ - Đại phá địch quân (Phần 1) 19/11/2013
198 Chương 198 CẦM ĐẾ - Đại phá địch quân (Phần 2) 19/11/2013
198 Chương 198 CẦM ĐẾ - Đại phá địch quân (Phần 3) 19/11/2013
199 Chương 199 CẦM ĐẾ - Trở về Cầm Thành (phần1) 19/11/2013
199 Chương 199 CẦM ĐẾ - Trở về Cầm Thành (phần2) 19/11/2013
199 Chương 199 CẦM ĐẾ - Trở về Cầm Thành (phần3) 19/11/2013
200 Chương 200 CẦM ĐẾ - Toàn phương vị khống chế giám sát hệ thống (phần 1) 19/11/2013
200 Chương 200 CẦM ĐẾ - Toàn phương vị khống chế giám sát hệ thống (phần 2) 19/11/2013
200 Chương 200 CẦM ĐẾ - Toàn phương vị khống chế giám sát hệ thống (phần 3) 19/11/2013
201 Chương 201 CẦM ĐẾ - Đông Long chi họa tông ( phần 1 ) 19/11/2013
201 Chương 201 CẦM ĐẾ - Hiện trạng Cầm Thành (phần1) 19/11/2013
201 Chương 201 CẦM ĐẾ - Hiện trạng Cầm Thành (phần2) 19/11/2013
201 Chương 201 CẦM ĐẾ - Hiện trạng Cầm Thành (phần3) 19/11/2013
202 Chương 202 CẦM ĐẾ - Tại ta không thể thỏa mãn được hắn (phần1) 19/11/2013
202 Chương 202 CẦM ĐẾ - Tại ta không thể thỏa mãn được hắn (phần 2) 19/11/2013
202 Chương 202 CẦM ĐẾ - Tại ta không thể thỏa mãn được hắn (phần 3) 19/11/2013
203 Chương 203 CẦM ĐẾ - ChVong linh ma pháp (phần1) 19/11/2013
203 Chương 203 CẦM ĐẾ - Vong linh ma pháp (phần2) 19/11/2013
203 Chương 203 CẦM ĐẾ - Vong linh ma pháp (phần3) 19/11/2013
204 Chương 204 CẦM ĐẾ - Cường đại đích vong linh pháp sư (phần 1) 19/11/2013
204 Chương 204 CẦM ĐẾ - Cường đại đích vong linh pháp sư (phần 2) 19/11/2013
204 Chương 204 CẦM ĐẾ - Cường đại đích vong linh pháp sư (phần 3) 19/11/2013
205 Chương 205 CẦM ĐẾ - Linh hồn chi chiến - Thần thánh cự long (phần1) 19/11/2013
205 Chương 205 CẦM ĐẾ - Linh hồn chi chiến - Thần thánh cự long (phần 2) 19/11/2013
205 Chương 205 CẦM ĐẾ - Linh hồn chi chiến - Thần thánh cự long (phần 3) 19/11/2013
206 Chương 206 CẦM ĐẾ - Tin tức từ Ni Na (phần 1) 19/11/2013
206 Chương 206 CẦM ĐẾ - Tin tức từ Ni Na (phần 2) 19/11/2013
206 Chương 206 CẦM ĐẾ - Tin tức từ Ny Na (phần 3) 19/11/2013
207 Chương 207 CẦM ĐẾ - Tô Lạp – Ta tới đây (phần1) 19/11/2013
207 Chương 207 CẦM ĐẾ - Tô Lạp – Ta tới đây (phần2) 19/11/2013
207 Chương 207 CẦM ĐẾ - Tô Lạp – Ta tới đây (phần3) 19/11/2013
208 Chương 208 CẦM ĐẾ - Tái kiến quang minh thánh nữ (phần1) 19/11/2013
208 Chương 208 CẦM ĐẾ - Tái kiến quang minh thánh nữ (phần2) 19/11/2013
208 Chương 208 CẦM ĐẾ - Tái kiến quang minh thánh nữ (phần3) 19/11/2013
209 Chương 209 CẦM ĐẾ - Văn vũ đại bỉ sơ thí (phần1) 19/11/2013
209 Chương 209 CẦM ĐẾ - Văn vũ đại bỉ sơ thí (phần2) 19/11/2013
209 Chương 209 CẦM ĐẾ - Văn vũ đại bỉ sơ thí (phần3) 19/11/2013
210 Chương 210 CẦM ĐẾ - Đáp án hoàn mỹ của hội thi văn (phần1) 19/11/2013
210 Chương 210 CẦM ĐẾ - Đáp án hoàn mỹ của hội thi văn (phần2) 19/11/2013
210 Chương 210 CẦM ĐẾ - Đáp án hoàn mỹ của hội thi văn (phần3) 19/11/2013
211 Chương 211 CẦM ĐẾ - Vũ bỉ phục thí, không gian pháp trận (phần1) 19/11/2013
211 Chương 211 CẦM ĐẾ - Vũ bỉ phục thí, không gian pháp trận (phần2) 19/11/2013
211 Chương 211 CẦM ĐẾ - Vũ bỉ phục thí, không gian pháp trận (phần3) 19/11/2013
212 Chương 212 CẦM ĐẾ - Linh hồn uy áp - Đại dự ngôn thuật (phần1) 19/11/2013
212 Chương 212 CẦM ĐẾ - Linh hồn uy áp - Đại dự ngôn thuật (phần2) 19/11/2013
212 Chương 212 CẦM ĐẾ - Linh hồn uy áp - Đại dự ngôn thuật (phần3) 19/11/2013
213 Chương 213 CẦM ĐẾ - Tân cấp quyết tái (phần1) 19/11/2013
213 Chương 213 CẦM ĐẾ - Tân cấp quyết tái (phần2) 19/11/2013
213 Chương 213 CẦM ĐẾ - Tân cấp quyết tái (phần3) 19/11/2013
214 Chương 214 CẦM ĐẾ - Binh kì thôi diễn (phần1) 19/11/2013
214 Chương 214 CẦM ĐẾ - Binh kì thôi diễn (phần2) 19/11/2013
214 Chương 214 CẦM ĐẾ - Binh kì thôi diễn (phần3) 19/11/2013
215 Chương 215 CẦM ĐẾ - Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (phần1) 19/11/2013
215 Chương 215 CẦM ĐẾ - Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (phần2) 19/11/2013
215 Chương 215 CẦM ĐẾ - Vong Linh Ma Pháp - Vạn Hồn Hồi Xuân (phần3) 19/11/2013
216 Chương 216 CẦM ĐẾ - Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (phần1) 19/11/2013
216 Chương 216 CẦM ĐẾ - Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (phần2) 19/11/2013
216 Chương 216 CẦM ĐẾ - Thuỷ Yêu Na Già - Tổ Hợp Cấm Chú (phần3) 19/11/2013
217 Chương 217 CẦM ĐẾ - Tô Lạp - Quy khứ (phần1) 19/11/2013
217 Chương 217 CẦM ĐẾ - Tô Lạp - Quy khứ (phần2) 19/11/2013
217 Chương 217 CẦM ĐẾ - Tô Lạp - Quy khứ (phần3) 19/11/2013
218 Chương 218 CẦM ĐẾ - Tam bảng đệ nhất (phần1) 19/11/2013
218 Chương 218 CẦM ĐẾ - Tam bảng đệ nhất (phần2) 19/11/2013
218 Chương 218 CẦM ĐẾ - Tam bảng đệ nhất (phần3) 19/11/2013
219 Chương 219 CẦM ĐẾ - Tô Lạp,nàng còn nhớ không?(phần 1) 19/11/2013
219 Chương 219 CẦM ĐẾ - Tô Lạp,nàng còn nhớ không?(phần 2) 19/11/2013
219 Chương 219 CẦM ĐẾ - Tô Lạp,nàng còn nhớ không?(phần 3) 19/11/2013
220 Chương 220 CẦM ĐẾ - Ám tháp tháp chủ hàng lâm (phần 1) 19/11/2013
220 Chương 220 CẦM ĐẾ - Ám tháp tháp chủ hàng lâm (phần 2) 19/11/2013
220 Chương 220 CẦM ĐẾ - Ám tháp tháp chủ hàng lâm (phần 3) 19/11/2013
221 Chương 221 CẦM ĐẾ - Chiến,Ám tháp tháp chủ (phần 1) 19/11/2013
221 Chương 221 CẦM ĐẾ - Chiến,Ám tháp tháp chủ (phần 2) 19/11/2013
221 Chương 221 CẦM ĐẾ - Chiến,Ám tháp tháp chủ (phần 3) 19/11/2013
222 Chương 222 CẦM ĐẾ - Kim Giáp Cấm Trùng – Phá kiển thành điệp (phần 1) 19/11/2013
222 Chương 222 CẦM ĐẾ - Kim Giáp Cấm Trùng – Phá kiển thành điệp (phần 2) 19/11/2013
222 Chương 222 CẦM ĐẾ - Kim Giáp Cấm Trùng – Phá kiển thành điệp (phần 3) 19/11/2013
223 Chương 223 CẦM ĐẾ - Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp (phần 1) 19/11/2013
223 Chương 223 CẦM ĐẾ - Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp (phần 2) 19/11/2013
223 Chương 223 CẦM ĐẾ - Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp (phần 3) 19/11/2013
224 Chương 224 CẦM ĐẾ - Tam đại siêu thần khí bí mật (phần 1) 19/11/2013
224 Chương 224 CẦM ĐẾ - Tam đại siêu thần khí bí mật (phần 2) 19/11/2013
224 Chương 224 CẦM ĐẾ - Tam đại siêu thần khí bí mật (phần 3) 19/11/2013
225 Chương 225 CẦM ĐẾ - Ngân Long công chúa cảnh cáo (phần 1) 19/11/2013
225 Chương 225 CẦM ĐẾ - Ngân Long công chúa cảnh cáo (phần 2) 19/11/2013
225 Chương 225 CẦM ĐẾ - Ngân Long công chúa cảnh cáo (phần 3) 19/11/2013
226 Chương 226 CẦM ĐẾ - Mất vị giác cũng không phải chuyện xấu (phần 1) 19/11/2013
226 Chương 226 CẦM ĐẾ - Mất vị giác cũng không phải chuyện xấu (phần 2) 19/11/2013
226 Chương 226 CẦM ĐẾ - Mất vị giác cũng không phải chuyện xấu (phần 3) 19/11/2013
227 Chương 227 CẦM ĐẾ - Khoản khoản đông nam vọng , nhất khúc phượng cầu. (phần 1) 19/11/2013
227 Chương 227 CẦM ĐẾ - Khoản khoản đông nam vọng , nhất khúc phượng cầu. (phần 2) 19/11/2013
227 Chương 227 CẦM ĐẾ - Khoản khoản đông nam vọng , nhất khúc phượng cầu. (phần 3) 19/11/2013
228 Chương 228 CẦM ĐẾ - Tiến hành kết hôn (phần 1) 19/11/2013
228 Chương 228 CẦM ĐẾ - Tiến hành kết hôn (phần 2) 19/11/2013
228 Chương 228 CẦM ĐẾ - Tiến hành kết hôn (phần 3) 19/11/2013
229 Chương 229 CẦM ĐẾ - Nữ hoàng pháo đài (phần 1) 19/11/2013
229 Chương 229 CẦM ĐẾ - Nữ hoàng pháo đài (phần 2) 19/11/2013
229 Chương 229 CẦM ĐẾ - Nữ hoàng pháo đài (phần 3) 19/11/2013
230 Chương 230 CẦM ĐẾ - Trớ chú của Thần chi thán tức (phần 1) 19/11/2013
230 Chương 230 CẦM ĐẾ - Trớ chú của Thần chi thán tức (phần 2) 19/11/2013
230 Chương 230 CẦM ĐẾ - Trớ chú của Thần chi thán tức (phần 3) 19/11/2013
231 Chương 231 CẦM ĐẾ - Tài Quyết thần lực cùng tinh thần kích quang trảm(phần 1) 19/11/2013
231 Chương 231 CẦM ĐẾ - Tài Quyết thần lực cùng tinh thần kích quang trảm (phần 2) 19/11/2013
231 Chương 231 CẦM ĐẾ - Tài Quyết thần lực cùng tinh thần kích quang trảm (phần 3) 19/11/2013
232 Chương 232 CẦM ĐẾ - Cầm Đế 12 nhạc phường – Quần thể trị liệu (phần 1) 19/11/2013
232 Chương 232 CẦM ĐẾ - Cầm Đế 12 nhạc phường – Quần thể trị liệu (phần 2) 19/11/2013
232 Chương 232 CẦM ĐẾ - Cầm Đế 12 nhạc phường – Quần thể trị liệu (phần 3) 19/11/2013
233 Chương 233 CẦM ĐẾ - Chỉ có Cầm Thành (phần1) 19/11/2013
233 Chương 233 CẦM ĐẾ - Chỉ có Cầm Thành (phần 2) 19/11/2013
233 Chương 233 CẦM ĐẾ - Chỉ có Cầm Thành (phần 3) 19/11/2013
234 Chương 234 CẦM ĐẾ - Tam xoa kích (1) trong tay Cầm Đế (phần 1) 19/11/2013
234 Chương 234 CẦM ĐẾ - Tam xoa kích trong tay Cầm Đế (phần 2) 19/11/2013
234 Chương 234 CẦM ĐẾ - Tam xoa kích trong tay Cầm Đế (phần 3) 19/11/2013
235 Chương 235 CẦM ĐẾ - Nghiên cứu mới nhất của Địa tinh thực nghiệm thất (phần 1) 19/11/2013
235 Chương 235 CẦM ĐẾ - Nghiên cứu mới nhất của Địa tinh thực nghiệm thất (phần 2) 19/11/2013
235 Chương 235 CẦM ĐẾ - Nghiên cứu mới nhất của Địa tinh thực nghiệm thất (phần 3) 19/11/2013
236 Chương 236 CẦM ĐẾ - Binh phạt Bắc Cương. (phần 1) 19/11/2013
236 Chương 236 CẦM ĐẾ - Binh phạt Bắc Cương. (phần 2) 19/11/2013
236 Chương 236 CẦM ĐẾ - Binh phạt Bắc Cương. (phần 3) 19/11/2013
237 Chương 237 CẦM ĐẾ - Lẻn vào Pháo đài Lôi thần chuỳ. (phần 1) 19/11/2013
237 Chương 237 CẦM ĐẾ - Lẻn vào Pháo đài Lôi thần chuỳ. (phần 2) 19/11/2013
237 Chương 237 CẦM ĐẾ - Lẻn vào Pháo đài Lôi thần chuỳ. (phần 3) 19/11/2013
238 Chương 238 CẦM ĐẾ - Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (phần 1) 19/11/2013
238 Chương 238 CẦM ĐẾ - Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (phần 2) 19/11/2013
238 Chương 238 CẦM ĐẾ - Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (phần 3) 19/11/2013
239 Chương 239 CẦM ĐẾ - Đông Long chiến sĩ chi toàn chuyển viên sát trận (phần 1) 19/11/2013
239 Chương 239 CẦM ĐẾ - Đông Long chiến sĩ chi toàn chuyển viên sát trận (phần 2) 19/11/2013
239 Chương 239 CẦM ĐẾ - Đông Long chiến sĩ chi toàn chuyển viên sát trận (phần 3) 19/11/2013
240 Chương 240 CẦM ĐẾ - Đông Long vũ kỹ - tứ lượng bạt thiên cân (phần 1) 19/11/2013
240 Chương 240 CẦM ĐẾ - Đông Long vũ kỹ - tứ lượng bạt thiên cân (phần 2) 19/11/2013
240 Chương 240 CẦM ĐẾ - Đông Long vũ kỹ - tứ lượng bạt thiên cân (phần 3) 19/11/2013
241 Chương 241 CẦM ĐẾ - Cầm Đế vs Sư vương (phần 1) 19/11/2013
241 Chương 241 CẦM ĐẾ - Cầm Đế vs Sư vương (phần 2) 19/11/2013
241 Chương 241 CẦM ĐẾ - Cầm Đế vs Sư vương (phần 3) 19/11/2013
242 Chương 242 CẦM ĐẾ - Sở La Môn bỉ mông hội sư (phần 1) 19/11/2013
242 Chương 242 CẦM ĐẾ - Sở La Môn bỉ mông hội sư (phần 2) 19/11/2013
242 Chương 242 CẦM ĐẾ - Sở La Môn bỉ mông hội sư (phần 3) 19/11/2013
243 Chương 243 CẦM ĐẾ - Tử đế vs Hùng vương (phần 1) 19/11/2013
243 Chương 243 CẦM ĐẾ - Tử đế vs Hùng vương (phần 2) 19/11/2013
243 Chương 243 CẦM ĐẾ - Tử đế vs Hùng vương (phần 3) 19/11/2013
244 Chương 244 CẦM ĐẾ - Phương pháp uy hiếp Thú nhân không dám vọng động (phần 1) 19/11/2013
244 Chương 244 CẦM ĐẾ - Phương pháp uy hiếp Thú nhân không dám vọng động (phần 2) 19/11/2013
244 Chương 244 CẦM ĐẾ - Phương pháp uy hiếp Thú nhân không dám vọng động (phần 3) 19/11/2013
245 Chương 245 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực phá thành tường (phần 1) 19/11/2013
245 Chương 245 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực phá thành tường (phần 2) 19/11/2013
245 Chương 245 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực phá thành tường (phần 3) 19/11/2013
246 Chương 246 CẦM ĐẾ - Chiến trường ôn nhu (phần 1) 19/11/2013
246 Chương 246 CẦM ĐẾ - Chiến trường ôn nhu (phần 2) 19/11/2013
246 Chương 246 CẦM ĐẾ - Chiến trường ôn nhu (phần 3) 19/11/2013
247 Chương 247 CẦM ĐẾ - Thú nhân tam đại bộ lạc nguy cơ (phần 1) 19/11/2013
247 Chương 247 CẦM ĐẾ - Thú nhân tam đại bộ lạc nguy cơ (phần 2) 19/11/2013
247 Chương 247 CẦM ĐẾ - Thú nhân tam đại bộ lạc nguy cơ (phần 2) 19/11/2013
248 Chương 248 CẦM ĐẾ - Bạch Kim bỉ Mông (phần 1) 19/11/2013
248 Chương 248 CẦM ĐẾ - Bạch Kim bỉ Mông (phần 2) 19/11/2013
248 Chương 248 CẦM ĐẾ - Bạch Kim bỉ Mông (phần 3) 19/11/2013
249 Chương 249 CẦM ĐẾ - Băng sâm ma thú đích phản phác (phần 1) 19/11/2013
249 Chương 249 CẦM ĐẾ - Băng sâm ma thú đích phản phác (phần 2) 19/11/2013
249 Chương 249 CẦM ĐẾ - Băng sâm ma thú đích phản phác (phần 3) 19/11/2013
250 Chương 250 CẦM ĐẾ - Thần Thú uy năng (phần 1) 19/11/2013
250 Chương 250 CẦM ĐẾ - Thần Thú uy năng (phần 2) 19/11/2013
250 Chương 250 CẦM ĐẾ - Thần Thú uy năng (phần 3) 19/11/2013
251 Chương 251 CẦM ĐẾ - Băng sâm thần phục (phần 1) 19/11/2013
251 Chương 251 CẦM ĐẾ - Băng sâm thần phục (phần 2) 19/11/2013
251 Chương 251 CẦM ĐẾ - Băng sâm thần phục (phần 3) 19/11/2013
252 Chương 252 CẦM ĐẾ - Kỳ binh tái xuất (thượng) 19/11/2013
252 Chương 252 CẦM ĐẾ - Kỳ binh tái xuất (trung) 19/11/2013
252 Chương 252 CẦM ĐẾ - Kỳ binh tái xuất (hạ) 19/11/2013
253 Chương 253 CẦM ĐẾ - Cầm Đế vs Lôi Thần 19/11/2013
254 Chương 254 CẦM ĐẾ - Bách lôi đột phá - Ma vũ cực bích thứ thần cấp (p1) 19/11/2013
254 Chương 254 CẦM ĐẾ - Bách lôi đột phá - Ma vũ cực bích thứ thần cấp (p2) 19/11/2013
254 Chương 254 CẦM ĐẾ - Bách lôi đột phá - Ma vũ cực bích thứ thần cấp (p3) 19/11/2013
255 Chương 255 CẦM ĐẾ - Lôi Thần Chùy của ngươi là cái (p1) 19/11/2013
255 Chương 255 CẦM ĐẾ - Lôi Thần Chùy của ngươi là cái (p2) 19/11/2013
255 Chương 255 CẦM ĐẾ - Lôi Thần Chùy của ngươi là cái (p3) 19/11/2013
256 Chương 256 CẦM ĐẾ - Cầm thành cự long quân đoàn (full) 19/11/2013
257 Chương 257 CẦM ĐẾ - Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (phần 1) 19/11/2013
257 Chương 257 CẦM ĐẾ - Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (phần 2) 19/11/2013
257 Chương 257 CẦM ĐẾ - Hàng Không Mẫu Hạm Quân Đoàn (phần 3) 19/11/2013
258 Chương 258 CẦM ĐẾ - Pháp Lam xuất binh (phần 1) 19/11/2013
258 Chương 258 CẦM ĐẾ - Pháp Lam xuất binh (phần 2) 19/11/2013
258 Chương 258 CẦM ĐẾ - Pháp Lam xuất binh (phần 3) 19/11/2013
259 Chương 259 CẦM ĐẾ - Pháp Lam đại quân (phần 1) 19/11/2013
259 Chương 259 CẦM ĐẾ - Pháp Lam đại quân (phần 2) 19/11/2013
259 Chương 259 CẦM ĐẾ - Pháp Lam đại quân (phần 3) 19/11/2013
260 Chương 260 CẦM ĐẾ - Pháp Lam, binh lâm thành hạ (phần 1) 19/11/2013
260 Chương 260 CẦM ĐẾ - Pháp Lam, binh lâm thành hạ (phần 2) 19/11/2013
260 Chương 260 CẦM ĐẾ - Pháp Lam, binh lâm thành hạ (phần 3) 19/11/2013
261 Chương 261 CẦM ĐẾ - Cầm thành viễn trình công kích (phần 1) 19/11/2013
261 Chương 261 CẦM ĐẾ - Cầm thành viễn trình công kích (phần 2) 19/11/2013
261 Chương 261 CẦM ĐẾ - Cầm thành viễn trình công kích (phần 3) 19/11/2013
262 Chương 262 CẦM ĐẾ - Tử tinh Quân Đoàn xuất chiến cùng Cầm Đế Hào (phần 1) 19/11/2013
262 Chương 262 CẦM ĐẾ - Tử tinh Quân Đoàn xuất chiến cùng Cầm Đế Hào (phần 2) 19/11/2013
262 Chương 262 CẦM ĐẾ - Tử tinh Quân Đoàn xuất chiến cùng Cầm Đế Hào (phần 3) 19/11/2013
263 Chương 263 CẦM ĐẾ - Chiến Tranh Cự Thú vs Mãnh Tượng thánh kỵ sĩ (phần 1) 19/11/2013
263 Chương 263 CẦM ĐẾ - Chiến Tranh Cự Thú vs Mãnh Tượng thánh kỵ sĩ (phần 2) 19/11/2013
263 Chương 263 CẦM ĐẾ - Chiến Tranh Cự Thú vs Mãnh Tượng thánh kỵ sĩ (phần 3) 19/11/2013
264 Chương 264 CẦM ĐẾ - Huyết Chiến Cầm Thành – Sân rộng trung tâm (phần 1) 19/11/2013
264 Chương 264 CẦM ĐẾ - Huyết Chiến Cầm Thành – Sân rộng trung tâm (phần 2) 19/11/2013
264 Chương 264 CẦM ĐẾ - Huyết Chiến Cầm Thành – Sân rộng trung tâm (phần 3) 19/11/2013
265 Chương 265 CẦM ĐẾ - Cầm Đế trở lại, Bất tử ma long quân đoàn (phần 1) 19/11/2013
265 Chương 265 CẦM ĐẾ - Cầm Đế trở lại, Bất tử ma long quân đoàn (phần 2) 19/11/2013
265 Chương 265 CẦM ĐẾ - Cầm Đế trở lại, Bất tử ma long quân đoàn (phần 3) 19/11/2013
266 Chương 266 CẦM ĐẾ - Siêu thần khí phong bạo diệt Tư Long (phần 1) 19/11/2013
266 Chương 266 CẦM ĐẾ - Siêu thần khí phong bạo diệt Tư Long (phần 2) 19/11/2013
266 Chương 266 CẦM ĐẾ - Siêu thần khí phong bạo diệt Tư Long (phần 3) 19/11/2013
267 Chương 267 CẦM ĐẾ - Sự khôn ngoan của Quang Minh Tháp chủ (phần 1) 19/11/2013
267 Chương 267 CẦM ĐẾ - Sự khôn ngoan của Quang Minh Tháp chủ (phần 2) 19/11/2013
267 Chương 267 CẦM ĐẾ - Sự khôn ngoan của Quang Minh Tháp chủ (phần 3) 19/11/2013
268 Chương 268 CẦM ĐẾ - Thánh Quang Thành , viện quân (phần 1) 19/11/2013
268 Chương 268 CẦM ĐẾ - Thánh Quang Thành , viện quân (phần 2) 19/11/2013
268 Chương 268 CẦM ĐẾ - Thánh Quang Thành , viện quân (phần 3) 19/11/2013
269 Chương 269 CẦM ĐẾ - Cái chết của lão soái (phần 1) 19/11/2013
269 Chương 269 CẦM ĐẾ - Cái chết của lão soái (phần 2) 19/11/2013
269 Chương 269 CẦM ĐẾ - Cái chết của lão soái (phần 3) 19/11/2013
270 Chương 270 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Thần Thánh Cự Long (phần 1) 19/11/2013
270 Chương 270 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Thần Thánh Cự Long (phần 2) 19/11/2013
270 Chương 270 CẦM ĐẾ - Ngoại tịch Thần Thánh Cự Long (phần 3) 19/11/2013
271 Chương 271 CẦM ĐẾ - Đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu ? (phần 1) 19/11/2013
271 Chương 271 CẦM ĐẾ - Đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu ? (phần 2) 19/11/2013
271 Chương 271 CẦM ĐẾ - Đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu ? (phần 3) 19/11/2013
272 Chương 272 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc “tàn nhẫn” 19/11/2013
272 Chương 272 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc “tàn nhẫn” 19/11/2013
272 Chương 272 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc “tàn nhẫn” 19/11/2013
273 Chương 273 CẦM ĐẾ - Cầm Thành Ngũ Đế (phần 1) 19/11/2013
273 Chương 273 CẦM ĐẾ - Cầm Thành Ngũ Đế (phần 2) 19/11/2013
273 Chương 273 CẦM ĐẾ - Cầm Thành Ngũ Đế (phần 3) 19/11/2013
274 Chương 274 CẦM ĐẾ - Học viện ôn tình. (phần 1) 19/11/2013
274 Chương 274 CẦM ĐẾ - Học viện ôn tình. (phần 2) 19/11/2013
274 Chương 274 CẦM ĐẾ - Học viện ôn tình. (phần 3) 19/11/2013
275 Chương 275 CẦM ĐẾ - Đến Pháp Lam. (phần 1) 19/11/2013
275 Chương 275 CẦM ĐẾ - Đến Pháp Lam. (phần 2) 19/11/2013
275 Chương 275 CẦM ĐẾ - Đến Pháp Lam. (phần 3) 19/11/2013
276 Chương 276 CẦM ĐẾ - Ám Tháp chi bí (phần 1) 19/11/2013
276 Chương 276 CẦM ĐẾ - Ám Tháp chi bí (phần 2) 19/11/2013
276 Chương 276 CẦM ĐẾ - Ám Tháp chi bí (phần 3) 19/11/2013
277 Chương 277 CẦM ĐẾ - Chinh phục Pháp Lam chính là Hài tử của ta? (phần 1) 19/11/2013
277 Chương 277 CẦM ĐẾ - Chinh phục Pháp Lam chính là Hài tử của ta? (phần 2) 19/11/2013
277 Chương 277 CẦM ĐẾ - hinh phục Pháp Lam chính là Hài tử của ta? (phần 3) 19/11/2013
278 Chương 278 CẦM ĐẾ - Pháp Lam khánh điển (phần 1) 19/11/2013
278 Chương 278 CẦM ĐẾ - Pháp Lam khánh điển (phần 2) 19/11/2013
278 Chương 278 CẦM ĐẾ - Pháp Lam khánh điển (phần 3) 19/11/2013
279 Chương 279 CẦM ĐẾ - Ám Tháp khảo nghiệm, thiên cương bắc đẩu (phần 1) 19/11/2013
279 Chương 279 CẦM ĐẾ - Ám Tháp khảo nghiệm, thiên cương bắc đẩu (phần 2) 19/11/2013
279 Chương 279 CẦM ĐẾ - Ám Tháp khảo nghiệm, thiên cương bắc đẩu (phần 3) 19/11/2013
280 Chương 280 CẦM ĐẾ - Di tích thần long. (phần 1) 19/11/2013
280 Chương 280 CẦM ĐẾ - Di tích thần long. (phần 2) 19/11/2013
280 Chương 280 CẦM ĐẾ - Di tích thần long. (phần 3) 19/11/2013
281 Chương 281 CẦM ĐẾ - Đông Long tổ tiên Thần Long Vương (phần 1) 19/11/2013
281 Chương 281 CẦM ĐẾ - Đông Long tổ tiên Thần Long Vương (phần 2) 19/11/2013
281 Chương 281 CẦM ĐẾ - Đông Long tổ tiên Thần Long Vương (phần 3) 19/11/2013
282 Chương 282 CẦM ĐẾ - Bí mật của Sinh Mệnh chi thủy (phần 1) 19/11/2013
282 Chương 282 CẦM ĐẾ - Bí mật của Sinh Mệnh chi thủy (phần 2) 19/11/2013
282 Chương 282 CẦM ĐẾ - Bí mật của Sinh Mệnh chi thủy (phần 3) 19/11/2013
283 Chương 283 CẦM ĐẾ - Trung niên nhân thần bí bên cạnh Sinh mệnh Thủy tuyền (phần 1) 19/11/2013
283 Chương 283 CẦM ĐẾ - Trung niên nhân thần bí bên cạnh Sinh mệnh Thủy tuyền (phần 2) 19/11/2013
283 Chương 283 CẦM ĐẾ - Trung niên nhân thần bí bên cạnh Sinh mệnh Thủy tuyền (phần 3) 19/11/2013
284 Chương 284 CẦM ĐẾ - Cầm khúc chí cảnh,thông qua khảo nghiệm (phần 1) 19/11/2013
284 Chương 284 CẦM ĐẾ - Cầm khúc chí cảnh,thông qua khảo nghiệm (phần 2) 19/11/2013
284 Chương 284 CẦM ĐẾ - Cầm khúc chí cảnh,thông qua khảo nghiệm (phần 3) 19/11/2013
285 Chương 285 CẦM ĐẾ - Dòng suối Sinh mệnh và Thần Long cuối cùng (phần 1) 19/11/2013
285 Chương 285 CẦM ĐẾ - Dòng suối Sinh mệnh và Thần Long cuối cùng (phần 2) 19/11/2013
285 Chương 285 CẦM ĐẾ - Dòng suối Sinh mệnh và Thần Long cuối cùng (phần 3) 19/11/2013
286 Chương 286 CẦM ĐẾ - Ta và hắn ngủ cùng nhau (phần 1) 19/11/2013
286 Chương 286 CẦM ĐẾ - Ta và hắn ngủ cùng nhau (phần 2) 19/11/2013
286 Chương 286 CẦM ĐẾ - Ta và hắn ngủ cùng nhau (phần 3) 19/11/2013
287 Chương 287 CẦM ĐẾ - Nàng có tư cách đó (phần 1) 19/11/2013
287 Chương 287 CẦM ĐẾ - Nàng có tư cách đó (phần 2) 19/11/2013
287 Chương 287 CẦM ĐẾ - Nàng có tư cách đó (phần 3) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Ngũ Đế trùng phùng (phần 1) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Thức tỉnh đi, vĩnh hằng chi thụ (phần 1) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Ngũ Đế trùng phùng (phần 2) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Thức tỉnh đi, vĩnh hằng chi thụ (phần 2) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Ngũ Đế trùng phùng (phần 3) 19/11/2013
288 Chương 288 CẦM ĐẾ - Thức tỉnh đi, vĩnh hằng chi thụ (phần 3) 19/11/2013
290 Chương 290 CẦM ĐẾ - Tinh Linh Vương (Phần 1) 19/11/2013
290 Chương 290 CẦM ĐẾ - Tinh Linh Vương (Phần 2) 19/11/2013
290 Chương 290 CẦM ĐẾ - Tinh Linh Vương (Phần 3) 19/11/2013
291 Chương 291 CẦM ĐẾ - Sanh mệnh chi hỏa phân âm dương (phần 1) 19/11/2013
291 Chương 291 CẦM ĐẾ - Sanh mệnh chi hỏa phân âm dương (phần 2) 19/11/2013
291 Chương 291 CẦM ĐẾ - Sanh mệnh chi hỏa phân âm dương (phần 3) 19/11/2013
292 Chương 292 CẦM ĐẾ - Nhất gia đoàn tụ (phần 1) 19/11/2013
292 Chương 292 CẦM ĐẾ - Nhất gia đoàn tụ (phần 2) 19/11/2013
292 Chương 292 CẦM ĐẾ - Nhất gia đoàn tụ (phần 3) 19/11/2013
293 Chương 293 CẦM ĐẾ - Lễ vật (phần 1) 19/11/2013
293 Chương 293 CẦM ĐẾ - Lễ vật (phần 2) 19/11/2013
293 Chương 293 CẦM ĐẾ - Lễ vật (phần 3) 19/11/2013
294 Chương 294 CẦM ĐẾ - Mở ra thông đạo tới vị diện (phần 1) 19/11/2013
294 Chương 294 CẦM ĐẾ - Mở ra thông đạo tới vị diện (phần 2) 19/11/2013
294 Chương 294 CẦM ĐẾ - Mở ra thông đạo tới vị diện (phần 3) 19/11/2013
295 Chương 295 CẦM ĐẾ - Tới Thâm Uyên (phần 1) 19/11/2013
295 Chương 295 CẦM ĐẾ - Tới Thâm Uyên (phần 2) 19/11/2013
295 Chương 295 CẦM ĐẾ - Tới Thâm Uyên (phần 3) 19/11/2013
296 Chương 296 CẦM ĐẾ - Linh hồn thao khống (phần 1) 19/11/2013
296 Chương 296 CẦM ĐẾ - Linh hồn thao khống (phần 2) 19/11/2013
296 Chương 296 CẦM ĐẾ - Linh hồn thao khống (phần 3) 19/11/2013
297 Chương 297 CẦM ĐẾ - Y kháo thôn phệ tiến hóa đích Tăng Ác (phần 1) 19/11/2013
297 Chương 297 CẦM ĐẾ - Y kháo thôn phệ tiến hóa đích Tăng Ác (phần 2) 19/11/2013
297 Chương 297 CẦM ĐẾ - Y kháo thôn phệ tiến hóa đích Tăng Ác (phần 3) 19/11/2013
298 Chương 298 CẦM ĐẾ - Nguyên thân đoạt xá (phần 1) 19/11/2013
298 Chương 298 CẦM ĐẾ - Nguyên thân đoạt xá (phần 2) 19/11/2013
298 Chương 298 CẦM ĐẾ - Nguyên thân đoạt xá (phần 3) 19/11/2013
299 Chương 299 CẦM ĐẾ - Vu Chủ cao tư ba (phần 1) 19/11/2013
299 Chương 299 CẦM ĐẾ - Vu Chủ cao tư ba (phần 2) 19/11/2013
299 Chương 299 CẦM ĐẾ - Vu Chủ cao tư ba (phần 3) 19/11/2013
300 Chương 300 CẦM ĐẾ - Hắc yêu quốc đế lĩnh (phần 1) 19/11/2013
300 Chương 300 CẦM ĐẾ - Hắc yêu quốc đế lĩnh (phần 2) 19/11/2013
300 Chương 300 CẦM ĐẾ - Hắc yêu quốc đế lĩnh (phần 3) 19/11/2013
301 Chương 301 CẦM ĐẾ - Yêu Vương canh điệt đại hội (phần 1) 19/11/2013
301 Chương 301 CẦM ĐẾ - Yêu Vương canh điệt đại hội (phần 2) 19/11/2013
301 Chương 301 CẦM ĐẾ - Yêu Vương canh điệt đại hội (phần 3) 19/11/2013
302 Chương 302 CẦM ĐẾ - Nam Vu tử vong khế ước (phần 1) 19/11/2013
302 Chương 302 CẦM ĐẾ - Nam Vu tử vong khế ước (phần 2) 19/11/2013
302 Chương 302 CẦM ĐẾ - Nam Vu tử vong khế ước (phần 3) 19/11/2013
303 Chương 303 CẦM ĐẾ - Hoạt tường chi sát (phần 1) 19/11/2013
303 Chương 303 CẦM ĐẾ - Hoạt tường chi sát (phần 2) 19/11/2013
303 Chương 303 CẦM ĐẾ - Hoạt tường chi sát (phần 3) 19/11/2013
304 Chương 304 CẦM ĐẾ - Bất đồng giai đoạn đích Yêu Vương (phần 1) 19/11/2013
304 Chương 304 CẦM ĐẾ - Bất đồng giai đoạn đích Yêu Vương (phần 2) 19/11/2013
304 Chương 304 CẦM ĐẾ - Bất đồng giai đoạn đích Yêu Vương (phần 3) 19/11/2013
305 Chương 305 CẦM ĐẾ - Khiêu chiến chính là ngươi (phần 1) 19/11/2013
305 Chương 305 CẦM ĐẾ - Khiêu chiến chính là ngươi (phần 2) 19/11/2013
305 Chương 305 CẦM ĐẾ - Khiêu chiến chính là ngươi (phần 3) 19/11/2013
305 Chương 305 CẦM ĐẾ - Khiêu chiến chính là ngươi (phần 3) 19/11/2013
306 Chương 306 CẦM ĐẾ - Hắc Yêu Quốc chủ – Ma Vương Tát Lâm Na (phần 2) 19/11/2013
306 Chương 306 CẦM ĐẾ - Hắc Yêu Quốc chủ – Ma Vương Tát Lâm Na (phần 3) 19/11/2013
307 Chương 307 CẦM ĐẾ - Thần bí đích Tử Năng (phần 1) 19/11/2013
307 Chương 307 CẦM ĐẾ - Thần bí đích Tử Năng (phần 2) 19/11/2013
307 Chương 307 CẦM ĐẾ - Thần bí đích Tử Năng (phần 3) 19/11/2013
308 Chương 308 CẦM ĐẾ - Tương ngộ tại Lam Địch Á Tư thành (phần 1) 19/11/2013
308 Chương 308 CẦM ĐẾ - Tương ngộ tại Lam Địch Á Tư thành (phần 2) 19/11/2013
308 Chương 308 CẦM ĐẾ - Tương ngộ tại Lam Địch Á Tư thành (phần 3) 19/11/2013
309 Chương 309 CẦM ĐẾ - Tặng cả quốc gia,ngươi muốn hay không? (phần 1) 19/11/2013
309 Chương 309 CẦM ĐẾ - Tặng cả quốc gia,ngươi muốn hay không? (phần 2) 19/11/2013
309 Chương 309 CẦM ĐẾ - Tặng cả quốc gia,ngươi muốn hay không? (phần 3) 19/11/2013
310 Chương 310 CẦM ĐẾ - Duệ Cầm Thái Tử (phần 1) 19/11/2013
310 Chương 310 CẦM ĐẾ - Duệ Cầm Thái Tử (phần 2) 19/11/2013
310 Chương 310 CẦM ĐẾ - Duệ Cầm Thái Tử (phần 3) 19/11/2013
311 Chương 311 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc đích trắc thí (phần 1) 19/11/2013
311 Chương 311 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc đích trắc thí (phần 2) 19/11/2013
311 Chương 311 CẦM ĐẾ - Diệp Âm Trúc đích trắc thí (phần 3) 19/11/2013
312 Chương 312 CẦM ĐẾ - Thu đồ Truyền nghệ (phần 1) 19/11/2013
312 Chương 312 CẦM ĐẾ - Thu đồ Truyền nghệ (phần 2) 19/11/2013
312 Chương 312 CẦM ĐẾ - Thu đồ Truyền nghệ (phần 3) 19/11/2013
313 Chương 313 CẦM ĐẾ - Sát lục hung khí – Cầm Đế Hào (phần 1) 19/11/2013
313 Chương 313 CẦM ĐẾ - Sát lục hung khí – Cầm Đế Hào (phần 2) 19/11/2013
313 Chương 313 CẦM ĐẾ - Sát lục hung khí – Cầm Đế Hào (phần 3) 19/11/2013
314 Chương 314 CẦM ĐẾ - Đại quân đĩnh tiến (phần 1) 19/11/2013
314 Chương 314 CẦM ĐẾ - Đại quân đĩnh tiến (phần 2) 19/11/2013
314 Chương 314 CẦM ĐẾ - Đại quân đĩnh tiến (phần 3) 19/11/2013
315 Chương 315 CẦM ĐẾ - Sát lục thanh tảo hành động (phần 1) 19/11/2013
315 Chương 315 CẦM ĐẾ - Sát lục thanh tảo hành động (phần 2) 19/11/2013
315 Chương 315 CẦM ĐẾ - Sát lục thanh tảo hành động (phần 2) 19/11/2013
316 Chương 316 CẦM ĐẾ - Ngọn lửa linh hồn của Thần long vương (Phần 1) 19/11/2013
316 Chương 316 CẦM ĐẾ - Ngọn lửa linh hồn của Thần long vương (Phần 2) 19/11/2013
316 Chương 316 CẦM ĐẾ - Ngọn lửa linh hồn của Thần long vương (Phần 3) 19/11/2013
317 Chương 317 CẦM ĐẾ - Sự phiền muộn của Thần thánh cự long (Phần 1) 19/11/2013
317 Chương 317 CẦM ĐẾ - Sự phiền muộn của Thần thánh cự long (Phần 2) 19/11/2013
317 Chương 317 CẦM ĐẾ - Sự phiền muộn của Thần thánh cự long (Phần 3) 19/11/2013
318 Chương 318 CẦM ĐẾ - Địch quân tấn công, trận chiến đầu tiên (Phần 1) 19/11/2013
318 Chương 318 CẦM ĐẾ - Địch quân tấn công, trận chiến đầu tiên (Phần 2) 19/11/2013
318 Chương 318 CẦM ĐẾ - Địch quân tấn công, trận chiến đầu tiên (Phần 3) 19/11/2013
319 Chương 319 CẦM ĐẾ - Thủy hỏa hợp bích khắc thiên quỷ (Phần 1) 19/11/2013
319 Chương 319 CẦM ĐẾ - Thủy hỏa hợp bích khắc thiên quỷ (Phần 2) 19/11/2013
319 Chương 319 CẦM ĐẾ - Thủy hỏa hợp bích khắc Thiên Quỷ (Phần 3) 19/11/2013
320 Chương 320 CẦM ĐẾ - Cách Lạp Tây Tư điên cuồng (phần 1) 19/11/2013
320 Chương 320 CẦM ĐẾ - Cách Lạp Tây Tư điên cuồng (phần 2) 19/11/2013
320 Chương 320 CẦM ĐẾ - Cách Lạp Tây Tư điên cuồng (phần 3) 19/11/2013
321 Chương 321 CẦM ĐẾ - Bát đại thần thú xuất kích (Phần 1) 19/11/2013
321 Chương 321 CẦM ĐẾ - Bát đại thần thú xuất kích (Phần 2) 19/11/2013
321 Chương 321 CẦM ĐẾ - Bát đại thần thú xuất kích (Phần 3) 19/11/2013
322 Chương 322 CẦM ĐẾ - Mở màn trận chiến cuối cùng (phần 1) 19/11/2013
322 Chương 322 CẦM ĐẾ - Mở màn trận chiến cuối cùng (phần 2) 19/11/2013
322 Chương 322 CẦM ĐẾ - Mở màn trận chiến cuối cùng (phần 3) 19/11/2013
323 Chương 323 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực không còn hạn chế (phần 1) 19/11/2013
323 Chương 323 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực không còn hạn chế (phần 2) 19/11/2013
323 Chương 323 CẦM ĐẾ - Tài Quyết Thần Lực không còn hạn chế (phần 3) 19/11/2013
324 Chương 324 CẦM ĐẾ - Thâm Uyên Ma ngưu và Hạt Tử (phần 1) 19/11/2013
324 Chương 324 CẦM ĐẾ - Thâm Uyên Ma ngưu và Hạt Tử (phần 2) 19/11/2013
324 Chương 324 CẦM ĐẾ - Thâm Uyên Ma ngưu và Hạt Tử (phần 3) 19/11/2013
325 Chương 325 CẦM ĐẾ - Bước một chân vào nhạc khúc thần cấp (phần 1) 19/11/2013
325 Chương 325 CẦM ĐẾ - Bước một chân vào nhạc khúc thần cấp (phần 2) 19/11/2013
325 Chương 325 CẦM ĐẾ - Bước một chân vào nhạc khúc thần cấp (phần 3) 19/11/2013
326 Chương 326 CẦM ĐẾ - Cầm Đế thập nhị nhạc phường (Phần 1) 19/11/2013
326 Chương 326 CẦM ĐẾ - Cầm Đế thập nhị nhạc phường (Phần 2) 19/11/2013
326 Chương 326 CẦM ĐẾ - Cầm Đế thập nhị nhạc phường (Thập diện mai phục) (Phần 3) 19/11/2013
327 Chương 327 CẦM ĐẾ - Vô hình sát thủ Ám ảnh Ma Vương (phần 1) 19/11/2013
327 Chương 327 CẦM ĐẾ - Vô hình sát thủ Ám ảnh Ma Vương (phần 2) 19/11/2013
327 Chương 327 CẦM ĐẾ - Vô hình sát thủ Ám ảnh Ma Vương (phần 3) 19/11/2013
328 Chương 328 CẦM ĐẾ - Biến cố khác thường của Hương Loan (phần 1) 19/11/2013
328 Chương 328 CẦM ĐẾ - Biến cố khác thường của Hương Loan (phần 2) 19/11/2013
328 Chương 328 CẦM ĐẾ - Biến cố khác thường của Hương Loan (phần 3) 19/11/2013
329 Chương 329 CẦM ĐẾ - Thất Huyền Phá Hồn chưởng (phần 1) 19/11/2013
329 Chương 329 CẦM ĐẾ - Thất Huyền Phá Hồn chưởng (phần 2) 19/11/2013
329 Chương 329 CẦM ĐẾ - Thất Huyền Phá Hồn chưởng (phần 3) 19/11/2013
330 Chương 330 CẦM ĐẾ - Tịch Diệt chi pháo phá Phản Ma thuẫn (phần 1) 19/11/2013
330 Chương 330 CẦM ĐẾ - Tịch Diệt chi pháo phá Phản Ma thuẫn (phần 2) 19/11/2013
330 Chương 330 CẦM ĐẾ - Tịch Diệt chi pháo phá Phản Ma thuẫn (phần 3) 19/11/2013
331 Chương 331 CẦM ĐẾ - Sự Bảo hộ của Nữ thần Tự nhiên (phần 1) 19/11/2013
331 Chương 331 CẦM ĐẾ - Sự Bảo hộ của Nữ thần Tự nhiên (phần 2) 19/11/2013
331 Chương 331 CẦM ĐẾ - Sự Bảo hộ của Nữ thần Tự nhiên (phần 3) 19/11/2013
332 Chương 332 CẦM ĐẾ - Tiêu diệt Âm Long (phần 1) 19/11/2013
332 Chương 332 CẦM ĐẾ - Tiêu diệt Âm Long (phần 2) 19/11/2013
332 Chương 332 CẦM ĐẾ - Tiêu diệt Âm Long (phần 3) 19/11/2013
333 Chương 333 CẦM ĐẾ - Hủy diệt Hắc Yêu ma vương (phần 2) 19/11/2013
333 Chương 333 CẦM ĐẾ - Hủy diệt Hắc Yêu ma vương (phần 1) 19/11/2013
333 Chương 333 CẦM ĐẾ - Hủy diệt Hắc Yêu ma vương (phần 3) 19/11/2013
334 Chương 334 CẦM ĐẾ - Ta nên gọi ngươi Tiểu Long Nữ hay là Mẫu Yêu Vương ?(phần 1) 19/11/2013
334 Chương 334 CẦM ĐẾ - Ta nên gọi ngươi Tiểu Long Nữ hay là Mẫu Yêu Vương ?(phần 2) 19/11/2013
334 Chương 334 CẦM ĐẾ - Ta nên gọi ngươi Tiểu Long Nữ hay là Mẫu Yêu Vương ?(phần 3) 19/11/2013
335 Chương 335 CẦM ĐẾ - Uy hiếp của Mẫu Yêu Vương (phần 1) 19/11/2013
335 Chương 335 CẦM ĐẾ - Đại kết cục – Thật xin lỗi, vì đã giết ngươi (phần 1) 19/11/2013
335 Chương 335 CẦM ĐẾ - Uy hiếp của Mẫu Yêu Vương (phần 2) 19/11/2013
335 Chương 335 CẦM ĐẾ - Uy hiếp của Mẫu Yêu Vương (phần 3) 19/11/2013
335 Chương 335 CẦM ĐẾ - Đại kết cục – Thật xin lỗi, vì đã giết ngươi (phần 3) 19/11/2013
336 Chương 336 CẦM ĐẾ - Đại kết cục – Thật xin lỗi, vì đã giết ngươi (phần 2) 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cam-de-10.html