Truyện Tù Phi - Ngôn tình

  • Tên truyện: Tù Phi
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Ngôn tình
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 30/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tù Phi
Bạn đang đọc truyện Tù Phi của tác giả Đoạn Tàn Tình trên trang đọc truyện online.Hắn khi tiến vào lãnh cung rõ ràng là phi tử a. Nhưng mà từ lúc nào, lại biến thành hình dạng nam tử thanh tú này?Thiên Chiêu Tễ, để tác thành cho tỷ tỷ của mình cùng tình nhân của nàng, cam nguyện thay tỷ tỷ ở lại trong lãnh cung này, dù sao tại Thiên gia cũng không được coi trọng, tới lãnh cung này trái lại thanh tĩnh.

Chỉ là, sau khi gặp phải nam nhân bá đạo ấy, tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo, biết rõ hắn là lãnh huyết quân vương, vẫn cứ một lòng như vậy —Quân vương sáu nước thống trị thiên hạ, câu chuyện tình yêu của quân vương vẫn luôn tồn tại, mỗi lần lại có trở ngại khác nhau, nhưng con đường tình yêu của họ đáng để quan tâm

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tù Phi - Chương 1 30/11/2013
2 Chương 2 Tù Phi - Chương 2 30/11/2013
3 Chương 3 Tù Phi - Chương 3 30/11/2013
4 Chương 4 Tù Phi - Chương 4 30/11/2013
5 Chương 5 Tù Phi - Chương 5 30/11/2013
6 Chương 6 Tù Phi - Chương 6 30/11/2013
7 Chương 7 Tù Phi - Chương 7 30/11/2013
8 Chương 8 Tù Phi - Chương 8 30/11/2013
9 Chương 9 Tù Phi - Chương 9 30/11/2013
10 Chương 10 Tù Phi - Chương 10 30/11/2013
11 Chương 11 Tù Phi - Chương 11 30/11/2013
12 Chương 12 Tù Phi - Chương 12 30/11/2013
13 Chương 13 Tù Phi - Chương 13 30/11/2013
14 Chương 14 Tù Phi - Chương 14 30/11/2013
15 Chương 15 Tù Phi - Chương 15 30/11/2013
16 Chương 16 Tù Phi - Chương 16 30/11/2013
17 Chương 17 Tù Phi - Chương 17 30/11/2013
18 Chương 18 Tù Phi - Chương 18 30/11/2013
19 Chương 19 Tù Phi - Chương 19 30/11/2013
20 Chương 20 Tù Phi - Chương 20 30/11/2013
21 Chương 21 Tù Phi - Chương 21 30/11/2013
22 Chương 22 Tù Phi - Chương 0022-End 30/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tu-phi-279.html