Truyện DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Tiên hiệp

  • Tên truyện: DUY NGÃ ĐỘC TIÊN
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/11/2013
Tóm tắt nội dung truyện : DUY NGÃ ĐỘC TIÊN
Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tiên của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta là thần tiên duy nhất. Thần châu đại địa, Tây vực biên thùy, cùng với bằng hữu tốt, hắn đi đến một nơi chính mình chưa bao giờ tưởng tượng được.

Liên Vân tiên tông, Thần châu chính đạo thất đại tông phái chi ‘Mạt’, năm năm thu nhận đồ đệ một ngày, ngênh đón duy nhất một tên khất cái làm đệ tử đời thứ năm,Tu chân chi môn từ nay về sau rộng mở, đứa trẻ thông ming lém lĩnh có đủ tư chất trở thành tiên nhân phách tuyệt thiện hạ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đăng sơn bái sư (thượng) 19/11/2013
2 Chương 2 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đăng sơn bái sư (hạ) 19/11/2013
3 Chương 3 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đàm vu (thượng) 19/11/2013
4 Chương 4 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đàm vu (hạ) 19/11/2013
5 Chương 5 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ngoan bì tiểu hầu (thượng) 19/11/2013
6 Chương 6 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ngoan bì tiểu hầu (hạ) 19/11/2013
7 Chương 7 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Hầu quần quái nhân (thượng) 19/11/2013
8 Chương 8 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Hầu quần quái nhân (hạ) 19/11/2013
9 Chương 9 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Kinh kiến sư tổ (thượng) 19/11/2013
10 Chương 10 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Kinh kiến sư tổ (hạ) 19/11/2013
11 Chương 11 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thiết côn phát uy (thượng) 19/11/2013
12 Chương 12 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thiết côn phát uy (hạ) 19/11/2013
13 Chương 13 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Cuồng cật bừa bãi (thượng) 19/11/2013
14 Chương 14 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Cuồng cật bừa bãi (hạ) 19/11/2013
15 Chương 15 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ba kiện pháp bảo (thượng) 19/11/2013
16 Chương 16 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ba kiện pháp bảo (hạ) 19/11/2013
17 Chương 17 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Sư đồ trùng phùng (thượng) 19/11/2013
18 Chương 18 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Sư đồ trùng phùng (hạ) 19/11/2013
19 Chương 19 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Lần đầu ly sơn (thượng) 19/11/2013
20 Chương 20 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Lần đầu ly sơn (hạ) 19/11/2013
21 Chương 21 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thần tiêu thiên lôi (thượng) 19/11/2013
22 Chương 22 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thần tiêu thiên lôi (hạ) 19/11/2013
23 Chương 23 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Lôi pháp vô hạn (thượng) 19/11/2013
24 Chương 24 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Lôi pháp vô hạn (hạ) 19/11/2013
25 Chương 25 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Phạm Tông thánh cảnh (thượng) 19/11/2013
26 Chương 26 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Phạm Tông thánh cảnh (hạ) 19/11/2013
27 Chương 27 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thất tông tụ hội (thượng) 19/11/2013
28 Chương 28 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thất tông tụ hội (hạ) 19/11/2013
29 Chương 29 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Tiên khí chi chiến (thượng) 19/11/2013
30 Chương 30 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Tiên khí chi chiến (hạ) 19/11/2013
31 Chương 31 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Trí diệt ma tôn (thượng) 19/11/2013
32 Chương 32 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Trí diệt ma tôn (hạ) 19/11/2013
33 Chương 33 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Nghịch thiên bảo kính (thượng) 19/11/2013
34 Chương 34 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Nghịch thiên bảo kính (hạ) 19/11/2013
35 Chương 35 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Trí diệt ngư quái (thượng) 19/11/2013
36 Chương 36 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Trí diệt ngư quái (hạ) 19/11/2013
37 Chương 37 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Cửu tiên cầm nhạc (thượng) 19/11/2013
38 Chương 38 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Cửu tiên cầm nhạc (hạ) 19/11/2013
39 Chương 39 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Kết cừu Vấn Thiên (thượng) 19/11/2013
40 Chương 40 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Kết cừu Vấn Thiên (hạ) 19/11/2013
41 Chương 41 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Tà ác Thi quỷ (thượng) 19/11/2013
42 Chương 42 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Tà ác Thi quỷ (hạ) 19/11/2013
43 Chương 43 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thiền tông Hoằng Trị (thượng) 19/11/2013
44 Chương 44 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Thiền tông Hoằng Trị (hạ) 19/11/2013
45 Chương 45 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Quy đồ ngẫu ngộ (thượng) 19/11/2013
46 Chương 46 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Quy đồ ngẫu ngộ (hạ) 19/11/2013
47 Chương 47 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ma hiện tiểu thôn (thượng) 19/11/2013
48 Chương 48 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Ma hiện tiểu thôn (hạ) 19/11/2013
49 Chương 49 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Bí mật quái nhân (thượng) 19/11/2013
50 Chương 50 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Bí mật quái nhân (hạ) 19/11/2013
51 Chương 51 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Phá kén đi ra (thượng) 19/11/2013
52 Chương 52 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Phá kén đi ra (hạ) 19/11/2013
53 Chương 53 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đại hội tân nhân (thượng) 19/11/2013
54 Chương 54 DUY NGÃ ĐỘC TIÊN - Đại hội tân nhân (hạ) 19/11/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-duy-nga-doc-tien-12.html